×
۱۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

هزینه آموزش
۱۶۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۰۸۱ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۵ بازخورد (مشاهده نظرات)

اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

تعداد دانشجو
۲,۰۸۱ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۵ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

در بحث نوسان‌گیری، عموم آموزش‌ها و مباحث بر روی شناسایی سهم و نقطه ورود به سهم، متمرکز شده است. در حالی که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد که معامله‌گران به درستی یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کرده‌اند، اما در نهایت از پس مدیریت آن برنیامده و با با ضرر از آن خارج شده‌اند.

باید توجه داشت که برای موفقیت در نوسان‌گیری هم مانند سایر رویکردهای حضور و فعالیت در بورس و بازارهای مالی، علاوه بر جنبه‌های فنی و به کارگیری فنون و استراتژی‌های موفق و تست شده، نسبت به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز اهتمام ویژه‌ای داشت، چرا که لازم است که یک نوسان‌گیر موفق تا جایی که شرایط بازار و روند حرکتی قیمتی سهم مورد نظر اجازه می‌دهد، با روند همراه شده و اجازه رشد سودهای کسب شده را بدهد. در این راستا، تعیین حد ضرر و حد تعریف شده و هدف‌گذاری شده برای سود قابل کسب از یک معامله و میزان نقدینگی تخصیص‌یافته به یک معامله از اهم مطالب و محورهای مورد توجه برای نوسان‌گیری موفق و مستمر است.

در نهایت افزون بر همه این موارد، اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. علاوه بر این، باید با کنترل هیجانات و همین‌طور استرس وارده، بتواند از اختلال در تصمیم‌گیری‌های طبیعی و عمل به استراتژی معین‌شده، جلوگیری نماید.

با توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • فلسفه نوسان‌‌گیری
  • نوسان‌‌گیری، خوب یا بد؟
  • مثلث موفقیت در نوسان‌گیری
  • سوالات و تمرینات
 • درس دوم: ملاحظات مورد توجه در نوسان‌گیری
  • بایدهای نوسان‌گیری
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  • نبایدهای نوسان‌‌گیری
  • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
  • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
  • نبایدهای نوسان‌‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  • روی چه سهمی نوسان بگیریم؟
  • روی چه سهمی نوسان نگیریم؟
 • درس سوم: نوسان‌‌گیری با شکاف قیمتی (گپ)
  • منطق و فلسفه روش
  • برداشت نادرست از گپ
  • چارچوب نوسان‌‌گیری با استفاده از گپ‌های قیمتی
  • شناسایی گپ مناسب برای ورود
  • استراتژی‌ های (Strategia) ورود و ترید (Trade)
  • استراتژی اول
   • بر اساس فرض پر شدن گپ
  • تمرین روی چارت برای استراتژی اول
  • استراتژی دوم
   • بر اساس تداوم حرکت بعد از گپ
  • استراتژی سوم
   • در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه حمایت / مقاومت
  • در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه حمایت
  • در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه مقاومت
  • تمرین مقایسه‌‌ای استراتژی‌ های دوم و سوم
  • استراتژی چهارم
   • ترکیبی
  • مثال استراتژی ترکیبی (نماد اخابر)
  • چگونگی ورود
  • نمونه از عدم امکان ورود (مثال: نماد تبرک)
  • تعیین حد ضرر (استاپ) در نوسان‌‌گیری با گپ قیمتی
  • مثال حد ضرر (نماد وصنعت)
  • تعیین حد سود (تارگت) در نوسان‌‌گیری با گپ قیمتی
  • مثال حد سود (نماد ارفع)
 • درس چهارم: نوسان‌گیری بر اساس مقاومت‌ها
  • منطق و فلسفه روش
  • دیدگاه‌‌های مختلف به مقاومت
  • سوال مفهومی در مورد روش
  • پاسخ سوال مفهومی (با مثال از نماد همراه)
  • حالات مختلف ورود (مثال: نماد توریل)
  • تعیین حد ضرر در نوسان‌گیری بر اساس مقاومت (مثال: نماد توریل)
  • تعیین حد سود (مثال: نماد توریل)
 • درس پنجم: نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها
  • منطق و فلسفه روش
  • سوال مفهومی
  • پاسخ سوال مفهومی
  • چگونگی ورود در استراتژی بدون سایه
  • ورود (مثال: نماد دانا)
  • حد ضرر در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
  • تعیین حد سود در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
  • تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
  • پاسخ تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
  • انواع استراتژی‌‌های پوششی نوسان‌ گیری
  • استراتژی پوششی دوطرفه
  • تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
  • پاسخ تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
  • استراتژی پوششی یک‌‌طرفه
  • استراتژی پوششی چندتایی
  • ورود در استراتژی‌ های پوششی
  • حد ضرر در استراتژی‌های پوششی
  • حد سود در استراتژی‌‌های پوششی
  • جابجایی استاپ (Trailing Stop)
  • تمرین روی نماد خگستر
  • پاسخ تمرین روی نماد خگستر
  • موارد تکمیلی - استراتژی پوششی در روند نزولی
  • تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
  • پاسخ تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
  • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد فخوز در تایم فریم یک‌ساعته)
  • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد ذوب در تایم فریم یک‌ساعته)
  • ملاحظات استراتژی پوششی چندتایی
 • درس ششم: پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری
  • تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
  • پاسخ تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
  • بک تست استراتژی نوسان‌گیری
  • مستندسازی نتایج بک تست
  • اطلاعات مورد نیاز برای ثبت
  • معیارهای ارزیابی استراتژی نوسان ‌گیری
  • آماده‌‌سازی فنی
   • تعیین عناصر محوری استراتژی
  • آماده‌‌سازی برای نوسان‌گیری از بعد فنی
  • آماده‌سازی برای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
  • آماده‌سازی برای نوسان‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  • سیستم دو‌بخشی
  • ژورنال‌ نویسی
  • رویکرد موفقیت در نوسان‌گیری

 

مفید برای
 • بورس و بازار سهام

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه
۲. ملاحظات مورد توجه در نوسان‌گیری
۳. نوسان‌گیری با شکاف قیمتی (گپ)
۴. نوسان‌گیری بر اساس مقاومت‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVFN99063
مدت زمان ۵ ساعت و ۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۰۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۲,۰۸۱ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۵ نظر ثبت شده است.
امیررضا
امیررضا
۱۴۰۰/۱۱/۱۶
آموزش رو دیدم از نظر مطالب گفته شده میزان تسلط مدرس، نوع ارائه و کیفیت ویدئو ها میتونم در حد متوسط هست.
امیدوارم در زمینه بورس بتونید آموزش های قوییتر و بهتری ارائه کنید.
حسین
حسین
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
بیشتر آموزش های بورس شما رو تهیه کردم و از محتوا و تسلط مدرس خیلی راضی هستم.
تشکر از شما و مدرس گرامی
مصطفی
مصطفی
۱۴۰۰/۰۵/۲۹
به نظرم فقط صحبت میشه و ی سری توصیه هست. با این آموزش نباید انتظار داشته باشید نوسان گیری رو یاد بگیرید.
آریا
آریا
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
اگر با نوسان گیری آشنایی ندارید، این میتونه دوره خوبی باشه تا از لحاظ ذهنی آشنا و تقویت بشید برای ورود به نوسان گیری، اما به شما یاد نمیده چه سهمی رو پیدا کنید و 2 3 مدل استراتژی بیشتر به شما یاد نمیده. در کل اگر آشنایی قبلی دارید با بحث نوسان گیری و دنبال یه آموزش برای افزایش به دانشتون از لحاظ انتخاب سهم و تکنیکال هستید این آموزش برای شما نیست. اما اگر تازه قصد ورود به بازار رو دارید آموزش مفیدی برای علاقه مندان تازه وارد است.
سجاد
سجاد
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
سپاس از آقای حائری بزرگوار که خیلی خوب مطالب رو شرح دادن واقعا یکی از دوره های بی نقصی بود که دیدم ، ای کاش استراتژی های بیشتری رو شرح میدادین هر چند واقعا توی این چند استراتژی معاملاتی هم که گفتین خیلی عالی و کاربردی بود. منتظر دوره های دیگه ای از شما هستیم. زنده باشید
دسته‌بندی موضوعی: بورس و بازار سهام
برچسب‌ها:
physiological topics in speculation | Speculation | speculation speculation with gaps | Speculation strategy | speculation with candles | speculation with resistance | technical topics in speculation | trade | Trailing Stop | آماده سازی برای نوسان گیری | آماده‌ سازی برای نوسان‌ گیری از بعد فنی | آماده ‌سازی فنی | آماده‌ سازی‌ ها در نوسان‌ گیری | استراتژی بدون سایه | استراتژی پوششی چندتایی | استراتژی پوششی در روند نزولی | استراتژی پوششی دو طرفه | استراتژی پوششی یک ‌طرفه | استراتژی ترکیبی | استراتژی نوسان‌ گیری | استراتژی ‌های پوششی نوسان‌ گیری | استراتژی های موفق | استراتژی ‌های نوسان‌ گیری | استراتژی‌ های ورود و ترید | اطلاعات مورد نیاز برای ثبت | بازارهای مالی | بایدهای نوسان گیری | بایدهای نوسان‌ گیری از بعد فنی | برداشت نادرست از گپ | بعد ذهنی در نوسان گیری | بعد روانشناسی و ذهنی در نوسان گیری | بعد فنی در نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان‌گیری | بورس | پر شدن گپ | پیش نیازها در نوسان گیری | تداوم حرکت بعد از گپ | تعیین حد سود | تعیین حد سود در نوسان گیری | تعیین حد ضرر | تعیین حد ضرر در نوسان گیری | تعیین عناصر محوری استراتژی | جابجایی استاپ در نوسانگیری | حد سود | حد سود در استراتژی بدون سایه | حد سود در استراتژی‌ های پوششی | حد سود در نوسان‌ گیری | حد ضرر | حد ضرر در استراتژی بدون سایه | حد ضرر در استراتژی‌ های پوششی | حد ضرر در نوسان ‌گیری | حد هدف گذاری شده | روانشناسی در نوسان گیری | روانشناسی و مدیریت ذهن | روش بالا آوردن استاپ | روش جابجا نمودن استاپ | رویکرد موفقیت در نوسان ‌گیری | ژورنال‌ نویسی | سرمایه گذاری بلندمدت | سود قابل کسب از یک معامله | سیستم دو بخشی | شکاف قیمتی | شناسایی سهم | شناسایی گپ مناسب برای ورود | عدم امکان ورود | فعالیت در بورس و بازارهای مالی | فلسفه نوسان گیری | فنون نوسان گیری در بورس | کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش | مثلث موفقیت در نوسان گیری | مدیریت ذهن برای معامله گران | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک در نوسان گیری | مدیریت سرمایه | مستندسازی نتایج بک تست | ملاحظات مورد توجه در نوسان گیری | منطق و فلسفه روش | موارد پشتیبان در نوسان‌ گیری | موفقیت در نوسان گیری | میزان نقدینگی تخصیص یافته به یک معامله | ناحیه حمایت | ناحیه مقاومت | نبایدهای نوسان گیری | نقطه ورود به سهم | نوسان گیری | نوسان گیری از بعد روانشناسی | نوسان‌ گیری از بعد روانشناسی و ذهنی | نوسان‌ گیری از بعد فنی | نوسان گیری از بعد مدیریت سرمایه | نوسان گیری با شکاف قیمتی | نوسان گیری با عبور از سقف قیمتی | نوسان گیری با گپ | نوسان ‌گیری با گپ قیمتی | نوسان گیری بر اساس مقاومت ها | نوسان‌ گیری براساس ویژگی‌ های کندل ‌ها | نوسان گیری در بازه های زمانی کوتاه مدت | نوسان گیری در بورس | نوسان گیری موفق | نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌ های کندل‌ ها | ورود در استراتژی بدون سایه | ورود در استراتژی‌ های پوششی | ورود در نقطه مناسب | وسان‌ گیری بر اساس مقاومت | ویژگی های کندل ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۷ جلسه ویدئویی
×