×
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته

آموزش مکانیک سنگ (Rock Mechanics) - بخش اول - پیش ثبت نام

آموزش مکانیک سنگ (Rock Mechanics) - بخش اول - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ویرایش
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش مکانیک سنگ (Rock Mechanics) - بخش اول - پیش ثبت نام

با توجه به پیشرفت های بشر در زمینه های اکتشافات زیرسطحی، تمایل به استفاده بهینه تر از زمین و همچنین مواجهه با مسائلی در زمینه تونل سازی و سدسازی، موضوع شناسایی سنگ از دو جنبه شناخت علوم مرتبط با آن و شناخت خواص مهندسی سنگ، مورد توجه واقع گردیده است. با توجه به گستردگی موضوع مکانیک سنگ، لزوم یادگیری آن از پایه و ابتدا، بسیار مهم است. در این فرادرس سعی شده است تا با شروع از مقدمه و پایه علوم مکانیک سنگ، در ابتدا دانشجویان را با این علم آشنا کرده و سپس به خواص فیزیکی و مکانیکی و رفتار و معیارهای سنگ پرداخته شود.

آموزش مکانیک سنگ (Rock Mechanics) - بخش اول - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ویرایش
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
مدرس
مجیدرضا آخوندان

کارشناس ارشد مهندسی عمران

مجیدرضا آخوندان کارشناس ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک از دانشگاه تربیت مدرس هستند. ایشان در زمینه طراحی سازه فعالیت داشته و به نرم افزارهای: ETABS, SAFE و SAP که پایه طراحی سازه است، تسلط دارند.

توضیحات تکمیلی

مکانیک سنگ زیرمجموعه ای از علم مکانیک است که به کاربرد اصول و قوانین مکانیکی در حل مسائل احداث سازه ها در سنگ یا بر سنگ و چگونگی رفتار سنگ در میدان نیروهای وارد بر آن می پردازد. در حقیقت علم مکانیک سنگ، شاخه ای از علم وسیع تر ژئومکانیک است و با وجود اینکه سالیان سال مهندسین در رشته های: زمین شناسی، عمران، معدن، نفت، تونل سازی و ژئوفیزیک با سنگ سر و کار داشته اند، در مقایسه با مکانیک خاک، علمی جوان به حساب می آید و علی رغم اهمیت آن، در گذشته کمتر مورد توجه واقع شده است.

رشته مکانیک سنگ در سالیان اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است به طوری که طی چهار دهه گذشته صدها کتاب در زمینه های مختلف مکانیک سنگ و کاربرد آن به چاپ رسیده است. به علاوه، درس مکانیک سنگ در رشته های فوق به عنوان یکی از دروس اصلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا وارد شده است چرا که این باور در کشور ما نیز استوار شده است که شناخت رفتار سنگ ها برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ها بسیار ضروری است.

با توجه به پیشرفت های بشر در زمینه های اکتشافات زیرسطحی، تمایل به استفاده بهینه تر از زمین و همچنین مواجهه با مسائلی در زمینه تونل سازی و سدسازی، موضوع شناسایی سنگ از دو جنبه شناخت علوم مرتبط با آن و شناخت خواص مهندسی سنگ، مورد توجه واقع گردیده است. با توجه به گستردگی موضوع مکانیک سنگ، لزوم یادگیری آن از پایه و ابتدا، بسیار مهم است.

در این فرادرس سعی شده است تا با شروع از مقدمه و پایه علوم مکانیک سنگ، در ابتدا دانشجویان را با این علم آشنا کرده و سپس به خواص فیزیکی و مکانیکی و رفتار و معیارهای سنگ پرداخته شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر مکانیک سنگ
  • مکانیک سنگ و جایگاه آن در مهندسی ژئوتکنیک
  • تعریف و مفهوم مکانیک سنگ و کاربردهای آن
  • حوزه ژئومکانیک، ارتباط مکانیک سنگ و مکانیک خاک
  • پیدایش مکانیک سنگ
  • توسعه مکانیک سنگ به طور مستقیم
  • گسیختگی دامنه ای Mont Toc در دریاچه سد Vajont در ایتالیا در اکتبر 1963
 • درس دوم: تشکیل و طبقه بندی سنگ ها و توده سنگ ها
  • چیستی سنگ
  • کانی
  • Rock Cycle
  • تشکیل سنگ
  • بافت سنگ
  • طبقه بندی کلی سنگ ها
  • بافت متبلور
  • بافت آواری
  • سنگ های خیلی ریز دانه
  • سنگ های آلی
  • ناپیوستگی های سنگ
  • انفصال یا ناپیوستگی
  • گسل
  • سنگ بکر
  • توده سنگ
  • ده مشخصه مورد ارزیابی برای ناپیوستگی ها یا درزه ها
   • جهت داری شیب و امتداد
   • فاصله داری
   • تداوم
   • زبری
   • مقاومت دیواره درزه
   • بازشدگی یا دهانه
   • مواد پر کننده
   • فشار و نشت آب موجود در ناپیوستگی
   • تعداد دسته درزه یا سری
   • اندازه بلوک
  • خاصیت ایزوتروپیک (Isotropic) و همگنی سنگ ها
  • هوازدگی
  • سنگ متورم شده
  • سنگ خرد شده
  • تفاوت سنگ با دیگر مواد
  • طراحی مهندسی در سنگ
  • طراحی در فضای بدون تنش
 • درس سوم: شاخص های خواص سنگ
  • شاخص های فیزیکی
  • شاخص های مکانیکی
  • تخلخل و دانسیته
  • شاخص های فیزیکی خواص سنگ
   • عوامل موثر بر تخلخل
   • وزن مخصوص حجمی یا ظاهری یا مرطوب یا طبیعی
   • وزن مخصوص خشک
   • رابطه بین وزن مخصوص حجمی مرطوب و خشک
   • جرم / وزن مخصوص دانه ای
   • چگالی مخصوص
   • رطوبت یا آب موجود یا در صد آب
   • رطوبت آب اشباع
   • سختی
   • عدد بازگشت چکش اشمیت (Schmidt hammer)
   • سایندگی
   • سرعت موج
   • مدول تغییر شکل
   • نفوذپذیری
   • جریان در جسم سنگ
   • جریان در شبکه شکستگی ها
   • شاخص آماس تورم
   • شاخص دوام شکفتگی
   • شاخص دوام شکفتگی سنگ
 • درس چهارم: مقدمه ای بر آزمایش های بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی
  • شاخص های فیزیکی و مکانیکی سنگ
  • تنش، کرنش و تغییر شکل در سنگ
  • تنش و کرنش چند بعدی
  • ضرایب الاستیک
  • آزمایش مقاومت فشاری یک محوره
  • نکات ضروری در آزمایش
  • موارد استفاده از Strain gauge
  • مقادیر معمول
  • ضریب یانگ (Young) و مدول پواسون (Poisson)
  • روش های مختلف محاسبه مدول یانگ
  • آزمایش مقاومت فشاری سه محوره
  • روش آزمایش
  • انواع بارگذاری سه محوری در فضای تنش ها
  • حالت تنش ها با توجه به شرایط بارگذاری فشاری سه محوری
  • تنش های اصلی در یک آزمایش سه محوری کلاسیک
  • آزمایش فشاری هیدرو استاتیک
  • بخش های منحنی فشار - کرنش حجمی
  • آزمایش سه محوری کلاسیک
  • آزمایش مقاومت کششی
  • آزمایش کشش مستقیم
  • آزمایش برزیلی
  • آزمایش های مقاومت خمشی
  • آزمایش بار نقطه ای
  • انواع شکست در نمونه های سنگ و در آزمایش های مختلف
  • آزمایش های مقاومت برشی توسط آزمایش برش مستقیم
  • آزمایش های مقاومت برشی توسط آزمایش فشاری سه محوری
  • تاثیر فشار حفره ای
  • ویژگی های تابع زمان سنگ
  • خزش
  • رفتار ویسکوز و خزش
  • جریان توده
  • ترک خوردگی
  • نمودار شماتیک خزش
  • آزمایش های خزش
 • درس پنجم: عوامل موثر بر پاسخ سنگ در طول آزمایش و بارگذاری
  • پارامترهای موثر بر ویژگی های مکانیکی سنگ (پاسخ سنگ)
   • عوامل داخلی
   • عوامل خارجی
  • آزمایش مقاومت فشاری یک محوره (عوامل داخلی)
  • عوامل داخلی تاثیرگذار بر نتایج آزمایش
   • تاثیر چگالی سنگ
   • تاثیر سطوح دو انتهای نمونه بر مکانیسم شکست آن
   • تاثیر نسبت ارتفاع به قطر
   • تاثیر اندازه یا حجم نمونه
   • تاثیر سرعت نرخ بارگذاری
   • تاثیر شرایط محیطی
    • رطوبت
    • مایعات موجود در سنگ
    • درجه حرارت
   • تاثیر فشار جانبی
   • تاثیر فشار حفره ای
   • تاثیر سرعت کرنش
  • ماشین های بارگذاری یا پرس
  • گذار رفتار مکانیکی سنگ از شکنندگی به شکل پذیری
 • درس ششم: تنش و وضعیت آن در محیط سنگی
  • وضعیت تنش
  • تنش صفحه ای
  • محاسبه تنش های برشی و قائم موثر بر هر نقطه از جسم
  • تنش های اصلی و جهت آن ها
  • روش های رسم دایره موهر
   • روش گودمن (Goodman)
   • روش بوداوری
  • تحلیل کرنش
  • تغییر شکل و حالت کرنش در صفحه
  • روابط بین تنش کرنش و کرنش های اصلی
  • تنش صفحه ای
  • کرنش صفحه ای
  • کرنش حجمی
  • انرژی کرنشی
  • تنش و کرنش در حالت سه بعدی
  • روابط بین تنش - کرنش و ضرایب مربوطه
  • منحنی تنش - کرنش اجسام ایده آل
  • مولفه های تنش و کرنش در محورهای مختصات قطبی
  • دوایر موهر برای شرایط مختلف بارگذاری
 • درس هفتم: خصوصیات مکانیکی
  • مفهوم شکست
  • انواع مدول الاستیسیته
  • منحنی کامل تنش کرنش سنگ و تشریح مراحل مختلف آن
  • عوامل موثر بر مقاومت سنگ در بارگذاری در آزمایشات مقاومت مکانیکی نمونه ها
   • سرعت بارگذاری
   • ابعاد نمونه
   • خزش یا کریپ
   • نوع ماشین مورد آزمایش
   • رطوبت
  • تاثیر فشار آب منافذ سنگ بر روی مقاومت آن و اتساع نمونه
  • رفتار شاخص سنگ ها در فشارهای محدود کننده
  • خواص فیزیکی سنگ
  • عوامل موثر بر رفتارهای مکانیکی سنگ
  • تاثیر عواملی چون هوا زدگی و حرارت بر رفتار سنگ
  • تاثیرات حرارت بر مقاومت سنگ
 • درس هشتم: معیارهای شکست
  • شکست تحت اثر تنش های پلی اکسیال
  • معیار موهر

مفید برای رشته های
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معدن
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مکانیک سنگ (Rock Mechanics) - بخش اول - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCVL119
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

نعمت
نعمت

منتظر هستیم.

سینا
سینا

خوبه لطفا زود منتشر کنید.

برچسب‌ها:
Goodman | Isotropic | Poisson | Rock Cycle | rock failure | rock failure criteria | rock mechanical properties | rock mechanics | Schmidt hammer | Strain gauge | Young | آب اشباع | آزمایش بار نقطه ای | آزمایش برزیلی | آزمایش سه محوری کلاسیک | آزمایش فشاری هیدرو استاتیک | آزمایش فشاری هیدرواستاتیک | آزمایش کشش مستقیم | آزمایش مقاومت کششی | آزمایش های مقاومت خمشی | احداث سازه | احداث سازه ها | ارتباط مکانیک سنگ و مکانیک خاک | انرژی کرنشی | انواع آزمون های برش مستقیم | بارگذاری تک محوری | بازشدگی | بازشدگی یا دهانه | بافت آواری | بافت سنگ | بافت متبلور | پدیده خزش | پدیده های فیزیکی | پروژه های مهندسی سنگ | پیدایش مکانیک سنگ | تبدیل تنش | تخلخل | تخلخل و دانسیته | تداوم | ترک خوردگی | تنش القایی | تنش های برجا | تنش های پلی اکسیال | تنش های زمین | تنش های سه محوری | تنش های کششی | تنش و کرنش | تنش و کرنش چند بعدی | توده سنگ | تونل سازی | جریان آب در سنگ | جریان توده | جریان در شبکه شکستگی ها | جنبه های زمین شناسی در مهندسی سنگ | جهت داری شیب و امتداد | چگالی مخصوص | چینه شناسی ایران | حفره | حفریات سطحی و زیرزمینی | حوزه ژئومکانیک | خاصیت ایزوتروپیک | خصوصیات مکانیکی سنگ سالم | خواص ذاتی و مستقل سنگ ها | خواص شاخص سنگ | دانسیته | دایره موهر تنش | درزه های سنگی | دهانه | رده بندی سنگ های بکر | رده بندی مهندسی سنگ | رسم دایره موهر | رطوبت آب اشباع | روش های برداشت ناپیوستگی | ژئوفیزیک | ژئومکانیک | سایندگی | سد Vajont در ایتالیا | سدسازی | سرعت کرنش | سنگ بکر | سنگ متورم شده | سنگ های آلی | سنگ های خیلی ریز دانه | سیالات منفذی | شاخص آماس تورم | شاخص دوام شکفتگی | شاخص دوام شکفتگی سنگ | شاخص های خواص سنگ | شاخص های فیزیکی | شاخص های مکانیکی | شرایط بارگذاری فشاری سه محوری | ضرایب الاستیک | طراحی مهندسی در سنگ | عدد بازگشت چکش اشمیت | فاصله داری | فشار جانبی | فشار حفره ای | فشار و نشت آب موجود در ناپیوستگی | فشارهای محدود کننده | قراردادهای ژئومکانیک | قوانین مکانیکی | کانی | کرنش حجمی | کرنش صفحه ای | گسل | گسیختگی دامنه ای Mont Toc | مدول یانگ | معیار موهر | مقاومت دیواره درزه | مکانیزم ناپایداری شیب | مکانیک خاک | مکانیک سنگ | منحنی تنش - کرنش اجسام ایده آل | منحنی فشار - کرنش حجمی | مواد پر کننده | ناپیوستگی | ناپیوستگی های سنگ | نامتغیرهای تنش | نشت آب | نشت آب موجود در ناپیوستگی | نفوذپذیری | نمودار شماتیک خزش | هوازدگی | وزن مخصوص حجمی | وزن مخصوص خشک | وزن مخصوص دانه ای
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی