×
۶۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

آموزش مقاومت مصالح ۱ و ۲ (مرور و حل مساله)

آموزش مقاومت مصالح ۱ و ۲ (مرور و حل مساله)

تعداد دانشجو
۱۰۷ نفر
مدت زمان
۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۶۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مقاومت مصالح ۱ و ۲ (مرور و حل مساله)

همان‌گونه که مبحث استاتیک اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای مطالعه مبحث مقاومت مصالح است، مبحث مقاومت مصالح نیز پیش‌نیاز مطالعه مباحث کاربردی‌تر، مانند: طراحی اجزای ماشین و مکانیک مواد مرکب و حتی مباحث پیشرفته‌تر همچون: مکانیک محیط‌های پیوسته، تئوری الاستیسیسته، تئوری پلاستیسیته، تئوری صفحه و پوسته، مکانیک شکست، تحلیل تجربی تنش، مکانیک ضربه، روش‌های انرژی و… محسوب می‌شود. به طور عمومی مقاومت مصالح در سطح کارشناسی در دو قسمت مقاومت مصالح مقدماتی (مقاومت مصالح ۱ و ۲) و مقاومت مصالح پیشرفته (مقاومت مصالح ۳) تدریس می‌شود. آنچه که در این آموزش به آن پرداخته می‌شود، آموزش حل تمرین مباحث مقاومت مصالح ۱ و ۲ است. روند کار به این صورت است که ابتدا برای هر درس یک یادآوری مختصر از روابط و فرمول‌های مهم به جهت کاربرد در حل مسائل گنجانده شده است. در گام‌های بعدی، مسائل آموزشی، تکمیلی و نمونه تستی متعددی جهت تثبیت آموزش و تسلط هرچه بیشتر ارائه می‌گردد.

آموزش مقاومت مصالح ۱ و ۲ (مرور و حل مساله)

مدت زمان
۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۶۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
رحیم شوقی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان در زمینه طراحی یک روش تجربی - عددی در تخمین پارامترهای مکانیک شکست در پوسته‌های جدار نازک در قالب تست‌های آزمایشگاهی، شبیه‌سازی عددی و کد‌نویسی است که به مقوله‌ رشد ترک پرداخته شده است.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از شاخه‌های کاربردی مکانیک کلاسیک (مکانیک نیوتنی)، مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر است. البته باید دانست که پیش‌نیاز مطالعه مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر، آشنایی و تسلط بر مبانی مکانیک اجسام صلب است که تحت عنوان مکانیک مهندسی در دو بخش استاتیک و دینامیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر در سه حوزه: مقاومت مصالح، تئوری الاستیسیته و تئوری پلاستیسیته پایه‌ریزی می‌شود که در حیطه علوم مهندسی، سرآغاز مطالعه آن، مبحث مقاومت مصالح (مکانیک جامدات یا مکانیک مصالح) است، به عبارت دیگر می‌توان گفت که علم مقاومت مصالح، شالوده مطالعه مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر را پایه‌ریزی می‌کند. مقاومت مصالح شاخه‌ای از علم مکانیک است که به بررسی و تعیین مقاومت، صلبیت و پایداری الاستیک اجسام مبتنی بر روش‌های تحلیلی، نیمه‌تحلیلی و تجربی می‌پردازد.

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته، به طور اساسی دربردارنده حالت پیشرفته‌تر و دقیق‌تری از مطالعه مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر در بستر مدل‌های صرفا تحلیلی و بعضا تجربی هستند. با این توصیف، قبل از ورود به مباحث تکمیلی و پیشرفته‌تر، نیاز است که مبحث مقاومت مصالح مطالعه شود. مقاومت مصالح یا مکانیک جامدات مهندسی، بر پایه توصیف رفتار یک جسم تحت تاثیر پارامترهای نیرو، مقاومت داخلی و تغییر شکل آن قرار دارد. در مطالعه مقاومت مصالح، ابتدا باید مقاومت داخلی جسم در برابر بارگذاری خارجی و همچنین مقاومت جسم در برابر تغییر شکل فرموله شود. در این باب مفاهیمی چون تنش و کرنش مطرح می‌شوند که از پایه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین مفاهیم مقاومت مصالح به شمار می‌روند.

از جمله مفاهیم اصلی دیگر مقاومت مصالح می‌توان به: استحکام تسلیم، استحکام نهایی، ضریب اطمینان، برش، پیچش، خمش، خیز تیر، کمانش، انرژی کرنشی و… اشاره نمود. از آنجایی که مبحث مقاومت مصالح به مطالعه استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در شرایط کلی بارگذاری می‌پردازد، امکان دستیابی و تدوین معیارهایی که بتوان سازه‌های مهندسی رایج در صنعت را از نظر توانایی تحمل شرایط بارگذاری ارزیابی نمود به عنوان هدف اصلی دنبال می‌شود.

همان‌گونه که مبحث استاتیک اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای مطالعه مبحث مقاومت مصالح است، مبحث مقاومت مصالح نیز پیش‌نیاز مطالعه مباحث کاربردی‌تر، مانند: طراحی اجزای ماشین و مکانیک مواد مرکب و حتی مباحث پیشرفته‌تر همچون: مکانیک محیط‌های پیوسته، تئوری الاستیسیته، تئوری پلاستیسیته، تئوری صفحه و پوسته، مکانیک شکست، تحلیل تجربی تنش، مکانیک ضربه، روش‌های انرژی و… محسوب می‌شود. به طور عمومی مقاومت مصالح در سطح کارشناسی در دو قسمت مقاومت مصالح مقدماتی (مقاومت مصالح ۱ و ۲) و مقاومت مصالح پیشرفته (مقاومت مصالح ۳) تدریس می‌شود.

آنچه که در این آموزش به آن پرداخته می‌شود، آموزش حل تمرین مباحث مقاومت مصالح ۱ و ۲ است. روند کار به این صورت است که ابتدا برای هر درس یک یادآوری مختصر از روابط و فرمول‌های مهم به جهت کاربرد در حل مسائل گنجانده شده است. در گام‌های بعدی، مسائل آموزشی، تکمیلی و نمونه تستی متعددی جهت تثبیت آموزش و تسلط هرچه بیشتر ارائه می‌گردد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح‌شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفهوم تنش و بررسی روابط مقدماتی
  • یادآوری معادلات تعادل استاتیکی
  • مفهوم تنش جهت تحلیل و طراحی
  • معرفی انواع تنش
   • تنش نرمال تحت بارگذاری محوری
   • تنش برشی تحت بار عرضی
   • تنش لهیدگی
  • کاربرد تئوری مکانیک جامدات در تحلیل و طراحی سازه‌های ساده
  • بررسی روابط تنش در صفحه‌های مایل تحت بارگذاری محوری
  • مولفه‌های تنش (تانسور تنش یا ماتریس تنش) تحت بارگذاری کلی
  • نکات مقدماتی طراحی اجزا
  • حل تمرین
 • درس دوم: مفهوم کرنش و تغییر شکل در بارگذاری محوری
  • مفهوم کرنش نرمال و تغییر شکل تحت بارگذاری محوری در مسائل معین و نامعین استاتیکی
  • مفهوم تنش و کرنش واقعی
  • نمودار تنش - کرنش
  • معادلات هوک (Hooke's Equation) و شکل کلی آن‌ها
  • مقایسه رفتار الاستیک با رفتار پلاستیک
  • معرفی بارگذاری سیکلیک (Cyclic Loading) و مفهوم خستگی
  • تحلیل مسائل شامل تغییر دما از نظر مکانیک جامدات
  • ثوابت مهم الاستیسیته و راوبط بین آن‌ها
   • مدول یانگ (Young's Modulus)
   • نسبت پواسون (Poisson's Ratio)
   • مدول بالک
   • مدول برشی
  • مفهوم کرنش برشی
  • روابط بین تنش و کرنش در مواد مرکب (مکانیک کامپوزیت‌ها)
  • کاربرد اصل سن ونان (Saint-Venant's Principle) در توزیع تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری
  • مباحث تمرکز تنش، تنش‌های پسماند و تنش‌های پلاستیک
 • درس سوم: حل تمرین مفهوم کرنش و تغییر شکل در بارگذاری محوری
 • درس چهارم: بررسی تنش برشی ناشی از بارگذاری پیچشی
  • بررسی تغییر شکل‌ها در یک شفت دایره‌ای تحت بارگذاری پیچشی
  • تنش و تغییر شکل زاویه‌ای (زاویه پیچش) در حالت الاستیک
  • تحلیل شفت‌های نامعین استاتیکی
  • روابط حاکم بر شفت‌های انتقال قدرت
  • مباحث تمرکز تنش، تنش‌های پسماند و تغییر شکل‌های پلاستیک در شفت‌های دایره‌ای
  • بررسی رفتار الاستوپلاستیک در شفت‌های دایروی
  • پیچش اعضای غیر دایروی
 • درس پنجم: حل تمرین تنش برشی ناشی از بارگذاری پیچشی
 • درس ششم: بررسی تنش نرمال ناشی از بارگذاری خمشی
  • بررسی تغییر شکل در عضو متقارن تحت بارگذاری خمشی (خمش خالص)
  • تنش و تغییر شکل الاستیکی برای خمش خالص
  • تحلیل خمش عضوهایی که از مواد مختلف ساخته شده‌اند
  • مباحث تمرکز تنش، تنش‌های پسماند و تغییر شکل پلاستیک در بارگذاری خمشی
  • بررسی رفتار الاستوپلاستیک در خمش خالص
  • تحلیل بارگذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن و حالت کلی آن
  • بررسی روابط خمش نامتقارن
  • تحلیل خمش در عضوهای خمیده
  • استفاده از توابع تکین برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر
  • تحلیل تیرهای غیر منشوری از نظر بارگذاری خمشی
 • درس هفتم: حل تمرین تنش نرمال ناشی از بارگذاری خمشی
 • درس هشتم: بررسی تنش برشی در تیرها و اعضای جدار نازک
  • بررسی روابط حاکم بر تنش برشی در تیرها
  • تنش‌های برشی ناشی از برش عرضی در اعضای جدار نازک
  • تغییر شکل پلاستیک در برش عرضی
  • تحلیل اعضای جدار نازک و مفهوم مرکز برش
 • درس نهم: حل تمرین تنش برشی در تیرها و اعضای جدار نازک
 • درس دهم: تبدیلات تنش و کرنش در فضای دایره مور (Mohr's Circle)
  • تبدیل تنش در حالت‌های صفحه‌ای و سه‌بعدی
  • معرفی تنش‌های اصلی، ماکزیمم تنش برشی
  • دایره مور برای حالت تنش صفحه‌ای و حالت کلی تنش
  • بررسی معیارهای تسلیم برای مواد نرم تحت بارگذاری تنش صفحه‌ای
  • بررسی معیارهای شکست برای مواد ترد تحت بارگذاری تنش صفحه‌ای
  • تحلیل تنش در طراحی مخازن تحت فشار جدار نازک
  • تبدیل کرنش در حالت‌های صفحه‌ای و سه‌بعدی
  • دایره مور برای حالت کرنش صفحه‌ای و حالت کلی کرنش
  • تحلیل تنش در بارگذاری ترکیبی
 • درس یازدهم: حل تمرین تبدیلات تنش و کرنش در فضای دایره مور
 • درس دوازدهم: بررسی تغییر مکان عرضی (خیز) تیرها
  • تعیین معادله تغییر شکل تیر (معادله محنی الاستیک) تحت بارگذاری عرضی
  • تحلیل تیرهای نامعین استاتیکی از نظر تعیین تغییر مکان عرضی
  • استفاده از توابع تکین برای تعیین شیب و خیز تیر
  • کاربرد روش اصل برهم‌نهی برای تحلیل تیرهای نامعین استاتیکی
  • کاربرد تئوری لنگر مساحت برای تیرهای طره‌ای و تیرهای تحت بارگذاری متقارن
  • کاربرد تئوری لنگر مساحت برای تیرهای تحت بارگذاری نامتقارن
  • تعیین تغییر مکان عرضی ماکزیمم در تیرها
  • کاربرد تئوری لنگر مساحت برای تیرهای نامعین استاتیکی
 • درس سیزدهم: حل تمرین تغییر مکان عرضی (خیز) تیرها
 • درس چهاردهم: بررسی تغییر مکان جانبی در ستون‌ها (مبحث کمانش)
  • مفهوم پایداری و انواع تعادل در سازه‌ها
  • رابطه اویلر برای ستون‌های دو سر مفصل و سایر شرایط مرزی
  • رابطه سکانت در بارگذاری خارج از مرکز ستون‌ها
  • تحلیل و طراحی ستون‌های تحت بار مرکزی
  • تحلیل و طراحی ستون‌های تحت بار خارج از مرکز
 • درس پانزدهم: حل تمرین تغییر مکان جانبی در ستون‌ها (مبحث کمانش)
 • درس شانزدهم: کاربرد روش‌های انرژی در تحلیل تغییر مکان
  • مفهوم انرژی کرنشی و چگالی انرژی کرنشی
  • انرژی کرنشی الاستیک برای تنش‌های نرمال، برشی و حالت کلی تنش
  • بارگذاری ضربه‌ای و شرایط طراحی در بارگذاری ضربه‌ای
  • کار و انرژی در یک بار منفرد
  • کاربرد روش کار و انرژی در تعیین تغییر مکان تحت بارگذاری متمرکز
  • کاربرد قضیه کاستیگلیانو (Castigliano) در تحلیل شیب و تغییر مکان سازه‌ها
  • تحلیل تغییر مکان سازه‌های نامعین استاتیکی بر اساس روش‌های انرژی
 • درس هفدهم: حل تمرین کاربرد روش‌‌های انرژی در تحلیل تغییر مکان

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی هوا فضا
 • مهندسی معدن
 • مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 • مهندسی نفت
 • مهندسی مواد

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. مفهوم تنش و بررسی روابط مقدماتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مفهوم کرنش و تغییر شکل در بارگذاری محوری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. حل تمرین مفهوم کرنش و تغییر شکل در بارگذاری محوری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. بررسی تنش برشی ناشی از بارگذاری پیچشی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. حل تمرین تنش برشی ناشی از بارگذاری پیچشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بررسی تنش نرمال ناشی از بارگذاری خمشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. حل تمرین تنش نرمال ناشی از بارگذاری خمشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. بررسی تنش برشی در تیرها و اعضای جدار نازک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. حل تمرین تنش برشی در تیرها و اعضای جدار نازک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تبدیلات تنش و کرنش در فضای دایره مور
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. حل تمرین تبدیلات تنش و کرنش در فضای دایره مور
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. بررسی تغییر مکان عرضی (خیز) تیرها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. حل تمرین تغییر مکان عرضی (خیز) تیرها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. بررسی تغییر مکان جانبی در ستون‌ها (مبحث کمانش)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. حل تمرین تغییر مکان جانبی در ستون‌ها (مبحث کمانش)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. کاربرد روش‌های انرژی در تحلیل تغییر مکان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. حل تمرین کاربرد روش‌های انرژی در تحلیل تغییر مکان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مقاومت مصالح ۱ و ۲ (مرور و حل مساله)
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCVL9901
مدت زمان ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۹۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.نظرات

تا کنون ۱۰۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
مریم
مریم

سلام
کیفیت آموزش، محتوا آموزش وارائه ی اطلاعات به بهترین شکل ممکن انجام شده.
پاینده باشید .

مرتضی
مرتضی

سلام
من هر هفته چک میکنم سایتو بخاطر این آموزش ولی همچنان زده زمان اتتشار ۱ تا ۴ هفته
البته من از آموزش های فرادرس خیلی خیلی خیلی راضیم

برچسب‌ها:
Cyclic Loading | Hooke's Equation | Hooke's Equation investigation | lateral displacement | Mohr's Circle | Poisson's Ratio | Saint-Venant's Principle | Strength of Material | Torsion | آموزش مقاومت مصالح 1 | آموزش مقاومت مصالح 2 | اصل سن ونان | انرژی کرنشی الاستیک | انواع تعادل در سازه‌ | بررسی استحکام تسلیم | بررسی استحکام مواد مهندسی | بررسی استحکام نهایی | بررسی اعضای جدار نازک | بررسی برش عرضی | بررسی تئوری الاستیسیته | بررسی تئوری پلاستیسیته | بررسی تانسور تنش | بررسی تحلیل تجربی تنش | بررسی تغییر شکل پلاستیک | بررسی تغییر مکان عرضی | بررسی تمرکز تنش | بررسی تنش برشی | بررسی تنش جهت تحلیل | بررسی تنش جهت طراحی | بررسی تنش لهیدگی | بررسی تنش نرمال | بررسی تنش‌ های پسماند | بررسی تنش‌ های پسماند | بررسی تنش‌ های پلاستیک | بررسی توابع تکین | بررسی تیرهای طره‌ ای | بررسی حالت کلی تنش | بررسی حالت کلی تنش | بررسی رابطه اویلر | بررسی رفتار الاستوپلاستیک | بررسی رفتار الاستیک | بررسی رفتار پلاستیک | بررسی روابط تنش | بررسی روابط خمش نامتقارن | بررسی شفت‌ های دایره‌ای | بررسی ماتریس تنش | بررسی ماکزیمم تنش برشی | بررسی مبحث کمانش | بررسی مدل بالک | بررسی مدول برشی | بررسی معادلات هوک | بررسی معیارهای تسلیم | بررسی معیارهای شکست | بررسی مفهوم تنش | بررسی مفهوم کرنش | بررسی مقاومت مصالح | بررسی مکانیک جامدات | بررسی مکانیک شکست | بررسی مکانیک ضربه | بررسی مکانیک کامپوزیت‌ ها | بررسی مکانیک مصالح | بررسی مکانیک مواد مرکب | بررسی مولفه‌ های تنش | بررسی نمودار تنش | بررسی نمودار کرنش | پایداری الاستیک اجسام | پیچش اعضای غیر دایروی | تئوری لنگر مساحت | تئوری لنگر مساحت | تئوری مکانیک جامدات | تانسور تنش | تبدیل تنش در حالت سه‌ بعدی | تبدیل تنش در حالت صفحه‌ ای | تبدیل کرنش در حالت سه ‌بعدی | تبدیل کرنش در حالت صفحه‌ ای | تبدیلات تنش در دایره مور | تحلیل اعضای جدار نازک | تیرهای نامعین استاتیکی | ماتریس تنش | مدول برشی | مدول یانگ | نسبت پواسون
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی ×