×
۴۶,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

تعداد دانشجو
۲,۴۶۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۶,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است. قطعا یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

مدت زمان
۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۶,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
سهیل اسعدی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی

مهندس سهیل اسعدی در حال حاضر دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی هستند. ایشان علاوه بر تسلط بر مباحث علمی مهندسی مکانیک و تدریس دروس مربوط به این رشته، سابقه کار با نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی مکانیک همچون Ansys Fluent ،Comsol Multiphysics ،Star CCM+ را دارند.

توضیحات تکمیلی

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است. قطعا یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است. در پایان این مجموعه آموزشی کاربر آشنایی اولیه لازم برای ورود به محیط گسترده نرم افزار و حل مسائل پیش روی خود را به دست خواهد آورد که قطعاً بازگشایی مسیر درخشان در حل مسائل پیچیده تر در آینده خواهد بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با نرم افزار و نحوه طراحی هندسه
  • کامسول چیست؟ تعریف ابتدایی از نرم افزار کامسول
  • نحوه تعریف یک مساله در نرم افزار
  • ساخت یک هندسه سه بعدی مرحله به مرحله شامل مراحل زیر:
   • ایجاد صفحه دوبعدی و طراحی هندسی دوبعدی
   • آشنایی با فرمان های کپی، انتقال، انعکاس، چرخش و یکپارچه سازی در نرم افزار
   • آشنایی با فرمان Extrude و تبدیل هندسه دوبعدی به سه بعدی
   • آشنایی با فرمان برش (Fillet)
   • آشنایی با نحوه تولید صفحات مختصات مختلف
   • آشنایی با نحوه ایجاد خطوط به روش عادی و پارامتریک
   • آشنایی با نحوه تولید جسم سه بعدی از طریق فرمان چرخش
   • آشنایی با فرمان کسر برای برش اجسام از یکدیگر
   • آشنایی با نحوه ترکیب اجسام سه بعدی
 • درس دوم: حل یک مساله مربوط به انتقال حرارت هدایتی
  • نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر
  • نحوه انتخاب نوع حل
  • آشنایی با نحوه اختصاص ماده به میدان مورد نظر
  • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان
  • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی
  • آشنایی با روش انجام مش بندی به صورت اتوماتیک (فیزیک کنترل) و نحوه کنترل کیفیت مش
  • آشنایی با نحوه تولید کانتور سه بعدی، بررسی و محاسبه نتایج در یک نقطه سه بعدی
  • آشنایی با نحوه استخراج منحنی مربوط به یک متغیر در طول یک خط هندسی
  • نحوه انجام تنظیمات مربوط برای یک حل وابسته به زمان
  • آشنایی با نحوه استخراج یک انیمیشن از نتایج مربوط به یک حل وابسته به زمان
 • درس سوم: حل یک مساله مربوط به جریان و انتقال حرارت سیال
  • نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر
  • نحوه انتخاب نوع حل
  • نحوه اختصاص ماده به میدان مورد نظر
  • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان
  • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی جریان و انتقال حرارت
  • آشنایی با نحوه وارد کردن واحدهای مربوط به مقادیر
  • آشنایی با نحوه کوپل کردن حل مربوط به جریان سیال و انتقال حرارت
  • آشنایی با نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف هندسه
  • آشنایی با حل مسائل با روش پارامتریک
  • نحوه جداسازی و نام گذاری قسمت های مختلف هندسه
  • آشنایی با روش مش بندی دستی و نحوه اندازه گذاری مش ها و فرمان Swept در تولید مش ها
  • نحوه تولید کانتور سه بعدی چند تکه ای، کانتور سطحی و حجمی، کانتور پیکان
  • آشنایی با نحوه استخراج کانتورهای مربوط به یک هندسی کلی از زیر هندسه
 • درس چهارم: تحلیل مجموعه ای از مسائل مربوط به مکانیک جامدات
  • آشنایی با نحوه حل یک مساله مربوط تحلیل تنش و جابجایی در اثر یک بار خارجی بر روی یک جسم جامد
   • نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل
   • نحوه طراحی هندسه و اختصاص ماده
   • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی مربوط به بارخارجی و جسم جامد
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتورهای جابجا شدگی و تنش
  • آشنایی با نحوه حل یک مساله مربوط تحلیل کمانش در یک ستون دوبعدی
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل
   • نحوه طراحی هندسه و اختصاص ماده
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان، شرایط مرزی
   • آشنایی با فرمان توزیع مش بندی های منظم
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتور مربوط به جابه جاشدگی و استخراج مقادیر بار بحرانی برای کمانش
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتور مربوط به جابه جاشدگی و استخراج مقادیر بار بحرانی
  • آشنایی با نحوه حل یک مساله مربوط تحلیل تنش حرارتی:
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل از محیط داخلی نرم افزار
   • نحوه طراحی هندسه و اختصاص ماده
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان، شرایط مرزی مربوط به جامد و انتقال حرارت
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتور تنش مربوط به انتقال حرارت در داخل جسم
  • آشنایی با نحوه حل یک مساله مربوط به تأثیر سیال بر روی سازه:
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل
   • نحوه طراحی هندسه و اختصاص ماده
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان و کوپل کردن جریان سیال و حل جامد
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی مربوط به جریان سیال و اعمال بار خارجی بر روی جامد
   • آشنایی با نحوه مش بندی منظم میدان به میدان
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتور تنش ناشی از فشار سیال بر سطح
 • درس پنجم: مباحث منتخب از نرم افزار
  • آشنایی با نحوه انجام یک شبیه سازی و بررسی تغییرات ناشی از اعمال یک بار خارجی بر جسم جامد به صورت پارامتریک (Parametric Sweep)
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل
   • نحوه طراحی هندسه و اختصاص ماده
   • آشنایی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط میدان
   • چگونگی انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی مربوط به بارخارجی و جسم جامد
   • آشنایی با نحوه اختصاص پارامترها
   • آشنایی با نحوه ایجاد یک حل پارامتریک
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتورها و نتایج
  • آشنایی با نحوه انجام یک شبیه سازی و بررسی تغییرات ناشی از اعمال یک بار خارجی بر جسم جامد برای مجموعه ای از مواد (Material Sweep)
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک، نوع حل، طراحی هندسه، تنظیم شرایط میدان و شرایط مرزی
   • نحوه انتخاب چند ماده مختلف و ایجاد چرخه بین این مواد
   • آشنایی با ایجاد یک چرخه حل برای مواد مختلف
   • آشنایی با نحوه استخراج نتایج برای مواد مختلف
  • آشنایی با نحوه انجام بهینه سازی بر روی پارامترهای یک حل میدان:
   • آشنایی با نحوه و چگونگی ایجاد چند جز داخل یک حل
   • نحوه ایجاد یک هندسه سه بعدی از هندسه دوبعدی با استفاده از امکان چندجزئی
   • آشنایی با نحوه ایجاد یک حل بهینه سازی
   • چگونگی تعریف تابع هدف در بهینه سازی
   • آشنایی با چگونگی تعریف یک تابع محدود کننده در حل
   • آشنایی با امکان چندحلی در حل مسائل
   • آشنایی با نحوه استخراج کانتورها و نتایج مربوط به بهینه سازی
  • آشنایی با نحوه حل یک مساله مربوط ردیابی ذره (Particle Tracing):
   • آشنایی با نحوه انتخاب فیزیک مورد نظر و نوع حل و طراحی هندسه
   • نحوه انجام تنظیمات مربوط به شرایط مرزی ردیابی ذره
   • آشنایی با نحوه اعمال یک حرکت بر ذره و ردیابی حرکت آن و استخراج انیمیشن آن
   • نحوه انجام تغییرات در مکان و چینش ذرات در لحظه اولیه حل
   • آشنایی با نحوه ردیابی حرکت ذره داخل جریان یک سیال

مفید برای رشته های
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی عمران

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Mehrzad Tabatabaian؛ COMSOL5 for Engineers (Multiphysics Modeling) Pap/Cdr Edition; 2015
 • Mehrzad Tabatabaian; COMSOL for Engineers (Multiphysics Modeling) Har/DVD Edition; 2014
 • Roger W. Pryor; Multiphysics Modeling Using COMSOL®۴ Har/DVD Edition; 2012
 • دکترناصر ثقه‌الاسلامی، مهندس احمد اخوت، مهندس محمدعلی حاج‌عسگرخانی، مهندس بهاره تنهایی؛ مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics؛ ۱۳۹۰
 • فرشته شفیعی؛ آموزش تصویری Comsol multiphysics از مقدماتی تا پیشرفته؛ ۱۳۹۳

پیش نیاز

آموزش مکانیک سیالات
آموزش مکانیک جامدات

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

COMSOL Multiphysics 5.2
پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با نرم افزار و نحوه طراحی هندسه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. حل یک مساله مربوط به انتقال حرارت هدایتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. حل یک مساله مربوط به جریان و انتقال حرارت سیال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. تحلیل مجموعه ای از مسائل مربوط به مکانیک جامدات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مباحث منتخب از نرم افزار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۳۰۱۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCMS9408
مدت زمان ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۵۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۲,۴۶۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۸ نظر ثبت شده است.
علی
علی

تمام نکات رو گفتند حتی ریزه کاری هایی که بقیه مدرسین نمیگن

فرشاد
فرشاد

عالی. مثال های حل شده ش خوب بود به صورت کاربردی درس دادند و یک مثال از انتقال حرارت انتخاب شده بود که روی اون درس میداد.

سروش
سروش

تنها مجموعه فارسی ای بود که تونستم پیدا کنم. تو درس استاد یهو وارد نرم افزار شد بدون اینکه توضیحی راجع به خود نرم افزار بده

زهرا
زهرا

من قبلا قرار بود باهاش کار کنم برای پایان نامم به نظرم خوب بود همه ی مباحث واضح بود.

زهره
زهره

خیلی خوب بود، من چون خودم بلد نبودم، همزمان باهاش خودم هم اجرا میکردم جالب بود جزییات گفته میشد بسته بندی داشت به همه ی مباحث قاعدتا نمیرسید ولی مباحثی گفته شده بود عالی بود.

مرتضی
مرتضی

به نظر من خیلی قوی نبود. بیشتر در سطح مقدماتی بود و از یه سری سرفصل ها بدون توضیح رد شده بود.

سجاد
سجاد

بیان خوبی داشتن و مشخص هست مدرس روی مباحث تسلط دارن و خودشون کار کردن.

طاهره
طاهره

سلام
همه آموزش کامل ندیدم ولی قسمت هایی که دیدم به نظرم محتوای خوبی داره.
موردی که در مورد آموزش های شما وجود داره خیلی دیر یه سری از آموزش هاتون روی سایت قرار داده میشه لطفا نسبت به این آموزش ها زودتر اقدام کنید.

سید زهیر
سید زهیر

مدرس تو پارامترها کم توضیح میدادن و به نظر من کامل نبود.

آیسان
آیسان

عالی بود. می خواستم با این آموزش، پایان نامم رو پیش ببرم که موفقم شدم.

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی مکانیک
برچسب‌ها:
CFD | COMSOL | Comsol Multiphysics | Fillet | Fluid | Fluid Flow | FSI | Heat | heat transfer | Material Sweep | mechanics | Multiphysics | Optimization | Parameter | Parametric Sweep | Particle Tracing | Structural Mechanics | اف اس آی | انتقال حرارت | بهینه سازی | پارامتریک | پارتیکل تریسینگ | تاثیر سیال بر سازه | تعقیب ذره | تنش | تولید کانتور | تولید مش | جابجاشدگی | جامدات | جریان یک سیال | دوبعدی | سه بعدی | سی اف دی | سیالات | شرایط مرزی | طراحی هندسه | فرمان Extrude | فرمان Swept | فرمان برش | کامسول | کامسول چیست؟ | کانتور پیکان | کانتور سطحی | کرنش | مش | مش بندی | مکانیک | مکانیک سیالات | میدان محاسباتی | هندسه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۵ جلسه ویدئویی