×
۷۵,۰۰۰ تومان تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش تحلیل پایداری شیب با نرم افزار Slide

آموزش تحلیل پایداری شیب با نرم افزار Slide

تعداد دانشجو
۵۲۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت
هزینه عادی آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش تحلیل پایداری شیب با نرم افزار Slide

نرم افزار Slide یکی از جامع ترین نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب به همراه تحلیل آب زیرزمینی به روش های: المان محدود، تحلیل نفوذپذیری، افت ناگهانی سطح آب، طراحی سیستم نگهداری، تحلیل احتمالاتی و تحلیل حساسیت است. تمامی انواع شیب های خاکی و سنگی، سدهای خاکی، خاکریزها، دیواره های حائل، می توانند در این نرم افزار مورد تحلیل قرار گیرند. در آموزش نرم افزار Slide 6.0 سعی شده همراه با مثال های ساده، اکثر جنبه های آموزش مقدماتی این نرم افزار پوشش داده شود.

آموزش تحلیل پایداری شیب با نرم افزار Slide

مدت زمان
۵ ساعت
هزینه عادی آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
ایوب حاذق کوچه باغی

کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

ایوب حاذق، کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن از دانشگاه بیرجند هستند. وی موفق به کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان این رشته است. ایشان در حال حاضر مشغول انجام طرح های پژوهشی در زمینه های تحلیل پایداری دینامیکی و لرزه ای شیروانی ها بوده و نتایج کار ایشان، مشتمل بر تعدادی مقاله چاپ شده و در دست تالیف است.

توضیحات تکمیلی

نرم افزار Slide، یکی از جامع ترین نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب به همراه تحلیل آب زیرزمینی به روش های: المان محدود، تحلیل نفوذپذیری، افت ناگهانی سطح آب، طراحی سیستم نگهداری، تحلیل احتمالاتی و تحلیل حساسیت است. تمامی انواع شیب های خاکی و سنگی، سدهای خاکی، خاکریزها و دیواره های حائل می توانند در این نرم افزار مورد تحلیل قرار گیرند.

محیط CAD این نرم افزار، امکان ایجاد مدل های پیچیده را به راحتی امکان پذیر می سازد. این نرم افزار تنها نرم افزار تحلیل پایداری شیب به همراه تحلیل نفوذ آب زیرزمینی به روش المان محدود برای شرایط ثابت یا متغیر سطح آب زیر زمینی است. جریان ها، فشارها و گرادیان ها براساس شرایط هیدرولیکی که توسط کاربر اعمال می شود، محاسبه می شوند. تحلیل نفوذپذیری می تواند به طور کامل در تحلیل پایداری وارد شود و یا اینکه به تنهایی و مستقل از بحث پایداری شیب استفاده گردد.

این نرم افزار قابلیت های گسترده ای در تحلیل احتمالاتی دارد و امکان انتخاب نوع تحلیل احتمالاتی نیز برای کاربران امکان پذیر است. در این نرم افزار، امکان اختصاص دادن نوع توزیع آماری برای هرکدام از پارامترهای ورودی شامل ویژگی های مواد، بارها و سطح آب زیرزمینی وجود دارد. احتمال ریزش و شاخص قابلیت اطمینان در تحلیل احتمالاتی محاسبه می شود که نوعی اندازه گیری کمی از ریزش را در طراحی شیب نشان می دهد. تحلیل حساسیت در این نرم افزار به کاربر امکان تعیین اثر هر یک از متغیرها بر روی فاکتور ایمنی را می دهد.

در نرم افزار Slide، امکان استفاده از روش های مختلف تحلیل پایداری شیب از قبیل: روش بیشاپ، روش جانبو، روش اسپنسر و سایر روش ها به طور همزمان وجود دارد. از دیگر قابلیت های مهم این نرم افزار، امکان تغییر الگوریتم های تولید اعداد تصادفی است که در تحلیل احتمالاتی استفاده می شوند. به علاوه امکان طراحی شیب های مختلف بر اساس کدهای استاندارد طراحی نیز برای کاربران امکان پذیر است. یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ویژگی های این نرم افزار، امکان اصلاح شیب به روشی آسان است که با صرف کم ترین زمان می توان اصلاح شیب را بر روی مدل اعمال کرد. از جمله مهم ترین ویژگی های این نرم افزار عبارتند از:

 • امکان جست و جوی سطح لغزش دایره ای و غیردایره ای با استفاده از روش های جست و جوی مختلف با دقت های متفاوت.
 • امکان تعریف انواع معیار شکست برای مواد استفاده شده در مدل سازی.
 • امکان تعریف ۲۰ نوع ماده مختلف در مدل سازی.
 • امکان استفاده از تحلیل برگشتی به منظور یافتن نیروی مورد نیاز برای پایدارسازی شیب با توجه به فاکتور ایمنی مد نظر طراحی.
 • امکان مشاهده انواع تفسیرهای حاصل از نتایج تحلیل و ترسیم نمودار برای پارامترهای مختلف.
 • امکان تعریف بارهای خارجی با توزیع های یکنواخت و غیریکنواخت به همراه بارهای لرزه ای.
 • امکان تعریف آماری ویژگی های مربوط به مواد، سیستم نگهداری، بار لرزه ای، سطح آب و ترک کششی.

در آموزش نرم افزار Slide 6.0 سعی شده همراه با مثال های ساده، اکثر جنبه های آموزش مقدماتی این نرم افزار پوشش داده شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با نرم افزار Slide
  • تعریف مرز
  • سطوح لغزش
  • تعریف محدوده شیب
  • آشنایی با گزینه Surface Options
  • تعریف ویژگی های مدل
  • انواع روش های تحلیل در Slide
  • فیلترسازی نتایج تحلیل
  • ابزارهای ترسیم
 • درس دوم: مدل سازی مواد چندگانه همراه با بارگذاری
  • ساخت مدل متشکل از مواد مختلف
  • مدل سازی سطح ایستابی
  • تعریف بار گسترده خارجی
  • تعریف ضریب فشار آب زیرزمینی Ru
  • ابزار Query
  • ابزار Show Slices
  • ترسیم نمودارها
 • درس سوم: تحلیل سطوح لغزش غیردایره ای
  • روش جست و جوی Block Search
  • بهینه سازی جست و جوی سطوح لغزش
  • آشنایی با تولید اعداد تصادفی در نرم افزار Slide
  • حالت های مختلف روش جست و جوی Block Search
  • روش های دیگر جست و جوی سطوح لغزش غیردایره ای
 • درس چهارم: سطوح لغزش کامپوزیت
  • عملکرد Composite Surfaces
  • ابزارهای اصلاح مرز خارجی
  • ویرایش پنجره جست و جو
  • حالت جست و جوی Auto Refine
 • درس پنجم: تحلیل شبکه فشار آب
  • مدل سازی شبکه فشار آب
  • تنظیمات Contour Options
  • Info Viewer
  • ترسیم نمودار فشار منفذی آب
 • درس ششم: طراحی سیستم نگهداری
  • افزودن شبکه جست و جو به روش Add Grid
  • مدل سازی سیستم نگهداری
  • قابلیت مشاهده نتایج تحلیل های مختلف به صورت همزمان
  • سطوح لغزش خطادار در حالت استفاده از سیستم نگهداری
  • تحلیل برگشتی
  • آشنایی با سیستم های Active و Passive نگهداری
 • درس هفتم: تحلیل آب زیرزمینی
  • مش بندی مدل و انواع آن
  • مرزهای هیدرولیکی
  • ویژگی های هیدرولیکی مصالح
  • ابزارهای نمایشی تحلیل آب زیرزمینی
  • ابزار Isoline
  • ایجاد Query در نتایج تحلیل آب زیرزمینی
  • تحلیل پایداری شیب خمراه با تحلیل آب زیرزمینی
  • آشنایی با مقاومت برشی غیراشباع در نرم افزار
 • درس هشتم: تحلیل احتمالاتی
  • متغیرهای تصادفی
  • شرایط پایداری و عدم پایداری در حالت تحلیل احتمالاتی
  • ترسیم نمودارهای آماری حاصل از تحلیل
  • ابزار Sampler
  • تعریف ضریب همبستگی بین C و Phi در مصالح موهر - کلمب
  • تغییر روش نمونه گیری آماری
 • درس نهم: تحلیل حساسیت
  • تعریف متغیر حساسیت
  • نمودار تحلیل حساسیت
  • تعریف حساسیت نسبت به زلزله
  • اجرای همزمان تحلیل حساسیت و احتمالاتی
 • درس دهم: تحلیل آماری سطح ایستابی
  • تحلیل حساسیت موقعیت تراز آب
  • سطح ایستابی به عنوان متغیر تصادفی
  • میانگین و انحراف معیار نرمال شده
 • درس یازدهم: تحلیل احتمالاتی در کل شیب
  • تحلیل احتمالاتی سراسری شیب و تفاوت آن با تحلیل احتمالاتی Global Minimum slip surface
  • مفاهیم تحلیل احتمالاتی سراسری شیب از قبیل سطح لغزش بحرانی قطعی و احتمالاتی

مفید برای رشته های
 • مهندسی معدن
 • مهندسی عمران

پیش نیاز

آشنایی با مکانیک خاک
آشنایی با مکانیک سنگ
نگهداری در مهندسی استخراج معدن

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

نرم افزار Slide نسخه 6
پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با نرم افزار Slide

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مدل سازی مواد چندگانه همراه با بارگذاری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تحلیل سطوح لغزش غیر دایره ای

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. سطوح لغزش کامپوزیت

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. تحلیل شبکه فشار آب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. طراحی سیستم نگهداری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تحلیل آب زیرزمینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تحلیل احتمالاتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تحلیل حساسیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تحلیل آماری سطح ایستابی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تحلیل احتمالاتی در کل شیب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تحلیل پایداری شیب با نرم افزار Slide
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۹۰۳۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCVL95082
مدت زمان ۵ ساعت
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۹۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شمانظرات

تا کنون ۵۲۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۸ نظر ثبت شده است.
شهنام
شهنام

واقعا عالی بود، دستتون درد نکنه با slide کار کرده بودم و یه ضعف هایی هم داشتم که این آموزش برطرفش کرد.

یاسر
یاسر

خوب بود، در رشته ی کاریم ازش استفاده می کنم. کلا من از سایت فرادرس خیلی راضی ام.

آراس
آراس

طبقه بندی مباحث خیلی خوب انجام شده در مجموع واقعا آموزش خوبیه و من راضی بودم.

عاطفه
عاطفه

خیلی آموزش خوبی بود. من مطابق با درسم با این آموزش پیش رفتم و خیلی کمکم کرد.

هادی
هادی

عالیه. من خودم مدرس دانشگاه هستم و این آموزش رو به دیگران هم توصیه کردم. مدرس به خوبی همه آیتم ها رو توضیح دادند. خیلی خوب بود.

فواد
فواد

اگر در آموزش های مربوط به نرم افزار ها سعی بشه مثال های پیچیده تری که ممکنه برای کاربر پیش بیاد رو، در یک مدل توضیح داده بشه، خیلی جالب تر خواهد بود و استقبال بیشتری هم از آموزش خواهد شد. در مجموع آموزش خوبی هست و به من یاد داد که کاری که با فیس تو رو میتونم انجام بدم، با اسلاید هم بتونم.

صمد
صمد

آموزش خیلی خوبیه کیفیت بصری اون هم عالیه. رشته من مهندسی زمین شناسی هست اگر مدرس مثلا یک نمونه زمین لغزش رو هم کار می کردند، عالی می شد.

سجاد
سجاد

ممنون بابت آموزش و ممنون از زحماتتون. همینطور با قدرت ادامه بدید.

برچسب‌ها:
Block Search | Composite Surfaces | Contour Options | Filter Surfaces | geotechnic | Iso-Line | limit equilibrium | Lowe & Karafiath | mining engineering | probabilistic analysis | Sampler | Sensitivity Analysis | Slide | Slide6.0 | Slope Limits | Slope stability | Surface Option | Surfaces with Error Code | Transient | ابزار Iso-Line | ابزار Show Slices | اصلاح شیب | انواع روش های تحلیل در Slide | انواع شیب های خاکی | ایستابی | بحرانی قطعی | برآورد آماری سطح ایستابی | پایداری شیب | پایداری شیروانی های سنگی | تحلیل آب زیرزمینی | تحلیل آب زیرزمینی به روش المان محدود | تحلیل احتمالاتی | تحلیل احتمالاتی سراسری شیب | تحلیل احتمالاتی همزمان | تحلیل پایداری احتمالاتی | تحلیل پایداری استاتیکی | تحلیل پایداری سطح شیب دار | تحلیل پایداری شیب | تحلیل ترک کششی | تحلیل حالت Steady State | تحلیل حساسیت | تحلیل حساسیت مکان سطح ایستابی آب | تحلیل سطح آب زیرزمینی | تحلیل سطح آب زیرزمینی در حالت گذرا | تحلیل سطوح لغزش کامپوزیت | تحلیل شبکه فشار | تحلیل فروکش سریع سطح ایستابی | تحلیل فروکش سریع مخزن سد خاکی | تحلیل مدل سد خاکی | ترانشه | ترک کششی | تشکیل حوضچه آب | تعادل حدی | تعریف محدوده شیب | توزیع نمایی | جریان آب زیرزمینی در آب بند | جریانات آب زیرزمینی | جست و جوی Auto Refine | جست و جوی سطوح لغزش غیر دایره ای | جست و جوی غیر دایره ای Block Search | حالت گذرای آب زیرزمینی | حساسیت ضریب زلزله | رسم نمودار تحلیل حساسیت | روش تحلیل Army Corps | روش تحلیل Lowe & Karafiath | ریزش شیروانی | ژئوتکنیک | ساخت مدل خاکریز | سازه | سدهای خاکی | سطح ایستابی | سطح ایستابی آب | سطح ایستابی میانگین | سطح لغزش بحرانی احتمالاتی | سطح لغزش غیر دایره ای | سطوح لغزش | شاخص اعتماد | شبکه فشار آب | شرایط هیدرولیکی مرزها | شرکت راک ساینس | شیروانی | ضریب فشار آب زیرزمینی | طراحی پیت نهایی معدن | طراحی شبکه فشار آب | طراحی شیب | طراحی شیروانی | فاکتور ایمنی قطعی | فاکتور ایمنی میانگین | فروکش سریع سطح ایستابی | فشار منفذی اولیه | فشار منفذی مضاعف | متغیرهای حساسیت | مدل سازی | مدل سازی آب بند | مدل سازی انواع شیروانی | مدل سازی فروکش سریع آب | مدل سازی مواد چندگانه | مرزهای هیدرولیکی | مش بندی | مش بندی مدل برای تحلیل آب زیرزمینی | معادن روباز بزرگ | مفهوم ترک کششی | مقاومت برشی غیر اشباع | مهندسی معدن | مواد چندگانه | ناهمسانگردی مواد | نرم افزار Slide | نرم افزار slide6.0 | نرم افزار تحلیل پایداری شیب
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی