هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش اقتصاد سنجی فضایی و برآورد آن با نرم‌ افزار Stata

آموزش اقتصاد سنجی فضایی و برآورد آن با نرم‌ افزار Stata

تعداد دانشجو
۴۹ نفر
۳۹ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش اقتصاد سنجی فضایی و برآورد آن با نرم‌ افزار Stata

چکیده

در اقتصاد کنونی، علم اقتصاد تنها به ایراد نظریه و بررسی اعداد و ارقام آماری بسنده نمی کند. این علم به بررسی علمی و برآورد این اعداد نیز روی آورده است، به نوعی که بخش برآوردی علم اقتصاد که ناظر بر بررسی و تحلیل دقیق داده های اقتصادی است، جزو لاینفک و جدانشدنی علم اقتصاد کنونی به شمار رفته و داده های اقتصادی، بدون نظریه های برآوردی اقتصاد، ناقص و غیر کامل محسوب می شود. در این فرادرس ابتدا کلیات اقتصاد سنجی فضایی و سپس پارادایم های آن معرفی می گردد و سپس رگرسیون های برآوردی و مدل بیزین در اقتصاد سنجی فضایی تعریف و تشریح می شود و به این شکل آشنایی با اقتصاد سنجی فضایی به وجود می آید.

مدرس
حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

حامد باقری کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه زنجان هستند. پایان نامه ایشان در زمینه «بررسی امکان پذیری مالیات بر سود سهام با رویکرد مالیات خنثی» می باشد.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در اقتصاد کنونی، علم اقتصاد تنها به ایراد نظریه و بررسی اعداد و ارقام آماری بسنده نمی کند. این علم به بررسی علمی و برآورد این اعداد نیز روی آورده است، به نوعی که بخش برآوردی علم اقتصاد که ناظر بر بررسی و تحلیل دقیق داده های اقتصادی است، جزو لاینفک و جدانشدنی علم اقتصاد کنونی به شمار رفته و داده های اقتصادی، بدون نظریه های برآوردی اقتصاد، ناقص و غیر کامل محسوب می شود.

بخش برآوردی علم اقتصاد، اقتصاد سنجی است که وظیفه تحلیل داده را در اقتصاد به عهده دارد و این شاخه از اقتصاد، به قدری گسترش یافته است که خود دارای زیر شاخه های متعددی است. یکی از مهم ترین زیر شاخه های اقتصاد سنجی، اقتصاد سنجی فضایی است. علم اقتصاد سنجی فضایی تاثیر عامل محیطی و جغرافیایی را نیز وارد تحلیل های اقتصادی می کند و نقصان چشم پوشی از تاثیرات محیطی و همسایگی را برطرف نموده و با روش های خود، سنجش داده ها را در اقتصاد کامل تر می کند، به نوعی که تحلیل داده های فضامحور بدون استفاده از رگرسیون های اقتصاد سنجی فضایی، عملا منجر به نتایج نادرست می گردد.

در این فرادرس ابتدا کلیات اقتصاد سنجی فضایی و سپس پارادایم های آن معرفی می گردد و سپس رگرسیون های برآوردی و مدل بیزین در اقتصاد سنجی فضایی تعریف و تشریح می شود و به این شکل آشنایی با اقتصاد سنجی فضایی به وجود می آید.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات اقتصاد سنجی فضایی
  • وابستگی فضایی
  • فرایند خود رگرسیون فضایی
  • نقش مدل های اقتصاد سنجی فضایی
 • درس دوم: مدل های اقتصاد سنجی فضایی و استنتاج آن ها
  • محرک های فضایی
  • مدل های رگرسیون خود رگرسیون فضایی
  • استنتاج و تفسیر تخمین های پارامترها
 • درس سوم: تخمین حداکثر درست نمایی - بخش یکم
  • تخمین مدل
  • تخمین های پراکندگی برای پارامترها
 • درس چهارم: تخمین حداکثر درست نمایی - بخش دوم
  • متغیرهای حذف شده با وابستگی فضایی
  • مثال کاربردی
 • درس پنجم: لگاریتم، دترمینان و وزن های فضایی - بخش یکم
  • کلیات دترمینان ها
  • تقریب مونت کارلو از لگاریتم - دترمینان
 • درس ششم: لگاریتم، دترمینان و وزن های فضایی - بخش دوم
  • تقریب چبیشف (Chebyshev)
  • تفسیر مدل های فضایی و وزن های فضایی
 • درس هفتم: مدل های اقتصاد سنجی فضایی بیزین
  • آشنایی با روش بیزین (Bayesian)
  • مدل SAR و تخمین MCMC
  • موارد استفاده از مدل‌ های فضایی بیزین
 • درس هشتم: مقایسه مدل
  • مقایسه مدل ‌های فضایی و غیر فضایی
  • مثال کاربردی مقایسه مدل‌ ها
  • مقایسه مدل بیزین
 • درس نهم: مدل ‌های اقتصاد سنجی فضایی و فضایی - زمانی
  • تعدیل جزئی فضا - زمانی
  • رابطه بین مدل ‌های فضا - زمانی با SAR و SEM
  • ماتریس ‌های کوواریانس
  • الگوهای وابستگی زمانی و فضایی
 • درس دهم: اقتصاد سنجی فضایی و مدل‌ های تعاملی آن
  • جریان‌ های درون منطقه‌ ای در قالب رگرسیون فضایی
  • تخمین حداکثر درستنمایی و بیزین
  • کاربرد مدل اقتصاد سنجی فضایی
  • بسط مدل تعاملی اقتصاد سنجی فضایی
 • درس یازدهم: مدل‌ های فضایی ماتریس نمایی
  • مدل MESS
  • مدل‌ های خطای فضایی با استفاده از MESS
  • حالت بیزین مدل
  • بسط مدل ماتریس نمایی
  • تفاضل جزئی
 • درس دوازدهم: متغیر وابسته محدود در مدل ‌های فضایی
  • رفتار متغیر پنهان بیزین
  • مدل Probit فضایی مرتب
  • مدل Tobit فضایی
  • مثال کاربردی مدل MNP فضایی
 • درس سیزدهم: نرم ‌افزار Stata و برآورد مدل اقتصاد سنجی فضایی
  • وارد کردن داده به نرم ‌افزار STATA
  • تخمین داده در نرم ‌افزار STATA
  • آزمون ‌های اقتصاد سنجی فضایی در نرم ‌افزار STATA
  • تحلیل نتایج حاصل از تخمین داده در نرم‌ افزار STATA
 
مفید برای رشته های
 • اقتصاد

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Stata 14پیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: کلیات اقتصاد سنجی فضایی ۲۰ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۱۲ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: مدل های اقتصاد سنجی فضایی و استنتاج آن ها ۱۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: تخمین حداکثر درست نمایی - بخش یکم ۳۴ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۲۱ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: تخمین حداکثر درست نمایی - بخش دوم ۱۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: لگاریتم، دترمینان و وزن های فضایی - بخش یکم ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: لگاریتم، دترمینان و وزن های فضایی - بخش دوم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: مدل های اقتصاد سنجی فضایی بیزین ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: مقایسه مدل ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: مدل های اقتصاد سنجی فضایی و فضایی - زمانی ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: اقتصاد سنجی فضایی و مدل های تعاملی آن ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: مدل های فضایی ماتریس نمایی ۱۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: متغیر وابسته محدود در مدل های فضایی ۴۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۳: نرم افزار Stata و برآورد مدل اقتصاد سنجی فضایی ۲۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد سنجی فضایی و برآورد آن با نرم‌ افزار Stata
ناشر فرادرس
کد آموزش FVECO9809
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۶۲۲ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
دسته های مرتبط: علوم اقتصادی و مالی

برچسب‌ها: Bayesian | Chebyshev | Dispersion | Dtrmynal | Econometrics | Economy | environment | Estimate | Geographical | Likelihood | Log Dtrmynal | Logarithm | Markov chain Monte Carlo | Maximum Likelihood | Parameter | Regression | SAR | SEM | Space Model | Space Survey | Spatial | Spatial econometrics | Spatial econometrics calculation | آشنایی با روش بیزین | ارقام آماری | اقتصاد | اقتصاد سنجی | اقتصاد سنجی فضایی | اقتصاد سنجی فضایی بیزین | برآورد اقتصاد سنجی فضایی | بیزین | پارامتر | پراکندگی | تحلیل داده | تحلیل داده های اقتصادی | تحلیل دقیق داده های اقتصادی | تخمین | تخمین MCMC | تخمین پراکندگی | تخمین حداکثر درست نمایی | تخمین داده در نرم‌ افزار STATA | تخمین مدل | تخمین های پارامترها | تفسیر تخمین های پارامترها | تقریب چبیشف | تقریب مونت کارلو | جغرافیایی | حداکثر درستنمایی | خود رگرسیون فضایی | داده های اقتصادی | داده های فضامحور | دترمینال | دترمینان | درستنمایی | رگرسیون | رگرسیون فضایی | رگرسیون های اقتصاد سنجی فضایی | سنجی فضایی | عامل محیطی و جغرافیایی | علم اقتصاد | علم اقتصاد سنجی فضایی | فرایند خود رگرسیون فضایی | فضایی | کلیات دترمینان ها | لگاریتم | لگاریتم دترمینال | لگاریتم دترمینان | ماتریس ‌های کوواریانس | متغیرهای حذف شده | محرک | محرک های فضایی | محیط | مدل MESS | مدل MNP فضایی | مدل Probit فضایی مرتب | مدل SAR | مدل بیزین | مدل فضایی | مدل های اقتصاد سنجی فضایی | مدل های رگرسیون | مدل ‌های فضا-زمانی | مدل های فضایی | مدل ‌های فضایی و غیر فضایی | مقایسه مدل بیزین | نرم‌ افزار استاتا | نظریه های برآوردی اقتصاد | وابستگی فضایی | وزن های فضایی