۱۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش اقتصاد توسعه

آموزش اقتصاد توسعه

هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۴۸ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

اقتصاد توسعه یکی از شاخه‌های کاربردی و جذاب رشته اقتصاد است که امروزه به صورت یک مبحث بین‌ رشته‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به نقش و جایگاه ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، آشنایی با مفاهیم پایه، نظریات و راهبردها در توسعه، امری ضروری است. شناخت درست مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد و الگوهای مناسب با ظرفیت‌های هر کشور، می‌تواند تحولی گسترده در سطوح فردی، مدیریتی و اجتماعی ایجاد نموده و ما را جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست توانمند سازد. در این فرادرس تلاش بر این بوده است تا مباحث وزارت علوم برای این درس پوشش داده شود و مباحث تکمیلی جهت تبیین بهتر موضوع به صورت کاربردی و با زبانی ساده ارائه گردد.

آموزش اقتصاد توسعه

تعداد دانشجو
۱۴۸ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف

دکتری تخصصی اقتصاد مالی - اقتصاد‌سنجی

ایشان در زمینه‌های پژوهشی بسیار فعال بوده‌اند و هم‌اکنون مدرس دانشگاه و همکار پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

توسعه، در واقع فرایند انتقالی جامعه از یک دوران تاریخی به دوران دیگر است که این تحول، بسیار گسترده بوده و به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد. در این فرایند تمامی ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، زیربنایی، بین‌المللی و علمی یک کشور به مرور جا به ‌جا می‌گردد. از این رو، آشنایی با مفاهیم بنیادی و دیدگاه‌های موجود در زمینه توسعه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

اقتصاد توسعه یکی از شاخه‌های کاربردی و جذاب رشته اقتصاد است که امروزه به صورت یک مبحث بین‌ رشته‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به نقش و جایگاه ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، آشنایی با مفاهیم پایه، نظریات و راهبردها در توسعه، امری ضروری است. شناخت درست مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد و الگوهای مناسب با ظرفیت‌های هر کشور، می‌تواند تحولی گسترده در سطوح فردی، مدیریتی و اجتماعی ایجاد نموده و ما را جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست توانمند سازد. در این فرادرس تلاش بر این بوده است تا مباحث وزارت علوم برای این درس پوشش داده شود و مباحث تکمیلی جهت تبیین بهتر موضوع به صورت کاربردی و با زبانی ساده ارائه گردد.

در این آموزش، با ارائه 9 درس اصلی تلاش شده است تا با تکیه بر دروس دانشگاهی به تبیین اهداف و ابعاد توسعه، معرفی كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، عوامل و موانع توسعه، سیاست‌ها و نظریات شناخته ‌شده در این زمینه، با رویکرد کاربردی در فضای اقتصاد ایران پرداخته شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم پایه‌ای در اقتصاد توسعه
  • مروری بر مفاهیم پایه
  • مفهوم رشد اقتصادی
  • رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
  • پيدايش و تحولات تاريخی اقتصاد توسعه
  • شکل‌گیری مباحث علمی اقتصاد توسعه
  • روش‌های علمی مطالعه و بررسی در علوم تجربی
  • تعریف توسعه از دیدگاه صاحب‌‌نظران
  • چند تعریف کلیدی در مفاهیم توسعه
  • تفاوت رشد و توسعه اقتصادی
  • سایر ابعاد اقتصادی توسعه
  • توسعه پایدار
  • ابزار توسعه پایدار
 • درس دوم: مروری بر مکاتب اقتصادی و دیدگاه‌های آن‌ها در زمینه توسعه
  • مروری بر دیدگاه مکاتب اقتصادی به توسعه
  • نظریه آدام‌ اسمیت (Adam Smith)
  • نظریه‌های مالتوس (Malthus)
  • نظریه‌های ریکاردو (Ricardo)
  • نظریه مارکس (Marx)
  • نظریه شومپیتر (Schumpeter)
  • مدل لوئیس-فی-رانیس (Lewis Fei-Ranis)
  • رویکردهای مختلف در زمینه ریشه و علل اصلی فرایند توسعه
  • رویکرد تفاوت در منابع خدادادی و مواهب طبیعی
  • رویکرد تفاوت نژادی
  • رویکرد تفاوت ارزشی و فرهنگی
  • رویکرد سیاسی و حاکمیتی
  • رویکرد تاریخی
  • رویکرد دور باطل
  • راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
  • راهبرد پولی
  • راهبرد اقتصاد‌ باز
  • راهبرد صنعتی شدن
  • راهبرد انقلاب سبز
  • راهبرد توسعه سوسیالیستی
  • راهبرد توزیع مجدد
  • راهبرد توسعه انسانی
 • درس سوم: مروری بر نظریات مهم توسعه
  • نظریه فردریش لیست (Friedrich List)
  • نظریه روستو (Rostow)
  • نظریه میردال (Myrdal)
  • نظریه کینز (Keynes)
  • گروه‌بندی نظریات توسعه اقتصادی (دایانا هانت)
  • الگوهای نظری گسترش هسته سرمایه‌گذاری
  • الگوهای نظری گسترش هسته سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری
  • نظر لوئیس در ارتباط با عدم توسعه‌یافتگی در کشورهای در حال توسعه
  • الگوی نظری نئوکلاسیک (Neoclassical)
  • الگوی نظری ساختارگرایان (Structuralism)
  • الگوی نظری نیازهای اساسی
  • الگوهای نظری مارکسیستی
 • درس چهارم: نقش ساختارها در توسعه کشورها
  • نقش باورها در توسعه
  • نقش تغييرات سياسی در توسعه
  • نقش آزادی در توسعه
  • نقش آموزش در توسعه
  • نقش علمی در توسعه
  • نقش نهادها در توسعه
 • درس پنجم: مروری بر مهم‌ترین عوامل، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه
  • مهم‌ترین عوامل رشد
  • تعریف راهبرد
  • راهبرد توسعه
  • راهبرد توسعه اقتصادی بر مکتب پولی
  • راهبرد اقتصادی متکی بر مکتب اقتصاد باز
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر مکتب تکیه بر بخش صنعت
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر مکتب انقلاب سبز
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر فقرزدایی و باز توزیع درآمدها
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر توانمندسازی
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر استقلال، خودکفایی و خوداتکایی
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر جایگزینی واردات
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی ایجاد صنایع مادر
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر قطب رشد
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر رشد متوازن
  • راهبرد توسعه اقتصادی متکی بر رشد نامتوازن
 • درس ششم: ارتباط بخش‌های اقتصادی و توسعه
  • ارتباط فناوری و توسعه
  • انتقال فناوری و مراحل یادگیری
  • فناوری مناسب کشورهای در حال توسعه
  • عوامل مهم انتخاب فناوری سرمایه بر در کشورهای در حال توسعه
  • جایگاه ایران از نظر ذخایر انرژی و منابع معدنی
  • ارتباط صنعت و معدن و توسعه
  • مهم‌ترین منابع معدنی ایران
  • صنایع بورسی ایران
  • ارتباط كشاورزی با توسعه
  • ارتباط خدمات با توسعه
 • درس هفتم: مباحث روز اقتصاد توسعه
  • رشد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه
  • شاخص‌های اقتصادی توسعه
  • شاخص تولید ناخالص داخلی
  • نقدهای وارد ‌شده به شاخص تولید ناخالص داخلی
  • تعدیل‌ها و تطبیق‌ها بر شاخص تولید ناخالص داخلی
  • توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
  • فقر مطلق
  • علت فقر ملت‌ها
  • توصیه‌‌های سیاستی فقرزدایی
  • توزیع درآمد
  • ضریب جینی (Gini Coefficient)
  • سرمایه‌گذاری خارجی
  • سرمایه‌گذاری خارجی مشترک
  • راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  • موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران
  • جایگاه معنويت در توسعه
  • ارتباط جمعیت و توسعه
  • مهاجرت و توسعه
  • رفاه
 • درس هشتم: مروری بر تاریخچه توسعه در ایران
  • توسعه در ايران، پیش از اسلام
  • نقاط قوت توسعه در حکومت‌های ایران در دوران پیش از اسلام
  • نقاط ضعف و دلایل سقوط حکومت‌های ایران در پیش از اسلام
  • توسعه در ايران دوره اسلامی
  • مشخصه‌های توسعه ایران در دوره اسلامی
  • نقاط قوت حکومت‌های ایران در دوران اسلامی پیش از قاجار
  • نقاط ضعف و دلایل سقوط حکومت‌های ایران در دوران اسلامی پیش از قاجار
  • توسعه در دوران قاجار
  • نقاط ضعف و دلایل سقوط سلسله قاجار
  • توسعه در دوران پهلوی اول
  • نکات منفی روش توسعه در دوران پهلوی اول
  • توسعه در دوران پهلوی دوم
  • نکات منفی روش توسعه در دوران پهلوی دوم
  • توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی
 • درس نهم: سیاست‌ها و راهبردهای توسعه در ایران
  • مروری بر سياست‌ها و راهبردهای مناسب در توسعه ايران
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش کشاورزی
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در مشاغل روستایی
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش صنعت
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش انرژی‌های فسیلی
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش انرژی‌های غیر فسیلی
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در حوزه انرژی نو
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش مسکن
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش حمل و نقل
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش معدن
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش ترانزیت
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش تجارت
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش سلامت
  • مروری بر سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در بخش گردشگری
  • اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری
  • شاخص توسعه انسانی HDI (Human Development Index)
  • موانع توسعه در ایران

 

مفید برای
 • اقتصاد
 • مدیریت

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم پایه‌ای در اقتصاد توسعه
۲. مروری بر مکاتب اقتصادی و دیدگاه‌های آن‌ها در زمینه توسعه
۳. مروری بر نظریات مهم توسعه
۴. نقش ساختارها در توسعه کشورها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مروری بر مهم‌ترین عوامل، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ارتباط بخش‌های اقتصادی و توسعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مباحث روز اقتصاد توسعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مروری بر تاریخچه توسعه در ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سیاست‌ها و راهبردهای توسعه در ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد توسعه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۵۹۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVECO102
مدت زمان ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۵۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش اقتصاد توسعه
نظرات

تا کنون ۱۴۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم اقتصادی و مالی | مدیریت
برچسب‌ها:
Adam Smith Theory | Development models | Diana Hunt | Economic development | Friedrich List Theory | Gini Coefficient | Human Development Index | Keynes Theory | Lewis Fei-Ranis Theory | Malthus Theory | Marx Theory | Myrdal Theory | Ricardo Theory | Rostow Theory | Schumpeter Theory | Theories of economic development | آموزش نظریه های توسعه اقتصادی | ابزار توسعه پایدار | ابعاد اقتصادی توسعه | ارتباط تحولات ساختاری با توسعه | ارتباط جمعیت و توسعه | ارتباط خدمات با توسعه | ارتباط درس‌ های اقتصادی و توسعه | ارتباط صنعت و معدن و توسعه | ارتباط فناوری و توسعه | ارتباط كشاورزی با توسعه | اقتصاد توسعه | الگوهای نظری مارکسیستی | الگوی نظری ساختارگرایان | الگوی نظری نئوکلاسیک | الگوی نظری نیازهای اساسی | انتخاب فناوری سرمایه | پيدايش اقتصاد توسعه | پیدایش توسعه اقتصادی | تاريخچه توسعه در ايران | تحولات تاريخی اقتصاد توسعه | تحولات ساختاری در کشورها | تعریف توسعه اقتصادی | تعریف راهبرد | تعریف کلیدی در مفاهیم توسعه | توزیع درآمد | توسعه اقتصادی | توسعه پایدار | توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی | توسعه در ايران پیش از اسلام | توسعه در ايران دوره اسلامی | توسعه در دوران پهلوی اول | توسعه در دوران پهلوی دوم | توسعه در دوران قاجار | توصیه‌‌ های سیاستی فقرزدایی | جایگاه معنويت در توسعه | جذب سرمایه‌ گذاری خارجی مستقیم | دایانا هانت | دلایل سقوط سلسله قاجار | دیدگاه مکتب‌ های اقتصادی به توسعه | راهبرد اقتصاد‌باز | راهبرد اقتصادی متکی | راهبرد انقلاب سبز | راهبرد پولی | راهبرد توزیع مجدد | راهبرد توسعه | راهبرد توسعه اقتصادی | راهبرد توسعه اقتصادی استقلال | راهبرد توسعه اقتصادی توانمندسازی | راهبرد توسعه اقتصادی خوداتکایی | راهبرد توسعه اقتصادی خودکفایی | راهبرد توسعه انسانی | راهبرد توسعه سوسیالیستی | راهبرد صنعتی شدن | راهبردهای اقتصاد توسعه | راهبردهای توسعه | راهبردهای توسعه اقتصادی | راهبردهای توسعه ايران | راهبردهای حوزه انرژی نو | راهبردهای درس انرژی‌ های غیر فسیلی | راهبردهای درس تجارت | راهبردهای درس ترانزیت | راهبردهای درس حمل و نقل | راهبردهای درس سلامت | راهبردهای درس صنعت | راهبردهای درس‌ کشاورزی | راهبردهای درس گردشگری | راهبردهای درس مسکن | راهبردهای درس معدن | راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی | راهبردهای مشاغل روستایی | راهکارهای جذب سرمایه‌ گذاری خارجی | رشد اقتصادی | رویکرد تاریخی | رویکرد تفاوت ارزشی و فرهنگی | رویکرد تفاوت نژادی | رویکرد دور باطل | رویکرد سیاسی و حاکمیتی | زمینه ریشه فرایند توسعه | سرمایه گذاری خارجی | سرمایه ‌گذاری خارجی مشترک | سياست‌ های توسعه ايران | سياست‌ های راهبردهای توسعه | سیاست‌ های افزایش تاب‌ آوری | سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی | سیاست های توسعه اقتصادی | سیاست‌ های حوزه انرژی نو | سیاست‌ های درس انرژی‌ های غیر فسیلی | سیاست‌ های درس تجارت | سیاست ‌های درس ترانزیت | سیاست‌ های درس حمل و نقل | سیاست‌ های درس سلامت | سیاست‌ های درس صنعت | سیاست‌ های درس‌ کشاورزی | سیاست‌ های درس گردشگری | سیاست‌ های درس مسکن | سیاست‌ های درس معدن | سیاست‌ های مشاغل روستایی | شاخص توسعه انسانی | شاخص تولید ناخالص داخلی | شاخص‌ های اقتصادی توسعه | شناخت مفهوم توسعه | صنایع بورسی ایران | ضریب جینی | علت فقر ملت‌ ها | علل اصلی فرایند توسعه | عوامل اقتصاد توسعه | عوامل توسعه اقتصادی | عوامل راهبردهای توسعه | گروه‌ بندی نظریات توسعه اقتصادی | گسترش هسته سرمایه ‌گذاری | گسترش هسته سرمایه ‌گذاری سرمایه‌ داری | مباحث روز در اقتصاد توسعه | مباحث علمی اقتصاد توسعه | مباحث علمی توسعه اقتصادی | مدل لوئیس-فی-رانیس | مدل‌ های توسعه | مفاهیم بنیادی توسعه | مفهوم پايه‌ ای در اقتصاد توسعه | مفهوم پایه اقتصاد توسعه | مفهوم پایه ای توسعه اقتصادی | مفهوم رشد اقتصادی | مکتب اقتصاد باز | مکتب انقلاب سبز | مکتب تکیه بر درس صنعت | مکتب های اقتصادی | مهم ‌ترین عوامل رشد | مهم ‌ترین منابع معدنی ایران | موانع اقتصاد توسعه | موانع توسعه اقتصادی | موانع توسعه در ایران | نظریات توسعه اقتصادی | نظریات مهم توسعه | نظریه آدام اسمیت | نظریه اقتصاد توسعه | نظریه روستو | نظریه شومپیتر | نظریه فردریک لیست | نظریه کینز | نظریه مارکس | نظریه میردال | نظریه های توسعه اقتصادی | نظریه‌ های ریکاردو | نظریه ‌های مالتوس | نقش آزادی در توسعه | نقش آموزش در توسعه | نقش باورها در توسعه | نقش تغييرات سياسی در توسعه | نقش علمی در توسعه | نقش نهادها در توسعه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی
×