هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش حقوق جزای عمومی ۲

آموزش حقوق جزای عمومی ۲

تعداد دانشجو
۳۳ نفر
۲۲ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۷ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش حقوق جزای عمومی ۲

چکیده

حقوق جزای عمومی ۲ به عنوان یکی از شاخه های حقوق جزای عمومی، به تعریف و مفهوم جرم، مجرم، انواع فاعل مستقل جرم، اعم از: مباشرت، معاونت و مشارکت و همچنین عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازد. از آنجایی که کاربرد اصلی حقوق جزای عمومی تبیین و تشریح روابط بین جرایم و مجازات است، به همین جهت به عنوان دانشی پایه و بنیادین در فراگیری حقوق جزای اختصاصی و سایر حقوق کیفری، از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردار است، به طوری که قیاس آن با دیگر شاخه ها به مثابه قیاس پزشک عمومی و پزشک تخصصی است، از آن جهت که پایه و مقدمه پزشک تخصصی، دارا بودن دانش پزشک عمومی است.

مدرس
بهزاد ستاری

دانشجوی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

بهزاد ستاری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه البرز در حال گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی خود هستند. ایشان مدرس دانشگاه های آزاد و دانشگاه علمی کاربردی، مدرس مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزشی مدرسان شریف و مدرس و مشاور آموزشی موسسه آموزشی ماهان هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

حقوق جزای عمومی 2 به عنوان یکی از شاخه های حقوق جزای عمومی، به تعریف و مفهوم جرم، مجرم، انواع فاعل مستقل جرم، اعم از: مباشرت، معاونت، مشارکت و عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازد. از آنجایی که کاربرد اصلی حقوق جزای عمومی تبیین و تشریح روابط بین جرایم و مجازات است، به همین جهت به عنوان دانشی پایه و بنیادین در فراگیری حقوق جزای اختصاصی و سایر حقوق کیفری، از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردار است، به طوری که قیاس آن با دیگر شاخه ها مانند قیاس پزشک عمومی و پزشک تخصصی است، از آن جهت که پایه و مقدمه پزشک تخصصی، دارا بودن دانش پزشک عمومی است.

هدف از این فرادرس ارائه آسان و ساده سازی مطالب درسی به دانشجویان و علاقه مندان به حقوق، در کنار بررسی نکات آموزشی و تستی مربوط به آن مباحث است تا با بهره مندی از این آموزش ها و با جلوگیری از هر گونه فرصت سوزی، صرف هزینه های بالا و موارد متعدد دیگر بتوان قدمی راسخ در مسیر پیشرفت و موفقیت در آزمون های حقوقی پیش رو برداشت.

 
 فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف جرم و مجرم
  • تعریف جرم یا بزه
  • تعریف مجرم یا بزهکار
  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
  • مجازات نقدی اشخاص حقوقی
  • انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال
  • مسئولیت کیفری نماینده قانونی
  • نتیجه گیری
 • درس دوم: فاعل جرم
  • اقسام بزهکاری
  • فاعل جرم یا مباشر جرم
  • فاعل مادی
  • فاعل معنوی
  • مواد قانونی مرتبط با فاعل معنوی
  • تفاوت معاونت با فاعل معنوی
 • درس سوم: شرکت در جرم
  • تعریف شرکت در جرم
  • شرایط تحقق شرکت در جرم
   • تعدد مرتکب
   • دخالت در عملیات اجرایی جرم (عنصر مادی)
   • جرم، ارتکابی مستند به رفتار همه شرکا باشد
  • نتیجه گیری
  • نکات آزمونی
 • درس چهارم: مجازات شرکت در جرم
  • مجازات شرکت در جرم
  • تخفیف مجازات در شراکت
  • حالت های تشدید مجازات شرکت در جرم
  • نکات آزمونی
 • درس پنجم: معاونت در جرم
  • تعریف معاونت در جرم
  • جهات قانونی معاونت
  • نتیجه گیری
  • نکات آزمونی
 • درس ششم: شرایط تحقق معاونت در جرم
  • شرایط تحقق معاونت
   • عمل مباشر، جرم باشد
   • رفتار معاون به صورت فعل باشد
  • نتیجه گیری
   • مباشر عمل مجرمانه را انجام داده یا شروع به جرم کرده باشد
   • عمل معاون در وقوع جرم موثر باشد
   • بین عمل معاون و مباشر، تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد
   • بین معاون و مباشر جرم، وحدت قصد وجود داشته باشد
  • حالت های قابل تصور برای وحدت قصد
  • نکات آزمونی
 • درس هفتم: مجازات معاونت در جرم
  • مجازات معاونت طبق مقررات شرعی
  • مجازات معاونت طبق مقررات خاص
  • مجازات معاونت طبق ماده 127
  • عدم مطابقت مجازات معاون جرم با مجازات قانونی جرم ارتکابی
  • مجازات معاونت در جنایات قصاص
  • تشدید مجازات معاون
  • کیفیات مشدده شخصی و عینی در معاونت
  • نکات آزمونی
 • درس هشتم: تفاوت مشارکت با معاونت
  • تفاوت مشارکت با معاونت
   • تاثیر و نقش معاونت و مشارکت در فعل مادی جرم
   • حصری بودن مصادیق معاونت
   • از نظر فعل یا ترک فعل
   • لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر
   • جنبه تبعی بودن معاونت
   • مصداق شراکت در جرایم عمدی و غیرعمدی
 • درس نهم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
  • مسئولیت کیفری
  • شرایط مسئولیت کیفری
   • شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد
   • در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد
  • شرایط تحقق مسئولیت کیفری، به علت رفتار دیگری
 • درس دهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (بلوغ) - بخش یکم
  • موانع مسئولیت کیفری
  • عوامل رافع مسئولیت کیفری (موانع شخصی)
   • بلوغ (کودکی یا نوجوانی)
  • بررسی مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی کودکان و نوجوانان
  • مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در جرایم تعزیری
  • مجازات ملایم
  • اقدامات تامینی و تربیتی
  • نکات آزمونی
 • درس یازدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (بلوغ) - بخش دوم
  • مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در جرایم موجب حد و قصاص
   • مرتکب در حین ارتکاب جرم، در سن بلوغ بوده است
   • مرتکب در حین ارتکاب جرم، فاقد سن بلوغ بوده است
  • مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در جرایم مستوجب دیه
 • درس دوازدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جنون)
  • جنون
  • انواع جنون
  • تردید در عاقل بودن مرتکب، در حین ارتکاب جرم
  • مراحل حدوث جنون
   • جنون حین ارتکاب جرم
   • جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
   • جنون بعد از ارتکاب جرم و بعد از صدور حکم قطعی
  • نکات آزمونی
 • درس سیزدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (اجبار)
  • تعریف اجبار
  • انواع اجبار
  • انواع اجبار مادی
   • اجبار مادی درونی
  • خواب و بیهوشی تعمدی
  • خواب و بیهوشی اتفاقی
   • اجبار مادی بیرونی با منشا انسانی
   • اجبار مادی بیرونی با منشا قهری
  • انواع اجبار معنوی
   • اجبار معنوی درونی
   • اجبار معنوی بیرونی (اکراه)
  • نتیجه گیری
 • درس چهاردهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (اکراه)
  • تعریف اکراه
  • نکات آزمونی
  • اکراه در جرایم
   • اکراه در جرایم تعزیری
   • اکراه در جرایم مستوجب حد
   • اکراه در قصاص
    • اکراه در قتل عمد
    • اکراه در جنایت عمدی بر عضو
  • نکات آزمونی
  • مواد قانونی مرتبط با اکراه
 • درس پانزدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جهل یا اشتباه)
  • تعریف اشتباه یا جهل
  • انواع جهل یا اشتباه
  • جهل یا اشتباه حکمی
  • استثنائات در جهل یا اشتباه حکمی
   • تحصیل علم، عادتا ممکن نباشد
   • جهل به حکم، شرعا عذر محسوب شود
  • جهل یا اشتباه موضوعی
  • نتایج جهل یا اشتباه موضوعی
 • درس شانزدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جهل یا اشتباه در ارتکاب جنایت)
  • جهل یا اشتباه در ارتکاب جنایت
   • جهل یا اشتباه در موضوع (ماده 291 ق.م.ا)
   • جهل یا اشتباه در هویت (ماده 294 ق.م.ا)
   • جهل یا اشتباه در هدف (ماده 292 ق.م.ا)
  • نکات آزمونی
  • نتیجه گیری
  • اشتباه قاضی و ضمان آن (ماده 13 ق.م.ا)
 • درس هفدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (خواب یا بیهوشی)
  • خواب یا بیهوشی
  • استثنا در خواب یا بیهوشی
  • استثنا در خواب یا بیهوشی
  • مسئولیت کیفری خواب و بیهوشی
  • نکات آزمونی
 • درس هجدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (مستی)
  • مستی
  • استثنا در مستی
  • مسئولیت کیفری در مستی
  • تشدید مجازات در مستی
 
مفید برای رشته های
 • حقوق

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم حقوق جزا


پیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: تعریف جرم و مجرم ۷ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۵ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: فاعل جرم ۸ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: شرکت در جرم ۱۱ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: مجازات شرکت در جرم ۱۹ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۱۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: معاونت در جرم ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: شرایط تحقق معاونت در جرم ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: مجازات معاونت در جرم ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: تفاوت مشارکت با معاونت ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۲۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: عوامل رافع مسئولیت کیفری (بلوغ) - بخش یکم ۱۱ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: عوامل رافع مسئولیت کیفری (بلوغ) - بخش دوم ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جنون) ۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۳: عوامل رافع مسئولیت کیفری (اجبار) ۱۱ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۴: عوامل رافع مسئولیت کیفری (اکراه) ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۵: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جهل یا اشتباه) ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۶: عوامل رافع مسئولیت کیفری (جهل یا اشتباه در ارتکاب جنایت) ۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۷: درس هفدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (خواب یا بیهوشی) ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۸: درس هجدهم: عوامل رافع مسئولیت کیفری (مستی) ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حقوق جزای عمومی ۲
ناشر فرادرس
کد آموزش FVLAW103
مدت زمان ۷ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۲۸۵ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۳۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
پریسا
پریسا

تشکر‌وتقدیر‌برای‌توست‌ای‌استاد!...
تشکر‌میکنم‌از‌زحمات‌شما‌استاد‌محترم‌بابت‌‌آموزش‌پرمحتوا‌مفهومیتون
واقعا‌فراتر‌از‌حد‌انتظار‌بود.

پاسخ به نظر


دسته های مرتبط: علوم انسانی | حقوق

برچسب‌ها: Anesthesia | Assistance | Coercion | criminal | Criminal liability Punishment | direct | General punishment | Maturity | participation | Reluctantly | Rights | اجبار مادی درونی | اجبار معنوی درونی | اشتباه حکمی | اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر | اقسام بزهکاری | اکراه در جرایم تعزیری | اکراه در جرایم مستوجب حد | اکراه در جنایت عمدی بر عضو | اکراه در قتل عمد | اکراه در قصاص | انحلال شخص حقوقی | بزهکار | تشدید مجازات در مستی | تشدید مجازات معاون | تفاوت معاونت با فاعل معنوی | جرایم تعزیری | جرایم عمدی و غیرعمدی | جرایم مستوجب دیه | جنایات قصاص | جنبه تبعی بودن معاونت | جنون | جنون بعد از ارتکاب جرم | جنون حین ارتکاب جرم | جهات قانونی معاونت | حصری بودن مصادیق معاونت | حقوق | حقوق جزا | حقوق جزای اختصاصی | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای عمومی 2 | حقوق کیفری | خواب و بیهوشی تعمدی | دخالت در عملیات اجرایی جرم | دیه | روابط بین جرایم | شرایط تحقق معاونت | شرایط مسئولیت کیفری | شرایط و مسئولیت کیفری | شرکت در جرم | عوامل رافع مسئولیت کیفری | فاعل جرم | فاعل مادی | فاعل معنوی | کیفیات مشدده شخصی و عینی | ماده 127 | مباشر جرم | مباشرت | مباشرت در جرم | مجازات | مجازات شرکت در جرم | مجازات قانونی جرم ارتکابی | مجازات معاون جرم | مجازات معاونت در جرم | مجازات معاونت طبق ماده 127 | مجازات معاونت طبق مقررات خاص | مجازات معاونت طبق مقررات شرعی | مجازات ملایم | مجازات نقدی اشخاص حقوقی | مجرم | مراحل حدوث جنون | مسئولیت کیفری | مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی | مسئولیت کیفری خواب و بیهوشی | مسئولیت کیفری در مستی | مسئولیت کیفری نماینده قانونی | مشارکت | مشارکت در جرم | مصادره اموال | معاونت | معاونت در جرم | مفهوم جرم | موانع مسئولیت کیفری | نماینده قانونی | وقوع جرم