×
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۹۶,۲۵۰ تومان

آموزش سیستم های کنترل چند متغیره به همراه نمونه سوالات کنکور

آموزش سیستم های کنترل چند متغیره به همراه نمونه سوالات کنکور

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۹۶,۲۵۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۲۶ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش سیستم های کنترل چند متغیره به همراه نمونه سوالات کنکور

اکثر سیستم های واقعی که با آن ها سر و کار داریم چند ورودی و چند خروجی دارند. معمولا برای سادگی، آن ها را به صورت تک ورودی و تک خروجی در نظر می گیریم و با این ایده، قطعا نمی توانیم به خروجی مطلوب برای سیستم چند ورودی و چند خروجی دست پیدا کنیم، چون در تقریب سیستم با چند ورودی و چند خروجی به تک ورودی و تک خروجی، قطعا بخشی از دینامیک سیستم را حذف کرده ایم. معلومات ما از سیستم های کنترل خطی، به عنوان پیش نیاز در کنترل سیستم های چند متغیره کاربرد دارد، اما کافی نیست. هدف ما در این درس توانایی در تحلیل و کنترل سیستم ها بدون جداسازی آن ها به سیستم های SISO است.

آموزش سیستم های کنترل چند متغیره به همراه نمونه سوالات کنکور

تعداد دانشجو
۵۲۶ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۹۶,۲۵۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

علی اکبر استارمی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

مهندس علی اکبر استارمی دانشجوی سال سوم دکترای مهندسی برق - کنترل در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی هستند. ایشان به زبان برنامه نویسی متلب (MATLAB) مسلط هستند و در زمینه مباحث مهندسی کنترل، ساده سازی مدل سیستم ها، سیستم های مرتبه کسری و سیستم ها به همراه تاخیر زمانی تسلط و سابقه تدریس فعال دارند.

توضیحات تکمیلی

اکثر سیستم های واقعی که با آن ها سر و کار داریم چند ورودی و چند خروجی دارند. معمولا برای سادگی، آن ها را به صورت تک ورودی و تک خروجی در نظر می گیریم و با این ایده، قطعا نمی توانیم به خروجی مطلوب برای سیستم چند ورودی و چند خروجی دست پیدا کنیم، چون در تقریب سیستم با چند ورودی و چند خروجی به تک ورودی و تک خروجی، قطعا بخشی از دینامیک سیستم را حذف کرده ایم. معلومات ما از سیستم های کنترل خطی، به عنوان پیش نیاز در کنترل سیستم های چند متغیره کاربرد دارد، اما کافی نیست. هدف ما در این درس توانایی در تحلیل و کنترل سیستم ها بدون جداسازی آن ها به سیستم های SISO است. به طور مثال، مخزن مجهز به گرمکن و یکنواخت کننده دما، فرایند مخزن چهار تانک و موتور جت توربوفن، از جمله سیستم های چند متغیره هستند که بدون داشتن معلومات این درس، قادر به تحلیل و کنترل آن ها نخواهیم بود.

در واقع ضرورت یادگیری این درس در این است که بتوانیم سیستم های چند متغیره را تحلیل و کنترل کنیم. در این آموزش، موتور جت توربوفن که یکی از پرچالش ترین سیستم های چند متغیره است را در درس هفتم، پس از آشنایی با مبانی علم کنترل چند متغیره، مورد بررسی قرار می دهیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای از سیستم های چند متغیره
  • تحلیل سیستم های چند متغیره
  • مثال های عملی از سیستم های چند متغیره
 • درس دوم: نمایش سیستم های خطی چند متغیره
  • توصیف ماتریس سیستم
   • مرتبه ماتریس
   • ماتریس سیستم رزنبراک (Rosenbrak)
  • توصیف کسر − ماتریسی
   • توصیف کسر − ماتریسی کاهش ناپذیر
 • درس سوم: قطب ها و صفرها در سیستم های چند متغیره
  • قطب های سیستم چند متغیره
   • قطب های سیستم های چند متغیره در فضای حالت و ماتریس سیستم
   • قطب های سیستم های چند متغیره در ماتریس تابع تبدیل
   • صورت اسمیث − مک میلان یک ماتریس تابع تبدیل
   • نوع سیستم های چند متغیره خطی
   • نوع اسکالر
   • نوع برداری
  • صفرهای سیستم های چند متغیره
   • صفرهای عنصر
   • صفرهای انتقال
   • جهت های صفر انتقال در سیستم های چند متغیره
   • یک کاربرد جهت صفر خروجی در سیستم های غیر مینیمم فاز
   • تعداد صفرهای انتقال
  • جایابی صفرهای انتقال
   • جایابی صفرهای انتقال (روش اول)
   • جایابی صفرهای انتقال (روش دوم)
 • درس چهارم: تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره در فضای حالت
  • کنترل پذیری و رؤیت پذیری سیستم های خطی
   • کنترل پذیری و رؤیت‌ پذیری در توصیف ماتریس سیستم
  • کنترل پذیری خروجی و کنترل پذیری تابعی
  • نظریه تحقق در سیستم های چند متغیره
   • تحقق غیر مینیمال
   • تحقق گیلبرت فضای حالت
  • کاهش مرتبه معادلات فضای حالت
   • کاهش مرتبه معادلات فضای حالت مینیمال
   • روش برش
   • روش مانده گذاری
  • دکوپله سازی با فیدبک حالت
 • درس پنجم: پایداری و محدودیت های عملکردی
  • تحلیل پایداری نامی
   • تعاریف و مفاهیم پایه
   • معیار نایکوئیست تعمیم یافته
  • محدودیت های عملکردی در سیستم های چند متغیره در حوزه زمان
 • درس ششم: تحلیل پایداری و عملکرد سیستم های نامعین
  • مثال های توصیفی
  • مدل سازی سیستم های نامعین
   • نامعینی بی ساختار
   • نامعینی پارامتری
 • درس هفتم: مباحث کلاسیک در طراحی سیستم های کنترل
  • انتخاب ورودی و خروجی
   • معیارهای ارزیابی انتخاب ورودی و خروجی
   • یک مثال عملی
  • انتخاب پیکربندی کنترل
   • اصول RGA
   • ملاحظات پیکربندی کنترل در طراحی سیستم های کنترل غیر متمرکز
  • طراحی کنترل کننده به روش حلقه بستن ترتیبی
  • طراحی ماتریس پیش جبران ساز برای حل دشواری کنترل

 

مفید برای
 • مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی هوافضا

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ ای بر سیستم‌ های چند متغیره
۲. توصیف سیستم های چند متغیره
۳. قطب‌ ها و صفرها - بخش یکم
۴. قطب‌ ها و صفرها - بخش دوم
۵. قطب‌ ها و صفرها - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. قطب‌ ها و صفرها - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. قطب‌ ها و صفرها - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. تحلیل و طراحی در فضای حالت - بخش ششم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. پایداری و محدودیت‌ عملکردی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. پایداری و محدودیت‌ عملکردی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. تحلیل پایداری و عملکرد سیستم‌ نامعین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. مباحث کلاسیک - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. مباحث کلاسیک - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۵ ساعت و ۴۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش سیستم های کنترل چند متغیره به همراه نمونه سوالات کنکور
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۴۴۳۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEEE9608
مدت زمان ۱۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱۰۰۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۵۲۶ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۶ نظر ثبت شده است.
نگین
نگین
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
من این آموزش رو زمانی تهیه کردم که کرونا تازه اومده بود و همه چی مجازی شده بود. منم این درسو تو دانشگاه داشتم. انقدر خوب توضیح داده بودند که من اصلا با مدرس دانشگاهمون پیش نرفتم.
محمد امین
محمد امین
۱۴۰۰/۰۹/۲۹
نکات آموزنده بود و مدرس تسلط مناسبی روی مطالب دارن.
مهدی
مهدی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
نکات خوبی رو مدرس تدریس می کردند و خوب بود
محمدرضا
محمدرضا
۱۳۹۸/۰۹/۰۳
آموزش خوب بود بد نبود. بخش هایی از اموزش که به رشته من مربوط میشد را دیدم که خوب بود
حسن
حسن
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آموزش خوبی بود.
نسرین
نسرین
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
آموزش متوسط رو به بالا بود. حل روش برخی سوالات طولانی بود که می توانستند از روش های کوتاه تر و تستی تری استفاده کنند.
برچسب‌ها:
Rosenbrak | SISO | آرایه بهره نسبی | اسمیث − مک میلان | اسمیث مک میلان | اصول RGA | انتخاب پیکربندی کنترل | پیکربندی کنترل در طراحی سیستم | تحقق غیر مینیمال | تحقق گیلبرت | تحقق گیلبرت فضای حالت | تعداد صفرهای انتقال | توربوفن | جایابی صفر | جایابی صفرهای انتقال | جهت صفر | جهت صفر خروجی | جهت صفر ورودی | حلقه بستن ترتیبی | دکوپله سازی | رزنبراک | روزنبراک | ساده سازی مدل | سیستم چند ورودی چند خروجی | سیستم رزنبراک | سیستم های SISO | سیستم های کنترل چند متغیره | سیستم های کنترل غیر متمرکز | سیستم های نامعین | صفر انتقال | صفر دکوپله | صفر عنصر | صفر و قطب | صفرهای انتقال | صفرهای سیستم های چند متغیره | صفرهای عنصر | صورت اسمیث − مک میلان یک ماتریس | فضای حالت | قاعده چند جمله | قطب های سیستم چند متغیره | قطب های سیستم های چند متغیره | کاهش مرتبه | کسر − ماتریسی | کسر − ماتریسی کاهش ناپذیر | کسر- ماتریسی | گیلبرت | ماتریس سیستم رزنبراک | مدل سازی سیستم های نامعین | مرور تست کنکور ارشد | معیار نایکوئیست | موتور جت توربوفن | نایکوئیست | نایکوئیست تعمیم یافته
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی
×