هزینه آموزش
۲۸,۰۰۰ تومان

آموزش تئوری کدینگ

آموزش تئوری کدینگ

تعداد دانشجو
۳۱۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۴۲ دقیقه
هزینه آموزش
۲۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش تئوری کدینگ

در این آموزش روش های مختلف کدگذاری یک بردار پیام برای ارسال روی کانال و مقابله با رخداد خطا معرفی می شوند. روش های کدگذاری در مقابل روش ارسال های تکراری برای تصحیح خطا، سرعت ارسال را افزایش می دهند. برای هر روش کدگذاری، یک روش کدبرداری مناسب نیاز است که در این آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین در مورد مشخصات هر کد، از جمله: طول کد، کمترین فاصله بردارهای کد، توانایی کد در تشخیص و تصحیح خطا که برای طراحی کد مناسب مورد نیاز است، بحث شده است.

آموزش تئوری کدینگ

تعداد دانشجو
۳۱۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۴۲ دقیقه
هزینه آموزش
۲۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
لادن خالوپور

کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم

لادن خالوپور دانشجوی دکترای مهندسی برق - مخابرات در دانشگاه صنعتی شریف هستند، همچنین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

استفاده روزافزون از داده ها و نیاز به ذخیره سازی، انتقال و پردازش آن ها نیاز به روش های کدگذاری را موجب می‌ شود. کدگذاری در بخش های مختلف مخابره پیام، کاربرد دارد. در بخش فرستنده به منظور بیان پیام ارسالی با کمترین تعداد بیت برای کاهش پهنای باند موردنیاز برای ارسال پیام، در بخش کانال به منظور مقابله با انواع منابع نویز، مقابله با تغییرات پیام در هنگام ارسال و کاهش احتمال خطا، می توان از کدگذاری استفاده کرد که به ترتیب با نام های کدگذاری منبع و کانال شناخته می‌ شوند.

در این فرادرس قصد داریم بر روی کدگذاری کانال متمرکز شده و کدهای مختلف را معرفی نماییم. در کدگذاری برای مقابله با رخداد خطا، بیت های بیشتری را برای ارسال پیام استفاده می نماییم. در صورتی که داده ها قبل از کد، ارسال نشوند، احتمال تشخیص یا تصحیح خطا وجود ندارد و به تکرار ارسال نیازمندیم، بنابراین کدگذاری موجب مقاوم تر شدن داده ها نسبت به خرابی و خطا شده و ارسال های تکراری را نیز کاهش می‌ دهد.

در این آموزش روش های مختلف کدگذاری یک بردار پیام برای ارسال روی کانال و مقابله با رخداد خطا معرفی می شوند. روش های کدگذاری در مقابل روش ارسال های تکراری برای تصحیح خطا، سرعت ارسال را افزایش می دهند. برای هر روش کدگذاری، یک روش کدبرداری مناسب نیاز است که در این آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین در مورد مشخصات هر کد، از جمله: طول کد، کمترین فاصله بردارهای کد، توانایی کد در تشخیص و تصحیح خطا که برای طراحی کد مناسب مورد نیاز است، بحث شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر جبر
  • معرفی گروه و خواص آن
  • قضایایی در مورد گروه
  • گروه جمعی و ضربی و بررسی خواص آن ها
  • تعریف زیرگروه و مفهوم کاست
  • معرفی میدان و خواص آن
  • معرفی میدان (GF (P
  • میدان های باینری و چند جمله ای های باینری
  • ساختن میدان های بزرگ تر (GF (2^m
  • ویژگی های میدان های (GF (2^m
  • محاسبات روی میدان های (GF (2^m
  • فضا و زیرفضای برداری
  • ضرب داخلی و زیرفضای عمود
  • ماتریس ها
 • درس دوم: کدهای بلوکی خطی
  • معرفی کدهای بلوکی خطی
  • کد سیستماتیک
  • ماتریس عمود
  • پیاده سازی مداری کد خطی سیستماتیک
  • آشکارسازی بردار خطا و معرفی سندروم
  • فاصله همینگ (Hamming Distance) و مینیمم فاصله در کدهای بلوکی
  • تشخیص مینیمم فاصله کد در کدهای خطی
  • کانال باینری متقارن و احتمال خطای آن
  • قابلیت های تشخیص خطا و تصحیح خطا در کدهای بلوکی
  • احتمال دریافت صحیح و احتمال خطای دیکدینگ
  • آرایه استاندارد و دیکدینگ MDL
  • سندروم و کاست
  • احتمال عدم آشکارسازی خطا در کانال باینری متقارن
  • کدهای همینگ و همینگ اصلاح شده
 • درس سوم: کدهای گردشی
  • معرفی کدهای گردشی
  • چند جمله ای مولد کدهای گردشی و ویژگی‌ های آن
  • ساختن فرم سیستماتیک کدهای گردشی
  • ماتریس مولد کدهای گردشی و ماتریس پریتی - چک
  • کد دوال و چند جمله ای مولد کد دوال
  • بیت های پریتی و پیاده‌ سازی مداری آن ها
  • کدگذاری با کدهای گردشی
  • محاسبه سندروم و پیاده سازی مداری آن و تشخیص خطا
  • کدبرداری کدهای گردشی
  • خطاهای گروهی و قابلیت کدهای گردشی در آشکارسازی آن ها
 • درس چهارم: کدهای باینری BCH
  • تعریف کدهای BCH و چند جمله ای مولد آن ها
  • کدگذاری با استفاده از این کدها
  • ماتریس پریتی - چک و مینیمم فاصله کد
  • بردار سندروم
  • چند جمله ای موقعیت خطا و خطی سازی دستگاه معادلات موقعیت های خطا
  • الگوریتم پترسون (Peterson) و تشخیص موقعیت های خطا
 • درس پنجم: کدهای غیرباینری
  • کدهای BCH روی (GF (q
  • کدهای Reed - Solomon و باند BCH - Singleton
  • خطی سازی و حل دستگاه معادلات موقعیت های خطا
  • کدبرداری با استفاده از الگوریتم Berlekamp
  • کد Reed - Solomon اصلاح شده
 • درس ششم: کدهای کانولوشن
  • معرفی کد کانولوشن و پاسخ های ضربه خروجی
  • کدگذاری با استفاده از کدهای کانولوشن
  • معرفی تبدیل D دنباله های ورودی و خروجی
  • تاثیر یک ورودی در خروجی های سیستم
  • ماتریس مولد کد کانولوشن و کد سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • کدهای Catastrophic و Non - catastrophic
  • معرفی دیاگرام حالت
  • تشخیص Catastrophic بودن کد از روی دیاگرام حالت
  • معرفی دیاگرام ترلیس (Trellis)
  • گیرنده بهینه MAP و متریک مربوط به آن و متریک پاره ای
  • الگوریتم ویتربی (Viterbi)
  • الگوریتم ویتربی و استفاده در کانال باینری متقارن

