×
۴۶,۰۰۰ تومان ۲۷,۶۰۰ تومان

آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

تعداد دانشجو
۷۵۶ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۶,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۷,۶۰۰ تومان (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

امروزه برق به یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان تبدیل شده است و قطع برق حتی برای زمان های کوتاه می تواند موجب خسارت های مالی و حتی جانی قابل توجهی شود. لذا بررسی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت اهمیت دوچندان یافته است و همه ساله پژوهشگران مقالات بسیاری در این زمینه منتشر می کنند. در این آموزش، علاوه بر تشریح مفاهیم پایایی سیستم های قدرت، روش های کاربردی جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم ها نیز شرح داده خواهد شد و مثال هایی برای آن ها حل می شود. همچنین مدل سازی و ارزیابی احتمالاتی سیستم ها با جزئیات مورد مطالعه قرار می گیرند.

آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

مدت زمان
۶ ساعت و ۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۶,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۷,۶۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

مهندس سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی درحال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند.

توضیحات تکمیلی

پایداری و قابلیت اطمینان شبکه های قدرت از همان روزهای نخستین پیدایش شبکه برق مطرح شد و با پیشرفت فناوری های مرتبط با تولید، انتقال و توزیع برق، بر اهمیت پایداری و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت افزوده شد. امروزه برق به یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان تبدیل شده است و قطع برق حتی برای زمان های کوتاه می تواند موجب خسارت های مالی و حتی جانی قابل توجهی شود. لذا بررسی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت اهمیت دوچندان یافته است و همه ساله پژوهشگران مقالات بسیاری در این زمینه منتشر می کنند.

در این آموزش، علاوه بر تشریح مفاهیم پایایی سیستم های قدرت، روش های کاربردی جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم ها نیز شرح داده خواهد شد و مثال هایی برای آن ها حل می شود. همچنین مدل سازی و ارزیابی احتمالاتی سیستم ها با جزئیات مورد مطالعه قرار می گیرند.

در این آموزش ویدئویی حجم زیادی از مطالب در زمان کوتاه گردآوری شده است تا دانشجویان و علاقه مندان بتوانند با صرف زمان کوتاهی مفاهیم و روش های مورد نیاز در قابلیت اطمینان را فرا بگیرند. همچنین با حل چندین مثال برای هر بخش، روابط و مفاهیم معرفی شده به طور کامل تشریح شده است. مزیت دیگری که در این آموزش گنجانده شده، این است که هر قسمت نیاز به دانستن پیش نیازی از دروس و مفاهیم دیگری بود، آن قسمت نیز به طور خلاصه یادآوری می شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه و مفاهیم پایه
  • تعریف پایایی یا قابلیت اعتماد
  • تاریخچه دانش پایایی سیستم ها
  • انواع سیستم ها از نظر پایایی کارکرد
  • شاخص های مهم در پایایی
  • ارزیابی کیفی پایایی
  • ارزیابی کمی پایایی
  • روش های ارزیابی قابلیت اطمینان
  • توجیه اقتصادی قابلیت اطمینان
 • درس دوم: مدهای خرابی و توزیع احتمالاتی آن ها
  • مدهای خرابی بر حسب متغیرهای تصادفی
  • تابع پایایی
  • تابع نرخ خرابی
  • مدل سازی نرخ خطا
  • زمان میانگین تا خطا
 • درس سوم: ارزیابی پایایی سیستم ها
  • مدل سازی شبکه ای پایایی
  • مدل سیستم سری
  • مدل سیستم موازی
  • سیستم های سری – موازی ساده
  • مدل سیستم با افزونگی کشیک
  • تغییر وضعیت ایده آل کلید
  • تغییر وضعیت غیر ایده آل کلید
 • درس چهارم: مدل سازی سیستم ها
  • مدل سازی و ارزیابی سیستم های پیچیده
  • مفاهیم مدل سازی و ارزیابی
  • روش احتمال شرطی
  • روش مجموعه انقطاع (کات ست)
  • کاربرد و مقایسه شیوه های احتمال شرطی و مجموعه انقطاع
  • شیوه مجموعه اتصال (تای ست)
  • شیوه آرایه اتصال
  • روش حذف گره
  • روش ضرب ماتریس
  • درخت رخدادها
  • درخت رخداد کاهش یافته
  • درخت رخداد برای توالی منطقی
 • درس پنجم: فرایندهای مارکوف (Markov chain)
  • شرط های به کارگیری
  • الزامات به کارگیری
  • ماتریس احتمالات تغییر حالت اتفاقی
  • تعیین احتمالات وابسته به زمان
  • تعیین احتمالات حدی حالت ها
  • حالت جذب (Absorbing state)
  • کاربرد مارکوف گسسته
 • درس ششم: فرایندهای مارکوف پیوسته
  • نرخ خرابی
  • آهنگ تعمیرات
  • نمودار فضای حالت
  • نمودار حالت سیستم با افزونگی کشیک
  • نمودار حالت سیستم مأموریت گرا
  • ماتریس احتمالات تغییر حالت تصادفی (STPM)
  • تعیین احتمالات حدی
  • تعیین احتمالات حدی سیستم با دو عضو مشابه
  • تعیین احتمالات حدی سیستم با دو عضو مشابه با اتصال سری
  • تعیین احتمالات حدی سیستم با دو عضو مشابه با اتصال موازی
  • تعیین احتمال حالت ها برحسب زمان
  • قابلیت اطمینان سیستم های تعمیر پذیر
  • مدت زمان میانگین تا از کار افتادن
  • روش ماتریس احتمالات تغییر حالت تصادفی
  • کاربرد در سیستم های پیچیده
 • درس هفتم: شیوه های تعیین فراوانی و تداوم
  • مفاهیم فراوانی و تداوم
  • کاربرد مفاهیم فراوانی و تداوم در مسائل چند حالتی
  • فراوانی وقوع
  • میانگین تداوم
  • مدت زمان چرخه
 • درس هشتم: قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت – تولید
  • نرخ خروج اجباری
  • منحنی بار – مدت
  • جدول احتمالات خروج ظرفیت
  • شاخص های از دست دادن بار
  • شاخص انتظار از دست دادن بار (LOLE)
  • آنالیز حساسیت
  • شاخص انتظار از دست رفتن انرژی (LOEE)
  • شاخص پایایی انرژی
  • انتظار انرژی تأمین نشده
  • سیستم های انرژی محدود
 • درس نهم: ارزیابی پایایی در سیستم قدرت – انتقال
  • رویکرد ارزیابی پایایی شبکه انتقال و توزیع
  • معادل سازی تقریبی سیستم های سری و موازی
  • مدل مارکوف سیستم دو عنصری
  • تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن ها
  • وضع آب و هوا و اثر آن بر تحلیل پایایی
  • در نظر گرفتن اثرات تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده بر تحلیل پایایی
  • اثر تعمیرات و نگهداری بر نرخ خرابی و نرخ تعمیر
  • خرابی های گذرا و ماندگار
 • درس دهم: ارزیابی پایایی در سیستم قدرت – توزیع
  • ارزیابی عملکرد سیستم
  • انواع وقفه
  • آمادگی سیستم
  • شاخص های پایایی توزیع
  • SAIFI
  • CAIFI
  • SAIDI
  • CAIDI
  • CTAIDI
  • شاخص میانگین آمادگی سیستم
  • شاخص میانگین نا آمادگی سیستم
  • شاخص مشترک محور برای وقفه گذرا
  • انرژی تأمین نشده
  • میانگین انرژی تأمین نشده
  • شاخص میانگین قطع مشترک
  • شاخص میانگین فراوانی وقفه سیستم
  • شاخص میانگین مدت وقفه سیستم
  • شاخص های کیفیت برق (سگ ولتاژ، فلیکر، هارمونیک، حالت های گذرا)
  • شاخص میانگین فراوانی تغییر RMS سیستم
  • شاخص میانگین فراوانی تغییر RMS لحظه ای سیستم
  • شاخص میانگین فراوانی تغییر RMS گذرای سیستم
  • شاخص میانگین فراوانی تغییر RMS موقت سیستم
 • درس یازدهم: اتوماسیون توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان
  • استفاده از سامانه های رایانه ای مدیریت انرژی
  • مزایای اتوماسیون
  • نیازمندی های شرکت برق
  • بازآرایی
  • حالت های شبکه قدرت
  • بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از اتوماسیون
  • مقدمه ای بر شبکه هوشمند
  • اجزای شبکه هوشمند
  • ویژگی های شبکه هوشمند
  • تفاوت شبکه هوشمند با شبکه سنتی
  • خود ترمیمی
  • اثر وقوع خطا بر عملکرد سیستم
  • اثر کلید گذاری بر قابلیت اطمینان سیستم
  • اثر انتقال بار بر قابلیت اطمینان سیستم

مفید برای رشته های
 • مهندسی برق قدرت

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه و مفاهیم پایه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مدهای خرابی و توزیع احتمالاتی آن ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. ارزیابی پایایی سیستم ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. مدل سازی سیستم ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. فرایندهای مارکوف گسسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. فرایندهای مارکوف پیوسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شیوه های تعیین فراوانی و تداوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت - تولید
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت - انتقال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت - توزیع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. اتوماسیون توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۰۷۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEE9603
مدت زمان ۶ ساعت و ۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۸۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۷۵۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴ نظر ثبت شده است.
غلامرضا
غلامرضا

آموزش خوبی نبود. فقط خلاصه‌ای از کتاب قابلیت اطمینان در سیستم های مهندسی روی بیلینتون رو بصورت صوتی گفته بودن با همون اشکال و معادلات و مثال ها و هیچ اشاره ای هم به منبع نکردن  و خلاصه گویی بقدری زیاد بود که از بعضی از مفاهیم صرفه نظر شده بود، در حالی که در بسیاری از دانشگاه ها این مطالب ارائه میشه.

امیرمحمد
امیرمحمد

آموزش جامع و کامل بود و همراه با مثال توضیح می دادند.

آرمان
آرمان

عالی بود. فرادرس خوبی اش اینه که سطح متوسط رو میگیره و این می تونه باعث بشه اموزش برای همه سطح ها مناسب باشد.

بهزاد
بهزاد

سلام
بسیار عالی بود مطالب زیادی از این اموزش یاد گرفتم .
ممنون

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی برق | مهندسی قدرت
برچسب‌ها:
Absorbing Markov chain | Absorbing state | CAIDI | CAIFI | CTAIDI | Electric power systems | Electricity Interruption | Forced outage | LOEE | LOLE | Loss of Load Expectation | Markov | Markov Chain | power systems | Reliability | reliability in Electric power systems | Reliability in power systems | SAIDI | SAIFI | SARFI | Self-healing | stochastic transition probability matrix | stochastic transitional probability matrix | STPM | آرایه اتصال | آنالیز حساسیت | اتوماسیون | اتوماسیون توزیع | اتوماسیون مدیریت شرکت برق | اثر آب و هوا بر تحلیل پایایی | اثر انتقال بار | اثر انتقال بار بر قابلیت اطمینان سیستم | اثر وقوع خطا بر عملکرد سیستم | اجزای شبکه هوشمند | احتمالات تغییر حالت اتفاقی | ارزیابی پایایی | ارزیابی پایایی در سیستم قدرت | ارزیابی پایایی سیستم | ارزیابی پایایی سیستم های مهندسی | ارزیابی سیستم قدرت | ارزیابی سیستم های پیچیده | ارزیابی قابلیت اطمینان | ارزیابی کمی پایایی | ارزیابی کیفی پایایی | انتظار انرژی تأمین نشده | انشعاب های فرعی | انواع سیستم ها از نظر پایایی کارکرد | انواع وقفه | بازیابی فیدر | بهبود قابلیت اطمینان | پایایی | پایایی در سیستم قدرت | پایایی سیستم | پایایی شبکه انتقال | تابع پایایی | تابع نرخ خرابی | تای ست | تحلیل پایایی | تحلیل مدهای خرابی | تعمیرات شبکه برق | تعیین احتمال حالت بر حسب زمان | تعیین احتمال حالت ها برحسب زمان | تعیین احتمالات حدی | تعیین احتمالات حدی حالت | تعیین احتمالات حدی حالت ها | تعیین احتمالات حدی سیستم | تعیین احتمالات وابسته به زمان | تغییر حالت تصادفی | تغییر وضعیت ایده آل کلید | تغییر وضعیت غیر ایده آل کلید | تفاوت شبکه هوشمند با شبکه سنتی | توزیع احتمالاتی | جدول احتمالات خروج ظرفیت | حالت های شبکه قدرت | حالت های ماندگار | خرابی گذرا | خرابی ماندگار | دانش پایایی سیستم ها | درخت رخداد | درخت رخداد برای توالی منطقی | درخت رخداد کاهش یافته | درخت رخدادها | درخت معایب | روش احتمال شرطی | روش ماتریس احتمالات تغییر حالت تصادفی | روش مجموعه انقطاع | زمان میانگین تا خطا | زنجیره مارکوف | زنجیره ناپیوسته مارکوف | سگ ولتاژ | سیستم اتوماسیون توزیع | سیستم تولید منفرد | سیستم قدرت - انتقال | سیستم قدرت - توزیع | سیستم قدرت - تولید | سیستم های افزونه جزئی | سیستم های انرژی محدود | سیستم های تعمیر پذیر | سیستم های شعاعی | سیستم‌های افزونه جزئی | شاخص انتظار از دست دادن بار | شاخص انتظار از دست رفتن انرژی | شاخص پایایی انرژی | شاخص مشترک محور برای وقفه گذرا | شاخص میانگین فراوانی وقفه سیستم | شاخص میانگین مدت وقفه سیستم | شاخص های از دست دادن بار | شاخص های از دست رفتن انرژی | شاخص های پایایی توزیع | شاخص های قابلیت اطمینان | شاخص های کیفیت برق | شاخص های مبتنی بر بار و انرژی | شاخص های مبتنی بر مشترک | شاخص های مهم در پایایی | شبکه الکتریکی هوشمند | شبکه انتقال | شبکه انتقال و توزیع | شبکه برق | شبکه توزیع | شبکه تولید | شبکه هوشمند | شیوه آرایه اتصال | شیوه مجموعه اتصال | شیوه موازنه | شیوه موازنه فراوانی | شیوه ناپیوسته مارکوف | شیوه های تعیین فراوانی | فراوانی وقوع | فرایند پیوسته مارکوف | فرایند مارکوف | فرایندهای مارکوف | فرایندهای مارکوف پیوسته | فلیکر | قابلیت اطمینان | قابلیت اطمینان در سیستم قدرت | قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت | قابلیت اطمینان سیستم | کات ست | کاربرد مارکوف گسسته | کلیدگذاری | ماتریس احتمالات تغییر حالت اتفاقی | ماتریس احتمالات تغییر حالت تصادفی | مارکوف | متغیرهای تصادفی | مجموعه انقطاع | مد خرابی | مدل سازی سیستم | مدل سازی سیستم های پیچیده | مدل سازی سیستم های سری | مدل سازی سیستم های موازی | مدل سازی شبکه ای پایایی | مدل سازی نرخ خطا | مدل سیستم با افزونگی کشیک | مدل سیستم سری | مدل سیستم موازی | مدل مارکوف سیستم دو عنصری | مدلسازی سیستم قدرت | مزایای اتوماسیون | مسائل چند حالتی | منحنی بار مدت | میانگین تداوم | نرخ خروج اجباری | نظر پایایی کارکرد | نمودار حالت سیستم با افزونگی کشیک | نمودار حالت سیستم مأموریت گرا | نمودار فضای حالت | نیازمندی های شرکت برق | وضعیت چندگانه شکست | وقفه برق | وقفه های گذرا | وقفه های ماندگار | ویژگی های شبکه هوشمند
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی