زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته

آموزش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - بخش دوم - پیش ثبت نام

آموزش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - بخش دوم - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - بخش دوم - پیش ثبت نام

مطالعات و بررسی‌های ارزشمند متعددی در سطوح کشوری و بین‌المللی در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی انجام گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و گسترش حوزه آن از خواص به عموم مردم، انتشار آموزشی در این زمینه که منطبق بر اطلاعات و آمار روز باشد، علاوه بر کاربردی که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت و سایر رشته‌های دانشگاهی دارد می‌تواند اطلاعات بسیار خوبی در اختیار عموم مردم بگذارد.

آموزش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - بخش دوم - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

مطالعات و بررسی‌های ارزشمند متعددی در سطوح کشوری و بین‌المللی در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی انجام گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و گسترش حوزه آن از خواص به عموم مردم، انتشار آموزشی در این زمینه که منطبق بر اطلاعات و آمار روز باشد، علاوه بر کاربردی که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت و سایر رشته‌های دانشگاهی دارد می‌تواند اطلاعات بسیار خوبی در اختیار عموم مردم بگذارد.

آموزش حاضر برای این تهیه شده است تا چالش‌های عمده توسعه پایدار جهانی و ملی و حتی محلی را به دانشجویان و دیگر اقشار مردم که به این موضوع علاقه مند هستند معرفی کند. این آموزش سعی در توضیح بعضی از روابط پیچیده بین جنبه‌های مختلف توسعه شامل: تکنولوژی و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی، تجربه توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا، اقتصاد کشورهای در حال توسعه و موارد دیگر دارد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تکنولوژی و توسعه اقتصادی
  • مقدمه
  • علم، دانش و تکنولوژی
  • فرایند توسعه تکنولوژی
  • اجزا تکنولوژی
  • مفهوم تکنولوژی در اقتصاد
  • آثار تحولات تکنولوژی
  • تکنولوژی و توسعه اقتصادی
  • انتقال تکنولوژی و روش‌های آن
 • درس دوم: توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
  • مقدمه
  • رابطه رشد و توسعه اقتصادی با توزیع درآمد
  • عوامل موثر بر نابرابری در توزیع درآمدها
  • نقش دولت در توزیع درآمد
  • نظریه توزیع در مکتب اقتصادی اسلام
  • توزیع درآمد از دیدگاه تئوری
  • شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع درآمد
  • رشد، فقر و توزیع درآمد
  • توزیع مقداری درآمد و توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید
  • نابرابری و فقر مطلق در جهان سوم
  • خصوصیات اقتصادی گروه‌های فقر
  • تعریف مجدد هدف‌های توسعه
  • نقش تحلیل اقتصادی
  • ترکیب اقتصاد، رشد و توزیع
  • دامنه انتخاب سیاست‌ها
 • درس سوم: برنامه‌ریزی اقتصادی
  • مقدمه
  • تعریف برنامه‌ریزی اقتصادی و بیان تاریخچه مختصری از برنامه‌ریزی در جهان
  • تاریخچه برنامه‌ریزی اقتصادی
  • ویژگی‌های برنامه‌ریزی اقتصادی
  • شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه‌ریزی اقتصادی
  • انواع برنامه‌ریزی اقتصادی
  • برنامه‌ریزی توسعه
  • برنامه‌های توسعه در ایران
  • ماهیت برنامه‌ریزی توسعه
  • بنیاد برنامه‌ریزی در اقتصادهای در حال توسعه
  • فرایند برنامه‌ریزی
  • مراحل برنامه‌ریزی
  • دلایل شکست برنامه
  • شکست دولت و تجدید حیات مکانیسم بازار
  • پیش شرط‌های اجتماعی فرهنگی و ضرورت‌های اقتصادی برای یک اقتصاد بازار
  • برنامه‌ریزی توسعه و دولت
  • آشنایی مختصر با تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران
 • درس چهارم: تجربه توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا
  • مقدمه
  • توسعه اقتصادی چین
  • توسعه اقتصادی کره‌جنوبی
  • توسعه اقتصادی تایوان
  • توسعه اقتصادی مالزی
 • درس پنجم: اقتصاد کشورهای در حال توسعه
  • مقدمه
  • ساختار اقتصاد و تفاوت‌های کشورهای در حال توسعه
  • ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه
 • درس ششم: جمعیت
  • مقدمه
  • شمار جمعیت و مباحث مربوط به آن
  • ساختار جمعیت جهان
  • روند باروری و مرگ‌و‌میر
  • ساختار سنی و بار تکفل
  • نیروی محرکه مخفی رشد جمعیت
  • نظریه مرحله مخفی رشد جمعیت
  • تله جمعیت مالتوس
  • نظریه اقتصاد خرد باروری
  • سیاست‌های توسعه و باروری
  • بررسی نظرات متضاد
  • هدف‌ها و مقاصد
 • درس هفتم: بیکاری، اشتغال و مهاجرت
  • مقدمه
  • بیکاری: مسائل، ابعاد و تحلیل‌ها
  • ابعاد بیکاری در جهان سوم
  • بهره‌‍برداری کم از کارگر
  • ارتباط بین بیکاری، فقر و توزیع درآمد
  • تاخیر زمانی بین تولید صنعتی و رشد اشتغال
  • الگوهای اقتصادی تعیین اشتغال
  • رشد تولید و اشتغال
  • تکنولوژی مناسب و ایجاد اشتغال
  • شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر
  • شهرنشینی، روندها و پیش‌بینی‌ها
  • مهاجرت و توسعه
  • تدوین نظریه اقتصادی مهاجرت
  • برخی نتایج خط مشی‌ها
 • درس هشتم: کشاورزی، تجارت و توسعه
  • مقدمه
  • تحول کشاورزی و توسعه روستایی
  • رکود کشاورزی
  • ساخت نظام‌های ارضی جهان سوم
  • اقتصاد توسعه کشاورزی
  • مراحل تکامل کشاورزی
  • نظریه تجارت و تجربه توسعه
  • اهمیت تجارت در توسعه
  • اهمیت صادرات
  • رابطه مبادله
  • استراتژی‌های تجارت برای توسعه
  • توسعه صادرات
  • جانشینی واردات
  • نرخ‌های ارز خارجی
  • رشد تجارت بین کشورهای در حال توسعه
  • یکپارچگی اقتصادی
  • سیاست‌های تجاری کشورهای جهان سوم
 • درس نهم: سیاست‌های مالی
  • مقدمه
  • نظام‌های مالی و سیاست‌های مالی
  • ظهور بانکداری برای کمک به امر توسعه
  • سیاست مالی برای توسعه
  • مدیریت دولتی
  • هزینه‌های نظامی و توسعه اقتصادی
  • موضوعات اساسی در دهه 1990
  • بحران بدهی جهانی
  • گذار اقتصادی در اروپای شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال یافته
  • جهانی شدن و اصلاحات مالی بین‌الملل