مفید برای رشته های
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیازپیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ ای بر جبر

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. کدهای بلوکی خطی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. کدهای گردشی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. کدهای باینری BCH
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. کدهای غیرباینری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کدهای کانولوشن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تئوری کدینگ
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۵۸۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEE9708
مدت زمان ۷ ساعت و ۴۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۳۳۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۳۱۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
مهدی
مهدی

من قبلا فرصت آشنایی با این موضوع رو نداشتم و در حوزه های مختلف کدینگ اطلاعات مختلفی به دست آوردم اطلاعات تخصصی رو به صورت تئوری در اختیار میذاره و برای شروع کار خیلی خوب هستش.


برچسب‌ها:
Algebraic fields | BCH - Singleton | Binary symmetric channel error | Block delay | Catastrophic | Communication systems | Convolution system | Cryptography and privacy | Cryptology | Cyclic codes | Decoding error | Detecting error codes | Detection error | Encoder | Hamming Distance | Minimum distance coding | Minimum error probability | Non - catastrophic | Optimal coding | Optimal decoder | Reed - Solomon | Rotational codes | Trellis | Trellis diagram | Viterbi | Viterbi Method | آرایه استاندارد | آشکارسازی بردار خطا | احتمال خطای دیکدینگ | احتمال خطای کمینه | احتمال دریافت صحیح | ارسال های تکراری | الگوریتم Berlekamp | الگوریتم پترسون | الگوریتم ویتربی | بخش فرستنده | بیت های پریتی | پاسخ های ضربه خروجی | پریتی | تاخیر بلوکی | تبدیل D | تصحیح خطا | تغییرات پیام | توانایی کد در تشخیص | جبر | چند جمله ای مولد کد دوال | چند جمله ای مولد کدهای گردشی | چند جمله ای های باینری | خروجی های سیستم | خطاهای گروهی | خطی سازی دستگاه معادلات | دستگاه معادلات موقعیت های خطا | دنباله های ورودی و خروجی | دیاگرام ترلیس | دیاگرام حالت | دیکدینگ MDL | رخداد خطا | رمز نگاری | رمز و امنیت | روش های کدگذاری | زیرفضای برداری | زیرفضای عمود | زیرگروه | سرعت ارسال | سندروم | ضرب داخلی | طراحی کد مناسب | فاصله همینگ | فرم سیستماتیک کدهای گردشی | قابلیت کدهای گردشی | قابلیت های تشخیص خطا | قضایایی در مورد گروه | کانال | کانال باینری متقارن | کاهش احتمال خطا | کاهش پهنای باند | کد Reed - Solomon اصلاح شده | کد چرخشی | کد خطی سیستماتیک | کد دوال | کد سیستماتیک | کدبردار بهینه | کدبرداری کدهای گردشی | کدگذاری | کدگذاری کانال | کدگذاری منبع | کدهای BCH | کدهای Reed - Solomon | کدهای باینری BCH | کدهای بلوکی | کدهای بلوکی خطی | کدهای تشخیص دهنده خطا | کدهای غیرباینری | کدهای گردشی | کدینگ بهینه | کمترین تعداد بیت | گروه | گروه جمعی و ضربی | گیرنده بهینه MAP | ماتریس | ماتریس عمود | ماتریس مولد کدهای گردشی | مترین فاصله بردارهای کد | محاسبات روی میدان های (GF (2^m | مخابره پیام | مفهوم کاست | منابع نویز | میدان | میدان (GF (P | میدان های (GF (2^m | میدان های باینری | میدان های بزرگ تر (GF (2^m | مینیمم فاصله کد | نظریه کدگذاری | همینگ اصلاح شده | ویژگی های میدان های (GF (2^m
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر