×
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش اقتصاد حمل و نقل

آموزش اقتصاد حمل و نقل

هزینه آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۴۹ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

اقتصاد حمل و نقل یکی از شاخه های کاربردی علم اقتصاد است که به بررسی ابعاد گوناگون حمل و نقل در زندگی بشری می پردازد. مسائلی همچون: گسترش تجارت، شهرنشینی، گردشگری و زیرشاخه های مربوط به آن ها، نیاز به اجرای سیاست های درست در این زمینه را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. از این رو در این فرادرس سعی داریم تا با ارائه مفاهیم پایه و مباحث دانشگاهی این درس، به شناسایی ويژگی های نظری و كاربردی اقتصاد حمل و نقل در ابعاد گوناگون و ارتباط آن با سایر بخش ها با بیانی ساده بپردازیم. در این راستا مطالب همراه با مثال ارائه شده است که انتظار می رود بخش عمده ای از نیاز دانشجویان و مدیران بخش حمل و نقل در کشور را برآورده سازد.

آموزش اقتصاد حمل و نقل

تعداد دانشجو
۲۴۹ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف

دکتری تخصصی اقتصاد مالی - اقتصاد‌سنجی

ایشان در زمینه‌های پژوهشی بسیار فعال بوده‌اند و هم‌اکنون مدرس دانشگاه و همکار پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

اقتصاد حمل و نقل یکی از شاخه های کاربردی علم اقتصاد است که به بررسی ابعاد گوناگون حمل و نقل در زندگی بشری می پردازد. مسائلی همچون: گسترش تجارت، شهرنشینی، گردشگری و زیرشاخه های مربوط به آن ها، نیاز به اجرای سیاست های درست در این زمینه را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

از این رو در این فرادرس سعی داریم تا با ارائه مفاهیم پایه و مباحث دانشگاهی این درس، به شناسایی ويژگی های نظری و كاربردی اقتصاد حمل و نقل در ابعاد گوناگون و ارتباط آن با سایر بخش ها با بیانی ساده بپردازیم. در این راستا مطالب  همراه با مثال ارائه شده است که انتظار می رود بخش عمده ای از نیاز دانشجویان و مدیران بخش حمل و نقل در کشور را برآورده سازد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم بنیادی
  • معرفی اقتصاد حمل و نقل
  • تغییر شکل حمل و نقل
  • مروری بر پیشینه تاریخی حمل و نقل در ایران و جهان
 • درس دوم: پایه های خرد اقتصاد حمل و نقل
  • نظریه مطلوبیت
  • منحنی های بی تفاوتی
  • کشش
  • اثرات جانشینی و درآمدی
  • رفتار تعادلی مصرف کننده
  • تقاضای حمل و نقل
  • جانشینی نهاده ها
  • قید بودجه
  • نرخ جانشینی فنی
 • درس سوم: بررسی طرف عرضه خدمات حمل و نقل
  • طرف تقاضا
  • مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای خدمات حمل و نقل
  • برخی ویژگی های تقاضای خدمات حمل و نقل
  • طرف عرضه خدمات حمل و نقل
  • مهم ترین عوامل موثر بر عرضه خدمات حمل و نقل
  • تولید خدمات حمل و نقل با چند نهاده تولیدی
  • ترکیب بهینه منابع در عرضه خدمات حمل و نقل در ایران
  • بررسی عرضه کوتاه مدت و بلندمدت خدمات حمل و نقل
 • درس چهارم: نظریه هزینه و عرضه خدمات حمل و نقل ایران
  • مفهوم هزینه و نقش آن در تصمیم گیری
  • تفاوت هزینه در اقتصاد و حسابداری
  • هزینه های آشکار (صریح) و هزینه های پنهان (ضمنی)
  • هزینه فرصت
  • هزینه عرضه خدمات حمل و نقل در کوتاه مدت
  • هزینه عرضه خدمات حمل و نقل در بلندمدت
  • صرفه و زیان های ناشی از مقیاس در خدمات حمل و نقل ایران
 • درس پنجم: کارایی و بهره وری عوامل تولید در بخش حمل و نقل ایران
  • تعریف کارایی
  • برخی از شاخص های مهم کارایی در حمل و نقل
  • شاخص های مهم معرف اثربخشی در حمل و نقل
  • اهداف و شاخص های عملکرد از دیدگاه های مختلف
  • روش های محاسبه بهره وری عوامل در ایران
 • درس ششم: بررسی ساختار بازارهای خدمات حمل و نقل در ایران و جهان
  • انواع بازار حمل و نقل در جهان
  • تمرکز و قدرت بازاری در بخش حمل و نقل
  • ساختار بازارهای خدمات حمل و نقل در ایران
 • درس هفتم: بررسی اثرات خارجی بر خدمات حمل و نقل
  • هزینه های خارجی خدمات حمل و نقل
  • هزینه تصادفات در بخش حمل و نقل
  • تغییرات اقلیمی و بخش حمل و نقل
  • شیوه های کنترل هزینه های خارجی ناشی از بخش حمل و نقل
  • قیمت گذاری ازدحام در بخش حمل و نقل
  • حمل و نقل و کاربری اراضی نواحی شهری
  • اثرات خارجی خدمات حمل و نقل و قیمت گذاری آن در ایران
 • درس هشتم: مدل سازی و روش های تحلیل کمی بخش حمل و نقل
  • مروری بر مدل سازی در اقتصاد و روش های کمی
  • مهم ترین موارد مورد توجه در مدل های برنامه ریزی حمل و نقل
  • تحلیل جمعیت بر اساس مالکیت خودرو
  • متغیرهای مورد استفاده در ساخت مدل
  • تحلیل رگرسیونی مدل
  • نتایج به دست آمده از مطالعه طرح جامع حمل و نقل کشور
  • برآورد تقاضای حمل بار
  • محاسبه حجم ترافیک بار
  • پیش بینی تقاضای حمل بار
 • درس نهم: موضوع های ویژه در بخش حمل و نقل
  • سیاست گذاری حمل و نقل
  • توصیه های سیاستی در زمینه ترانزیت
  • توصیه های سیاستی در زمینه محیط زیست
  • توصیه های سیاستی در زمینه شبکه راه
  • توصیه های سیاستی در زمینه صنعت حمل و نقل جاده ای
  • توصیه های سیاستی در زمینه ایمنی جاده ای
  • توصیه های سیاستی در زمینه حمل و نقل ریلی
  • توصیه های سیاستی در زمینه حمل و نقل دریایی
  • توصیه های سیاستی در زمینه حمل و نقل هوایی
  • ویژگی های خاص حمل و نقل ایران
  • ارزیابی اقتصادی پروژه های بخش حمل و نقل
 • درس دهم: مروری بر آمارهای حمل و نقل ایران
  • جمعیت مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
  • سهم هر یک از وسایل نقلیه در جابجایی سفرهای روزانه
  • سهم سفرهای روزانه ساکنین شهر تهران
  • تولید و جذب سفر روزانه در تهران به تفکیک منطقه
  • حمل و نقل جاده ای در ایران
  • حمل و نقل ریلی در ایران
  • حمل و نقل هوایی در ایران
  • حمل و نقل دریایی در ایران

 

مفید برای
 • اقتصاد
 • مدیریت
 • مهندسی عمران
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم بنیادی
۲. پایه های خرد اقتصاد حمل و نقل
۳. بررسی طرف عرضه خدمات حمل و نقل
۴. نظریه هزینه و عرضه خدمات حمل و نقل ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. كارایی و بهره وری عوامل تولید در بخش حمل و نقل ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بررسی ساختار بازارهای خدمات حمل و نقل در ایران و جهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بررسی اثرات خارجی بر خدمات حمل و نقل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدل سازی و روش های تحلیل كمی بخش حمل و نقل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. موضوع های ویژه در بخش حمل و نقل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مروری بر آمارهای حمل و نقل ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد حمل و نقل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۵۷۸۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVECO101
مدت زمان ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۵۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۲۴۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Economics | Pollution pricing | The Economics of Transport | Traffic congestion | transport | Transport Economics | transportation | Transportation economy | آمارهای حمل و نقل ایران | اثرات خارجی خدمات حمل و نقل | اقتصاد حمل و نقل | ایمنی جاده ای | بازارهای خدمات حمل و نقل در ایران | برآورد تقاضای حمل بار | پایه های خرد اقتصاد حمل و نقل | پیش بینی تقاضای حمل بار | تحلیل رگرسیونی مدل | تغییر شکل حمل و نقل | تغییرات اقلیمی | تفاوت هزینه در اقتصاد و حسابداری | تقاضای حمل و نقل | توصیه های سیاستی در زمینه ترانزیت | جذب سفر روزانه در تهران | جمعیت مناطق ۲۲ گانه شهر تهران | حمل و نقل | حمل و نقل برون شهری | حمل و نقل جاده ای | حمل و نقل جاده ای در ایران | حمل و نقل در ایران | حمل و نقل در ایران و جهان | حمل و نقل دریایی | حمل و نقل دریایی در ایران | حمل و نقل ریلی | حمل و نقل ریلی در ایران | حمل و نقل شهری | حمل و نقل هوایی | حمل و نقل هوایی در ایران | خدمات حمل و نقل ایران | خدمات حمل و نقل در ایران | رفتار تعادلی مصرف کننده | روش های تحلیل کمی حمل و نقل | ساختار بازارهای خدمات حمل و نقل | سیاست گذاری حمل و نقل | شیوه های حمل و نقل | صنعت حمل و نقل جاده ای | طرح جامع حمل و نقل کشور | عرضه حمل و نقل در ایران | عرضه خدمات حمل و نقل | عوامل تولید درحمل و نقل | قدرت بازاری در بخش حمل و نقل | کارایی و بهره وری حمل و نقل در ایران | کاربری اراضی نواحی شهری | محاسبه حجم ترافیک بار | مدل های برنامه ریزی حمل و نقل | منحنی های بی تفاوتی | نرخ جانشینی فنی | نظریه تقاضای حمل و نقل | نظریه رفتار مصرف کننده حمل و نقل | نظریه مطلوبیت | هزینه تصادفات در بخش حمل و نقل | هزینه در تصمیم گیری | هزینه فرصت | هزینه های آشکار | هزینه های پنهان | هزینه های خارجی خدمات حمل و نقل | ویژگی های خاص حمل و نقل ایران
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×