هزینه آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد فقه ۲ - بخش جزایی

آموزش قواعد فقه ۲ - بخش جزایی

تعداد دانشجو
۴۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش قواعد فقه ۲ - بخش جزایی

فراگیری و تامل در مباحث فقهی در زمینه کیفری می‌تواند مبین راه یک حقوقدان باشد. آموختن قواعد فقهی همانند چراغی در دستان حقوقدان است که در ابهام و تاریکی‌های ماده‌های قانونی برای رسیدن به روشنایی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. قواعد فقه در زمینه کیفری دارای تقسیم‌بندی‌های متعددی است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قواعد کیفری تبعیت نموده و برخی از ماده‌های قانونی را بر اساس قواعد مصلحت مدون نموده است. افرادی که در رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق تحصیل می‌نمایند، طبعا باید در این مباحث تبحر داشته باشند و لذا آموختن آن‌ها برای یک حقوقدان از ضروریات محسوب می‌شود. در ضمن آموختن این موارد کمک شایانی به درک مبنای بسیاری از قانون‌های تصویب شده می‌نماید.

آموزش قواعد فقه ۲ - بخش جزایی

تعداد دانشجو
۴۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
مدرس
محمد محمدی

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی

ایشان در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی دارای سوابق متعدد هستند. مقالاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل: جرم‌انگاری و احترام به کرامت انسانی از ایشان منتشر شده است. در زمینه‌های حقوقی در امور کیفری و مدنی ایشان دارای سابقه سخنرانی‌های متعدد و چندین سال تدریس در دانشگاه‌های کشور می‌باشند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

قواعد فقه ۲ - مبحث جزایی، یکی از مهم‌ترین مجموعه‌‌‌های فقهی در بحث کیفری محسوب می‌شود که برای هر دانشجو و دانش‌پژوه رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق ضرورت دارد. این آموزش به بحث قواعد فقهی در قانون مجازات اسلامی و فقه می‌پردازد و قواعد مهم فقهی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و تحلیل‌های متفاوتی را ارائه می‌نماید. اهمیت آموختن این آموزش برای یادگیری قانون مجازات اسلامی و ادله فقهی در قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد.

قواعد فقه دو، از نظر مباحث کیفری بسیار حائز اهمیت است و بنابراین در این زمان می‌تواند راهگشای بسیاری از موضوعات کیفری در قانون مجازات اسلامی باشد. اهمیت این مبحث زمانی روشن می‌شود که مطلع باشیم که تمامی قوانین کیفری، محصول دقیق تبعیت از فقه اسلامی هستند و طبیعتا می‌توانند منطبق با فقه باشند. یادگیری قواعد فقه جزایی می‌تواند فهم و درک قوانین کیفری را بسیار تسهیل نماید و قطعا یک وکیل پایه یک دادگستری برای نوشتن لایحه دفاعیه یا قاضی دادگستری برای انشای رای، نیازمند درک و تبیین قواعد فقهی هستند.

فراگیری و تامل در مباحث فقهی در زمینه کیفری می‌تواند مبین راه یک حقوقدان باشد. آموختن قواعد فقهی همانند چراغی در دستان حقوقدان است که در ابهام و تاریکی‌های ماده‌های قانونی برای رسیدن به روشنایی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.

قواعد فقه در زمینه کیفری دارای تقسیم‌بندی‌های متعددی است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قواعد کیفری تبعیت نموده و برخی از ماده‌های قانونی را بر اساس قواعد مصلحت مدون نموده است. افرادی که در رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق تحصیل می‌نمایند، طبعا باید در این مباحث تبحر داشته باشند و لذا آموختن آن‌ها برای یک حقوقدان از ضروریات محسوب می‌شود. در ضمن آموختن این موارد کمک شایانی به درک مبنای بسیاری از قانون‌های تصویب شده می‌نماید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات قواعد فقه جزایی
  • تبیین مفاهیم کلی در زمینه قواعد فقه
  • بررسی و تحلیل مفاهیم به کار رفته در بحث فقهی در زمینه‌ کیفری
  • تقسیم‌بندی اقسام قاعده فقهی و تحلیل آن‌ها
  • مقایسه قواعد فقهی با مفاهیم مشابه در زمینه فقه ‌اسلامی
  • تبیین کاربرد قاعده فقهی در زمینه‌های مختلف در قضا و حقوق
  • نتیجه‌گیری و جمع‌بندی کلیات قواعد فقهی کیفری و جزایی
 • درس دوم: قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • کلیات فقهی در ارتباط با قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • تبیین سیر تاریخی در ارتباط با قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • مفاد اجمالی قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • مقایسه قاعده قبح عقاب بلابیان با اصل رافعیت
  • بررسی بیان تکلیف یا عقوبت
  • مستندات فقهی قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • تبیین دلیل عقلی در مستندات فقهی
  • بیان نظریات مخالف در این زمینه
  • تبیین دلایل نقلی در مستندات فقهی
  • مجاری قاعده قبح عقاب بلا‌بیان
  • تبیین مبحث اباحه و حظر
  • تبیین مبحث اصل برائت
  • تبیین مبحث جهل به حکم
  • تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات
  • اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران
 • درس سوم: قاعده وزر
  • بیان کلیات در زمینه قاعده وزر
  • تبیین اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تاریخ
  • تبیین قاعده وزر در دوران باستان
  • تبیین قاعده وزر در ادیان الهی پیش از اسلام
  • بیان اصل شخصی بودن مجازات در حقوق امروز
  • تبیین اصل شخصی بودن مجازات در اسلام
  • تبیین منابع فقهی قاعده وزر
  • تبیین مبحث کتاب در قاعده وزر
  • تبیین مبحث سنت در قاعده وزر
  • تبیین مبحث اجماع در قاعده وزر
  • تبیین مبحث عقل در قاعده وزر
  • بحث و بررسی دلایل فقهی
  • بیان نمونه‌های کاربردی قاعده وزر در فقه
  • تبیین استثنائات در قاعده وزر
  • تبیین وجوب دیه بر عاقله
  • تبیین مسئولیت دولت در قاعده وزر
 • درس چهارم: قاعده درأ - بخش یکم
  • مستندات فقهی قاعده درأ
  • تبیین مستند فقهی روایات در قاعده درأ
  • منابع روایی اهل سنت
  • منابع حدیثی امامیه
 • درس پنجم: قاعده درأ - بخش دوم
  • تبیین تسالم اصحاب بر حجیت قاعده درأ
  • تبیین مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی
  • تبیین روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
  • تحلیل و بررسی کلمات فقهی قاعده درأ
  • تبیین واژه شبهه
  • تبیین اقسام شبهه از منظر فقه عامه
  • تبیین تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه
  • تبیین تقسیم‌بندی شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی
  • بحث و بررسی واژه الحدود
  • بحث و بررسی واژه تدرأ (درأ)
  • تبیین ملاک در عروض شبهه
  • تبیین دایره شمول قاعده درأ
  • تبیین حدود به معنای اخص
  • تبیین تعزیرات در قاعده درأ
  • تبیین شمول قاعده درأ در خصوص قصاص
  • تبیین شمول قاعده درأ در خصوص دیات
  • تبیین رابطه قاعده درأ با اصول و قواعد فقهی دیگر
  • تشریح رابطه قاعده درأ با اصل برائت
  • تشریح رابطه قاعده درأ با اصل احتیاط
 • درس ششم: قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • مستندات قاعده فقهی حرمت اعانت بر اثم
  • بررسی و تبیین مستند فقهی کتاب در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • بررسی و تبیین مستند فقهی روایات در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • بررسی و تبیین مستند فقهی عقل در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • بررسی و تبیین مستند فقهی اجماع در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • تشریح مفاد قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • تبیین مفهوم اعانت در فقه
  • تبیین مفهوم اثم در فقه
  • بررسی شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده
  • تبیین ملاک حرام بودن عمل ارتکابی
  • تبیین ملاک گناهان کبیره و صغیره
  • تبیین معیارهای کبیره و صغیره
  • بحث و بررسی عمل مثبت شخص معین
  • تبیین وجود عنصر معنوی در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • بررسی روایات متعارض در قاعده حرمت اعانت بر اثم
  • تبیین و تشریح تحقق نتیجه در خارج
  • بررسی تعدد معین و معان
 • درس هفتم: قاعده جَبّ
  • تبیین لغوی قاعده جب در فقه اسلامی
  • تشریح و تعریف قاعده جب در فقه اسلامی
  • مستندات فقهی قاعده جب در فقه
  • تبیین مستند فقهی کتاب در قاعده جب
  • تبیین مستند فقهی روایات در قاعده جب
  • تبیین حدیث مهم فقهی (الاسلام یجب ما قبله)
  • تشریح مفاد قاعده جب در اسلام
  • تقسیم‌بندی افعال کفار از مبنای نتیجه عمل
  • تبیین قاعده جب به عنوان یک حکم امتنانی
  • موارد شمول قاعده جب در اسلام
  • موارد عدم شمول قاعده جب در اسلام
  • شروط اجرای قاعده جب در اسلام
 • درس هشتم: قاعده تحذیر
  • بررسی مفهوم قاعده تحذیر در فقه اسلامی
  • تبیین قاعده تحذیر در کلام فقها
  • مستندات فقهی قاعده تحذیر در فقه
  • تبیین مستند فقهی قرآن کریم در قاعده تحذیر
  • تبیین مستند فقهی روایات در قاعده تحذیر
  • تبیین مستند فقهی بنا عقلا در قاعده تحذیر
  • تبیین و تشریح شهرت عملی و فتوایی در باب قاعده تحذیر در فقه
  • تشریح حکم عرف در قاعده تحذیر در فقه
  • تشریح و تحلیل قاعده تحذیر در قوانین وضعی
  • تبیین قاعده تحذیر در نظام‌های حقوقی كامن ‌لا (Common Low)
 • درس نهم: قاعده لاقود
  • تبیین و تشریح واژه‌شناسی قاعده لاقود
  • بررسی و تبیین مفهوم قاعده لاقود لمن لا یقاد منه
  • مستندات فقهی قاعده لاقود در فقه
  • بررسی و تبیین روایت ابابصیر در فقه
  • بررسی و تبیین روایت فضیل بن یسار در فقه
  • بررسی و تبیین اجماع فقها در قاعده لاقود
  • قلمرو مصادیق قاعده لاقود
  • بررسی مصداق قتل مجنون در قاعده لاقود
  • بررسی مصداق قتل کودک در قاعده لاقود
  • بررسی مصداق قول به قصاص در قاعده لاقود
  • بررسی مصداق قول به عدم قصاص در قاعده لاقود
 • درس دهم: قاعده اعتدا
  • تبیین و تعریف قاعده اعتدا
  • مستندات فقهی قاعده اعتدا
  • بررسی و تشریح مستند فقهی کتاب در قاعده اعتدا
  • بررسی و تشریح مستند فقهی روایات در قاعده اعتدا
  • بحث و بررسی اشکال به استدلال آیه شریفه (فَمَنِ اعْتَدَى…)
  • بررسی دیدگاه فقها در ارتباط با قاعده اعتدا
  • تبیین دیدگاه محقق اصفهانی در ارتباط با قاعده اعتدا
  • تبیین دیدگاه مرحوم ایروانی در ارتباط با قاعده اعتدا
 • درس یازدهم: قاعده اضطرار
  • کلیات و تبیین قاعده اضطرار در فقه
  • بررسی واژه اضطرار و ضرورت در فقه
  • شناخت اصطلاحی مفاهیم فقهی در قاعده اضطرار
  • مقایسه اضطرار با اجبار
  • مقایسه اضطرار با اکراه
  • بررسی و تبیین مستندات و ادله فقهی قاعده اضطرار
  • تبیین مستند فقهی کتاب در قاعده اضطرار
  • تبیین مستند فقهی روایات در قاعده اضطرار
  • تبیین مستند فقهی اجماع در قاعده اضطرار
  • تبیین مستند فقهی عقل در قاعده اضطرار
  • بررسی آثار اضطرار در احکام فقهی
  • تشریح اثر اضطراحکام تر در اکلیفی در فقه
  • تشریح اثر اضطرار در احکام وضعی در فقه
  • بررسی ماهیت شرعی فعل اضطراری در فقه
  • تبیین مبحث تداوی به حرام در فقه
  • بررسی مبنای حد ضرورت در فقه
  • تشریح شرایط تحقق حالت اضطرار
  • تبیین شرایط واقعه اضطراری
  • تبیین شرایط اقدام مضطر
  • بررسی اضطرار در حقوق جزای عرفی
 • درس دوازدهم: قاعده اکراه - بخش یکم
  • تبیین کلیات فقهی در قاعده اکراه
  • بررسی واژه اکراه در لغت
  • بررسی واژه اکراه در اصطلاح فقها
  • تشریح مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
  • تبیین مستندات و ادله فقهی در ارتباط با قاعده اکراه
  • بررسی مستند فقهی کتاب در قاعده اکراه
  • بررسی مستند فقهی سنت در قاعده اکراه
  • بررسی مستند فقهی اجماع در قاعده اکراه
  • بررسی مستند فقهی عقل در قاعده اکراه
 • درس سیزدهم: قاعده اکراه - بخش دوم
  • تشریح اقسام اکراه در مبانی فقهی
  • بررسی و تبیین اکراه تام
  • بررسی و تبیین اکراه ناقص
  • تشریح عناصر اکراه در فقه
  • تبیین تهدید اکراه‌کننده در قاعده اکراه
  • تبیین ترس ناشی از تهدید و تاثیر روانی مکره
  • بررسی شرایط تحقق اکراه در فقه
  • تشریح موضوع تهدید در قاعده اکراه
  • بررسی تهدید شخص مکره
  • بررسی تهدید شخص ثالث
  • تشریح قلمرو اکراه و دایره شمول آن
  • بررسی اکراه در قوانین موضوعه جزایی
 • درس چهاردهم: قاعده حرمت دم مسلمان
  • تبیین و تعریف قاعده حرمت دم مسلمان
  • اهمیت قاعده حرمت دم مسلمان در فقه
  • بررسی مفردات در قاعده حرمت دم مسلمان
  • تبیین واژه لایبطل در قاعده
  • تبیین واژه دم در قاعده
  • تبیین واژه مسلم در قاعده
  • تشریح و بررسی مستندات قاعده حرمت دم مسلمان
  • بررسی مستند فقهی کتاب در قاعده حرمت دم مسلمان
  • بررسی مستند فقهی سنت در قاعده حرمت دم مسلمان
  • بررسی مستند فقهی اجماع در قاعده حرمت دم مسلمان
  • تبیین مفاد قاعده حرمت دم مسلمان در مبحث مجهول‌القاتل
  • تبیین مفاد قاعده حرمت دم مسلمان در مبحث قتل در ازدحام

مفید برای رشته‌های
 • حقوق
 • الهیات - فقه و مبانی حقوق
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. کلیات قواعد فقه جزایی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. قاعده قبح عقاب بلابیان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. قاعده وزر

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. قاعده درأ - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. قاعده درأ - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. قاعده حرمت اعانت بر اثم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. قاعده جَبّ
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قاعده تحذیر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. قاعده لاقود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. قاعده اعتدا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. قاعده اضطرار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. قاعده اکراه - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. قاعده اکراه - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. قاعده حرمت دم مسلمان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش قواعد فقه ۲ - بخش جزایی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVLAW107
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۴۴۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۴۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: حقوق | علوم انسانی

برچسب‌ها:
Common Low | criminal jurisprudence | Imami jurisprudence in criminal matters Islamic Penal Code | Jurisprudence | rules of criminal jurisprudence | rules of jurisprudence 2 | rules of jurisprudence two | Shiite jurisprudence | آثار اضطرار در احکام فقهی | اباحه و حظر | اثر اضطرار در احکام تکلیفی در فقه | اثر اضطرار در احکام وضعی در فقه | اثم در فقه | اجماع در قاعده وزر | اجماع فقها در قاعده لاقود | استثنائات در قاعده وزر | اشکال به استدلال آیه شریفه فَمَنِ اعْتَدَى… | اصل برائت | اصل رافعیت | اصل شخصی بودن مجازات در اسلام | اصل شخصی بودن مجازات در حقوق امروز | اصل شخصی بودن مجازات ها | اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تاریخ | اصل قانونی بودن جرم و مجازات | اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران | اضطرار در احکام تکلیفی در فقه | اضطرار در حقوق جزای عرفی | اعانت در فقه | اقسام اکراه در مبانی فقهی | اقسام شبهه از منظر فقه عامه | اکراه تام | اکراه در اصطلاح فقها | اکراه در قوانین موضوعه جزایی | اکراه ناقص | اهمیت قاعده حرمت دم مسلمان در فقه | بحث و بررسی واژه تدرأ | بررسی اکراه در قوانین موضوعه جزایی | بررسی بیان تکلیف یا عقوبت | بررسی دیدگاه فقها در ارتباط با قاعده اعتدا | بررسی شرایط تحقق اکراه در فقه | بیان نظریات مخالف | بیان نظریات مخالف در این زمینه | بیان نمونه‌های کاربردی قاعده وزر در فقه | تبیین استثنائات در قاعده وزر | تبیین اکراه تام | تبیین اکراه ناقص | تبیین تعزیرات در قاعده درأ | تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات | تبیین حدود به معنای اخص | تبیین دایره شمول قاعده درأ | تبیین دلیل عقلی در مستندات فقهی | تبیین سیر تاریخی در ارتباط با قاعده قبح عقاب بلا‌بیان | تبیین شرایط اقدام مضطر | تبیین قاعده تحذیر | تبیین قاعده تحذیر در نظام‌های حقوقی كامن‌لا | تبیین قواعد فقهی | تبیین کاربرد قاعده فقهی در زمینه‌های مختلف در قضا و حقوق | تبیین لغوی قاعده جب در فقه اسلامی | تبیین مفهوم اثم در فقه | تبیین مفهوم اعانت در فقه | تبیین ملاک در عروض شبهه | تبیین و تشریح واژه‌شناسی قاعده لاقود | تبیین واژه شبهه | تحقق نتیجه در خارج | تحلیل قاعده تحذیر | تحلیل و بررسی کلمات فقهی قاعده درأ | تداوی به حرام در فقه | ترس ناشی از تهدید و تاثیر روانی مکره | تسالم اصحاب بر حجیت قاعده درأ | تشریح عناصر اکراه در فقه | تشریح قلمرو اکراه و دایره شمول آن | تشریح و تحلیل قاعده تحذیر در قوانین وضعی | تعدد معین و معان | تعزیرات در قاعده درأ | تقسیم بندی افعال کفار از مبنای نتیجه عمل | تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه | تقسیمات شبهه از نظر فقه عامیانه | تقسیم‌بندی اقسام قاعده فقهی | تقسیم‌بندی شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی | تهدید اکراه‌کننده در قاعده اکراه | تهدید در قاعده اکراه | تهدید شخص ثالث | تهدید شخص مکره | جهل به حکم | حد ضرورت در فقه | حدود به معنای اخص | حدیث مهم فقهی الاسلام یجب ما قبله | حرمت اعانت بر اثم | حرمت دم مسلمان در فقه | حقوق جزای عرفی | حقوقدان | حکم عرف در قاعده تحذیر در فقه | دانش‌ پژوه رشته‌ های حقوق | دایره شمول قاعده درأ | دلایل فقهی | دلایل نقلی | دلایل نقلی در مستندات فقهی | دیدگاه محقق اصفهانی در ارتباط با قاعده اعتدا | دیدگاه مرحوم ایروانی در ارتباط با قاعده اعتدا | رابطه قاعده درأ با اصل احتیاط | رابطه قاعده درأ با اصل برائت | رابطه قاعده درأ با اصول و قواعد فقهی دیگر | رشته‌های حقوق | روایات متعارض در قاعده حرمت اعانت بر اثم | روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل | روایت ابا بصیر در فقه | روایت فضیل بن یسار در فقه | زمینه قاعده وزر | زمینه‌ کیفری | سنت در قاعده وزر | سیر تاریخی قاعده قبح عقاب بلابیان | شرایط اقدام مضطر | شرایط تحقق اکراه در فقه | شرایط تحقق حالت اضطرار | شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده | شرایط واقعه اضطراری | شروط اجرای قاعده جب در اسلام | شمول قاعده جب در اسلام | شمول قاعده درأ در خصوص دیات | شمول قاعده درأ در خصوص قصاص | شناخت اصطلاحی مفاهیم فقهی در قاعده اضطرار | شهرت عملی و فتوایی در باب قاعده تحذیر در فقه | عدم شمول قاعده جب در اسلام | عرف در قاعده تحذیر در فقه | عقل در قاعده وزر | عمل مثبت شخص معین | عناصر اکراه در فقه | فقه | فقه اسلامی | فقه امامیه در مبحث کیفری | فقه جزایی | فقه شیعی | فقهی قاعده جب در فقه | قاضی دادگستری | قاعده اضطرار | قاعده اضطرار در فقه | قاعده اعتدا | قاعده اکراه | قاعده تحذیر | قاعده تحذیر در فقه | قاعده تحذیر در فقه اسلامی | قاعده تحذیر در کلام فقها | قاعده جب | قاعده جب به عنوان یک حکم امتنانی | قاعده جب در فقه | قاعده جب در فقه اسلامی | قاعده حرمت اعانت بر اثم | قاعده حرمت دم مسلمان | قاعده درأ | قاعده درأ با اصل احتیاط | قاعده درأ با اصل برائت | قاعده درأ در خصوص قصاص | قاعده فقهی حرمت اعانت بر اثم | قاعده قبح عقاب بلابیان | قاعده لاقود | قاعده لاقود در فقه | قاعده وزر | قاعده وزر در ادیان الهی | قاعده وزر در ادیان الهی پیش از اسلام | قاعده وزر در دوران باستان | قاعده وزر در فقه | قانون مجازات اسلامی | قانونی بودن جرم و مجازات | قتل مجنون در قاعده لاقود | قضا و حقوق | قلمرو اکراه و دایره شمول آن | قلمرو مصادیق قاعده لاقود | قواعد فقه | قواعد فقه 2 | قواعد فقه جزایی | قواعد فقه دو | قواعد فقه دو مبحث جزایی | قواعد فقه کیفری | قواعد فقه کیفری دو | قواعد فقهی کیفری و جزایی | قوانین کیفری | قول به عدم قصاص در قاعده لاقود | قول به قصاص در قاعده لاقود | کاربرد قاعده فقهی | کتاب در قاعده وزر | کلمات فقهی قاعده درأ | کلیات فقهی | کلیات فقهی در قاعده اکراه | لایحه دفاعیه | ماهیت شرعی فعل اضطراری در فقه | مباحث کیفری | مبانی حقوق اسلامی | مبحث تداوی به حرام در فقه | مبحث جزایی | مبحث قتل در ازدحام | مبحث مجهول القاتل | مبنای حد ضرورت در فقه | مجاری قاعده قبح عقاب بلابیان | مسئولیت دولت در قاعده وزر | مستند فقهی اجماع | مستند فقهی اجماع در قاعده اضطرار | مستند فقهی اجماع در قاعده اکراه | مستند فقهی بنا عقلا در قاعده تحذیر | مستند فقهی روایات در قاعده اضطرار | مستند فقهی روایات در قاعده اعتدا | مستند فقهی روایات در قاعده تحذیر | مستند فقهی روایات در قاعده جب | مستند فقهی روایات در قاعده حرمت اعانت بر اثم | مستند فقهی روایات در قاعده درأ | مستند فقهی سنت | مستند فقهی سنت در قاعده اکراه | مستند فقهی عقل در قاعده اضطرار | مستند فقهی عقل در قاعده اکراه | مستند فقهی عقل در قاعده حرمت اعانت بر اثم | مستند فقهی قرآن کریم در قاعده تحذیر | مستند فقهی کتاب در قاعده اضطرار | مستند فقهی کتاب در قاعده اعتدا | مستند فقهی کتاب در قاعده اکراه | مستند فقهی کتاب در قاعده جب | مستند فقهی کتاب در قاعده حرمت اعانت بر اثم | مستند فقهی کتاب در قاعده حرمت دم مسلمان | مستندات فقهی قاعده اعتدا | مستندات فقهی قاعده تحذیر در فقه | مستندات فقهی قاعده درأ | مستندات فقهی قاعده قبح عقاب بلابیان | مستندات فقهی قاعده لاقود در فقه | مستندات قاعده حرمت دم مسلمان | مستندات قاعده فقهی حرمت اعانت بر اثم | مستندات و ادله فقهی در ارتباط با قاعده اکراه | مستندات و ادله فقهی قاعده اضطرار | مصادیق قاعده لاقود | مصداق قتل کودک در قاعده لاقود | مصداق قتل مجنون در قاعده لاقود | مصداق قول به عدم قصاص در قاعده لاقود | مصداق قول به قصاص در قاعده لاقود | مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی | معیارهای کبیره و صغیره | مفاد اجمالی قاعده قبح عقاب بلا‌بیان | مفاد قاعده جب در اسلام | مفاد قاعده حرمت اعانت بر اثم | مفاد قاعده حرمت دم مسلمان | مفاهیم مشابه در زمینه فقه ‌اسلامی | مفردات در قاعده حرمت دم مسلمان | مفهوم قاعده تحذیر در فقه اسلامی | مفهوم قاعده لاقود لمن لا یقاد منه | مقایسه اضطرار با اجبار | مقایسه اضطرار با اکراه | مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار | مقایسه قاعده قبح عقاب بلابیان با اصل رافعیت | مقایسه قواعد فقهی | ملاک حرام بودن عمل ارتکابی | ملاک در عروض شبهه | ملاک گناهان کبیره و صغیره | منابع حدیثی امامیه | منابع روایی اهل سنت | منابع فقهی قاعده وزر | موارد شمول قاعده جب در اسلام | موارد عدم شمول قاعده جب در اسلام | موضوع تهدید در قاعده اکراه | نظام های حقوقی كامن لا | واژه اضطرار و ضرورت در فقه | واژه اکراه در اصطلاح فقها | واژه اکراه در لغت | واژه الحدود | واژه دم در قاعده | واژه شبهه | واژه شناسی قاعده لاقود | واژه لایبطل در قاعده | واژه مسلم در قاعده | وجوب دیه بر عاقله | وکیل پایه یک دادگستری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی ×