×
۵۴,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش شیمی معدنی ۱

آموزش شیمی معدنی ۱

تعداد دانشجو
۱,۲۷۵ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۴,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش شیمی معدنی ۱

شیمی معدنی شاخه بسیار گسترده ای است که در مورد موضوعات فراوانی مانند ساختمان اتمی، بلورنگاری، کریستالوگرافی، انواع پیوندهای شیمیایی از جمله پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه های مربوط به آن از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنش های اسید و باز، سرامیک ها، تقارن مولکولی و انواع بخش های زیر طبقه الکتروشیمی مانند برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و ... سخن می گوید. بنابراین به منظور یادگیری برخی از این مباحث مهم، فراگیری درس شیمی معدنی یک برای دانشجویان شیمی الزامی است.

آموزش شیمی معدنی ۱

مدت زمان
۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۴,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر علی حیدری

دکتری تخصصی شیمی معدنی

علی حیدری دکترای شیمی معدنی از دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند. ایشان مشغول تحقیق و مطالعه در زمینه بیوشیمی معدنی به ویژه مطالعه ترکیبات جدید با خواص ضد سرطان به صورت تئوری و تجربی می باشند.

توضیحات تکمیلی

شیمی معدنی، یکی از شاخه های کاربردی و مفید دانش شیمی است که با کانی ها، مواد معدنی و خواص آن ها سروکار دارد. این سر و کار داشتن شامل بررسی، تجزیه و تحلیل و تفسیر نظریه های خواص و واکنش های تمام عناصر و ترکیبات آن ها به جز هیدروکربن ها و اغلب مشتقات آن ها می شود. در واقع شیمی معدنی تمامی موادی که از ترکیبات کربن نباشند، به جز اکسیدهای کربن و دی سولفید کربن را در بر می‌ گیرد.

شیمی معدنی شاخه بسیار گسترده ای است که در مورد موضوعات فراوانی مانند ساختمان اتمی، بلورنگاری، کریستالوگرافی، انواع پیوندهای شیمیایی از جمله پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه های مربوط به آن از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنش های اسید و باز، سرامیک ها، تقارن مولکولی و انواع بخش های زیر طبقه الکتروشیمی مانند برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و ... سخن می گوید. بنابراین به منظور یادگیری برخی از این مباحث مهم، فراگیری درس شیمی معدنی یک برای دانشجویان شیمی الزامی است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: خواص تناوبی عناصر
  • شرح مختصر جدول تناوبی
  • بار مؤثر هسته و نحوه محاسبه آن
  • تغییرات اندازه‌ اتم بر اساس بار مؤثر هسته
  • تغییرات انرژی یونش
  • الکترون خواهی
  • الکترون گاتیویته و مقیاس های مختلف
  • طرز به دست آوردن جمله های طیفی راسل‌ - ساندرز
 • درس دوم: نظریه پیوند
  • نظریه پیوند ظرفیت
  • اوربیتال های هیبریدی
  • تعیین ساختار مولکول های معدنی عناصر غیر واسطه
  • رزونانس و بارهای قراردادی
  • نظریه اوربیتال مولکولی مولکول های دو اتمی با هسته‌ های جور و ناجور
  • نظریه اوربیتال مولکولی مولکول های سه اتمی
  • نظریه اوربیتال مولکولی مولکول های اتیلن و استیلن
 • درس سوم: تقارن
  • معرفی عناصر تقارن
  • حاصل ضرب اعمال تقارن
  • تعریف گروه نقطه ای
  • جدول ضرب گروه
  • معرفی طبقه های تقارنی
  • تعیین گروه نقطه ای
  • معرفی نمایش های کاهش ناپذیر
  • معرفی کاربردهای تئوری گروه در شیمی معدنی
  • قطبیت مولکول ها
  • فعالیت نوری
  • تصاویر استریوگراف (برجسته نما)
 • درس چهارم: جامدات یونی
  • ساختار جامدات
  • انواع سیستم های بلوری
  • ساختار شبکه های بلوری
  • چرخه بورن‌ - هابر
  • انواع نقص بلوری
  • پیوند فلزی و بلورهای فلزی
 • درس پنجم: اسیدها و بازها
  • مفاهیم اسید و باز
  • اندازه گیری قدرت اسیدها و بازها
  • اسیدها و بازهای سخت و نرم
 • درس ششم: شیمی توصیفی عناصر اصلی

مفید برای رشته های
 • شیمی

پیش نیاز

آموزش شیمی عمومی 2

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. خواص تناوبی عناصر - آشنایی با جدول تناوبی و نظریه های اتمی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. خواص تناوبی عناصر - آشنایی با مفاهیم انرژی یونش و الکترون خواهی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. خواص تناوبی عناصر - ترم طیفی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. نظریه پیوند - نظریه پیوند و مفهوم هیبریداسیون

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. نظریه پیوند - نظریه VESPER و نظریه اوربیتال مولکولی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. نظریه پیوند - نظریه اوربیتال مولكولی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تقارن - معرفی عناصر تقارن و حاصل ضرب اعمال تقارن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تقارن - تعریف و تعیین گروه نقطه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تقارن - ارائه مثال مرتبط با گروه نقطه ای (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تقارن - ارائه مثال مرتبط با گروه نقطه ای (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تقارن - ارائه مثال مرتبط با گروه نقطه ای (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. تقارن - ارائه مثال مرتبط با گروه نقطه ای (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. تقارن - تعیین گروه نقطه ای و تصاویر برجسته نما
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. جامدات یونی - ساختار جامدات و انواع سیستم های بلوری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. جامدات یونی - ساختار شبكه های بلوری و انواع نقص بلوری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. اسیدها و بازها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. شیمی توصیفی عناصر اصلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی معدنی ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۰۵۶۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCH9602
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۹۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱,۲۷۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۶ نظر ثبت شده است.
مهرناز
مهرناز

عالییییی بود. درکلام نمیگنجه. من خیلی کم از مدرس های فرادرس تعریف کردم، چون واقعا خیلیاشون باکیفیت نبودن. اما دکتر حیدری واقعا ممنون از تدریس شما. عالی گفتید.

نگار احمدی
نگار احمدی

عالی بود ؛ تدریس ایشان فوق العاده بود

قاسم شرقی
قاسم شرقی

فقط می تونم بگم انتظار نداشته باشید چیز زیادی از این دوره یاد بگیرید

زهرا
زهرا

سطح خوبی داره برای کسی که میخواد کارای روزانشو راه بندازه.

شاهنگ
شاهنگ

عناوین اصلی درس، همان مواردی که تو دانشگاه هم درس داده شد رو به صورت کااامل پوشش داد. با تشکر

مهرآن
مهرآن

مطالب رو کامل پوشش داد و خوب بود. مچکرم

لیلا
لیلا

نسبتا خوب بود. من رشته م مهندسی شیمی و در این زمینه اطلاعاتی نداشتم، بهتر بود ابتدایی تر تدریس می کردند.

محسن
محسن

توضیحات روان و واقعا خوب بود. راضی هستم.

فاطمه
فاطمه

تدریس عالی بود و خیلی راحت یاد گرفتم. خیلی خوب بود.
ممنونم

صیاد
صیاد

آموزش خیلییییی عالی بود ممنون از فراردس

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی شیمی
برچسب‌ها:
acids and bases | Born–Haber cycle | chemistry | Inorganic Chemistry | Inorganic Chemistry i | periodic table | symmetry | اسید و باز | اعمال تقارن | الکترون خواهی | الکترونگاتیویته | انرژی یونش | انواع سیستم های بلوری | انواع نقص بلوری | اوربیتال‌های هیبریدی | بار مؤثر هسته | بارهای قراردادی | برجسته نما | بلورهای فلزی | بورن‌ـ هابر | پیوند فلزی | ترم طیفی | تصویر استریوگراف | تعریف گروه نقطه ای | تعیین ساختار مولکول های معدنی | تعیین گروه نقطه ای | تغییرات انرژی یونش | تقارن | جامدات یونی | جدول تناوبی | خواص تناوبی عناصر | رزونانس | ساختار جامدات | ساختار شبکه های بلوری | سیستم های بلوری | شبکه های بلوری | شرح مختصر جدول تناوبی | شیمی توصیفی | شیمی توصیفی عناصر | شیمی توصیفی عناصر اصلی | شیمی معدنی | شیمی معدنی ۱ | شیمی معدنی یک | عناصر تقارن | فعالیت نوری | قدرت اسیدها | قدرت بازها | قطبیت مولکول ها | معرفی طبقه های تقارنی | معرفی عناصر تقارن | معرفی نمایش های کاهش‌ناپذیر | مفاهیم باز | مهندسی شیمی | مولکول های اتیلن | مولکول های استیلن | مولکول های دو اتمی | مولکول های سه اتمی | مولکول های معدنی | نظریه اوربیتال مولکولی | نظریه پیوند | نظریه پیوند ظرفیت | نقص بلوری | هیبریدی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی