۱۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش کنترل دیجیتال - مرور و حل مساله

آموزش کنترل دیجیتال - مرور و حل مساله

هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۸۶ نفر
مدت زمان
۱۹ ساعت و ۴۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

در این آموزش از طریق حل مساله های مختلف، مبانی تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی دیجیتال (گسسته - زمان) آموزش داده می شود. در درس یکم تبدیل z به عنوان یک ابزار اساسی که در درس های بعدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، آموزش داده می شود. در درس دوم آنالیز سیستم های کنترلی در حوزه z ارائه می گردد. طراحی سیستم های کنترلی با تکنیک های رایج در درس سوم مورد بررسی قرار می گیرد. در درس چهارم یک رویکرد جدید و مدرن در فضای حالت برای آنالیز کنترل دیجیتال بحث می شود و در نهایت در درس پنجم، جایابی قطب و رویتگر حالت، آموزش داده می شوند.

آموزش کنترل دیجیتال - مرور و حل مساله

تعداد دانشجو
۲۸۶ نفر
مدت زمان
۱۹ ساعت و ۴۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

امید زندی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

ایشان دانشجوی دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و موفق به کسب رتبه اول (مدال طلا) المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم (مدال برنز) المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

سیستم های کنترلی جزو اساسی و جدایی ناپذیر جوامع مدرن امروزی محسوب می شوند. این سیستم ها وسایل خانگی، وسایل سرگرمی در مراکز تفریحی، خودروها و وسایل موجود در ادارات را کنترل می کنند. علاوه بر این، کنترل فرایندهای صنعتی، حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی نیز جزو وظایف سیستم های کنترلی به شمار می روند. تقریبا در اغلب این کاربردها کنترل کننده ها در سیستم های دیجیتال مانند: میکروپروسسورها، میکروکنترلرها و کامپیوتر پیاده سازی می شوند.

بنابراین هر مهندس برق، مکانیک، شیمی، راه آهن، رباتیک و مکاترونیک باید با مبانی کنترل کننده های دیجیتال آشنا باشد، چرا که توسعه گسترده و روزافزون پردازنده های دیجیتال، روز به روز بر اهمیت کنترل کننده های دیجیتال می افزاید.

در این آموزش از طریق حل مساله های مختلف، مبانی تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی دیجیتال (گسسته - زمان) آموزش داده می شود. در درس یکم تبدیل z به عنوان یک ابزار اساسی که در درس های بعدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، آموزش داده می شود. در درس دوم آنالیز سیستم های کنترلی در حوزه z ارائه می گردد. طراحی سیستم های کنترلی با تکنیک های رایج در درس سوم مورد بررسی قرار می گیرد. در درس چهارم یک رویکرد جدید و مدرن در فضای حالت برای آنالیز کنترل دیجیتال بحث می شود و در نهایت در درس پنجم، جایابی قطب و رویتگر حالت، آموزش داده می شوند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه، ارتباط تبدیل لاپلاس با تبدیل Z و تبدیل Z توابع پایه
  •  مقدمه
  • از تبدیل لاپلاس به تبدیلz
  • تبدیل z توابع پایه
 • درس دوم: خواص مهم تبدیل z
 • درس سوم: حل معادلات تفاضلی و تبدیل z معکوس
  • تبدیل z معکوس
  • تبدیل z معکوس با تقسیمات متوالی
  • تبدیل z معکوس با روش محاسباتی
  • تبدیل z معکوس با روش تجزیه به کسرهای جزئی
 • درس چهارم: تبدیل z معکوس با تکنیک انتگرال مختلط و حل تمرینات پیچیده
  • تبدیل z معکوس با روش انتگرال مختلط
  • تبدیل z معکوس با روش سری تیلور
  • تحلیل سیستم های کنترل در حوزه z
 • درس پنجم: نمونه بردار ضربه ‌ای و نگهدارهای مرتبه صفر و اول
  • نمونه بردار ضربه ای
  • نگهدار مرتبه صفر
  • نگهدار مرتبه اول
  • تابع تبدیل نگهدارهای مرتبه صفر و اول
 • درس ششم: انتگرال کانولوشن
  • روش انتگرال کانولوشن برای محاسبه تبدیل z
  • آنالیز پایداری سیستم‌ های کنترل دیجیتال
 • درس هفتم: بازسازی سیگنال نمونه ‌برداری ‌شده و جمع کانولوشن
  • بازسازی سیگنال نمونه ‌برداری شده
 • درس هشتم: تابع تبدیل پالسی سیستم های کنترل حلقه بسته
  • تابع تبدیل پالسی
 • درس نهم: کنترلر دیجیتال داخل حلقه و پیاده‌ سازی کنترلرهای دیجیتال
  • پیاده ‌سازی کنترلرهای دیجیتال
  • تحقق‌ های مستقیم، سری، موازی و نردبانی
 • درس دهم: نگاشت بین صفحه s و صفحه z
  • آرایه راث هرویتز (Routh-Hurwitz)
  • معیار پایداری ژوری
 • درس یازدهم: آنالیز پایداری سیستم‌ های گسسته
 • درس دوازدهم: آنالیز حالت گذرا و حالت دائمی
  • آنالیز حالت گذرا در کنترل دیجیتال
  • آنالیز حالت دائمی در کنترل دیجیتال
  • اثر اغتشاش در سیستم کنترلی
 • درس سیزدهم: گسسته‌ سازی کنترلرهای آنالوگ
  • روش تغییرناپذیری ضربه
  • روش تغییرناپذیری پله
  • روش تفاضل پسرو
  • روش تفاضل پیشرو
  • روش تطبیق قطب و صفر
  • روش تبدیل دو خطی
 • درس چهاردهم: طراحی کنترلر دیجیتال به روش تحلیلی و کنترلر Deadbeat
  • طراحی کنترلر دیجیتال با معادل ‌سازی کنترلر آنالوگ
  • طراحی کنترلر دیجیتال به روش تحلیلی
  • طراحی کنترلر دیجیتال Deadbeat
  • طراحی کنترلر دیجیتال Deadbeat بدون نوسان
 • درس پانزدهم: طراحی کنترلر دیجیتال با نمودار مکان هندسی ریشه ‌ها و پاسخ فرکانسی
  • نمودار مکان هندسی ریشه ها
  • طراحی کنترلر دیجیتال با نمودار مکان هندسی ریشه ها
  • پاسخ فرکانسی سیستم‌ های گسسته
  • طراحی کنترلر دیجیتال به روش پاسخ فرکانسی
 • درس شانزدهم: مدل‌ سازی فضای حالت 1 تا 4
  • نمایش فضای حالت سیستم‌ های گسسته
  • استخراج معادلات فضای حالت
  • جواب معادلات فضای حالت
  • تبدیل مدل فضای حالت به تابع تبدیل پالسی
  • مقادیر ویژه و بردارهای ویژه در فضای حالت
 • درس هفدهم: فرم ‌های فضای حالت 5 تا 8
  • فرم‌ های فضای حالت
  • فرم‌ مستقیم
  • فرم‌ کانونی کنترل پذیر
  • فرم‌ کانونی رویت پذیر
  • فرم‌ کانونی جردن
  • تبدیلات همانندی
  • گسسته ‌سازی فضای حالت پیوسته
 • درس هجدهم: کنترل‌ پذیری، رویت ‌پذیری و تبدیلات همانندی
  • کنترل ‌پذیری مدل فضای حالت
  • رویت پذیری مدل فضای حالت
  • تبدیلات همانندی پر کاربرد در طراحی کنترلر فضای حالت
  • تبدیل به فرم کانونی کنترل پذیر
  • تبدیل به فرم کانونی رویت پذیر
 • درس نوزدهم: جایابی قطب
  • جایابی قطب به روش مستقیم
  • جایابی قطب به روش آکرمن (Ackermann)
  • جایابی قطب به روش تبدیل همانندی
  • جایابی قطب به روش بردارهای ویژه
  • جایابی قطب برای کنترل Deadbeat
  • جایابی قطب برای سیستم ‌های سروو (افزودن بهره پیشخور)
 • درس بیستم: رویتگر حالت و سیستم ‌های سروو
  • رویتگر حالت
  • فرمول آکرمن برای طراحی رویتگر حالت
  • تابع تبدیل کنترلر فضای حالت
  • رویتگر حالت مرتبه کاهش ‌یافته
  • سیستم ‌های سروو (فیدبک حالت همراه با انتگرال‌ گیر)

 

مفید برای
 • مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی رباتیک
 • مهندسی راه آهن
 • مکاترونیک

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

MATLAB R2017a

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه، ارتباط تبدیل لاپلاس با تبدیل Z و تبدیل Z توابع پایه
۲. خواص مهم تبدیل Z
۳. حل معادلات تفاضلی و تبدیل Z معکوس
۴. تبدیل Z معکوس با تکنیک انتگرال مختلط و حل تمرینات پیچیده
۵. نمونه بردار ضربه‌ای و نگهدارهای مرتبه صفر و اول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. انتگرال کانولوشن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بازسازی سیگنال نمونه برداری ‌شده و جمع کانولوشن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تابع تبدیل پالسی سیستم های کنترل حلقه‌ بسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. کنترلر دیجیتال داخل حلقه و پیاده سازی کنترلرهای دیجیتال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. نگاشت بین صفحه S و صفحه Z
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. آنالیز پایداری سیستم های گسسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. آنالیز حالت گذرا و حالت دائمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. گسسته سازی کنترلرهای آنالوگ
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. طراحی کنترلر دیجیتال به روش تحلیلی و کنترلر Deadbeat
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. طراحی کنترلر دیجیتال با نمودار مکان هندسی ریشه ها و پاسخ فرکانسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. مدل سازی فضای حالت ۱ تا ۴
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. فرم های فضای حالت ۵ تا ۸
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. کنترل پذیری، رویت پذیری و تبدیلات همانندی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. جایابی قطب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. رویتگر حالت و سیستم های سروو
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۹ ساعت و ۴۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کنترل دیجیتال - مرور و حل مساله
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۴۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEEE9809
مدت زمان ۱۹ ساعت و ۴۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش کنترل دیجیتال - مرور و حل مساله
نظرات

تا کنون ۲۸۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
مجید
مجید
۱۴۰۰/۱۱/۰۴

خوب بود طبق کتاب و رفرنش اصلی جلو رفته بود مثال های خوبی حل میکرد فقط اگر میشد مثال های خارج از کتاب هم بیان میکردند خیلی خوب میشد.

برچسب‌ها:
Ackermann | AntiAliasing Filter | Bode Diagram | convolution integral | Dead beat | deadbeat control | Difference Equations | Digital Control | discrete control | first order hold | holder | jury stability criteria | Routh-Hurwitz | Ruth-hurvitz stability | Sampler | state space control | z inverse transform | z plane | Z-Transform | zero order hold | آموزش حل مساله کنترل دیجیتال | بازسازی سیگنال نمونه ‌برداری شده | بهره پیش خور | بهره پیشخور | پایداری سیستم های زمان گسسته | تابع تبدیل پالسی | تابع تبدیل پالسینگاشت | تابع تبدیل مدارهای نگه دار | تبدیل z | تبدیل z اصلاح شده | تبدیلات همانندی | تحقق کنترل کننده ها | تحلیل پاسخ حالت دائمی | تحلیل پاسخ گذرا | تحلیل سیستم های کنترل | تحلیل فضای حالت | تغییرناپذیری پله | تغییرناپذیری ضربه | تفاضل مستقیم | تفاضل معکوس | توابع شامل نگه دار | توابع مقدماتی | حل معادلات فضای حالت | خواص و قضایای مهم تبدیل z | روش آکرمن | روش انتگرال کانولوشن | روش انتگرال مختلط | روش انتگرال معکوس سازی | روش پاسخ فرکانسی | روش پایداری لیاپانوف | روش تبدیل دو خطی | روش تبدیل همانندی | روش تطبیق قطب و صفر | روش تغییرناپذیری پله | روش تفاضل پسرو | روش تفاضل پیشرو | روش تقسیم مستقیم | روش راث | روش مستقیم طراحی | روش نگاشت قطب | رویت پذیری | رویت گر کامل مرتبه | رویت گر کاهش مرتبه | رویتگر حالت مرتبه کاهش ‌یافته | سیستم های زمان پیوسته | سیستم های زمان-گسسته | سیستم های سروو | سیستم های کنترل زمان گسسته | صفحه s و z | صفر تطبیق یافته | طراحی به روش فیدبک حالت | طراحی جبران ساز | طراحی کنترل کننده های دیجیتال | طراحی کنترلر دیجیتال Deadbeat | عکس تبدیل z | غیرمستقیم طراحی | فرم سری | فرم‌ کانونی جردن | فرم‌ کانونی رویت پذیر | فرم موازی | فرم نردبانی | فرمول آکرمن | فضای حالت | فیلترهای دیجیتال | فیلترهای زمان پیوسته | فیلترهای ضد اختلال فرکانسی | کنترل پذیری | گسترش کسرهای جزئی | گسسته ‌سازی فضای حالت پیوسته | ماتریس انتقال حالت | معادل ‌سازی کنترلر آنالوگ | معادل های زمان گسسته | معیار پایداری ژوری | مفاهیم اولیه فضای حالت | مکان هندسی ریشه ها | نگاشت بین صفحه s و صفحه z | نمودار مکان هندسی ریشه ها | نمونه بردار ضربه ای
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۱ جلسه ویدئویی
×