×
۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز

آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۴۳۴ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز

خواص سنگ‌ های مخزن یکی از دروس مهندسی نفت است که پایه فهم سایر دروس تخصصی در مهندسی نفت به شمار می‌ رود. در این فرادرس سعی شده است تا مفاهیم کاربردی خواص سنگ‌ های مخزن از سطح مبتدی تا پیشرفته به‌ صورت قابل‌ فهم ارائه شود و عمده هدف این آموزش تمرکز بر مفاهیم است تا به‌ واسطه آن دانشجویان و سایر متخصصین صنعت نفت با درکی عمیق از این موضوعات بتوانند پدیده‌ های مورد اهمیت از لحاظ مهندسی نفت را به‌ خوبی درک کنند و از آنجایی‌ که امروزه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تمرکز سؤالات بیشتر بر مفاهیم است تا مسأله، سعی شده است تا مفاهیم اصلی و مهم خواص سنگ‌ های مخزن به‌ خوبی و کامل پوشش داده شود.

آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز

تعداد دانشجو
۴۳۴ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

شاهین رمشی

کارشناس ارشد مهندسی نفت

شاهین رمشی کارشناس ارشد مهندسی نفت، گرایش مدیریت مخازن هیدروکربوری از دانشگاه صنعت نفت هستند. پایان‌ نامه ایشان در زمینه «ارزیابی فنی و اقتصادی ذخیره‌ سازی گاز پارس جنوبی در مخازن تخلیه شده همجوار به‌ منظور مدیریت مصرف» می‌ باشد.

توضیحات تکمیلی

خواص سنگ‌ های مخزن یکی از دروس مهندسی نفت است که پایه فهم سایر دروس تخصصی در مهندسی نفت به شمار می‌ رود. به جرأت می‌ توان گفت که فهم عمیق و مفهومی این درس در کنار درس خواص سیالات مخزن می‌ تواند در یادگیری سایر دروس مهندسی نفت تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. در این فرادرس سعی شده است تا مفاهیم کاربردی خواص سنگ‌ های مخزن از سطح مبتدی تا پیشرفته به‌ صورت قابل‌ فهم ارائه شود و عمده هدف این آموزش تمرکز بر مفاهیم است تا به‌ واسطه آن دانشجویان و سایر متخصصین صنعت نفت با درکی عمیق از این موضوعات بتوانند پدیده‌ های مورد اهمیت از لحاظ مهندسی نفت را به‌ خوبی درک کنند و از آنجایی‌ که امروزه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تمرکز سؤالات بیشتر بر مفاهیم است تا مسأله، سعی شده است تا مفاهیم اصلی و مهم خواص سنگ‌ های مخزن به‌ خوبی و کامل پوشش داده شود. بنابراین انتظار می‌ رود محقق گرامی پس‌ از این آموزش بتواند درک مناسب‌ تری راجع به تحلیل خواص سنگ‌ های مخزن که در حیطه مطالعاتی خود با آن مواجه است داشته باشد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه خواص سنگ های مخزن
  • منشأ هیدروکربن ها
  • اهمیت شناخت سنگ ها
  • دوره های زمین شاسی و پیشینه سنگ ها
  • انواع سنگ ها و چرخه تشکیل سنگ
  • سیستم هیدروکربنی و تشریح اجزای آن
 • درس دوم: مغزه و مغزه گیری (Coring)
  • تعاریف مغزه و مغزه گیری
  • عملیات مغزه گیری
  • Core Plug
  • افت مغزه و شاخص کیفی سنگ
  • روش های مغزه گیری
  • روش های نگهداری مغزه
  • روش های شستشو مغزه
  • آنالیز مغزه های نفتی
 • درس سوم: تخلخل (Porosity)
  • تعریف فضای خالی
  • تقسیم بندی فضای متخلخل از لحاظ زمین شناسی و مهندسی
  • پارامترهای تأثیرگذار بر تخلخل
  • میزان بزرگی تخلخل
  • حجم کنترلی
  • توزیع فضای متخلخل
  • کیفیت مخازن ازلحاظ درجه تخلخل
  • سطح ویژه
  • شعاع هیدرولیکی
  • میانگین گیری تخلخل
  • انواع روش های اندازه گیری تخلخل در آزمایشگاه
 • درس چهارم: تراوایی (Permeability)
  • تعاریف انواع تراوایی
  • جریان در لوله مویین
  • معادله دارسی
  • واحد تراوایی
  • مقایسه بین قوانین دارسی و فوریه و اهم
  • رانش اختلاف پتانسیل
  • معادله دارسی در حالت شیب دار
  • اثبات جریان ریزش آزاد، جریان با سرباره و جریان با سرباره در جهت عکس
  • بررسی و اثبات معادله دارسی در حالات خطی و شعاعی
  • بررسی معادله دارسی برای سیالات تراکم پذیر
  • اثر کلینکنبرگ و MFP
  • تأثیر نوع گاز و رس بر تراوایی
  • بررسی و کمی سازی جریان غیر دارسی و Inertial Effect
  • تأثیر تاریخچه تغییر درجه اشباع و کشش سطحی
  • عدد رینولدز در مهندسی نفت
  • کیفیت مخازن از لحاظ نفوذپذیری
  • بررسی روابط نفوذپذیری و تخلخل (PoroPerm Relationship)
  • متوسط نفوذپذیری مطلق به روش های حسابی و هندسی و هارمونیک
  • اندازه گیری تراوایی در آزمایشگاه توسط گاز و مایع
 • درس پنجم: اشباع (Saturation)
  • تعریف انواع اشباع سیالات
  • میانگین گیری از داده های اشباع
  • روش های اندازه گیری اشباع (ریتورت، دین استارک، سانتریفیوژ)
  • تغییرات اشباع از چاه تا آزمایشگاه (گل پایه آبی و روغنی)
  • اشباع مؤثر و نکات مربوطه
 • درس ششم: تراکم پذیری سنگ های مخزن (Rock Compressibility)
  • فشار در مخازن نفت و گاز
  • رابطه فشار و تخلخل
  • تراکم پذیر هم دما
  • انواع تراکم پذیری و معادلات آن ها
  • فرونشست (Subsidence)
  • محاسبه تغییر حجم فضای خالی
  • اندازه گیری تراکم پذیری در آزمایشگاه
  • عوامل مؤثر بر تراکم پذیری فضای خالی
  • معادلات تجربی برای محاسبات تراکم پذیری
  • اهمیت تراکم پذیری در مهندسی مخازن
 • درس هفتم: خواص الکتریکی سنگ و سیال
  • تعاریف هدایت و مقاومت الکتریکی
  • مقاومت و انواع مقاومت ویژه الکتریکی
  • نحوه محاسبه مقاومت ویژه الکتریکی آب
  • ضریب مقاومت سازند
  • رابطه ضریب مقاومت سازند با تخلخل
  • پارامترهای اثرگذار بر ضریب مقاومت سازند
  • اندازه گیری مقاومت ویژه در آزمایشگاه
  • معادلات آرچی
  • اندیس مقاومت ویژه و روابط مربوطه
  • معادلات تجربی برای یافتن ضریب مقاومت سازند
  • درجه پیچش سنگ و ارتباط آن با ضریب مقاومت سازند
  • بررسی مقاومت در نواحی اطراف چاه
 • درس هشتم: ناهمگنی در مخازن (Reservoir Heterogeneity)
  • تعریف ناهمگنی
  • روش های اندازه گیری ناهمگنی
  • بررسی ناهمگنی عمودی (روش دایکسترا − پارسون، روش لورنز)
  • بررسی ناهمگنی افقی (روش پلی گان، روش مسافت معکوس، روش مربع مسافت معکوس)
  • حالات مختلف تغییرات در مخزن
 • درس نهم: ترشوندگی و کشش سطحی
  • کشش سطحی و بین سطحی
  • نکات مهم کش سطحی
  • انواع ترشوندگی
  • وضعیت مخازن ازلحاظ ترشوندگی
  • قانون یانگ
  • نیروهای پیوستگی و چسبندگی
  • مقایسه سیستم های آب دوست و نفت دوست
  • ترشوندگی و توزیع فضای خالی
  • نحوه توزیع سیالات تر در مخازن
  • عوامل اثرگذار در تغییر ترشوندگی از آب دوست به نفت دوست
  • روش های کمی اندازه گیری تر شوندگی (زاویه تماس، قطره چسبیده، زاویه تماس ظاهری، آموت و USBM)
  • روش های کیفی اندازه گیری تر شوندگی (روش آشام، میکروسکوپی، غوطه ورسازی)
 • درس دهم: فشار مویینگی (Capillary Pressure)
  • تعریف فشار مویینگی و اهمیت آن
  • صعود مویینگی
  • معادله فشار مویینگی
  • روش های اندازه گیری فشار مویینگی (صفحه متخلخل، تزریق جیوه، روش دینامیکی، سانتریفیوژ)
  • پدیده آشام و تخلیه و بررسی نمودارهای آن
  • عدم انطباق نمودارهای فشار مویینگی
  • توزیع اولیه اشباع در مخازن
  • اثر توزیع اندازه ذرات و تراوایی و کشش سطحی و اختلاف دانسیته بر فشار مویینگی
  • بررسی کیفیت مخازن با استفاده از نمودار فشار مویینگی
  • متوسط گیری از مقادیر فشار مویینگی (J-Function)
  • مدل بروک و کوری
  • مدل پاورلا برای تعیین فاکتور لیتولوژی
  • بررسی اثر فاکتور لیتولوژی بر فشار مویینگی
  • تبدیل داده های آزمایشگاهی فشار مویینگی به شرایط مخزن
  • عدد مویینگی و عدد باند
  • منحنی اشباع زدایی مویینگی CDC
  • به دام افتادگی فازی (Phase Trapping)
  • Scanning Curve
 • درس یازدهم: تراوایی نسبی (Relative Permeability)
  • تعاریف تراوایی نسبی و مؤثر
  • نسبت تحرک پذیری
  • بررسی نمودار تراوایی نسبی و نکات مربوطه
  • اهمیت پدیده های آشام و تخلیه در تراوایی نسبی
  • پارامترهای اثرگذار بر تراوای نسبی
  • تأثیر شکل هندسی منافذ و ترشوندگی بر نمودار تراوایی نسبی
  • تأثیر کشش سطحی و تاریخچه اشباع بر تراوایی نسبی
  • تراوایی نسبی در مخازن شکاف دار
  • روش های اندازه گیری تراوایی نسبی (یکنواخت و غیریکنواخت)
  • بررسی اثر انتهایی فشار مویینه (Capillary End Effect)
  • انواع روابط نفوذپذیری نسبی برای جریان های دو فاز (تجربی و Empirical)
  • مدل Purcell
  • متوسط نفوذپذیری نسبی و نسبت های نفوذپذیری
  • روابط تجربی محاسبه تراوایی نسبی
  • روابط و نمودار تراوایی نسبی سه فاز
  • روابط وایلی برای تراوایی نسبی سه فاز
  • مدل Stone І&ІІ
  • مدل Hosted-Holt

 

مفید برای
 • مهندسی نفت
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی معدن

پیش نیاز

زمین شناسی نفت

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه خواص سنگ های مخزن
۲. مغزه و مغزه گیری (Coring)
۳. تخلخل (Porosity)
۴. تراوایی (Permeability)
۵. اشباع (Saturation)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تراکم پذیری سنگ های مخزن (Rock Compressibility)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. خواص الکتریکی سنگ و سیال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ناهمگنی در مخازن (Reservoir Heterogeneity)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. ترشوندگی و کشش سطحی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. فشار مویینگی (Capillary Pressure)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تراوایی نسبی (Relative Permeability)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۳۰۸۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCHE96071
مدت زمان ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۰۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش خواص سنگ های مخازن نفت و گاز
نظرات

تا کنون ۴۳۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۶ نظر ثبت شده است.
آرش
آرش
۱۴۰۰/۱۲/۱۵

این مباحث یه مقدار تخصصی است به همین دلیل آموزش های کمی البته با محتوای خوب میتونید پیدا کنید.
این آموزش کاربردی بود، امیدوارم فرادرس در این زمینه بتونه آموزش با محتوای تخصصی تر و کاربردی تری هم ارائه کنه.

شیدا
شیدا
۱۴۰۰/۱۱/۰۹

خیلی خوبه منطبق با درسمون تو دانشگاهه بود تستا و همه چی عااالی.

جلیل
جلیل
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

با توجه به اینکه رشته من مهندسی شیمی بود و این مبحث مربوط به مهندسی نفت بود، ولی خب در حد مقدماتی خوب بود و تونست به من کمک کنه

ahmad
ahmad
۱۳۹۷/۰۷/۳۰

میتوانست بهتر باشد ، به نظر من ایشان تسلط دارند

سامیار
سامیار
۱۳۹۷/۰۱/۱۳

سرفصلها بسیار کامل و تسلط مدرس عالی

حسین اسلامی
حسین اسلامی
۱۳۹۶/۱۲/۱۵

عالی بود

برچسب‌ها:
آموت هاروی | اثر ترشوندگی روی فشار مویینگی | اثرات کلینکنبرگ | اثرات گل بر مقاومت سازند | ارزیابی اعتبار داده های اشباع | اشباع باقی مانده نفت | اشباع بحرانی گاز | اشباع سیالات | اشباع غیرقابل کاهش آب | اشباع متوسط | اشباع های خاص سیالات | اندازه گیری آزمایشگاهی تخلخل | اندازه گیری آزمایشگاهی تراکم پذیری | اندازه گیری آزمایشگاهی تراوایی مطلق | اندازه گیری آزمایشگاهی ضریب مقاومت سازند | اندازه گیری ترشوندگی | انواع مغزه ها | اهمیت سنگ | بیان ریاضی تراوایی | بیان ریاضی تراوایی نسبی | تبدیل داده های آزمایشگاهی فشار مویینگی جهت استفاده در میدان | تحلیل عدم قطعیت تخلخل | تحلیل نمودارهای تراوایی نسبی | تخلخل | تخلخل متوسط در سازندها | تراکم پذیری سنگ مخزن | تراکم پذیری مؤثر سازند | تراوایی شکاف | تراوایی مطلق | تراوایی نسبی | تراوایی نمونه های مختلف سنگ | تشکیل مخازن هیدروکربوری | تعریف انواع تخلخل | تعریف انواع تراکم پذیری | تعیین تراوایی نسبی از داده های فشار مویینگی | تعیین متوسط فشار مویینگی با استفاده از رابطه J | خواص الکتریکی سنگ های مخزن | خواص سنگ های مخزن | خواص سیالات مخزن | رابطه بین تراوایی و تخلخل | رابطه ریاضی اشباع سیال | روش های آزمایشگاهی اندازه گیری فشار مویینگی | روش های آزمایشگاهی تعیین اشباع سنگ مخزن | روش های آموت | روش های دایکسترا پارسون | روش های مغزه گیری | سنگ های مخزن | سیال مخزن | سیستم شعاعی | شاخص مقاومت | طبقه بندی تخلخل | عملیات مغزه گیری | عوامل مؤثر بر اندازه گیری تراوایی نسبی | عوامل مؤثر بر تخلخل | عوامل مؤثر بر تراکم پذیری | عوامل مؤثر بر تراوایی مطلق | عوامل مؤثر بر تعیین اشباع | عوامل مؤثر بر مقاومت آب سازند | فشار مویینگی | قانون دارسی | کشش سطحیترشوندگی | کشش میان رویه | متوسط گیری از تراوایی | معرفی کلی آزمایش های مغزه | مغزه | مقادیر معمول تخلخل | مقادیر معمول تراکم پذیری مخازن | منحنی فشار مویینگی | مهندسی شیمی | مهندسی مخازن | مهندسی معدن | مهندسی نفت | موارد ویژه در خصوص روش های مغزه گیری | ناهمگونی مخازن | نحوه توزیع اشباع سیالات در مخازن نفتی | نکات مهم فشار مویینگی | ویژگی های کلی مخازن هیدروکربوری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×