×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش حقوق مدنی ۳ (نکته و تست) - پیش ثبت نام

آموزش حقوق مدنی ۳ (نکته و تست) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش حقوق مدنی ۳ (نکته و تست) - پیش ثبت نام

همان طور که استحضار دارید، درس مدنی ۳ یکی از مهم ترین بخش های درس مدنی است طوری که می توان آن را به ستون فقرات این درس تشبیه نمود. در اکثر آزمون های دانشگاهی و استخدامی مانند ارشد، دکتری، قضاوت، وکالت، سر دفتری و مشاوران، بخش اعظم سوالات از این درس است، اما با توجه به وسعت مطالب این بخش، غالبا دانش پژوه نمی تواند بر این درس در بازه زمانی کوتاه به اشراف و تسلط کامل برسد تا بتواند در آزمون های پیش رو به نتیجه مطلوب خویش نایل شود. ما در این فرادرس بر آن شدیم تا به توضیح مواد این درس (ماده ۱۸۲ تا ۳۰۰) به همراه زیر نویس های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان و نکات مهم کتاب تست دکتر شهبازی به همراه ذکر مثال های متعدد از سوالات آزمون های استخدامی و دانشگاهی بپردازیم.

آموزش حقوق مدنی ۳ (نکته و تست) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

همان طور که استحضار دارید، درس مدنی 3 یکی از مهم ترین بخش های درس مدنی است طوری که می توان آن را به ستون فقرات این درس تشبیه نمود. در اکثر آزمون های دانشگاهی و استخدامی مانند ارشد، دکتری، قضاوت، وکالت، سر دفتری و مشاوران، بخش اعظم سوالات از این درس است، اما با توجه به وسعت مطالب این بخش، غالبا دانش پژوه نمی تواند بر این درس در بازه زمانی کوتاه به اشراف و تسلط کامل برسد تا بتواند در آزمون های پیش رو به نتیجه مطلوب خویش نایل شود.

ما در این فرادرس بر آن شدیم تا به توضیح مواد این درس (ماده 182 تا 300) به همراه زیر نویس های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان و نکات مهم کتاب تست دکتر شهبازی به همراه ذکر مثال های متعدد از سوالات آزمون های استخدامی و دانشگاهی بپردازیم.

با یادگیری این آموزش این نوید را به دانش پژوهان عزیز می دهیم که می توانند اکثر سوالات مدنی 3 آزمون های استخدامی و دانشگاهی را پاسخ بدهند و نیازی به مطالبه منابع اصلی و طولانی نداشته باشند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اقسام عقود و معاملات
  • تعریف
   • تعریف قانون مدنی
   • تعریف حقوق دانان
   • تفاوت عقد و ایقاع
   • انواع ایقاعات
    • با حق رد
    • بدون حق رد
  • اقسام
   • لازم و جایز و خیاری
   • معوض و مجانی
   • عهدی و تملیکی
   • تشریفاتی و رضایی و عینی
   • منجز و معلق
    • تعلیق در انشا و منشا
    • شرایط معلق علیه
    • نظریه کشف و نقل
    • قرادادهایی که تعلیق در آن ها امکان پذیر نیست
 • درس دوم: شرایط اساسی صحت معامله
  • قصد طرفین و رضای آن ها
   • وسایل اعلام اراده
    • موارد معاطات ممنوع
    • شرایط ایجاب و قبول
    • موارد زوال ایجاب
    • عقود مکاتبه ای و نظریه پذیرفته شده
   • تعریف اصیل، نماینده و قائم مقام
    • اقسام معامله با خود
    • اختلاف بین اصیل و نماینده
   • استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها
    • تعهد به نفع ثالث
    • تفاوت تعهد با تملیک به نفع ثالث
    • احکام و شرایط تعهد به نفع ثالث
   • اشتباه و اقسام آن
    • ضمانت اجرا های اشتباه
     • بطلان
     • حق فسخ
     • بدون تاثیر
   • اکراه و اضطرار
    • اقسام و شرایط اکراه
    • ملاک در اکراه
    • اکراه در ایقاعات
    • تفاوت اکراه و اضطرار
  • اهلیت طرفین
   • تعریف اهلیت و اقسام آن
   • تعریف محجور
   • وضعیت حقوقی معاملات محجورین
  • مورد معامله
   • تعریف مورد معامله
   • شرایط مورد معامله
  • جهت معامله
   • تعریف
   • تفاوت جهت معامله و جهت تعهد
   • مشروع بودن جهت معامله
   • معاملات صوری
   • معامله با قصد فرار از دین
 • درس سوم: اثر معاملات
  • قواعد عمومی
   • اصل لزوم
   • اصل نیروی الزام آور عقد
   • قائم مقام عام و خاص
   • قانون امری
   • قانون تکمیلی
  • خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد
   • تعریف مسوولیت قراردادی
   • شرایط مسوولیت قراردادی
   • قاعده صحت
   • تعهد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب
   • تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
   • خسارات عدم انجام تعهد
   • اثبات قوه قاهره و برائت از مسوولیت
   • شرط تحدید مسوولیت
   • شرط عدم مسوولیت
  • اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • درس چهارم: شروط ضمن عقد
  • اقسام شرط
   • تعریف شرط
   • اقسام شرط
   • شروط باطل
   • شروط باطل و مبطل
   • شروط صحیح (فعل صفت و نتیجه)
   • شروط بنایی و ضمنی
   • اسقاط شروط
  • احکام شرط
 • درس پنجم: معاملات فضولی
  • تعریف
  • ارکان معامله فضولی
  • اجازه و رد صریح و ضمنی
  • سکوت مالک
  • آثار رد معامله فضولی
  • آثار تنفیذ معامله فضولی
 • درس ششم: سقوط تعهدات
  • وفای به عهد
   • نظر دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی
   • وفای به عهد توسط مجنون
   • تعهد طبیعی و انواع آن
  • اقاله
   • احکام
   • مواردی که اقاله در آن ها ممکن نیست
  • ابراء
   • تفاوت با اعراض
   • ابراء با شرط عوض
   • ابراء به قصد فرار از دین
   • براء دینی که سبب آن ایجاد شده
   • ابراء ولی، قیم و وصی در حق طلبکاران مولی علیه
   • ابراء شخص ثالث ضمن عقد و حکم آن در صورت بطلان یا فسخ عقد اصلی
  • تبدیل تعهد
   • انواع
    • به اعتبار موضوع
    • به اعتبار سبب
    • به اعتبار متعهد
    • به اعتبار متعهد له
   • تفاوت تبدیل تعهد با انتقال طلب
   • احکام
  • تهاتر
   • شرایط
   • انواع
    • قانونی
    • قراردادی
    • قضایی
    • ایقاعی
  • مالکیت ما فی الذمه
   • شرایط
   • انواع
    • قرارداد
    • قهری

 

مفید برای
 • حقوق


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حقوق مدنی ۳ (نکته و تست) - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVLAW102
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

مانی
مانی
بسیا عالیه مدنی ۳ مهمترین درس مدنیه وشاید مهمترین درس حقوق
برچسب‌ها:
Civil Rights | ابراء | ابراء با شرط عوض | ابراء به قصد فرار از دین | ابراء دینی | ابراء شخص ثالث ضمن عقد و حکم آن | ابراء ولی | اثبات قوه قاهره | اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث | اثر معاملات | اجازه | احکام | احکام شرط | احکام و شرایط تعهد به نفع ثالث | اختلاف بین اصیل و نماینده | ارکان معامله فضولی | استثنائات | استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها | اسقاط شروط | اشتباه و اقسام آن | اصل لزوم | اصل نیروی الزام آور عقد | اقاله | اقسام | اقسام شرط | اقسام عقود | اقسام معاملات | اقسام معامله با خود | اقسام و شرایط اکراه | اکراه در ایقاعات | اکراه و اضطرار | انشا و منشا | اهلیت طرفین | ایقاع | ایقاعات | ایقاعات با حق رد | ایقاعات بدون حق رد | باطل | بدون تاثیر | برائت از مسوولیت | بطلان | بطلان عقد اصلی | تبدیل تعهد | تبدیل تعهد به اعتبار سبب | تبدیل تعهد به اعتبار متعهد | تبدیل تعهد به اعتبار متعهد له | تبدیل تعهد به اعتبار موضوع | تحدید مسوولیت | تشریفاتی | تشریفاتی و رضایی و عینی | تعدد مطلوب | تعریف اصیل | تعریف اهلیت | تعریف حقوق دانان | تعریف شرط | تعریف قائم مقام | تعریف قانون مدنی | تعریف محجور | تعریف مورد معامله | تعریف نماینده | تعلیق در انشا و منشا | تعلیق قراردادها | تعهد به نتیجه | تعهد به نفع ثالث | تعهد به وسیله | تعهد طبیعی و انواع آن | تعهد وحدت مطلوب | تفاوت اکراه و اضطرار | تفاوت با اعراض | تفاوت تبدیل تعهد با انتقال طلب | تفاوت تعهد | تفاوت عقد و ایقاع | تملیک به نفع ثالث | تملیکی | تنفیذ معامله فضولی | تهاتر | جهت تعهد | جهت معامله | حق طلبکاران مولی علیه | حق فسخ | حقوق مدنی 3 | خسارات عدم انجام تعهد | خیاری | رد صریح | رد ضمنی | رد معامله فضولی | رضایی | سقوط تعهدات | سکوت مالک | شرایط اساسی صحت معامله | شرایط ایجاب و قبول | شرایط مسوولیت قراردادی | شرایط معلق علیه | شرایط مورد معامله | شروط باطل | شروط باطل و مبطل | شروط بنایی و ضمنی | شروط صحیح | شروط ضمن عقد | ضمانت اجرا های اشتباه | عدم اجرای تعهد | عدم مسوولیت | عقد | عقود مکاتبه ای | عهدی | عهدی و تملیکی | عینی | فسخ عقد اصلی | قائم مقام عام و خاص | قاعده صحت | قانون امری | قانون تکمیلی | قانون مدنی | قانونی | قصد طرفین و رضای آن ها | قهری | قواعد عمومی | قیم و وصی | لازم و جایز | لازم و جایز و خیاری | مالکیت ما فی الذمه | مبطل | مجانی | مسوولیت قراردادی | مشروع بودن جهت معامله | معاملات صوری | معاملات فضولی | معاملات محجورین | معامله با قصد فرار از دین | معوض | معوض و مجانی | ملاک در اکراه | منجز و معلق | موارد زوال ایجاب | موارد معاطات ممنوع | مورد معامله | نظر دکتر شهیدی | نظر دکتر کاتوزیان | نظریه پذیرفته شده | نظریه کشف و نقل | وسایل اعلام اراده | وضعیت حقوقی | وفای به عهد | وفای به عهد توسط مجنون
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×