×
۱۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدارهای الکتریکی ۱

آموزش مدارهای الکتریکی ۱

هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۰,۱۲۷ نفر
مدت زمان
۲۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

درس مدارهای الکتریکی ۱ یکی از درس های پایه ای تمام گرایش های مهندسی برق می باشد و در این درس دانشجویان برای اولین بار با فضای کاری مهندسی برق برخورد خواهند کرد. بنابراین این درس شامل تحلیل مدارهای الکتریکی ساده شامل مقاومت ها، خازن ها، سلف ها، ترانسفورماتورها و تقویت کننده های عملیاتی است. توانایی درک نحوه کار ادوات پایه مذکور پیش نیاز اساسی برای سایر دروس مهندسی برق از جمله دروس گرایش الکترونیک مانند الکترونیک ۱ و ۲ است.

آموزش مدارهای الکتریکی ۱

تعداد دانشجو
۱۰,۱۲۷ نفر
مدت زمان
۲۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

امید زندی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

ایشان دانشجوی دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و موفق به کسب رتبه اول (مدال طلا) المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم (مدال برنز) المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

یک مدار الکتریکی از به هم پیوستن چند المان پایه ای مانند مقاومت ها، خازن ها و منابع ولتاژ در یک مسیر بسته ایجاد می شود. همه مدارات الکتریکی و الکترونیکی که در اطراف ما وجود دارند مانند تایمر لامپ داخل راهروها، فتوسل ها، منابع تغذیه ولتاژ، فانکشن ژنراتورها و … از به هم پیوستن تعداد زیادی از مدارات الکتریکی و الکترونیکی ساده تشکیل یافته اند که هر کدام از این زیرمجموعه ها وظیفه خاصی را بر عهده دارند. برای فهم کار کل مجموعه لازم است که با کار همه زیر مجموعه ها آشنا بود.

درس مدارهای الکتریکی ۱ یکی از درس های پایه ای تمام گرایش های مهندسی برق می باشد و در این درس دانشجویان برای اولین بار با فضای کاری مهندسی برق برخورد خواهند کرد. بنابراین این درس شامل تحلیل مدارهای الکتریکی ساده شامل مقاومت ها، خازن ها، سلف ها، ترانسفورماتورها و تقویت کننده های عملیاتی است. توانایی درک نحوه کار ادوات پایه مذکور پیش نیاز اساسی برای سایر دروس مهندسی برق از جمله دروس گرایش الکترونیک مانند الکترونیک ۱ و ۲ است. همچنین جهت حل تمرین و مثال های بیشتر می توانید به آموزش حل تمرین مدارهای الکتریکی ۱ لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم پایه
  • سیستم واحدها
  • بار الکتریکی، جریان و ولتاژ
  • انرژی و توان
  • المان های مدار
  • حل مساله
 • درس دوم: قوانین پایه
  • قانون اهم
  • تعریف گره، شاخه و حلقه
  • قوانین کیرشهف
  • مقاومت های سری و قانون تقسیم ولتاژ
  • مقاومت های موازی و قانون تقسیم جریان
  • تبدیل های ستاره و مثلث
  • تبدیل ستاره به مثلث
  • تبدیل مثلث به ستاره
 • درس سوم: روش های آنالیز
  • آنالیز گره
  • آنالیز گره همراه با منابع ولتاژ
  • آنالیز مش
  • آنالیز مش همراه با منابع جریان
  • آنالیز ترکیبی با گره و مش
 • درس چهارم: قضایای شبکه
  • قضیه جمع آثار
  • تبدیل منابع
  • قضیه تونن
  • قضیه نورتن
  • نحوه استخراج مدار معادل های تونن و نورتن
  • قضیه انتقال حداکثر توان
 • درس پنجم: تقویت کننده های عملیاتی
  • تقویت کننده های عملیاتی ایده آل
  • تقویت کننده منفی
  • تقویت کننده مثبت
  • جمع کننده سیگنال
  • تقویت کننده تفاضلی
  • تقویت کننده کسکد
 • درس ششم: خازن ها و القاگرها
  • خازن های سری و موازی
  • القاگرها یا سلف ها
  • سلف های سری و موازی
  • کاربردهای القاگر و خازن
 • درس هفتم: مدارهای الکتریکی مرتبه اول
  • مدار RC در حالت ورودی صفر
  • مدار RL در حالت ورودی صفر
  • یادآوری از حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
  • پاسخ پله مدار RC
  • پاسخ پله مدار RL
  • پاسخ کامل مدارات مرتبه اول
  • تقویت کننده های عملیاتی
  • مدارات مرتبه اول شامل تقویت کننده های عملیاتی
  • تحلیل مدارات مرتبه اول شامل سوییچ ها
 • درس هشتم: مدارهای الکتریکی مرتبه دوم
  • پیدا کردن شرایط اولیه و نهایی در مدارات مرتبه دوم
  • مدار RLC سری بدون ورودی
  • مدار RLC موازی بدون ورودی
  • پاسخ پله مدار RLC سری
  • پاسخ پله مدار RLC موازی
  • تحلیل مدارات مرتبه دوم کلی
  • مدارات مرتبه دوم شامل تقویت کننده های عملیاتی
 • درس نهم: مبانی مدارهای LTI
  • معادلات دیفرانسیل مدارهای مرتبه بالاتر
  • شکل جواب عمومی معادلات مرتبه بالا
  • انتگرال کانولوشن
  • خاصیت های کانولوشن
  • حل ترسیمی انتگرال کانولوشن
 • درس دهم: آنالیز حالت دائمی سینوسی
  • سینوسی ها
  • فازورها
  • روابط فازوری برای تحلیل مدارات الکتریکی
  • امپدانس و ادمیتانس
  • قوانین کیرشهف در حالت فازوری
  • ترکیب امپدانس ها
  • آنالیز گره
  • آنالیز مش
  • توان لحظه ای و متوسط
  • قضیه انتقال حداکثر توان متوسط
  • مقدار موثر سیگنال
  • توان ظاهری و ضریب توان
  • توان مختلط

 

مفید برای
 • مهندسی برق

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

MATLAB 2017a

پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم پایه - بار و جریان الکتریکی
۲. مفاهیم پایه - ولتاژ، توان و انرژی الکتریکی و المان‌ های مدار
۳. قوانین پایه - قانون اهم، شاخه، گره و حلقه
۴. قوانین پایه - قوانین ولتاژ و جریان KVL و KCL
۵. قوانین پایه - مقاومت معادل، تبدیل ستاره‌ -‌ مثلث
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روش‌ های آنالیز - آنالیز گره
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. روش‌ های آنالیز - آنالیز مش و روش‌ های سریع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قضایای شبکه (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. قضایای شبکه (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تقویت‌ کننده‌ های عملیاتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. خازن‌ ها و سلف‌ ها - خازن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. خازن‌ ها و سلف‌ ها - سلف
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. خازن‌ ها و سلف‌ ها - تمرین و کاربردها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مدارهای الکتریکی مرتبه اول - پاسخ ورودی صفر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مدارهای الکتریکی مرتبه اول - پاسخ کلی مدار RC
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. مدارهای الکتریکی مرتبه اول - پاسخ کلی مدار RL و مدار شامل Op Amp
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. مدارهای الکتریکی مرتبه دوم - محاسبه شرایط اولیه، پاسخ ورودی صفر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. مدارهای الکتریکی مرتبه دوم - پاسخ ورودی صفر و پله RLC موازی و سری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. مدارهای الکتریکی مرتبه دوم - پاسخ پله RLC موازی و تحلیل ساختار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. مدارهای الکتریکی مرتبه دوم - تحلیل ساختار عمومی و دوگان مدار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. مبانی مدارهای LTI - مدارهای مرتبه بالاتر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. مبانی مدارهای LTI - انتگرال کانولوشن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. آنالیز حالت دائمی سینوسی - فازورها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. آنالیز حالت دائمی سینوسی - آنالیز AC
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۲۳ ساعت و ۴۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدارهای الکتریکی ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۳۹۶۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEE110
مدت زمان ۲۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۰,۱۲۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۹۷ نظر ثبت شده است.
محمد رضا
محمد رضا
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
از شما بابت مشتری مداری و تخفیف های اپلیکیشن فرادرس متشکرم. سبیعی از آبادان، استاد زندی تدریس مسلطی دارند. باآرزوی موفقیت دست اندرکاران فرادرس.
محمد یاسر
محمد یاسر
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تشكر از استاد زندي عزيز. چقدر مسلط،ساده و تميز توضيح و تدريس مي كنند. حتما دوره هاي بالاتر ايشون را خريداري خواهم كرد.
عبدالماجد
عبدالماجد
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آموزش خیلی عالی بود.
پژوهش
پژوهش
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
این آموزش در سطح خوب و مطلوبی بود، من گذری نگاه کردم اما کار منو راه انداخت.
حامد
حامد
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مدرس مطالب را قابل فهم توضیح دادند و تمام مطالب کامل بود.👍
اعظم
اعظم
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
دکتر زندی بهترین مدرس با بیان عالی هستند.
وحید
وحید
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خشک و ماشینی توضیح میدادن و به نظر من توضیحات ایشون بیشتر رسمی و رباتی هست.
سینا
سینا
۱۴۰۱/۰۲/۱۰
من با آموزش های شما خیلی به رشته برق علاقه مند تر شدم
مینا
مینا
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
من خیلی خرید داشتم بیشترشم تو زمینه حوزه تحصیلی، خیلی هم به برای این آموزش نظرات مخاطب های دیگر رو خوندم که تونست به انتخاب دقیق من کمک کنه.
علی
علی
۱۴۰۱/۰۱/۳۰
عالی
با نمره 18 پاس شدم
واقعا این آموزش خیلی کمکم کرد
برچسب‌ها:
آموزش مدارهای الکتریکی ۱ | اتصال سری خازن ها | اتصال سری سلف ها | اتصال سری مقاومت ها | اتصال موازی خازن ها | اتصال موازی سلف ها | اتصال موازی مقاومت ها | ایزوله کردن دو مدار | بار الکتریکی | بررسی ویژگی های پاسخ حالت صفر | برق | پاسخ پله | پاسخ پله مدارهای مرتبه یک | پاسخ حالت دائم | پاسخ حالت صفر | پاسخ حالت صفر مدارهای مرتبه اول | پاسخ حالت گذار | پاسخ ضربه | پاسخ ضربه مدارهای مرتبه یک | پاسخ کامل مدارهای مرتبه اول | پاسخ مدارهای تغییر پذیر با زمان | پاسخ مدارهای غیر خطی | پاسخ ورودی ثابت مدارهای مرتبه اول | پاسخ ورودی سینوسی | پاسخ ورودی صفر | پاسخ ورودی صفر مدارهای مرتبه اول | تحلیل گره | تحلیل مدار | تحلیل مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه اول | تحلیل مدارهای مرتبه دوم | تحلیل مش | تغییر ناپذیری با زمان | تقویت کننده عملیاتی | توان و انرژی | جریان الکتریکی | جریان کیرشف | جریان مستقل | جهت های قراردادی ولتاژ و جریان | خازن | خطی بودن | روش تقریبی برای محاسبه مسیر حالت | روش های تحلیل مدارهای مقاومتی | ساختمان اتم | سلف | سلف ها | قانون اهم | قانون جریان کیرشف | قانون جریان کیرشفKCL | قانون ولتاژ کیرشف | قانون ولتاژ کیرشف KVL | قطعات الکترونیک | قوانین کیرشف | کنترل شده | کیرشف | محاسبه پاسخ کامل | مدار RLC | مدار RLC خطی تغییر ناپذیر با زمان | مدار معادل RC در مدارهای مرتبه اول | مدار معادل RL در مدارهای مرتبه اول | مدار۱ | مدارهای الکتریکی | مدارهای الکتریکی ۱ | مدارهای خازنی | مدارهای سلفی | مدارهای فشرده | مدارهای مرتبه اول RC | مدارهای مرتبه اول مقاومتی-خازنی | مدارهای مقاومتی ساده | مدل OpAmp ایده آل | مدل فضای حالت | مدل فضای حالت مدار | معادلات و مسیرهای حالت | مفاهیم پایه مدار ۱ | مقاومت الکتریکی | مقاومت ها | مقاومتی خازنی | مقاومتی سلفی | منابع ولتاژ | منابع ولتاژ و جریان | نمایش ماتریسی | ولتاژ | ولتاژ کیرشف
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۵ جلسه ویدئویی
×