مفید برای رشته‌های
 • اقتصاد
 • حسابداری
 • مدیریت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر


راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - بخش دوم - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVECO001
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)


نظرات

در حال حاضر، دیدگاهی برای این آموزش ثبت نشده است.

برچسب‌ها:
ابعاد بیکاری در جهان سوم | اجزا تکنولوژی | استراتژی های تجارت برای توسعه | اقتصاد توسعه کشاورزی | اقتصاد کشورهای در حال توسع | الگوهای اقتصادی تعیین اشتغال | انتقال تکنولوژی | انواع برنامه ریزی اقتصادی | اهمیت تجارت در توسعه | اهمیت صادرات | بحران بدهی جهانی | بررسی نظرات متضاد | برنامه ریزی اقتصادی | برنامه ریزی توسعه | برنامه های توسعه در ایران | تاریخچه برنامه ریزی اقتصادی | تجدید حیات مکانیسم بازار | تحول کشاورزی و توسعه روستایی | تحولات تکنولوژی | تدوین نظریه اقتصادی مهاجرت | تکنولوژی و توسعه اقتصادی | تله جمعیت مالتوس | توزیع درآمد از دیدگاه تئوری | توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید | توزیع درآمد و توسعه اقتصادی | توزیع مقداری درآمد | توسعه اقتصادی | توسعه اقتصادی با توزیع درآمد | توسعه اقتصادی تایوان | توسعه اقتصادی چین | توسعه اقتصادی کره جنوبی | توسعه اقتصادی مالزی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | توسعه صادرات | خصوصیات اقتصادی گروه های فقر | دامنه انتخاب سیاست ها | دلایل شکست برنامه | رکود کشاورزی | روند باروری و مرگ و میر | ساخت نظام های ارضی جهان سوم | ساختار جمعیت جهان | سیاست مالی برای توسعه | سیاست های توسعه و باروری | سیاست های مالی | شاخص های اندازه گیری توزیع درآمد | فرایند برنامه ریزی | فرایند توسعه تکنولوژی | ماهیت برنامه ریزی توسعه | مراحل برنامه ریزی | مراحل تکامل کشاورزی | مفهوم تکنولوژی در اقتصاد | نابرابری در توزیع درآمدها | نابرابری و فقر مطلق در جهان سوم | نظام های مالی | نظریه اقتصاد خرد باروری | نظریه تجارت و تجربه توسعه | نظریه توزیع در مکتب اقتصادی اسلام | نظریه مرحله مخفی رشد جمعیت | نقش تحلیل اقتصادی | نقش دولت در توزیع درآمد | نیروی محرکه مخفی رشد جمعیت | ویژگی های برنامه ریزی اقتصادی | یکپارچگی اقتصادی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی ×