×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام

آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام

مفاهیم موجود در ژنتیک انسانی در بسیاری از موارد، کاملا نامفهوم و پیچیده است که درک صحیح آن ها کمک خواهد کرد تا مسائل پیش روی محققان با پیشبرد بهتری رخ دهد، بنابراین با بررسی منابع مهم و اساسی ژنتیک انسانی که بالغ بر ۱۰ جلد کتاب رفرنس بوده است سعی داشته ایم تا نیاز مخاطبان را در جهت رفع شبهات احتمالی در همه ابعاد ژنتیک انسانی برطرف کرده و آن ها را در پیشبرد اهداف علمی خود، همانند کنکورهای ارشد و دکتری و نیز اهداف پژوهشی، یاری رسانیم. به کمک مفاهیم و نکات مهم و اساسی ژنتیک انسانی که از کتب رفرنس استخراج شده اند، سعی داریم تا هیچ وجهی از دانش ژنتیک انسانی به خصوص برای داوطلبان کنکورهای تحصیلات تکمیلی پوشیده باقی نماند و حداکثر خلاقیت در ارائه این نکات به کمک شکل هایی که حتی در منابع اصلی نیز وجود ندارند را آموزش دهیم.

آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

ژنتیک در سال های اخیر از یک علم کاملا تک بعدی به علمی همه کاره تبدیل شده است. در این راستا شکل گیری گرایش های مختلف آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و تخصصی تر شدن فعالیت های این رشته در جهت درک بهتر فعالیت های آن کاملا منطقی است، لذا ژنتیک انسانی تبدیل به یکی از کاربردی ترین گرایش های این علم شده است.

می توان گفت که مهم ترین هدف ژنتیک انسانی برآوردن نیازهای اساسی جامعه انسانی در جهت پیشگیری و تشخیص صحیح و به موقع بیماری هایی است که منشا ژنتیکی دارند، بنابراین درک مفاهیم اساسی و کاربردی این رشته به دانشجویان و نیز علاقه مندان آن کمک خواهد کرد که قدم های بعدی خود را به طور صحیح تری برداشته و نکات کلیدی آن را به طرز کاربردی به کار گیرند.

مفاهیم موجود در ژنتیک انسانی در بسیاری از موارد، کاملا نامفهوم و پیچیده است که درک صحیح آن ها کمک خواهد کرد تا مسائل پیش روی محققان با پیشبرد بهتری رخ دهد، بنابراین با بررسی منابع مهم و اساسی ژنتیک انسانی که بالغ بر 10 جلد کتاب رفرنس بوده است سعی داشته ایم تا نیاز مخاطبان را در جهت رفع شبهات احتمالی در همه ابعاد ژنتیک انسانی برطرف کرده و آن ها را در پیشبرد اهداف علمی خود، همانند کنکورهای ارشد و دکتری و نیز اهداف پژوهشی، یاری رسانیم.

به کمک مفاهیم و نکات مهم و اساسی ژنتیک انسانی که از کتب رفرنس استخراج شده اند، سعی داریم تا هیچ وجهی از دانش ژنتیک انسانی به خصوص برای داوطلبان کنکورهای تحصیلات تکمیلی پوشیده باقی نماند و حداکثر خلاقیت در ارائه این نکات به کمک شکل هایی که حتی در منابع اصلی نیز وجود ندارند را آموزش دهیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اساس سلولی و مولکولی وراثت و جهش
  • ساختمان اسیدنوکلئیک
  • همانندسازی
  • پراسسینگ RNA
  • رمز ژنتیکی
  • تنظیم بیان ژن
  • طبقه بندی انواع جهش ها براساس تاثیر، اندازه و نوع سلول
  • اثرات عملکرد جهش ها بر روی پروتئین
  • ترمیم جهش
 • درس دوم: سیتوژنتیک و بیماری های کروموزومی
  • مفاهیم پایه در سیتوژنتیک
  • تقسیم بندی کروموزوم ها
  • چرخه سلولی و تنطیم آن (میتوز و میوز)
  • گامتوژنز و اختلالات آن
  • هرمافرودیسم حقیقی و کاذب
  • روش های سیتوژنتیک مولکولی
  • اختلالات کروموزم های انسانی و بیماری های کروموزومی
  • سندرم های شکست کروموزمی
 • درس سوم: الگوهای وراثت در ژنتیک انسانی
  • تعاریف بنیادین در وراثت
  • ترسیم شجره نامه و اصطلاحات
  • وراثت اتوزومال غالب
  • وراثت اتوزوم مغلوب
  • وراثت وابسته به X مغلوب
  • وراثت وابسته به X غالب
 • درس چهارم: اختلالات تک ژنی
  • هانتینگتون (Huntington) و دیستروفی میوتونیک
  • نوروپاتی (Neuropathy) حسی - حرکتی وراثتی
  • نوروفیبروماتوز (Neurofibromatosis)
  • سندرم مارفان
  • فیبروز کیستی
  • کاردیومیوپاتی های (Cardiomyopathy) وراثتی و آریتمی های قلبی
  • آتروفی های عضلانی - نخاعی
  • دیستروفی عضلانی دوشن
  • هموفیلی
 • درس پنجم: ژنتیک تکوینی
  • برخی مفاهیم ضروری جنین شناسی و ژنتیک تکوینی
  • لقاح و تکوین اولیه رویان
  • خانواده های ژنی تکوینی
  • سومیت زایی و اسکلت محوری
  • پروتوانکوژن RET
  • گیرنده های فاکتور رشد فیبروبلاستی
  • سیلیوپاتی ها
  • ژن های سرطانی و تکوینی
  • تمایز و تعیین جنسیت
  • اپی ژنتیک و تکوین
  • دوقلوزایی
  • ناهنجاری های چندگانه
  • عفونت های مادر و ناهنجاری های حاصل از آن در جنین
 • درس ششم: تکنولوژی DNA و ژنتیک مولکولی انسانی
  • مفاهیم پایه مهندسی ژنتیک
  • پلاسمیدها و طبقه بندی آن ها
  • نوترکیبی قطعات DNA
  • وکتورهای مخمری و مشخصات آن ها
  • انتقال DNA نوترکیب به میزبان و روش های مختلف آن
  • PCR
  • مزایا و محدودیت های PCR
  • تکنیک های هیبریداسیون
  • سایر تکنیک های ژنتیک مولکولی
 • درس هفتم: مبانی تشخیص مولکولی و شناسایی جهش
  • تکنیک های اسکنینگ و اسکرینینگ
  • Real-time PCR
  • RT-PCR
  • Long Range PCR
  • Nested PCR
  • ARMS PCR
  • Multiplex PCR
  • DOP PCR
  • Quantitative Fluorescence PCR
  • Allele-specific PCR
  • n Situ PCR
  • Alu PCR
  • Anchored PCR
  • Differential display PCR
  • Hot start PCR
  • Inverse PCR
  • Island rescue PCR
  • Linker primed PCR
  • RAPD PCR
  • Touchdown PCR
  • Whole Genome PCR
  • RACE PCR
  • Bridge PCR
  • STEP
  • SOEing PCR
  • RFLP
  • DNA microarray
  • الکتروفورز و انواع کاربردهای آن مانند: DGGE ,SSCP ,CSCE ,CSGE ,EMSA ,IEF.
  • تکنیک های مختلف سکوئنسینگ
  • روش ماکسام گیلبرت
  • روش سانگر
  • روش پایروسکوئنسینگ
  • روش توالی یابی نسل جدید (NGS)
  • روش های تعیین الگوی متیلاسیون (Methylation)
  • انواع پلی مورفیسم DNA و کاربردهای آن
  • آپتامرها (Aptamer)
  • فناوری نانو در پزشکی مولکولی
 • درس هشتم: تکنولوژی ترانس ژنیک (Transgenesis) و دستکاری ژنتیکی
  • مفاهیم پایه
  • تکنولوژی انتقال هسته سوماتیک
  • روش های مختلف انتقال ژن به درون سلول های جانوری
  • راه های مختلف تغییر کارکرد ژن های درون زاد
 • درس نهم: وراثت پلی ژنیک و چند عاملی
  • همبستگی (Correlation)
  • وراثت پذیری (Heritability)
  • مدل قابلیت - آستانه
  • عدم تعادل پیوستگی (Linkage disequilibrium)
  • هاپلوتایپ
  • آنالیز پیوستگی (Linkage analysis)
  • آنالیز Sibship
  • تعیین نقشه LD
  • مطالعات همباشی (Association Studies) و مطالعات هم باشی کل ژنوم (GWAS)
  • پروژه بین المللی HapMap
 • درس دهم: نقشه یابی و شناسایی ژن های دخیل در اختلالات تک ژنی
  • نقشه ژنتیکی
  • فاصله ژنتیکی
  • نقشه فیزیکی
  • سندرم ژنی مجاور (Contiguous gene syndrome)
  • Chromosome walking
  • ژنومیکس مقایسه ای
  • روش های شناسایی ژن های جهش یافته و بیماری زای انسانی
  • ظهور و پیشرفت بیوانفورماتیک
 • درس یازدهم: ژنوم انسان
  • اهداف اصلی پروژه ژنوم انسان
  • برخی مفاهیم پایه و ضروری در ژنوم انسان
  • سازمان بندی عموم ژنوم انسان
  • ژن های هسته ای
  • ژن های هومولوگ
  • ژن های کاذب
  • DNA خارج ژنی
  • DNA ستلایت
  • DNA مینی ستلایت
  • DNA میکروستلایت یا STR
  • DNA تلومری
  • توالی های VNTR
  • توالی های DNA تکرارشونده پراکنده با تکرار بالا (SINE/LINE)
  • ترانسپوزون ها
  • ژنوم RNA انسانی
  • ژنوم میتوکندریایی
  • حوزه های عملی بیوانفورماتیک
 • درس دوازدهم: ژنتیک جمعیت
  • فراوانی ژنوتیپ
  • فراوانی آللی
  • اصل هاردی واینبرگ
  • آمیزش غیرتصادفی
  • نحوه محاسبه ضریب هم خونی
  • جهش
  • روش های تخمین میزان جهش
  • شارش ژن
 • درس سیزدهم: هموگلوبینوپاتی ها (Hemoglobinopathy) و بیماری های ژنتیکی خون
  • ساختار و عملکرد هموگلوبین
  • ساختار و نقشه ژن گلوبین
  • بیان و نحوه تنظیم ژن های گلوبین
  • اهمیت بالینی LCR
  • هموگلوبینوپاتی ها
  • انواع جهش های هموگلوبین و بیماری های مربوطه
  • تالاسمی (شایع ترین بیماری تک ژنی در انسان)
 • درس چهاردهم: ژنتیک بیوشیمیایی و بیماری های ژنتیکی متابولیسم
  • مفهوم ژنیک بیوشیمیایی و متابولیک
  • اصول نقش های آنزیمی
  • همانندی فنوتیپی
  • اساس مولکولی و بیوشیمیایی بسیاری از بیماری های ژنتیکی
  • اختلالات ژنتیکی متابولیسم
  • اختلالات متابولیسم اسیدهای آمینه
  • اختلالات چرخه اوره
  • اختلالات متابولیسم کربوهیدارت ها
  • اختلالات ذخیره گلیکوژن
  • اختلالات متابولیسم استروئیدها
  • هیپرپلازی مادرزادی آدرنال
  • سندرم عدم حساسیت به آندروژن
  • اختلالات متابولیسم لیپیدها
  • اختلالات ذخیره لیزوزومی
  • اختلالات متابولیسم نوکلئوتیدها
  • اختلالات متابولیسم اسیدهای آلی
  • اختلالات متابولیسم مس
  • اختلالات پراکسیزومی
  • اختلالات میتوکندریایی
 • درس پانزدهم: ایمونوژنتیک و بیماری های ژنتیکی سیستم ایمنی
  • اصول سیستم ایمنی بدن
  • ایمنی ذاتی و اکتسابی همورال و سلولار
  • ساختار ایمونوگلوبولین (Immunoglobulin)
  • ابرخانواده ژنی ایمونوگلوبولین
  • ژنتیک مولکولی تنوع و تغییر کلاس آنتی بادی
  • ایجاد تنوع در زنجیره سبک و سنگین
  • مولکول های سازگاری بافتی (MHC)
  • پلی مورفیسم و وراثت هاپلوتایپ های HLA
  • ژنتیک پیوند
  • اختلالات وراثتی نقص ایمنی
  • سندرم نقض ایمنی اکتسابی (AIDS)
  • گروه های خونی
 • درس شانزدهم: ژنتیک سرطان
  • اصول ایجاد سرطان
  • تست ایمز (Ames test)
  • نشانه های اصلی سرطان (Cancer Hallmarks)
  • فاکتورهای ژنتیکی و محیطی در سرطان
  • مطالعات خانوادگی
  • مطالعات دوقلوها
  • فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی
  • ویروس های سرطان زای RNA دار
  • ویروس های سرطان زای DNA دار
  • هلیکوباکتر پیلوری
  • آنکوژن های (Oncogene) ویروسی و سلولی
  • پرتوها
  • مسیرهای ایجاد سرطان
  • آنکوژن ها و مسیرهای فعال شدن آن ها
  • تلومراز (Telomerase) به عنوان یک آنکوژن
  • ژن های سرکوبگر تومور
  • منشا دو ضربه ای سرطان
  • از دست رفتن هتروزیگوسیتی (LOH)
  • متاستاز
  • مواد شیمیایی پیش گیری کننده سرطان
  • سرطان کولورکتال
  • دیگر سندرم های پولیپوز
  • سرطان پستان
  • سرطان پروستات
  • سندرم های مستعد کننده سرطان وراثتی
  • غربالگری سرطان های خانوادگی
  • اپی ژنتیک و سرطان
 • درس هفدهم: ژنتیک مولکولی پزشکی بیماری های رایج
  • اصول مطالعه بیماری های با وراثت پیچیده
  • مطالعات جمعیت و مهاجرتی
  • مطالعات خانوادگی
  • مطالعات دوقلویی
  • مطالعات فرزندخواندگی
  • الگوهای بیماری برای وراثت چند عاملی
  • دیابت شیرین، MODY و نوزادی
  • بیماری کرون
  • فشارخون
  • بیماری شریان کرونری
  • اسکیزوفرنی
  • آلزایمر
  • هموکروماتوز
  • ترومبوز وریدی
  • تحلیل ماکولار وابسته به سن (AMD)
 • درس هجدهم: روش های تشخیص پیش از تولد
  • تشخیص پیش از تولد (PND)
  • روش های تهاجمی و غیرتهاجمی
  • تشخیص پیش از لانه گزینی (PGD)
  • ضرورت های انجام PGD
  • روش های متفاوت بیوپسی (Biopsy) رویانی به کار رفته در PGD
  • روش های تشخیصی مختلف در PGD
 • درس نوزدهم: درمان بیمارهای ژنتیکی
  • رویکردهای مرسوم برای درمان بیماری های ژنتیکی
  • پیوند
  • ژن درمانی (Gene therapy)
  • انواع استراتژی های ژن درمانی
  • روش های انتقال ژن در ژن درمانی
  • همه چیز درباره لیپوزوم
  • پیرایش اگزون القایی آنتی (ESE)
  • ژن درمانی جنین در رحم، ژن درمانی سرطان
 • درس بیستم: تکنولوژی سلول های بنیادی
  • کشت و نگهداری سلول های بنیادی
  • بیولوژی سلول های بنیادی
  • سلول های بنیادی رویانی
  • سلول های بنیادی جنینی
  • سلول های بنیادی بالغ
  • سلول های بنیادی القایی (IPSC)
  • تحریک سلول های بنیادی رویانی برای تمایز به سلول ویژه
 • درس بیست و یکم: RNA مداخله گر و میکرو RNA
  • RNA مداخله ای (RNAi)
  • میکرو RNA
  • تفاوت ها و شباهت های miRNA و siRNA

 

مفید برای
 • ژنتیک پزشکی
 • ژنتیک مولکولیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVGA101
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش ژنتیک انسانی - مفاهیم اساسی و کاربردی - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

سمانه
سمانه

لطفاً هر چه سریع‌تر منتشر کنید.
بی‌صبرانه منتظریم.
ممنون.

Majid
Majid

مباحث طرح درس بسیارکاربردی است

محمدجواد
محمدجواد

لطفا زودتر منتشرش کنید

عبداله
عبداله

سلام یکی از مباحث لازم برای همسان سازی آموزش رشته ژنتیک در کشور است

عبداله
عبداله

عالیه

دنیا
دنیا

بسیار عالی
لطفا هر چی سریع تر
خیلی بهش نیاز دارم
ممنونم

دنیا
دنیا

بسیار عالی
لطفا هر چی سریع تر
خیلی بهش نیاز دارم
ممنونم

هما
هما

خواهشا هر چه سریع تر اماده کنید.

kazemzade
kazemzade

بسیار عالی،

لیلا
لیلا

به شدت به موضوع نیاز داریم

برچسب‌ها:
DNA تلومری | DNA خارج ژنی | DNA ستلایت | DNA مینی ستلایت | Neurofibromatosis | آپتامرها | اختلالات تک ژنی | اختلالات ذخیره لیزوزومی | اختلالات متابولیسم مس | اختلالات وراثتی نقص ایمنی | اسکیزوفرنی | اصول سیستم ایمنی بدن | انواع استراتژی های ژن درمانی | انواع جهش ها | بیماری کرون | بیماری های کروموزومی | پراسسینگ RNA | پروتوانکوژن RET | تحلیل ماکولار وابسته به سن | ترمیم جهش | ترومبوز وریدی | تقسیم بندی کروموزوم ها | تکنولوژی DNA | تکنیک اسکرینینگ | تکنیک اسکنینگ | توالی های VNTR | خانواده های ژنی تکوینی | روش پایروسکوئنسینگ | روش توالی یابی نسل جدید | روش سانگر | ژن های سرطانی | ژن های کاذب | ژن های هسته ای | ژن های هومولوگ | ژنتیک انسانی | ژنتیک پیوند | ژنتیک تکوینی | ژنتیک مولکولی انسانی | ژنوم RNA انسانی | ژنوم میتوکندریاییفراوانی ژنوتیپ | ژنومیکس مقایسه ای | ساختمان اسیدنوکلئیک | سرطان پروستات | سرطان پستان | سندرم ژنی مجاور | سندرم مارفان | سندرم های شکست کروموزمی | سیتوژنتیک مولکولی | ضرورت های انجام PGD | فاصله ژنتیکی | فراوانی ژنوتیپ | فناوری نانو در پزشکی مولکولی | فیبروز کیستی | محدودیت های PCR | مزایای PCR | مفاهیم پایه در سیتوژنتیک | ناهنجاری های چندگانه | نقشه ژنتیکی | نوروفیبروماتوز | هاپلوتایپ | هلیکوباکتر پیلوری | همه چیز درباره لیپوزوم | هموفیلی | وراثت اتوزوم مغلوب | وراثت اتوزومال غالب | وراثت پذیری | وراثت وابسته به X غالب | وراثت وابسته به X مغلوب
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×