هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

تعداد دانشجو
۴۲ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

هدف از این فرادرس، طراحی، مدل‌سازی و انیمیشن‌سازی اشکال و احجام هندسی فضایی با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D است. ابزارها و امکانات این نرم‌افزار می‌تواند قدرت تجسم، تصویرسازی ذهنی و درک اجسام سه‌بعدی فضایی را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشد. با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D می‌توانیم اندازه طول، مسافت، مساحت، زوایا، ضرب اسکالر، حجم و سایر خصوصیات اشکال و احجام هندسی و فضایی را محاسبه نماییم و در نهایت قادر هستیم گسترش احجام فضایی را نیز ایجاد کنیم. در این آموزش سعی می‌کنیم کلیه امکانات، قابلیت‌ها، سوالات و اشکالات احتمالی که در این نرم‌افزار در حین کار برای شما به وجود آمده و یا شاید با آن‌ها برخورد داشتید را به شما معرفی کنیم.

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

تعداد دانشجو
۴۲ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
مدرس
نبی الله پلنگ سوار

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان در حوزه های مختلف مهندسی مکانیک و ساخت و تولید است. از فعالیت‌های علمی ایشان، می‌توان به ارائه مقالات علمی و تخصصی در نشریات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی اشاره نمود.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از موضوعات مهم آموزشی در ریاضیات، بحث تدریس هندسه است. با استفاده از ابزار هندسه می‌توان خصوصیت‌های مکان، اجسام و فضایی که در آن زندگی می‌کنیم را درک و توصیف نماییم. همچنین تجسم، درک و تصویرسازی ذهنی اشکال هندسی و اجسام سه‌بعدی فضایی برای بسیاری از افراد و به خصوص دانش‌آموزان، سخت و مشکل است. از این ‌رو، استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی ریاضی مانند Carbi 3D می‌تواند سبب تجسم، درک و فهم بهتر اشکال هندسی و حجم‌های فضایی گردد. نرم‌افزار Carbi 3D یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تدریس هندسه است که کاربر را قادر می‌سازد اشکال و احجام هندسی فضایی را با سرعت و دقت بالا، ترسیم و شبیه‌سازی نمایند.

همچنین با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید گسترش احجام و اشکال هندسی فضایی را به سرعت ایجاد کنید که در ساخت مدل‌های واقعی با استفاده از کاغذ و مقوا، می‌تواند مفید باشد. به طور خلاصه این نرم‌افزار به دانش‌آموزان، معلمین و کلیه کاربرانی که با هندسه فضایی سر و کار دارند، کمک می‌کند تا آسان‌تر و صحیح‌تر، اشکال و احجام هندسی را ترسیم، تحلیل و انیمیشن‌سازی نمایند.

هدف از این فرادرس، طراحی، مدل‌سازی و انیمیشن‌سازی اشکال و احجام هندسی فضایی با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D است. ابزارها و امکانات این نرم‌افزار می‌تواند قدرت تجسم، تصویرسازی ذهنی و درک اجسام سه‌بعدی فضایی را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشد. با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D می‌توانیم اندازه طول، مسافت، مساحت، زوایا، ضرب اسکالر، حجم و سایر خصوصیات اشکال و احجام هندسی و فضایی را محاسبه نماییم و در نهایت قادر هستیم گسترش احجام فضایی را نیز ایجاد کنیم. در این آموزش سعی می‌کنیم کلیه امکانات، قابلیت‌ها، سوالات و اشکالات احتمالی که در این نرم‌افزار در حین کار برای شما به وجود آمده و یا شاید با آن‌ها برخورد داشتید را به شما معرفی کنیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر نرم‌افزار Cabri 3D‌‌
  • معرفی امکانات و توانمندی‌های نرم‌افزار
  • آشنایی با منوها و محیط کار نرم‌افزار
 • درس دوم: ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش یکم‌‌
  • ابزارهای انتخاب‌گر المان و اجسام
   • ابزار انتخاب‌گر (Manipulation)
   • ابزار تعریف مجدد مکان (Redefinition)
  • ابزارهای ایجاد نقاط
   • ابزار نقطه (Point)
   • ابزار نقطه تقاطع یا نقطه اشتراک (Intersection Points)
  • ابزارهای ترسیم منحنی‌ها
   • ابزار خط (Line)
   • ابزار نیم‌خط (Ray)
   • ابزار پاره‌خط (Segment)
   • ابزار بردار (Vector)
   • ابزار دایره (Circle)
   • ابزار کمان (Arc)
   • ابزار سهمی، بیضی، هذلولی (Conic)
   • ابزار منحنی تقاطع یا منحنی اشتراک (Intersection Curve)
  • ابزارهای ترسیم سطوح
   • ابزار صفحه (Plane)
   • ابزار نیم صفحه (Half Plane)
   • ابزار قطاع (Sector)
   • ابزار مثلث (Triangle)
   • ابزار چند‌ضلعی (Polygon)
   • ابزار استوانه (Cylinder)
   • ابزار مخروط (Cone)
   • ابزار کره (Sphere)
  • ابزارهای ساختارهای وابسته
   • ابزار تعامد (Perpendicular)
   • ابزار توازی (Parallel)
   • ابزار صفحه عمود‌منصف (Perpendicular Bisector)
   • ابزار صفحه نیمساز (Bisector Plane)
   • ابزار نقطه میانی (Midpoint)
   • ابزار بردار مجموع (Vector Sum)
   • ابزار بردار حاصل‌ ضرب (Cross Product)
   • ابزار انتقال اندازه (Measurement Transfer)
   • ابزار مسیر اثر (Trajectory)
  • ابزار چند‌ضلعی‌های منتظم
   • ابزار مثلث متساوی‌الاضلاع یا سه‌ضلعی منتظم (Equilateral Triangle)
   • ابزار مربع یا چهار‌ضلعی منتظم (Square)
   • ابزار پنج‌ضلعی منتظم (Regular Pentagon)
   • ابزار شش‌ضلعی منتظم (Regular Hexagon)
   • ابزار هشت‌ضلعی منتظم (Regular Octagon)
   • ابزار ده‌ضلعی منتظم (Regular Decagon)
   • ابزار دوازده‌ضلعی منتظم (Regular Dodecagon)
   • ابزار ستاره پنج‌پر (Pentagram)
 • درس سوم: ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش دوم‌‌
  • ابزارهای چند وجهی‌ها
   • ابزار چهاروجهی (Tetrahedron)
   • ابزار مکعب‌مستطیل (XYZ Box)
   • ابزار متوازی‌السطوح (Prism)
   • ابزار هرم (Pyramid)
   • ابزار چندوجهی محدب (Convex Polyhedron)
   • ابزار چندوجهی باز (Open Polyhedron)
   • ابزار برش چندوجهی (Cut Polyhedron)
  • ابزار چندوجهی‌های منتظم
   • ابزار چهار‌وجهی منتظم (Regular Tetrahedron)
   • ابزار شش‌وجهی منتظم یا مکعب‌مربع (Cube)
   • ابزار هشت‌وجهی منتظم (Regular Octahedron)
   • ابزار دوازده‌وجهی منتظم (Regular Dodecahedron)
   • ابزار بیست‌وجهی منتظم (Regular Icosahedron)
  • ابزارهای محاسبه و اندازه‌گیری
   • ابزار فاصله (Distance)
   • ابزار طول (Length)
   • ابزار مساحت (Area)
   • ابزار حجم (Volume)
   • ابزار زاویه (Angle)
   • ابزار ضرب نقطه‌ای یا ضرب اسکالر (Dot Product)
   • ابزار مختصات و معادلات (Coordinate & Equation)
   • ابزار محاسبات (Calculator)
  • ابزارهای تبدیلات هندسی
   • ابزار تقارن مرکزی (Central Symmetry)
   • ابزار تقارن محوری (Half Turn)
   • ابزار انعکاس (Reflection)
   • ابزار انتقال (Translation)
   • ابزار بزرگ‌نمایی (Dilation)
   • ابزار وارونگی (Inversion)
   • ابزار دوران (Rotation)
 • درس چهارم: ابزارها و توابع تکمیلی و پیشرفته Cabri 3D‌‌
  • نحوه چرخش و جابه‌جایی صفحه ترسیم
  • مخفی و آشکار کردن اشیا (Hide / Show)
  • ویرایش مختصات نقاط یا اجزای یک بردار
  • قفل‌گذاری نقاط
  • انیمیشن‌سازی
  • استفاده پیشرفته از ابزار Trajectory
  • روش بازسازی مجدد
  • شرح ساخت اجزا و اشیا و درختچه طراحی
  • استفاده پیشرفته از ابزار محاسبات
  • ایجاد شبکه‌های قابل چاپ
  • نامگذاری اشیا و ایجاد برچسب‌ها
  • چرخش خودکار محیط ترسیم
  • اصلاح ویژگی‌های گرافیکی اشیا
  • ایجاد صفحه کاری جدید
  • تنظیمات نمایش
  • شخصی‌سازی نوار ابزار
  • قرار دادن تصاویر استاتیکی و دینامیکی Cabri 3D در سایر برنامه‌ها
 • درس پنجم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش یکم‌‌
  • برخورد کره و صفحه
  • برخورد دو کره
  • ترسیم سه هرم درون مکعب
  • ترسیم و برش مکعب‌مربع
  • ترسیم و گسترش مکعب‌مربع
  • ترسیم کره محاط شده در استوانه
 • درس ششم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش دوم‌‌
  • طراحی مولکول شیمیایی اتانول
  • ترسیم مخروط با دوران مثلث قائم‌الزاویه
  • متحرک‌سازی احجام هندسی استوانه، مخروط و کره
  • برخورد مخروط و صفحه و متحرک‌سازی آن
  • برخورد کره و صفحه و متحرک‌سازی آن
  • ترسیم و گسترش هرم شش‌وجهی ناقص
 • درس هفتم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش سوم
  • طراحی راه‌پله دوار
  • طراحی و متحرک‌سازی آب‌پاش دوار
  • طراحی و انیمیشن چرخ و فلک
  • طراحی و انیمیشن شهربازی بچه‌ها
  • طراحی و انیمیشن تاب‌بازی بچه‌ها
  • طراحی و متحرک‌سازی هلی‌کوپتر

