۱۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۸ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

هدف از این فرادرس، طراحی، مدل‌سازی و انیمیشن‌سازی اشکال و احجام هندسی فضایی با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D است. ابزارها و امکانات این نرم‌افزار می‌تواند قدرت تجسم، تصویرسازی ذهنی و درک اجسام سه‌بعدی فضایی را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشد. با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D می‌توانیم اندازه طول، مسافت، مساحت، زوایا، ضرب اسکالر، حجم و سایر خصوصیات اشکال و احجام هندسی و فضایی را محاسبه نماییم و در نهایت قادر هستیم گسترش احجام فضایی را نیز ایجاد کنیم. در این آموزش سعی می‌کنیم کلیه امکانات، قابلیت‌ها، سوالات و اشکالات احتمالی که در این نرم‌افزار در حین کار برای شما به وجود آمده و یا شاید با آن‌ها برخورد داشتید را به شما معرفی کنیم.

آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی

تعداد دانشجو
۵۸ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

نبی الله پلنگ سوار

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان در حوزه های مختلف مهندسی مکانیک و ساخت و تولید است. از فعالیت‌های علمی ایشان، می‌توان به ارائه مقالات علمی و تخصصی در نشریات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی اشاره نمود.

توضیحات تکمیلی

یکی از موضوعات مهم آموزشی در ریاضیات، بحث تدریس هندسه است. با استفاده از ابزار هندسه می‌توان خصوصیت‌های مکان، اجسام و فضایی که در آن زندگی می‌کنیم را درک و توصیف نماییم. همچنین تجسم، درک و تصویرسازی ذهنی اشکال هندسی و اجسام سه‌بعدی فضایی برای بسیاری از افراد و به خصوص دانش‌آموزان، سخت و مشکل است. از این ‌رو، استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی ریاضی مانند Carbi 3D می‌تواند سبب تجسم، درک و فهم بهتر اشکال هندسی و حجم‌های فضایی گردد. نرم‌افزار Carbi 3D یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تدریس هندسه است که کاربر را قادر می‌سازد اشکال و احجام هندسی فضایی را با سرعت و دقت بالا، ترسیم و شبیه‌سازی نمایند.

همچنین با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید گسترش احجام و اشکال هندسی فضایی را به سرعت ایجاد کنید که در ساخت مدل‌های واقعی با استفاده از کاغذ و مقوا، می‌تواند مفید باشد. به طور خلاصه این نرم‌افزار به دانش‌آموزان، معلمین و کلیه کاربرانی که با هندسه فضایی سر و کار دارند، کمک می‌کند تا آسان‌تر و صحیح‌تر، اشکال و احجام هندسی را ترسیم، تحلیل و انیمیشن‌سازی نمایند.

هدف از این فرادرس، طراحی، مدل‌سازی و انیمیشن‌سازی اشکال و احجام هندسی فضایی با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D است. ابزارها و امکانات این نرم‌افزار می‌تواند قدرت تجسم، تصویرسازی ذهنی و درک اجسام سه‌بعدی فضایی را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشد. با استفاده از نرم‌افزار Carbi 3D می‌توانیم اندازه طول، مسافت، مساحت، زوایا، ضرب اسکالر، حجم و سایر خصوصیات اشکال و احجام هندسی و فضایی را محاسبه نماییم و در نهایت قادر هستیم گسترش احجام فضایی را نیز ایجاد کنیم. در این آموزش سعی می‌کنیم کلیه امکانات، قابلیت‌ها، سوالات و اشکالات احتمالی که در این نرم‌افزار در حین کار برای شما به وجود آمده و یا شاید با آن‌ها برخورد داشتید را به شما معرفی کنیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر نرم‌افزار Cabri 3D‌‌
  • معرفی امکانات و توانمندی‌های نرم‌افزار
  • آشنایی با منوها و محیط کار نرم‌افزار
 • درس دوم: ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش یکم‌‌
  • ابزارهای انتخاب‌گر المان و اجسام
   • ابزار انتخاب‌گر (Manipulation)
   • ابزار تعریف مجدد مکان (Redefinition)
  • ابزارهای ایجاد نقاط
   • ابزار نقطه (Point)
   • ابزار نقطه تقاطع یا نقطه اشتراک (Intersection Points)
  • ابزارهای ترسیم منحنی‌ها
   • ابزار خط (Line)
   • ابزار نیم‌خط (Ray)
   • ابزار پاره‌خط (Segment)
   • ابزار بردار (Vector)
   • ابزار دایره (Circle)
   • ابزار کمان (Arc)
   • ابزار سهمی، بیضی، هذلولی (Conic)
   • ابزار منحنی تقاطع یا منحنی اشتراک (Intersection Curve)
  • ابزارهای ترسیم سطوح
   • ابزار صفحه (Plane)
   • ابزار نیم صفحه (Half Plane)
   • ابزار قطاع (Sector)
   • ابزار مثلث (Triangle)
   • ابزار چند‌ضلعی (Polygon)
   • ابزار استوانه (Cylinder)
   • ابزار مخروط (Cone)
   • ابزار کره (Sphere)
  • ابزارهای ساختارهای وابسته
   • ابزار تعامد (Perpendicular)
   • ابزار توازی (Parallel)
   • ابزار صفحه عمود‌منصف (Perpendicular Bisector)
   • ابزار صفحه نیمساز (Bisector Plane)
   • ابزار نقطه میانی (Midpoint)
   • ابزار بردار مجموع (Vector Sum)
   • ابزار بردار حاصل‌ ضرب (Cross Product)
   • ابزار انتقال اندازه (Measurement Transfer)
   • ابزار مسیر اثر (Trajectory)
  • ابزار چند‌ضلعی‌های منتظم
   • ابزار مثلث متساوی‌الاضلاع یا سه‌ضلعی منتظم (Equilateral Triangle)
   • ابزار مربع یا چهار‌ضلعی منتظم (Square)
   • ابزار پنج‌ضلعی منتظم (Regular Pentagon)
   • ابزار شش‌ضلعی منتظم (Regular Hexagon)
   • ابزار هشت‌ضلعی منتظم (Regular Octagon)
   • ابزار ده‌ضلعی منتظم (Regular Decagon)
   • ابزار دوازده‌ضلعی منتظم (Regular Dodecagon)
   • ابزار ستاره پنج‌پر (Pentagram)
 • درس سوم: ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش دوم‌‌ 
  • ابزارهای چند وجهی‌ها
   • ابزار چهاروجهی (Tetrahedron)
   • ابزار مکعب‌مستطیل (XYZ Box)
   • ابزار متوازی‌السطوح (Prism)
   • ابزار هرم (Pyramid)
   • ابزار چندوجهی محدب (Convex Polyhedron)
   • ابزار چندوجهی باز (Open Polyhedron)
   • ابزار برش چندوجهی (Cut Polyhedron)
  • ابزار چندوجهی‌های منتظم
   • ابزار چهار‌وجهی منتظم (Regular Tetrahedron)
   • ابزار شش‌وجهی منتظم یا مکعب‌مربع (Cube)
   • ابزار هشت‌وجهی منتظم (Regular Octahedron)
   • ابزار دوازده‌وجهی منتظم (Regular Dodecahedron)
   • ابزار بیست‌وجهی منتظم (Regular Icosahedron)
  • ابزارهای محاسبه و اندازه‌گیری
   • ابزار فاصله (Distance)
   • ابزار طول (Length)
   • ابزار مساحت (Area)
   • ابزار حجم (Volume)
   • ابزار زاویه (Angle)
   • ابزار ضرب نقطه‌ای یا ضرب اسکالر (Dot Product)
   • ابزار مختصات و معادلات (Coordinate & Equation)
   • ابزار محاسبات (Calculator)
  • ابزارهای تبدیلات هندسی
   • ابزار تقارن مرکزی (Central Symmetry)
   • ابزار تقارن محوری (Half Turn)
   • ابزار انعکاس (Reflection)
   • ابزار انتقال (Translation)
   • ابزار بزرگ‌نمایی (Dilation)
   • ابزار وارونگی (Inversion)
   • ابزار دوران (Rotation)
 • درس چهارم: ابزارها و توابع تکمیلی و پیشرفته Cabri 3D‌‌
  • نحوه چرخش و جابه‌جایی صفحه ترسیم
  • مخفی و آشکار کردن اشیا (Hide / Show)
  • ویرایش مختصات نقاط یا اجزای یک بردار
  • قفل‌گذاری نقاط
  • انیمیشن‌سازی
  • استفاده پیشرفته از ابزار Trajectory
  • روش بازسازی مجدد
  • شرح ساخت اجزا و اشیا و درختچه طراحی
  • استفاده پیشرفته از ابزار محاسبات
  • ایجاد شبکه‌های قابل چاپ
  • نامگذاری اشیا و ایجاد برچسب‌ها
  • چرخش خودکار محیط ترسیم
  • اصلاح ویژگی‌های گرافیکی اشیا
  • ایجاد صفحه کاری جدید
  • تنظیمات نمایش
  • شخصی‌سازی نوار ابزار
  •  قرار دادن تصاویر استاتیکی و دینامیکی Cabri 3D در سایر برنامه‌ها
 • درس پنجم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش یکم‌‌
  • برخورد کره و صفحه
  • برخورد دو کره
  • ترسیم سه هرم درون مکعب
  • ترسیم و برش مکعب‌مربع
  • ترسیم و گسترش مکعب‌مربع
  • ترسیم کره محاط شده در استوانه
 • درس ششم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش دوم‌‌
  • طراحی مولکول شیمیایی اتانول
  • ترسیم مخروط با دوران مثلث قائم‌الزاویه
  • متحرک‌سازی احجام هندسی استوانه، مخروط و کره
  • برخورد مخروط و صفحه و متحرک‌سازی آن
  • برخورد کره و صفحه و متحرک‌سازی آن
  • ترسیم و گسترش هرم شش‌وجهی ناقص
 • درس هفتم: مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش سوم
  • طراحی راه‌پله دوار
  • طراحی و متحرک‌سازی آب‌پاش دوار
  • طراحی و انیمیشن چرخ و فلک
  • طراحی و انیمیشن شهربازی بچه‌ها
  • طراحی و انیمیشن تاب‌بازی بچه‌ها
  • طراحی و متحرک‌سازی هلی‌کوپتر

 

مفید برای
 • ریاضی
 • فیزیک
 • مهندسی شیمی
 • نقشه کشی
 • آموزش تجسمی و مفهومی اشکال هندسی به دانش‌آموزان

پیش نیاز

آشنایی با هندسه مقدماتی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Cabri 3D v2.1.2 - این آموزش برای کلیه نسخه‌ها می‌‍تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر نرم‌افزار Cabri 3D
۲. ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش یکم
۳. ابزارهای کاربردی Cabri 3D - بخش دوم
۴. ابزارها و توابع تکمیلی و پیشرفته Cabri 3D
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مثال‌ها و مسائل کاربردی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۲۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCBR9906
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش نرم افزار Cabri 3D برای مدل سازی اشکال هندسی و هندسه فضایی
نظرات

تا کنون ۵۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
 قرار دادن تصاویر استاتیکی در سایر برنامه ها |  قرار دادن دینامیکی Cabri 3D در سایر برنامه ها | Analytical geometry | Bisector Plane | CABRI | cabri 3d functions | Cabri 3D v2.1.2 | Carbi 3D Software | Central Symmetry | Conical design and construction | Convex Polyhedron | Coordinate & Equation | Cross Product | Cut Polyhedron | Dot Product | Equilateral Triangle | Geometric elements construction | Geometric shapes drawing | Geometry auxiliary software | Half Plane | Half Turn | Intersection Curve | Intersection Points | Manipulation | Measurement Transfer | Open Polyhedron | Pentagram | Perpendicular | Perpendicular Bisector | Prism | Prism drawing | Redefinition | Reflection | Regular Decagon | Regular Dodecagon | Regular Dodecahedron | Regular Hexagon | Regular Icosahedron | Regular Octagon | Regular Octahedron | Regular Pentagon | Regular Tetrahedron | Spatial drawings | Spatial surface design | Spatial surface expansion | Spatial volume drawing | Sphere and plane collision | Tetrahedron | trajectory | ابزار اندازه‌گیری Cabri 3D | ابزار استوانه Cabri 3D | ابزار انتخاب‌گر Cabri 3D | ابزار انتقال Cabri 3D | ابزار انتقال اندازه Cabri 3D | ابزار انعکاس Cabri 3D | ابزار بردار Cabri 3D | ابزار بردار حاصل‌ ضرب Cabri 3D | ابزار بردار مجموع Cabri 3D | ابزار برش چندوجهی Cabri 3D | ابزار بزرگ‌نمایی Cabri 3D | ابزار بیضی Cabri 3D | ابزار پاره‌خط Cabri 3D | ابزار پنج‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار ترسیم منحنی‌ Cabri 3D | ابزار تعامد Cabri 3D | ابزار تعریف مجدد مکان Cabri 3D | ابزار تقارن محوری Cabri 3D | ابزار تقارن مرکزی Cabri 3D | ابزار توازی Cabri 3D | ابزار چند‌ضلعی Cabri 3D | ابزار چند‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار چندوجهی باز Cabri 3D | ابزار چندوجهی محدب Cabri 3D | ابزار چندوجهی منتظم Cabri 3D | ابزار چهار‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار چهاروجهی Cabri 3D | ابزار چهار‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار حجم Cabri 3D | ابزار خط Cabri 3D | ابزار دایره Cabri 3D | ابزار ده‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار دوازده‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار دوران Cabri 3D | ابزار زاویه Cabri 3D | ابزار ستاره پنج‌پر Cabri 3D | ابزار سه‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار سهمی Cabri 3D | ابزار شش‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار شش‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار صفحه Cabri 3D | ابزار صفحه عمود‌منصف Cabri 3D | ابزار صفحه نیمساز Cabri 3D | ابزار ضرب اسکالر Cabri 3D | ابزار ضرب نقطه ای Cabri 3D | ابزار طول Cabri 3D | ابزار فاصله Cabri 3D | ابزار قطاع Cabri 3D | ابزار کره Cabri 3D | ابزار کمان Cabri 3D | ابزار متوازی‌السطوح Cabri 3D | ابزار مثلث Cabri 3D | ابزار مثلث متساوی‌الاضلاع Cabri 3D | ابزار محاسبات Cabri 3D | ابزار مختصات و معادلات Cabri 3D | ابزار مخروط Cabri 3D | ابزار مربع Cabri 3D | ابزار مساحت Cabri 3D | ابزار مسیر اثر Cabri 3D | ابزار مکعب مستطیل Cabri 3D | ابزار مکعب‌مربع Cabri 3D | ابزار منحنی تقاطع Cabri 3D | ابزار نقطه Cabri 3D | ابزار نقطه اشتراک Cabri 3D | ابزار نقطه تقاطع Cabri 3D | ابزار نقطه میانی Cabri 3D | ابزار نیم صفحه Cabri 3D | ابزار نیم‌خط Cabri 3D | ابزار هذلولی Cabri 3D | ابزار هرم Cabri 3D | ابزار هشت‌ضلعی منتظم Cabri 3D | ابزار هشت‌وجهی منتظم Cabri 3D | ابزار وارونگی Cabri 3D | ابزارهای ایجاد نقاط Cabri 3D | ابزارهای پیشرفته Cabri 3D | ابزارهای تبدیلات هندسی Cabri 3D | ابزارهای ترسیم سطوح Cabri 3D | ابزارهای چند وجهی‌ Cabri 3D | ابزارهای ساختارهای وابسته Cabri 3D | ابزارهای کاربردی CABRI 3D | ابزارهای محاسبه Cabri 3D | امکانات Cabri 3D | انیمیشن سازی Cabri 3D | برخورد کره و صفحه | ترسیم احجام فضایی | ترسیم منشور در cabri | ترسیمات فضایی در Cabri | توابع تکمیلی Cabri 3D | قفل‌گذاری نقاط Cabri 3D | نرم افزار کمکی هندسه | نرم افزار هندسه | نرم‌افزار Cabri 3D | هندسه تحلیلی | هندسه فضایی | ویرایش مختصات نقاط Cabri 3D
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی
×