×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش سیستم های کنترل غیر خطی - پیش ثبت نام

آموزش سیستم های کنترل غیر خطی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش سیستم های کنترل غیر خطی - پیش ثبت نام

درس سیستم های کنترل غیرخطی (Nonlinear Control Systems) یکی از دروس مهم و اساسی رشته مهندسی کنترل در مقطع کارشناسی ارشد است و در این درس ابزارها و رویکردهای مربوط به تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی و طراحی کنترل کننده برای این سیستم ها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. در درس هایی که به بررسی، تحلیل و کنترل سیستم های خطی پرداخته می شود، آن قدر فرض های محدود کننده وجود دارند که حوزه کاربردی بسیار ناچیزی برای مباحث مطرح شده قابل تعریف است. در عمل، همه سیستم های واقعی غیرخطی هستند و دانش تحلیل و کنترل سیستم های دینامیکی غیر خطی، ابزاری است که ما را قادر به بررسی سیستم های واقعی می کند.

آموزش سیستم های کنترل غیر خطی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

درس سیستم های کنترل غیرخطی (Nonlinear Control Systems) یکی از دروس مهم و اساسی رشته مهندسی کنترل در مقطع کارشناسی ارشد است و در این درس ابزارها و رویکردهای مربوط به تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی و طراحی کنترل کننده برای این سیستم ها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. در درس هایی که به بررسی، تحلیل و کنترل سیستم های خطی پرداخته می شود، آن قدر فرض های محدود کننده وجود دارند که حوزه کاربردی بسیار ناچیزی برای مباحث مطرح شده قابل تعریف است. در عمل، همه سیستم های واقعی غیرخطی هستند و دانش تحلیل و کنترل سیستم های دینامیکی غیر خطی، ابزاری است که ما را قادر به بررسی سیستم های واقعی می کند.

این درس و مراجع مکتوب مربوط به آن در دو بخش ارائه می شوند: بخش تحلیل و آنالیز سیستم های دینامیکی غیرخطی و بخش طراحی کنترل کننده برای سیستم های غیرخطی. تئوری های ریاضی بسیار توسعه یافته ای در زمینه تحلیل و طراحی سیستم های غیرخطی وجود دارند که از نظر تئوریک، این درس را به یکی از دروس غنی و البته کاربردی تبدیل می کنند.

در بسیاری از دانشکده های ریاضی و زمینه های تحصیلی میان رشته ای، مطالعه و بررسی سیستم های دینامیکی غیرخطی یکی از ضروریات است و به همین دلیل، این درس، در رشته های غیر از رشته مهندسی کنترل نیز در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی به دانشجویان ارائه می شود. البته در دانشگاه های ایران، خلاصه ای از مفاهیم این درس به انضمام درس «کنترل دیجیتال»، در قالب یک درس در مقطع کارشناسی مهندسی برق - کنترل به دانشجویان ارائه می شود که مقدمه مناسبی برای ورودی به حوزه مطالعاتی سیستم های غیرخطی را با خود دارد.

روش های طراحی و تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی، کاربردهای فراوانی در سایر رویکردهای کنترلی نیز دارند و از این نظر، این درس به عنوان یک پیش نیاز آموزشی مهم برای گذراندن سایر درس های مهندسی کنترل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است. در مقطع دکترای تخصصی کنترل نیز، این درس یکی از مهم ترین منابع ارزیابی و آزمون جامع دکتری است.

ترکیب ایده های مربوط به کنترل غیر خطی با رویکردهای هوش مصنوعی (نظیر سیستم های فازی، عصبی و تکاملی) دسته مهم و بزرگی از روش های مدرن مهندسی کنترل را تشکیل می دهند که با عنوان کلی «سیستم های کنترل هوشمند» شناخته می شوند. برای فهم دقیق و کامل شیوه عملکرد روش های کنترل هوشمند، تسلط بر شیوه ها و مفاهیم کنترل غیرخطی، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

توانایی تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی، علاوه بر کاربردهایی که در زمینه کنترل دارد، در تحلیل و بررسی الگوریتم های عددی که در قالب یک سیستم دینامیکی قابل توصیف هستند، نقش به سزایی دارد. به عنوان مثال، روند تغییر ضرایب در یک شبکه عصبی، زمانی که با الگوریتم یادگیری پس انتشار در حال آموزش دیدن است، یک فرایند دینامیکی غیرخطی است و بررسی عملکرد، همگرایی و کارایی این الگوریتم، بدون دانش از در زمینه تحلیل سیستم های دینامیکی غیرخطی، امکان پذیر نخواهد بود.

فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده اند:
 • درس یکم: آشنایی با سیستم های دینامیکی غیر خطی
  • سیستم های دینامیکی
  • سیستم های دینامیکی خطی و غیر خطی
  • بررسی مثال هایی از سیستم های دینامیکی غیر خطی
  • ویژگی های سیستم های دینامیکی
 • درس دوم: سیستم های دینامیکی مرتبه دوم
  • بررسی رفتار سیستم های خطی مرتبه دو
  • نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی
  • نقاط تعادل چندگانه
  • رفتار سیستم ها در مجاورت نقاط تعادل
  • طبقه بندی انواع نقاط تعادل
  • چرخه حدی یا Limit Cycle
  • دوشاخگی یا Bifurcation
 • درس سوم: نمودار صفحه فاز
  • نمودار صفحه فاز و مسیرهای حالت
  • ترسیم عددی نمودارهای صفحه فازی
  • کاربرد تحلیل صفحه فاز در تحلیل سیستم های دینامیکی
  • حل عددی و شبیه سازی سیستم های دینامیکی
 • درس چهارم: تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی (الف)
  • بررسی پایداری سیستم های خودگردان
  • روش مستقیم تحلیل پایداری لیاپانوف (Lyapunov)
  • اصل عدم تغییر لاسال (LaSalle)
  • خطی سازی سیستم های دینامیکی
 • درس پنجم: تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی (ب)
  • بررسی پایداری سیستم های غیر خودگردان
  • تحلیل پایداری سیستم های تغییر پذیر با زمان
  • توسعه روش مستقیم تحلیل پایداری لیاپانوف
  • پایداری ورودی حالت
  • پایداری ورودی خروجی
 • درس ششم: تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی (پ)
  • تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی در حوزه فرکانس
   • معیار پایداری دایره
   • معیار پایداری پوپوف (Popov)
 • درس هفتم: تابع توصیف کننده یا Describing Function
  • توصیف سیستم های غیر خطی در حوزه فرکانس
  • نحوه تعریف توابع توصیف کننده برای سیستم های غیر خطی
  • توابع توصیف کننده سیستم های غیر خطی معروف
  • کاربردهای توابع توصیف کننده در تحلیل سیستم های غیر خطی
 • درس هشتم: کنترل فیدبک سیستم های غیر خطی
  • بیان مسأله عمومی کنترل برای سیستم های غیر خطی
  • پایدارسازی و خطی سازی
  • کنترل کننده انتگرالی یا Integral Control
  • پیاده سازی کنترل کننده انتگرالی با خطی سازی
  • زمان بندی بهره یا Gain Scheduling
  • مباحث تکمیلی در زمان بندی بهره
 • درس نهم: خطی سازی فیدبک یا Feedback Linearization (الف)
  • بیان مثال های پایه از خطی سازی مبتنی بر فیدبک
  • جبر لی یا Lie Algebra
  • خطی سازی ورودیخروجی
  • خطی سازی حالت کامل
 • درس دهم: خطی سازی فیدبک یا Feedback Linearization (ب)
  • پیاده سازی فیدبک حالت
   • پایدارسازی سیستم غیر خطی
   • حل مسأله تعقیب یا Tracking
  • مباحث تکمیلی در خصوص خطی سازی فیدبک
 • درس یازدهم: کنترل مد لغزشی یا Sliding Mode Control (الف)
  • مبانی کنترل لغزشی
  • تحلیل پایداری سیستم مبتنی بر کنترل لغزشی
  • حل مسأله تعقیب یا Tracking با SMC
 • درس دوازدهم: کنترل مد لغزشی یا Sliding Mode Control (ب)
  • مباحث تکمیلی کنترل لغزشی
  • بهبود نتیجه کنترل لغزشی با استفاده از کنترل انتگرالی
 • درس سیزدهم: کنترل مبتنی بر بازطراحی لیاپانوف
  • بازطراحی لیاپانوف یا Lypunov Redesign
  • پایدارسازی سیستم های غیر خطی با بازطراحی لیاپانوف
  • قانون تعدیل غیر خطی یا Nonlinear Damping
 • درس چهاردهم: روش پسگام یا Backstepping
  • مبانی کنترل پسگام
  • شرایط وجود کنترل کننده پسگام
  • بررسی ویژگی های کنترل کننده
 • درس پانزدهم: رویت گرهای بهره بالا یا HighGain Observer
  • تخمین حالت سیستم های غیر خطی
  • طراحی رویت گر برای سیستم های غیر خطی
  • رویت گرهای بهره بالا
 • درس شانزدهم: مروری بر کاربرد هوش محاسباتی در کنترل غیر خطی
  • سیستم های کنترل فازی
  • سیستم های کنترل عصبی
  • سیستم های کنترل تکاملی
  • رویکردهای ترکیبی

مفید برای رشته های
 • مهندسی کنترل
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش سیستم های کنترل غیر خطی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCTR110
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

تا کنون ۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۵ نظر ثبت شده است.
کیوان ناصری
کیوان ناصری
۱۳۹۹/۱۱/۰۵

استاد کلامی لطفا این آموزش را خودتان انجام دهید . خیلی ممنون برای زحماتتان
پاسخ به نظر

مصطفی
مصطفی
۱۳۹۹/۰۷/۰۸

با سلام. مصطفی هستم از اصفهان.  لطفا این درس را اراِئه دهید
ممنون از زحمات شما در تمام این سال ها

پاسخ به نظر

سیدمحمدرضا
سیدمحمدرضا
۱۳۹۹/۰۵/۱۹

ضمن عرض سلام و عدم خدمت شما . از این که با اموزش های مفید موجود در فرادرس به ویژه آموزش های کنترلی سبب تقویت بنیادهای این مرز و بوم که همانا دانشجویان هستند می شوید کمال تشکر را دارم. لطفا آموزش سیستم های کنترل خطی را به طور کامل هرچه سریعتر منتشر بفرمایید.
پاسخ به نظر

مریم
مریم
۱۳۹۹/۰۳/۱۷

سلام.
با تشکر از تیم فنی و علمی فرادرس ...
من متاسفانه این درس رو پاس نکردم و فارغ التحصیل شدم.
صد البته نیازمند تدریس ماهرانه استاد کلامی هستم.
فقط لطفا بصورت کامل و نه خلاصه وار. . . صفر تا صد .
لطفا به من هم اطلاع بدید وقتی اماده شد. ممنونم.

پاسخ به نظر

داریوش
داریوش
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام دست اندرکاران موسسه فرادرس
لطف کنید هر چه سریع تر نسبت به انتشار این آموزش اقدام بفرمایید.
با تشکر
از طرف جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان

پاسخ به نظر

rasool
rasool
۱۳۹۸/۰۸/۱۵

با سلام با توجه به پیش نیازهای این درس برای یادگیری و آموزش این درس بسیار بسیار ضروریه قبلا از همکاری دوستان زحمتکش در سایت فرادرس نهایت سپاس و تشکر را دارم
پاسخ به نظر

محمد صادق
محمد صادق
۱۳۹۷/۰۹/۱۴

سلام
خواهش میکنم آموزش کنترل غیر خطی را به همراه متلب فراهم کنید، واقعا خیلی از دانشجویان بویژه خود من مشکل داریم
با تشکر

پاسخ به نظر

حسن
حسن
۱۳۹۷/۰۶/۱۱

با سلام
خواهش می کنم اموزش کنترل امپدانس به همراه متلب را هم قرار بدهید.

پاسخ به نظر

سيد شهرام
سيد شهرام
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

لطفا هر چه سریع تر منتشر کنید شدیدا نیاز داریم
پاسخ به نظر

علی آخوندی
علی آخوندی
۱۳۹۷/۰۵/۲۳

سلام
از آقای دکتر کلامی خواهش دارم این آموزش را هر چه زود تر منتشر کنند.

پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Autonomous Systems | Back Stepping | Backstepping | Bifurcation | Chattering | Chattering in Sliding Mode Control | Chattering in SMC | Circle Criterion | Control Engineering | Describing Function | Direct Lyapunov Method | Dynamic Systems | Dynamical Systems | Energy Function | Equilibrium Points | Evolutionary Control​ | Feedback Control | Feedback Control Systems | Feedback Linearization | Frequency Response | Fuzzy Control | Gain Scheduling | High-Gain Observer | Input-Output Stability | Input-State Stability | Integral Control | Intelligent Control | Lie Algebra | Limit Cycle | Linear Dynamic Systems | Linearization | Lyapunov Function | Lyapunov Redesign | Lyapunov Stability | Lyapunov Stability Theorem | Neural Control | Non-Autonomous Systems | Nonlinear Damping | Nonlinear Dynamic Systems | Nonlinear Dynamics | Nonlinear Intelligent Control | Nonlinear Observer | Nonlinear System Simulation | Nonlinear Systems | Numerical Simulation | Numerical Solution | Numerical Solution of Nonlinear Differential Equations | Observer | Phase Plane | Phase Portrait | Popov Criterion | sliding mode control | SMC | Stability | Stability Criteria | Stability Criterion | Stabilization | State Equations | State Observer | State Space | State-Space Model | Tracking | بازآرایی Lypunov | بازآرایی لیاپانوف | بازطراحی Lypunov | بازطراحی لیاپانوف | پاسخ فرکانسی | پایدارسازی | پایداری | پایداری Lyapunov | پایداری لیاپانوف | پایداری ورودی-حالت | پایداری ورودی-خروجی | پرتره فاز | پسگام | تابع Lyapunov | تابع انرژی | تابع توصیف کننده | تابع لیاپانوف | تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی | تخمین حالت سیستم های غیر خطی | تعدیل غیر خطی | تعقیب | جبر Lie | جبر لی | چترینگ | چترینگ در کنترل مد لغزشی | چرخه حدی | حل عدددی | حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل غیر خطی | حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی | خطی سازی | خطی سازی با فیدبک | خطی سازی پسخور | خطی سازی فیدبک | خطی سازی مبتنی بر فیدبک | دمپینگ غیر خطی | دو شاخه شدگی | دوشاخگی | روش مستقیم لیاپانوف | رویت گر بهره بالا | رویت گر حالت | رویت گر حالت غیر خطی | زمان بندی بهره | سیستم های خودگردان | سیستم های دینامیکی | سیستم های دینامیکی خطی | سیستم های دینامیکی غیر خطی | سیستم های غیر خطی | سیستم های غیر خودگردان | سیستم های کنترل | سیستم های کنترل پسخور | سیستم های کنترل خطی | سیستم های کنترل غیر خطی | سیستم های کنترل فیدبک | شبیه سازی سیستم های دینامیکی | شبیه سازی سیستم های غیر خطی | شبیه سازی عددی | صفحه فاز | فیدبک حالت | فیدبک خروجی | قضیه لیاپانوف | کنترل SMC | کنترل پسخور | کنترل تکاملی | کنترل عصبی | کنترل فازی | کنترل فیدبک | کنترل کننده انتگرالی | کنترل کننده پسگام | کنترل لغزشی | کنترل مدل لغزشی | کنترل هوشمند | کنترل هوشمند غیر خطی | مدل فضای حالت | معادلات حالت | معیار پایداری Popov | معیار پایداری پوپوف | معیار پایداری دایره | معیارهای پایداری | مهندسی کنترل | نقاط تعادل | نمودار صفحه فاز | نمودار فاز
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×