مفید برای رشته‌های
 • ریاضی
 • فیزیک
 • مهندسی شیمی
 • نقشه کشی
 • آموزش تجسمی و مفهومی اشکال هندسی به دانش‌آموزان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Cabri 3D v2.1.2 - این آموزش برای کلیه نسخه‌ها می‌‍تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پیش نیاز

آشنایی با هندسه مقدماتی


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر نرم‌افزار Cabri 3D

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. ابزارها و توابع تکمیلی و پیشرفته Cabri 3D
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCBR9906
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۱۳۲۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون ۴۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.

برچسب‌ها:
 قرار دادن تصاویر استاتیکی در سایر برنامه ها |  قرار دادن دینامیکی Cabri 3D در سایر برنامه ها | Analytical geometry | Bisector Plane | CABRI | cabri 3d functions | Cabri 3D v2.1.2 | Carbi 3D Software | Central Symmetry | Conical design and construction | Convex Polyhedron | Coordinate & Equation | Cross Product | Cut Polyhedron | Dot Product | Equilateral Triangle | Geometric elements construction | Geometric shapes drawing | Geometry auxiliary software | Half Plane | Half Turn | Intersection Curve | Intersection Points | Manipulation | Measurement Transfer | Open Polyhedron | Pentagram | Perpendicular | Perpendicular Bisector | Prism | Prism drawing | Redefinition | Reflection | Regular Decagon | Regular Dodecagon | Regular Dodecahedron | Regular Hexagon | Regular Icosahedron | Regular Octagon | Regular Octahedron | Regular Pentagon | Regular Tetrahedron | Spatial drawings | Spatial surface design | Spatial surface expansion | Spatial volume drawing | Sphere and plane collision | Tetrahedron | trajectory | ابزار اندازه‌گیری Cabri 3D | ابزار استوانه Cabri 3D | ابزار انتخاب‌گر Cabri 3D | ابزار انتقال Cabri 3D | ابزار انتقال اندازه Cabri 3D | ابزار انعکاس Cabri 3D | ابزار بردار Cabri 3D | ابزار بردار حاصل‌ ضرب Cabri 3D | ابزار بردار مجموع Cabri 3D | ابزار برش چندوجهی Cabri 3D | ابزار بزرگ‌نمایی Cabri 3D | ابزار بیضی Cabri 3D | ابزار پاره‌خط Cabri 3D | ابزار پنج‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار ترسیم منحنی‌ Cabri 3D | ابزار تعامد Cabri 3D | ابزار تعریف مجدد مکان Cabri 3D | ابزار تقارن محوری Cabri 3D | ابزار تقارن مرکزی Cabri 3D | ابزار توازی Cabri 3D | ابزار چند‌ضلعی Cabri 3D | ابزار چند‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار چندوجهی باز Cabri 3D | ابزار چندوجهی محدب Cabri 3D | ابزار چندوجهی منتظم Cabri 3D | ابزار چهار‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار چهاروجهی Cabri 3D | ابزار چهار‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار حجم Cabri 3D | ابزار خط Cabri 3D | ابزار دایره Cabri 3D | ابزار ده‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار دوازده‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار دوران Cabri 3D | ابزار زاویه Cabri 3D | ابزار ستاره پنج‌پر Cabri 3D | ابزار سه‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار سهمی Cabri 3D | ابزار شش‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار شش‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار صفحه Cabri 3D | ابزار صفحه عمود‌منصف Cabri 3D | ابزار صفحه نیمساز Cabri 3D | ابزار ضرب اسکالر Cabri 3D | ابزار ضرب نقطه ای Cabri 3D | ابزار طول Cabri 3D | ابزار فاصله Cabri 3D | ابزار قطاع Cabri 3D | ابزار کره Cabri 3D | ابزار کمان Cabri 3D | ابزار متوازی‌السطوح Cabri 3D | ابزار مثلث Cabri 3D | ابزار مثلث متساوی‌الاضلاع Cabri 3D | ابزار محاسبات Cabri 3D | ابزار مختصات و معادلات Cabri 3D | ابزار مخروط Cabri 3D | ابزار مربع Cabri 3D | ابزار مساحت Cabri 3D | ابزار مسیر اثر Cabri 3D | ابزار مکعب مستطیل Cabri 3D | ابزار مکعب‌مربع Cabri 3D | ابزار منحنی تقاطع Cabri 3D | ابزار نقطه Cabri 3D | ابزار نقطه اشتراک Cabri 3D | ابزار نقطه تقاطع Cabri 3D | ابزار نقطه میانی Cabri 3D | ابزار نیم صفحه Cabri 3D | ابزار نیم‌خط Cabri 3D | ابزار هذلولی Cabri 3D | ابزار هرم Cabri 3D | ابزار هشت‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار هشت‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار وارونگی Cabri 3D | ابزارهای ایجاد نقاط Cabri 3D | ابزارهای پیشرفته Cabri 3D | ابزارهای تبدیلات هندسی Cabri 3D | ابزارهای ترسیم سطوح Cabri 3D | ابزارهای چند وجهی‌ Cabri 3D | ابزارهای ساختارهای وابسته Cabri 3D | ابزارهای کاربردی CABRI 3D | ابزارهای محاسبه Cabri 3D | امکانات Cabri 3D | انیمیشن سازی Cabri 3D | برخورد کره و صفحه | ترسیم احجام فضایی | ترسیم منشور در cabri | ترسیمات فضایی در Cabri | توابع تکمیلی Cabri 3D | قفل‌گذاری نقاط Cabri 3D | نرم افزار کمکی هندسه | نرم افزار هندسه | نرم‌افزار Cabri 3D | هندسه تحلیلی | هندسه فضایی | ویرایش مختصات نقاط Cabri 3D
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی ×