هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش مهندسی تونل

آموزش مهندسی تونل

تعداد دانشجو
۳۷۶ نفر
مدت زمان
۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مهندسی تونل

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز به داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت بالا، اهمیت تونل دو چندان شده است. با افزایش جمعیت و با زیاد شدن درخواست برای داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت، علم مهندسی تونل نیز پیشرفت داشته است. در این آموزش ویدئویی سعی شده است از معرفی تونل و مکانیک سنگ تا طراحی تونل ها و روش های حفاری و همچنین مراقبت از آنها مطالبی آموزش داده شود. لذا دانشجویان به منبع غنی و کاملی از علم مهندسی تونل دست می یابند.

آموزش مهندسی تونل

مدت زمان
۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
مجیدرضا آخوندان

کارشناس ارشد مهندسی عمران

مجیدرضا آخوندان کارشناس ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک از دانشگاه تربیت مدرس هستند. ایشان در زمینه طراحی سازه فعالیت داشته و به نرم افزارهای: ETABS, SAFE و SAP که پایه طراحی سازه است، تسلط دارند.

توضیحات تکمیلی

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز به داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت بالا، اهمیت تونل دو چندان شده است. با افزایش جمعیت و با زیاد شدن درخواست برای داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت، علم مهندسی تونل نیز پیشرفت داشته است. در این آموزش ویدئویی سعی شده است از معرفی تونل و مکانیک سنگ تا طراحی تونل ها و روش های حفاری و همچنین مراقبت از آنها مطالبی آموزش داده شود. لذا دانشجویان به منبع غنی و کاملی از علم مهندسی تونل دست می یابند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: بناهای زیر زمینی
  • دسته بندی بناهای زیرزمینی
  • تاریخچه و کلیات
  • تونل سازی در زمان حاضر
  • طبقه بندی تونل ها از نقطه نظر کاربری
  • طبقه بندی تونل ها به لحاظ لزوم ایمنی بیشتر (بارتن، لین، لوند)
  • طبقه بندی تونل ها از نقطه نظر شرایط طبیعی زمین
  • عوامل مؤثر در انتخاب مسیر و نیمرخ طولی
  • اثر امتداد چینه بندی بر پایداری جدارهای دالان
  • عوامل مؤثر در انتخاب نیمرخ عرضی
  • انواع شناسایی ها
  • بررسی های زمین شناسی
  • شناسایی های هیدروژئولوژی
  • شناسایی های ژئوتکنیکی
 • درس دوم: تأثیر شرایط طبیعی بر پارامترهای اصلی تعریف بنا
  • روش رده بندی آفتس
 • درس سوم: ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک
  • روش های ژئوفیزیک (Geophysical Methods)
  • روش لرزه ای
  • روش مقاومت الکتریکی
  • اندازه گیری تراوایی
  • شناسایی ها
  • رده بندی های مشخصات میکانیکی سنگ
  • رده بندی بر اساس مدول تغییر شکل
  • وسایل بررسی های ژئوتکنیکی
  • گمانه زنی ها
  • آزمایش های آزمایشگاهی
  • دالان شناسایی
  • آزمایش ها و اندازه گیری های درجا
  • اندازه گیری های تغییر شکل پذیری سنگ
  • آزمایش های کوچک لرزه
 • درس چهارم: دالان شناسایی
  • عملیات ویژه برای مکانیزه کردن حفاری
  • آزمایش های لازم برای تعیین دستگاه حفاری
  • آزمایش های سایش پذیری
  • عملیات شناسایی حین اجرا
  • رده بندی زمین های سنگی و پیش اندازه دهی بناهای زیرزمینی
  • تاریخچه روش های تجربی اندازه دهی
  • روش ترزاقی
  • روش پروتودیاکونوف
  • روش لوفر
  • شاخص کیفیت سنگ (R.Q.D)
  • توصیه های آفتس (A.F.T.E.S)
  • روش بینیاوسکی
 • درس پنجم: رده بندی زمین های سنگی
  • روش بارتن
 • درس ششم: پیش اندازه دهی حایل بندی با بکار گیری رده بندی بارتن
  • حائل بندی نهایی پاطاق ها
  • حائل بندی نهایی موقتی
  • روش بارتن
  • روش لویی 1974
  • نمودار رده بندی سنگ ها برای برش زیر زمینی بنا بر روش لویی
  • توضیحاتی در مورد رده بندی ها و موارد استفاده آنها در پیش اندازه دهی بناهای زیر زمینی
 • درس هفتم: محاسبه بناهای زیرزمینی
  • راه حل های تحلیلی برای تونل های بدون پوشش
  • تونل با مقطع دایره بدون پوشش - همگن و همسان
  • معادلات کرش (kirsch)
  • محیط کشسان تنش های اولیه همسان
  • محیط کشسان خمیری - تنش های اولیه ناهمسان
  • روش همگرایی - همجواری
 • درس هشتم: ترسیم منحنی مشخصه زمین با روش اجزای محدود
  • همگرایی بر حسب فاصله تا جبهه حفاری
  • به حساب آوردن عامل زمان
  • منحنی مشخصه زمین بر حسب زمان
  • ترسیم منحنی مشخصه پوشش یا حایل بندی
  • پوشش با بتن قالب بندی شده یا با بتن پاشیده شده
  • سختی پوشش
  • حایل بندی با قالب های هلالی متکی به جدار
  • حایل بندی با میل مهارهای با مهار پیوسته
  • حایل بندی با قالب های هلالی متکی به جدار
 • درس نهم: ترکیب چند گونه حایل بندی
  • منحنی همجواری برای ترکیب دو گونه حایل بندی
  • تعادل زمین - حایل بندی
  • محاسبات فشار حایل بندی
 • درس دهم: روش واکنش های هیپراستاتیکی (بیش ایستا)
  • محاسبه واکنش های بیش ایستا (هیپراستاتیک)
  • روش اجزای محدود
  • حل یک مسئله نمونه با روش اجزا محدود
 • درس یازدهم: محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت تنش های ژئو استاتیکی‎
  • تنش های ژئواستاتیک
  • چاه ها و دالان های تحت فشار
 • درس دوازدهم: پـوشش تونل ها
  • عوامل تعیین کننده پوشش تونل ها
  • تراوایی (نفوذپذیری)
  • ضخامت
  • پوشش های ناتراوا
  • پوشش زره بندی
  • غشاهای پلاستیکی
  • بتن مسلح پیش تنیده به وسیله کابل های کشیده شده
  • بتنی که به وسیله تزریق با فشار زیاد بین بتن پوشش و زمین جا داده می شود
  • پوشش های کم تراوا
  • پوشش های نیم تراوا
  • تزریق ها
 • درس سیزدهم: چاه ها و تونل های تحت فشار
  • مقاومت زره بندی ها در برابر فشارهای خارجی
  • پوشش های تراوا – نشتاب ها و افت فشار از ورای پوشش – نقش تزریق
  • رژیم گذران
  • رژیم دائم
 • درس چهاردهم: مبحث حفاری با انفجار
  • اصول کلی
  • پروسه حفاری
  • انرژی حفاری
  • چرخه انفجار
  • آرایش انفجار
  • ماشین آلات حفاری
 • درس پانزدهم: حایل بندی ها
  • دسته بندی عملکردی حائل ها
  • ویژگی حائل ها
  • کاربرد روش حائل بندی فوری
  • انفجار مناسب
  • معاینات محلی پس از حائل بندی
  • انواع مختلف حائل بندی ها
 • درس شانزدهم: انواع میله های مهار
  • پیچ سنگ
  • میخ سنگ
  • مهاری های بلند
  • پیشتنیدگی مهاری کابلی
 • درس هفدهم: حایل بندی با حلقه های درونی
  • اقسام حایل بندها
  • حایل بندهای چوبی
  • هلال بندهای فلزی
  • محاسبه نادرست هلال بندها
  • قطعات پیش ساخته بتنی (قطاع)
 • درس هجدهم: محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار
  • تونل سازی در زمین های نرم و خاکی با استفاده از روش های سنتی و مکانیزه
  • عوامل مؤثر در طراحی و انتخاب روش حفاری
  • روش های سنتی
  • روش نیمه بالایی با پله کوتاه (Top heading short bench)
  • روش دیافراگم میانی
  • مقایسه روش نیمه بالایی با پله کوتاه و روش دیافراگم میانی
  • روش گالری های کناری (Side drift)
  • روش اتریشی
  • روش SCL (Sprayed Concrete Lining)
  • مقایسه بین روش های SCL و اتریشی
  • روش آلمانی
  • روش های مکانیزه (استفاده از سپری ها)
  • معایب تونل سازی سپری
  • مراحل حفاری سپر
  • سپر کور (Blind)
  • سپر هوای فشرده
  • دامنه کاربرد تونل سازی هوای فشرده
  • سپر Slurry
  • سپر EPB (Earth Pressure Balance)
  • سپرهای خاص
 • درس نوزدهم: روش NATM (New Austrian tunneling method)
  • ویژگی ها
  • فلسفه روش
  • ویژگی های کلیدی
  • Case study
 • درس بیستم: تزریق
  • پارامترهای تزریق
  • تزریق در زمین های سست
  • تزریق در سنگ های ترک دار
  • یخبندان
  • اصول کلی به کارگیری یخبندان
  • معاینه تونل ها
  • انواع اندازه گیری ها
 • درس بیست و یکم: معاینه تونل ها
  • اندازه گیری فشار وارد بر پوشش تونل
  • اندازه گیری تنش در داخل پوشش
  • دیگر اندازه گیری ها
  • اندازه گیری هایی که در تونل های دایر انجام می شود
  • موقعیت ابزار دقیق در انواع تونل ها
  • تعریف یک برنامه معاینة بنای زیرزمینی
  • تفسیر مقادیر اندازه گیری شده
 • درس بیست و دوم: حفاری تونل در سازندهای نرم
  • اهمیت راهروهای زیرزمینی در مناطق شهری
  • تاریخچه استفاده از شیلد
  • فوران آب به داخل تونل در زیر Thames
  • چگونه می توان بر نیروهای پیشانی فائق آمد
  • پروژه جاده اصلی در لیون فرانسه
  • تعداد دستگاه شیلد ساخته شده توسط MHI
  • شیلد سه محوره برای احداث ایستگاه ها
  • روش اجرا در سیستم های قطار شهری

مفید برای رشته های
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معدن

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. بناهای زیرزمینی - تاریخچه و کلیات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. بناهای زیرزمینی - مراحل تونل سازی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. بناهای زیرزمینی - رده بندی آفتس

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. بناهای زیرزمینی - شناسایی های ژئوهیدرولوژی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. تأثیر شرایط طبیعی بر پارامترهای اصلی تعریف بنا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - روش های ژئوفیزیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - شناسایی ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - آزمایش های آزمایشگاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. دالان شناسایی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. دالان شناسایی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. رده بندی زمین های سنگی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. پیش اندازه دهی حایل بندی با بکارگیری رده بندی بار تن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. محاسبه بناهای زیرزمینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. ترسیم منحنی مشخصه زمین با روش اجزای محدود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. ترکیب چندگونه حایل بندی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. روش واکنش های هیپراستاتیکی (بیش ایستا)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت تنش های ژئواستاتیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. پوشش تونل ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. چاه ها و تونل های تحت فشار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. مبحث حفاری با انفجار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. مبحث حفاری با انفجار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. حایل بندی ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. انواع میله های مهار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. انواع میله های مهار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. حایل بندی با حلقه های درونی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۷. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۸. روش NATM
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۹. تزریق
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۰. معاینه تونل ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۱. حفاری تونل در سازندهای نرم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مهندسی تونل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۱۶۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCVL95102
مدت زمان ۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۳۷۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
امیر
امیر

آموزش خوبی بود ولی اگر روش حل نرم افزاری را می گفتند کامل میشد.

هومن
هومن

آموزش به نسبت خوب بود. راضی بودم.

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی عمران
برچسب‌ها:
A.F.T.E.S | Blind | Case Study | Center diaphragm | Earth Pressure Balance | explotion | Geophysical Methods | in-situ stress | New Austrian tunneling method | R.Q.D | Side drift | Sprayed Concrete Lining | supporting | TBM | Top heading short bench | Tunnel engineering | آرایش انفجار | آزمایش های سایش پذیری | آزمایش های کوچک لرزه | استفاده از سپری ها | اصول کلی به کارگیری یخبندان | افت فشار از ورای پوشش | اقسام حایل بندها | اندازه دهی بناهای زیر زمینی | اندازه گیری تراوایی | اندازه گیری تنش در داخل پوشش | اندازه گیری فشار وارد بر پوشش تونل | انرژی حفاری | انفجار مناسب | انواع شناسایی ها | انواع مختلف حائل بندی ها | انواع میله های مهار | بارتن | بررسی های زمین شناسی | برش زیر زمینی بنا بر روش لویی | بناهای زیر زمینی | بیش ایستا | پـوشش تونل ها | پارامترهای تزریق | پروژه جاده اصلی در لیون فرانسه | پروسه حفاری | پوشش زره بندی | پوشش های تراوا | پوشش های کم تراوا | پوشش های ناتراوا | پوشش های نیم تراوا | پیچ سنگ | تاریخچه استفاده از شیلد | تراوایی | ترکیب چند گونه حایل بندی | تزریق | تزریق در زمین های سست | تزریق در سنگ های ترک دار | تعادل زمین | تفسیر مقادیر اندازه گیری شده | تنش برجا | تنش های ژئواستاتیک | توصیه های آفتس | تونل با مقطع دایره بدون پوشش | تونل سازی در زمان حاضر | تونل های تحت فشار | جبهه حفاری | چرخه انفجار | حائل بندی نهایی پاطاق ها | حائل بندی نهایی موقتی | حایل بندهای چوبی | حایل بندی | حایل بندی با حلقه های درونی | حایل بندی ها | حفاری با انفجار | حفاری تونل در سازندهای نرم | دالان شناسایی | دامنه کاربرد تونل سازی هوای فشرده | دسته بندی بناهای زیرزمینی | دسته بندی عملکردی حائل ها | رده بندی بر اساس مدول تغییر شکل | رده بندی زمین های سنگی | رژیم دائم | رژیم گذران | روش SCL | روش آلمانی | روش اجزای محدود | روش بارتن | روش بینیاوسکی | روش پروتودیاکونوف | روش ترزاقی | روش دیافراگم میانی | روش رده بندی آفتس | روش لرزه ای | روش لوفر | روش لویی 1974 | روش مقاومت الکتریکی | روش نیمه بالایی با پله کوتاه | روش های ژئوفیزیک | روش های سنتی | روش های مکانیزه | روش همگرایی | روش واکنش های هیپراستاتیکی | ژئوفیزیک | سپر EPB | سپر Slurry | سپر کور | سپر هوای فشرده | سپرهای خاص | سختی پوشش | شاخص کیفیت سنگ | شناسایی ها | شناسایی های ژئوتکنیکی | شناسایی های هیدروژئولوژی | شناسایی های هیدرولوژیک | طبقه بندی تونل ها | عملیات ویژه برای مکانیزه کردن حفاری | عوامل تعیین کننده پوشش تونل ها | عوامل مؤثر در انتخاب مسیر | عوامل مؤثر در انتخاب نیمرخ عرضی | غشاهای پلاستیکی | فلسفه روش | فوران آب به داخل تونل در زیر Thames | قطاع | قطعات پیش ساخته بتنی | کاربرد روش حائل بندی فوری | گمانه زنی ها | ماشین آلات حفاری | محاسبات فشار حایل بندی | محاسبه بناهای زیرزمینی | محاسبه نادرست هلال بندها | محاسبه واکنش های بیش ایستا | محیط کشسان خمیری | مراحل حفاری سپر | معایب تونل سازی سپری | معاینات محلی پس از حائل بندی | معاینه تونل ها | منحنی مشخصه زمین بر حسب زمان | مهاری های بلند | مهندسی تونل | میخ سنگ | نشتاب | نفوذپذیری | نقش تزریق | نمودار رده بندی سنگ ها | نیمرخ طولی | هلال بندهای فلزی | همسان | همگرایی بر حسب فاصله | همگن | هیپراستاتیک | وسایل بررسی های ژئوتکنیکی | ویژگی حائل ها | یخبندان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۳۱ جلسه ویدئویی