×
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش شیمی فیزیک

آموزش شیمی فیزیک

هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱,۹۴۳ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

شیمی فیزیک یکی از دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مواد است. مطابق با نام این درس، محتوای آموزشی آن تلفیقی از دو درس شیمی و فیزیک است. در این درس شما با رفتار گازها، قوانین ترمودینامیک (اول، دوم و سوم) و بررسی تعادل در واکنش های شیمیایی آشنا می شوید. هدف اصلی این درس آن است که شما در مرحله اول بتوانید گرمای مبادله شده واکنش ها را در شرایط حجم و فشار ثابت محاسبه کنید. در مرحله دوم، رخداد یا عدم رخداد یک واکنش شیمیایی را بر مبنای محاسبات ریاضی پیش بینی کنید. رسیدن به این مهم، نیازمند آشنایی کامل با مباحث ترموشیمی و ترمودینامیک است که در این آموزش ویدئویی در قالب ۷ درس تدریس خواهد شد.

آموزش شیمی فیزیک

تعداد دانشجو
۱,۹۴۳ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

حمیدرضا اکرمی فرد

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد - مواد پیشرفته

 ایشان عضو بنیاد نخبگان بوده و تاکنون توانسته‌‌اند پنج مقاله ISI و چهار مقاله داخلی در زمینه‌های جوشکاری، روکش‌کاری (نورد)، شکل دادن فلزات و سرامیک‌ها را به چاپ برسانند. همچنین ایشان داور ژورنال بین‌المللی Materials Science and Engineering A (MSEA) نیز هستند که تاکنون 22 مقاله از این ژورنال را داوری کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

شیمی فیزیک یکی از دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مواد است. مطابق با نام این درس، محتوای آموزشی آن تلفیقی از دو درس شیمی و فیزیک است. در این درس شما با رفتار گازها، قوانین ترمودینامیک (اول، دوم و سوم) و بررسی تعادل در واکنش های شیمیایی آشنا می شوید.

هدف اصلی این درس آن است که شما در مرحله اول بتوانید گرمای مبادله شده واکنش ها را در شرایط حجم و فشار ثابت محاسبه کنید. در مرحله دوم، رخداد یا عدم رخداد یک واکنش شیمیایی را بر مبنای محاسبات ریاضی پیش بینی کنید. رسیدن به این مهم، نیازمند آشنایی کامل با مباحث ترموشیمی و ترمودینامیک است که در این آموزش ویدئویی در قالب ۷ درس تدریس خواهد شد.

تنها بخش کوچکی از این درس تئوری است و بخش اعظم آن با محاسبات ریاضی سروکار دارد. لذا در هر درس بعد از تدریس مطلبی خاص، مسئله مرتبط با آن به همراه حل تشریحی پیوست شده است تا چگونگی استفاده از فرمول ها و ارزیابی مسئله آموزش داده شوند. در پایان هر درس نیز یک جمع بندی ارائه می شود. در پایان آموزش، یک آزمون در نظر گرفته ایم تا دانشجویان بتوانند دانش خود را محک بزنند.

مرجع اصلی این درس کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد (جلد اول و دوم) تألیف دیوید گسکل و ترجمه دکتر علی سعیدی می باشد که از مثال ها و مفاهیم آموزشی آن استفاده شده است. انتخاب مثال ها و مفاهیم آموزشی بر اساس تکرار آن ها در امتحانات و اهمیت آموزشی آن ها بوده است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: گازهای ایده آل
  • مقدمه
  • رفتار گازها
  • قانون بویل
  • قانون چارلز گیلوساک
  • گاز ایده آل
  • قانون آووگادرو
  • شرایط STP
  • معادله حالت و قوانین حاکم بر گازهای ایده آل
  • دیاگرام های گازهای ایده آل
  • تابع حالت
  • قانون دالتون
  • قانون آماگات
  • فشار جزئی، حجم جزئی و مول جزئی
  • قانون گراهام
  • رفتار جنبشی گازهای ایده آل
  • رفتار غیر ایده آل گازها
  • ضریب تراکم پذیری
  • سری فشار و حجم ویریال
  • شرایط بحرانی، قانون حالات متناظر، مختصات کاسته
  • معادله واندروالس گازی با رفتار غیر ایده آل
  • معادله واندروالس و مختصات بحرانی
  • محاسبه ضرایب اول و دوم سری حجم ویریال
  • محاسبه ضرایب اول و دوم سری فشار ویریال
 • درس دوم: قانون اول ترمودینامیک
  • مفاهیم ترمودینامیکی
  • قانون اول ترمودینامیک
  • تعریف گرما و کار و قرارداد علامت گذاری آن ها
  • نکاتی در مورد انرژی داخلی
  • معرفی فرایند هم حجم رورسیبل (Reversible) و روابط آن
  • معرفی فرایند هم فشار رورسیبل و روابط آن
  • معرفی فرایند هم دمای رورسیبل و روابط آن
  • معرفی فرایند آدیاباتیک (بی درو) رورسیبل و روابط آن
  • مقایسه نمودارهای P-V هم فشار، هم دما، بی درو در دو حالت تراکم و انبساط
  • رابطه ΔU و ΔH
  • تابعیت انرژی درونی و آنتالپی از حجم و فشار
  • معرفی فرایند آدیاباتیک (بی درو) غیر رورسیبل و روابط آن
  • معرفی فرایند هم دمای غیر رورسیبل و روابط آن
  • چرخه
 • درس سوم: ترموشیمی
  • تعاریف ابزارهای محاسباتی
  • محاسبه گرمای مورد نیاز بر اساس تغییرات دمایی بدون تغییر فازی
  • محاسبه گرمای مورد نیاز بر اساس تغییرات دمایی همراه با تغییرات فازی
  • قانون هس (Hess's Law)
  • قوانین حاکم بر گرمای واکنش ها
  • محاسبه گرمای واکنش در دمایی دیگر
  • محاسبه دمای شعله به همراه حل مسئله شماره ۳-۷
 • درس چهارم: قانون دوم ترمودینامیک
  • معرفی آنتروپی (Entropy)
  • تحول رورسیبل و غیر رورسیبل
  • ماشین های حرارتی و معرفی سیکل کارنو
  • قانون دوم ترمودینامیک به بیان کلازیوس و تامسون
  • محاسبات آنتروپی برای تحول گاز ایده آل
  • محاسبه تغییر آنتروپی واکنش ها
  • توابع انرژی آزاد
  • روابط ترمودینامیکی، تلفیق قانون اول و دوم ترمودینامیک
  • معادلات ماکسول
  • معادله گیبس هلمهولتز
  • قانون سوم ترمودینامیک
  • نظریه نرنست و ریچارد
  • تغییر آنتالپی از فشار برای گازهای غیرایده آل
  • تغییر آنتروپی از فشار
  • تغییر انرژی آزاد بر حسب فشار
  • معرفی فوگاسیته
 • درس پنجم: تعادل واکنش های شیمیایی
  • رابطه بین ΔG و ΔG0
  • ثابت تعادل در واکنش های گازی
  • اصل لوشاتلیه (Le Chatelier's principle)
  • محاسبات مربوط به درجه تجزیه و درجه پیشرفت واکنش
  • معادله وانت هوف (Van 't Hoff equation)
  • مفهوم اکتیویته
 • درس ششم: سؤالات کنکور سراسری (۹۲ - ۸۷)
 • درس هفتم: تمرین های تألیفی و تکمیلی

 

مفید برای
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی شیمی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. گازهای ایده آل
۲. قانون اول ترمودینامیک (الف)
۳. قانون اول ترمودینامیک (ب)
۴. ترموشیمی
۵. قانون دوم ترمودینامیک (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. قانون دوم ترمودینامیک (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تعادل واکنش های شیمیایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سؤالات کنکور سراسری (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سؤالات کنکور سراسری (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تمرین های تألیفی و تکمیلی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تمرین های تألیفی و تکمیلی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی فیزیک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۱۱۶۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCH101
مدت زمان ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۳۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱,۹۴۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱۷ نظر ثبت شده است.
علی
علی
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
جای برای پیشرفت آموزش هست، و اینکه انصافا آموزش خوبیه، در یادگیری مطالب بیشتر خیلی میتونه مفید باشه.
البته این رو هم بگم در کنار این آموزش نیاز هست که یا پیش زمینه داشته باشید یا حتما مطالعه از منابع دیگر استفاده کنید تا خیلی خوب مطلب جا بیفته.
محمد
محمد
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
سلام و احترام خدمت مدرس گرامی
این درس یکی از درس های مهم و سخت هست و باید مطالب خیلی جامع باشه و مدرس تسلط خیلی بالایی روی موضوعات داشته باشه که خداروشکر مدرس محترم خیلی خوب توضیح دادن و تقریبا همه موضوعات پوشش داده شده.
محمد مهدی
محمد مهدی
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
کلا خیلی خوب بود، بعضا خطای لغوی پیش میاد که خب طبیعی می تونه باشه.
ایمان
ایمان
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
باتشکر از کادر زحمت کش فرادرس ومدرسان قوی وتوانمند این مجموعه .به نظر من چون درس شیمی فیزیک درسی بسیار مهم و اساسی در رشته شیمی است باید بسیار روان وبا بیان واضح تدریس شود تا دانشجو قدرت بر قراری ارتباط با استاد را داشته باشد و فرصت داشته باشد تا درباره بخش تدریس شده فکر کند و درس را به خوبی یاد بگیرد. باتشکر از استاد توانمند اقای اکرمی فر مدرس درس شیمی فیزیک.
یگانه
یگانه
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
سلام وقتتون بخیر
این آموزش خیلی خوب بود فقط سر فصل ها یک مقدار کم بود. در کل برای مرور خوبه .
با تشکر از سایت فرادرس و مدرس عزیز
فاطمه
فاطمه
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
سلام
من این آموزشو برای آزمون استخدامی گرفتم و خیلی خوب بود. عالی یاد گرفتم.
صیاد
صیاد
۱۳۹۸/۱۱/۲۱
آموزش به صورت کامل و جامع طراحی شده، خیلی ممنونم.
امیرمنصور
امیرمنصور
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
آموزش خوب بود اما اگر مطالب روی تخته وایت برد ارائه بشه به نظر من مناسبتر است.
امیررضا
امیررضا
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آموزش کامل است مدرس بیان خوبی داره و نسبت به استادهایی که در دانشگاه این درس ارائه می کنن خیلی بهتر است مثالهای کاربردی ارائه شده تایم آموزش مناسب است اضافه گویی نداره و موردی از قلم نیفتاده.
داود
داود
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
همه مباحث رو توضیح دادن بودن و اکثر مباحث رو گفته بودن کامل هم توضیح داده بودن برخی موارد رو میتونستن چشم پوشی کنن اما خوب بود.
برچسب‌ها:
entropy | Le Chatelier's | Reversible | Van 't Hoff | آدیاباتیک | اصل لوشاتلیه | اکتیویته | بی درو | تابع حالت | تحول رورسیبل | تحول غیر رورسیبل | ترموشیمی | تغییر آنتروپی از فشار | توابع انرژی آزاد | ثابت تعادل | حجم جزئی | درجه پیشرفت واکنش | دمای شعله آنتروپی | دیاگرام های گازهای ایده آل | رفتار جنبشی گازهای ایده آل | رفتار غیرایده آل گازها | رفتار گازها | روابط ترمودینامیکی | سری حجم ویریال | سری فشار ویریال | شرایط STP | شرایط بحرانی | ضریب تراکم پذیری | فشار جزئی | فوگاسیته | فیوگاسیته | قانون آماگات | قانون آووگادرو | قانون اول ترمودینامیک | قانون بویل | قانون چارلز گیلوساک | قانون حالات متناظر | قانون دالتون | قانون دوم ترمودینامیک | قانون سوم ترمودینامیک | قانون گراهام | قانون هس | گاز ایده آل | ماشین های حرارتی | محاسبه دمای شعله | مختصات بحرانی | مختصات کاسته | معادلات ماکسول | معادله گیبس هلمهلتز | معادله گیبس هلمهولتز | معادله وانت هوف | معادله واندروالس | مفهوم اکتیویته | مول جزئی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×