هزینه آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان

آموزش کنترل مدرن - حل ۱۰۰ مساله

آموزش کنترل مدرن - حل ۱۰۰ مساله

تعداد دانشجو
۱,۲۱۷ نفر
مدت زمان
۳۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش کنترل مدرن - حل ۱۰۰ مساله

در این آموزش ویدئویی، مقدمات جبر خطی را با گیلبرت استرنگ یاد خواهیم گرفت و مباحث مربوط به مقادیر ویژه و بردارهای ویژه را با ویلیام بروگن، کتابی که در سرفصل جدید وزارت علوم در سال ۹۲ به عنوان یکی از اصلی ترین مراجع مطرح شده است. پس از گذر از جبر خطی این بار زمان یادگیری اصول کنترل مدرن است، از مدل سازی و نمایش سیستم ها تا حل معادلات در فضای حالت و بررسی پایداری، برای طراحی آماده ایم ولی قبل از آن باید مجوز خود را دریافت کنیم، کنترل پذیری و رویت پذیری به عنوان گام های صفرم طراحی فیدبک حالت و رویتگرها، قرار است روش طراحی متفاوتی را نیز به شما آموزش دهیم.

آموزش کنترل مدرن - حل ۱۰۰ مساله

تعداد دانشجو
۱,۲۱۷ نفر
مدت زمان
۳۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
مهرداد رجبعلی فردی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

مهرداد رجبعلی فردی، دانشجوی دکتری برق کنترل در دانشگاه تربیت مدرس هستند. ایشان پس از گذراندن دوره کارشناسی کنترل در دانشکده برق شهید بهشتی و انجام فعالیت به عنوان دستیار استاد در دروس مدارهای الکتریکی، الکترومغناطیس، الکترونیک، کنترل خطی، جبرخطی، اصول مهندسی و در نهایت درس کنترل مدرن در طی ۴ سال، صدها ساعت راهنمایی و آموزش دانشجویان را بر عهده داشته اند، همچنین ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته هوافضا، گرایش دینامیک پرواز و کنترل با کسب نمره عالی با پایان نامه ای تحت عنوان کنترل وضعیت فازی فضاپیما و بادبان خورشیدی دفاع کردند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در این آموزش ویدئویی، مقدمات جبر خطی را با گیلبرت استرنگ (Gilbert Strang) یاد خواهیم گرفت و مباحث مربوط به مقادیر ویژه و بردارهای ویژه را با ویلیام بروگن (William L. Brogan)، کتابی که در سرفصل جدید وزارت علوم در سال ۹۲ به عنوان یکی از اصلی ترین مراجع مطرح شده است. پس از گذر از جبر خطی این بار زمان یادگیری اصول کنترل مدرن است، از مدل سازی و نمایش سیستم ها تا حل معادلات در فضای حالت و بررسی پایداری، برای طراحی آماده ایم ولی قبل از آن باید مجوز خود را دریافت کنیم، کنترل پذیری و رویت پذیری به عنوان گام های صفرم طراحی فیدبک حالت و رویتگرها، قرار است روش طراحی متفاوتی را نیز به شما آموزش دهیم، پس از آن با گسسته سازی سیستم های زمان پیوسته و ورود به دنیای زمان گسسته، با مثال کنترل وضعیت ماهواره تمام نکات را در این حوزه یاد خواهیم گرفت و در آخر سوالات دکتری را در کم ترین زمان ممکن حل خواهیم کرد. با دیدن حل ۱۰۰ مثال کنترل مدرن، متفاوت تر از همیشه در گرایش های کنترل، هوافضا، مکاترونیک، رباتیک، مکانیک و سیستم های قدرت کنترل مدرن را تجربه خواهیم کرد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مدل سازی و نمایش سیستم ها در فضای حالت
  • مقدمه ای بر فضای حالت‎
  • مقایسه کنترل کلاسیک و کنترل مدرن
  • حل مثال چگونگی توزیع دارو در بدن
  • مفاهیم و نکات اولیه کنترل مدرن
  • مدل سازی سیستم های الکتریکی مکانیکی و مکانیکی دورانی
  • تبدیل فضای حالت به تابع تبدیل
 • درس دوم: انواع نمایش های یک سیستم LTI
  • تبدیل معادله دیفرانسیل به فضای حالت
  • انواع تحقق های مختلف یک تابع تبدیل
  • تحقق کاهش ناپذیر
  • معادله مشخصه و مقادیر ویژه و روش های حرفه ای یافتن هرکدام
  • ماتریس های مشابه و تبدیل همانندی
 • درس سوم: حل معادلات حالت سیستم های تغییرناپذیر با زمان
  • حل معادلات
  • ماتریس انتقال حالت و روش های یافتن آن (۵ روش)
  • فرم مدال سیستم
   • فرم قطری
   • فرم جردن
  • حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد مرتبط با این فصل
  • فرم مدال برای حل معادلات حالت زمان پیوسته
 • درس چهارم: پایداری
  • نقاط تعادل و مفهوم پایداری
  • پایداری در سیستم های خطی
   • پایداری در فضای حالت
  • طبقه بندی نقاط تعادل
   • گره
   • زین اسبی
   • مرکز
   • حلزونی
  • صفحه فاز
  • روش لیاپانوف در تحلیل پایداری
   • مفهوم انرژی
   • تابع لیاپانوف (Lyapunov)
   • بررسی پایداری لیاپانوف
  • معادله مشخصه مینیمال (حل سوالات دکتری)
  • پایداری داخلی
  • محاسبه خطای حالت ماندگار در نمایش فضای حالت
 • درس پنجم: کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم های خطی
  • مفاهیم اولیه کنترل پذیری و رویت پذیری
  • بررسی معیار اول تشخیص کنترل پذیری و رویت پذیری یک سیستم
  • بررسی معیار کالمن (Kalman)
  • بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری روی سیستم هواپیما
  • بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری از روی تابع تبدیل
  • معیار PBH
  • گرامیان (Gramian) کنترل پذیری و رویت پذیری
  • تبدیل های همانندی برای تبدیل هر فرم دلخواه به فرم همراه کنترل پذیر و رویت پذیر
  • تجزیه کانونیکال کالمن (Kalman canonical decomposition) (فرم استاندارد معادلات حالت کنترل ناپذیر)
  • تجزیه کانونیکال کالمن (فرم استاندارد معادلات حالت رویت ناپذیر)
  • پایدارپذیری و آشکارپذیری
  • تجزیه سیستم با مقادیر ویژه مجزا به ۴ زیر سیستم از لحاظ کنترل پذیری و رویت پذیری
 • درس ششم: طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت
  • بیان روش های مختلف طراحی سیستم های SISO
  • طراحی مشاهده گرهای حالت (۳ روش)
  • مشاهده گر مینیمم مرتبه
  • حل مثال طراحی مشاهده گر سیستم جرم و فنر با MATLAB
  • اصل تفکیک (Separation principle)
  • تابع تبدیل کنترل کننده مبتنی بر مشاهده گر
  • اثرات فیدبک حالت
   • روی کنترل پذیری
   • رویت پذیری
   • صفر و قطب های حلقه بسته
  • سیستم های سروو Type-1 Servo System
  • مثال طراحی کنترل کننده برای آونگ معکوس
  • نکات طلایی و کاربردی طراحی
 • درس هفتم: مباحث تکمیلی
  • روشی دیگر در طراحی فیدبک حالت و رویتگر (روش کتاب Brogan)
  • طراحی برای سیستم های چند ورودی چند خروجی
  • تجزیه کانونیکال کالمن با رویکردی متفاوت
  • حل مثال خطی سازی در فضای حالت
  • مثال هایی جالب از شبکه های الکتریکی در کنترل مدرن
 • درس هشتم: مروری بر جبر خطی
  • فضاهای برداری و زیر فضاها
  • فضای ستون مفهوم Span
  • فضای پوچ مفهوم عنصر پاشنه ای
  • متغیرهای آزاد و پاشنه ای
  • فرم RREF
  • استقلال خطی بردارها
  • مفهوم پایه
  • دیمانسیون ۴ زیر فضای معروف
  • تعامد فرآیند گرام اشمیت (Gram-Schmidt)
  • تجزیه QR
  • جمع بندی
 • درس نهم: سیستم های کنترل زمان گسسته در فضای حالت
  • مروری بر تبدیل Z
  • معادلات فضای حالت در حوزه زمان گسسته
  • انواع تحقق ها در سیستم های زمان گسسته
  • پاسخ معادلات حالت سیستم های زمان گسسته
  • ماتریس گذر حالت در سیستم های زمان گسسته
  • فرم مدال
  • مدل های زمان گسسته سیستم های زمان پیوسته
  • مثال کنترل وضعیت ماهواره
  • تحلیل پایداری در سیستم های زمان گسسته
  • کنترل پذیری و رویت پذیری
  • اثرات گسسته کردن بر روی کنترل پذیری و رویت پذیری
  • تحلیل و طراحی سیستم های زمان گسسته
  • تبدیلات مفید در طراحی
  • پاسخ مرده نوش (Dead beat response)
  • کنترل مرده نوش (Dead beat control)
  • رویتگرهای حالت
  • طراحی رویتگر کامل مرتبه و مینیمم مرتبه برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره
 • درس دهم: حل سوالات کنکور دکتری
  • حل سوالات کنکور دکتری هوافضا سال ۹۶ درس کنترل پیشرفته

مفید برای رشته های
 • مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی هوافضا

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • William L. Brogan; Modern Control Theory (3rd Edition)‎; 1990
 • Chi-Tsong Chen; Linear System Theory and Design (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering); 2012
 • Linear System Theory and Design (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering); Linear State-Space Control Systems; 2007
 • Katsuhiko Ogata; Modern Control Engineering (5th Edition)‎; 2009
 • Katsuhiko Ogata; Discrete-Time Control Systems (2nd Edition)‎; 1995
 • حمیدرضا تقی راد؛ مقدمه ای بر کنترل مدرن؛ ۱۳۹۳
 • محمدعلی معصوم نیا؛ کنترل مدرن، تئوری و کاربرد؛ ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

MATLAB R2016aپیش نمایش‌ها

۱. مدل سازی و نمایش سیستم ها در فضای حالت (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مدل سازی و نمایش سیستم ها در فضای حالت (ب)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. انواع نمایش های یک سیستم LTI - انواع تحقق ها در فضای حالت

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. انواع نمایش‌ یک سیستم LTI - مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. انواع نمایش‌ یک سیستم LTI - بردارهای ویژه و نکات تکمیلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. سیستم‌ تغییرناپذیر با زمان - حل معادلات حالت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. سیستم‌ تغییرناپذیر با زمان - فرم های مدال یک سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سیستم‌ تغییرناپذیر با زمان - یافتن ماتریس انتقال حالت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سیستم‌ تغییرناپذیر با زمان - حل معادلات با فرم مدال سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. پایداری - پایداری در فضای حالت (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. پایداری - پایداری در فضای حالت (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. پایداری - بررسی پایداری سیستم ها در فرم جردن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم های خطی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم های خطی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم‌ خطی - معیار PBH
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم‌ خطی - تجزیه کالمن (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. کنترل پذیری و رویت پذیری در سیستم‌ خطی - تجزیه کالمن (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. طراحی سیستم‌ کنترل در فضای حالت - طراحی به روش فیدبک حالت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. طراحی سیستم‌ کنترل در فضای حالت - طراحی مشاهده گر حالت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. طراحی سیستم‌ کنترل در فضای حالت - اصل تفکیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. طراحی سیستم کنترل در فضای حالت -Type 1 servo systems (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. طراحی سیستم کنترل در فضای حالت -Type 1 servo systems (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. مباحث تکمیلی - روش های دیگر طراحی فیدبک حالت و رویتگر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. مباحث تکمیلی - کنترل پذیری و رویت پذیری شبکه های الکتریکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. مروری بر جبرخطی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. مروری بر جبرخطی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۷. سیستم‌ کنترل زمان گسسته در فضای حالت - سیستم‌ زمان گسسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۸. سیستم های کنترل زمان گسسته در فضای حالت - حل معادلات حالت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۹. سیستم های کنترل زمان گسسته در فضای حالت - تحلیل پایداری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۰. سیستم های کنترل زمان گسسته - فیدبک حالت و مشاهده گر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۱. سیستم های کنترل زمان گسسته - طراحی رویتگر کاهش مرتبه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۲. حل سؤالات کنکور دکتری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کنترل مدرن - حل ۱۰۰ مساله
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۰۰۲۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCTR9511
مدت زمان ۳۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۲۱۸۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۱,۲۱۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۸ نظر ثبت شده است.
مرجان
مرجان

خیلی ممنون و سپاسگزار جناب دکتر فردی
عالی بود
انشالله همیشه موفق و موید باشید.

احسان مجیدی
احسان مجیدی

با سلام
آموزش بسیار عالی و مفیدی بود
امیدوارم در همه زمینه های کاری شون مثل این آموزش بدرخشند.

سعید
سعید

سلام.  عرض ادب و احترام
بسیار عالی بود و کاملا مشخص است که مسلط به تمامی مباحث هستند.
بسیار مفید بود.
تشکر فراوان

محمد
محمد

بسیار خوب بود مخصوصا برای بچه های خارج از کشور که استاد از رفرنس های زبان انگلیسی استفاده میکنن. استاد خیلی بیان شیوایی دارن.

sarah.kamali.ee
sarah.kamali.ee

با سلام.
آموزش جناب آقای دکتر رجبعلی فردی خیلی عالی هست. من بسیار استفاده نمودم. نکته مهم مراجعی هست که ایشون در آموزش خودشون استفاده کردند. کتاب های چن و ویلیامز دو تا از مراجع بسیار مهم درس کنترل مدرن و همچنین درس تئوری سیستم های خطی هست که در کلاس های دانشگاه تدریس می شود.
باز هم از آموزش خوب ایشان تشکر می کنم.

محمد
محمد

ممنون آموزش خوبی بود. به خصوص که فارسی هست برای دانشجویانی خارج. همه مطالب و جزییات پوشش داده شده و حل مساله ها خیلی خوبه.

توحید
توحید

خیلی به کارم اومد. کلا 90 درصد آموزش های فرادرس بدون نقص هستند. وافعا خسته نباشید برای اجرای همچین طرح بزرگی.

سهیل
سهیل

خیلی خوب بود. بیسش کنترلی و مفهومی بود.

محمد
محمد

من این رو برای امتحان میخواستم، خیلی خوب بود.

مجتبی
مجتبی

آموزش خوبی بود، تسلط مدرس خیلی خوب بود، همچنین طرح درسش. تنها مشکلی که داشت شاید زمان زیادش بود و موضوعات که کمی پراکنده بودند.

معصومه
معصومه

آموزش کاملی بود و مثال ها هم که در کنارش اومده بود بهتر شده بود.

ماهرخ
ماهرخ

از لحاظ علمی خوب بود و با سرفصل ها کاملا مطابقت داشت.

شهاب
شهاب

بد نبود. جز به جز مسائل حل شد و مثال های زیادی داشت.

هادی
هادی

خیلی خوب و مسلط بودند. مبحث به خوبی تدریس شد.

فاطمه
فاطمه

خوب بود. مسئله هم حل میشد خوب بود. البته اگر پیش زمینه نداشته باشید قابل فهم نیست براتون.

علی
علی

خیلی خوب بود و به اندازه کافی مثال حل شده بود.

آذرنگ
آذرنگ

خیلی خوب بود. استاد هم خیلی عالی توضیح دادند من از این آموزش برای امتحان میانترم استفاده کردم و خیلی به کارم اومد.

مهدی
مهدی

تست ها و نکات خوبی در این آموزش ارائه میشد و من راضی بودنم

iman
iman

با سلام
در قسمت طراحی رویتگر کاهش مرتبه گفته شده چنین تبدیل همانندی در کتاب ها معرفی نشده است اما با یک سرچ ساده صدیق تحقق کانونیکال رویت پذیری دقیقا دارای این ویژگی است. یعنی همیشه C می تواند به فرم [ یک صفر صفر ... ] باشد.

ebrahim
ebrahim

فقط میتونم بگم عالی عالی عالی والبته حرفه ای و مسلط....باتشکر فراوان از استاد رجبعلی فردی...

علی حداد
علی حداد

با سلام و عرض خسته نباشید به همه کادر فرادرس
اموزش کنترل مدرن اموزش کاملی بود با دیدن این اموزش میشه مفهوم کنترل مدرن رو یاد گرفت چون مثال های زیادی حل شد و میتونه برای کسای که دوران ارشد مکانیک درس کنترل مدرن برمبدارن بسیار مفید باشه مخصوصا برای کسانی که می خواهند ازمون دکترا شرکت کنند به شدت توصیه میشه چون مثال های که حل میشه کاربردی و مفهومی و در تمام لول ها از اسان تا سخت حل میشود نقطه قوت این اموزش تسلط کامل مدرس به بحث کنترل مدرن است که تمام جزییات درس کنترل مدرن گفته شده و مخصوصا بحث پایداری لیاپانوف که بسیار کامل و اموزنده بود
در اخر تشکر میکنم از کادر فرادرس که نقش مهمی در گسترش و پیشرفت علم در کشور دارند.

مهدی
مهدی

واقعا عالی بود مرسسسسسسی
من الکی تعریف نمیکنم اما این اموزش واقعا عالی بود
من که مدرن را با نمره عالی پاس کردم

علی
علی

واقعا عالی است.ممنون از آقای مهرداد رجبعلی فردی

ابی
ابی

آموزش بسیار عالیست..لطفا دروس دیگر کنترل ازجمله کنترل خطی وغیرخطی هم تدریس شود توسط مهندس رجبعلی فردی

سیده
سیده

مطالب را به صورت پراکنده گفته اند و بیشتر خواستند علم خود را به رخ دانشجوها بکشند . لحن آکادمیک ندارند. از اول فصل بریدند به آخر و دوباره از وسط یه چیزایی گفتند دوباره برگشتند. مباحث را گنگ گفته اند. البته بقیه آموزشهای فرادرس واقعا عالی هستند.

بهمن سپهری
بهمن سپهری

نسبت به بقیه آموزش هایی از فرادرس که من دیدم ضعیفه و پایین تره.

كوثر نيكنام
كوثر نيكنام

با بررسی پیش نمایش ها، به نظر بنده اين ويديو ، از لحاظ كيفيت و تدريس و پوشش دهي تمام مطالب در سطح بالايي قرار دارد ،همچنين از اين لحاظ كه مدرس در ابتداي هر درس توضيحاتي راجع به آموزشي كه دارند ميدهد بسيار مفيد است .باتشكر از مهندس فردي

ایمان حسینی
ایمان حسینی

با عرض سلام و احترام حضور تلاشگران سنگر علم در مجموعه دانش محور فرادرس

ضمن سپاس فراوان از زحمات مدرس ارجمند این مجموعه بدینوسیله احتراما خاطر نشان می نمایم یکی از امتیازات برجسته آموزش های فرادرس همگرایی ریزمحتواهای تئوری و شبیه سازی های عملیاتی در نرم افزار متلب می باشد. بر این اساس در خواست می گردد فرآیند تفکیک کدهای شبیه سازی بر حسب سرفصل های آموزشی (در یک فایل مشترک) کماکان استمرار یابد تا امکان انتقال یادگیری با سرعت بیشتر مهیا گردد. آنچه که از محتویات این مجموعه هویداست کلیه فایل های شبیه سازی در یک پوشه شبیه سازی جدا گردآوری شده است که امیدوارم زین پس تبدیل به یک رویه مشخص در مجموعه فرادرس نشود.

مجددا از اهتمام ویژه دست اندرکاران این مجموعه صمیمانه سپاسگزارم.
موفق باشید و امیدوار


برچسب‌ها:
advanced control | Asymptotically stable | Characteristics equation | Dead-Beat control | Dead-Beat response | Detectability | Discrete time systems in state space | Jordan form | Kalman Decomposition | Lyapunov | Minimal Realization | Modal form | Modern control | Observability | Observer | PBH test | reduced order observer | Similarity transformation | stability in state space | Stabilizability | State Feedback | State Space | State Transition Matrix | اصل تفکیک | انواع نمایش سیستم ها | بردار ویژه | پاسخ dead-beat | پاسخ ورودی صفر | پایدار پذیری و آشکارپذیری | پایداری | پایداری BIBO | پایداری از دید لیاپانوف | پایداری به روش لیاپانوف | پایداری مجانبی | پایه های متعامد | تبدیل های همانندی | تبدیل همانندی | تجزیه کالمن | تحقق سری | تحقق کاهش ناپذیر | تحقق کنترل پذیر | تحقق موازی | تحقق های قطری و جردن | تحقق های کانونیکال | تحلیل مدهای سیستم | تحلیل معادلات فضای حالت گسسته | تخمین کننده های حالت | تخمینگر کامل حالت | تخمینگر کاهش مرتبه یافته | توابع یک ماتریس مربعی | توصیف ریاضی سیستم ها | جبر خطی | جبرخطی | حالت صفر | حل 100 مثال | حل معادلات حالت | حل معادلات فضای حالت پیوسته | حل معادلات فضای حالت گسسته | رویت پذیری | رویتگر | سوالات دکتری کنترل پیشرفته | سوالات دکتری کنترل مدرن | سیستم های زمان-گسسته | سیستم های سروو | صفحه فاز | فرآیند گرام اشمیت | فرم جردن | فرم قطری | فرم مدال | فضای پوچ | فضای حالت | فیدبک حالت | کاربرد کنترل مدرن در رباتیک | کاربرد کنترل مدرن در مکاترونیک | کنترل پذیری | کنترل پذیری و رویت پذیری | کنترل پیشرفته | کنترل مدرن | کنترل وضعین ماهواره | گرام-اشمیت | گرامیان کنترل پذیری و رویت پذیری | لیاپانوف | ماتریس گذر حالت | ماتریس گذرحالت | مدل سازی به روش لاگرانز | مدل سازی سیستم های الکتریکی | مدلسازی | مسایل امتحانی مدرن | مسیر حالت | مشاهده گر مینیمم مرتبه | معادلات جبری | معادلات فضای حالت پیوسته | معادله مشخصه | معادله مشخصه مینیمال | معیار پوپوف | معیارهای کنترل پذیری | مقدار ویژه | مکانیکی | نقاط تعادل
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر