×
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته

آموزش مبانی بیومکانیک ۱ - بخش دوم - پیش ثبت نام

آموزش مبانی بیومکانیک ۱ - بخش دوم - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ویرایش
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش مبانی بیومکانیک ۱ - بخش دوم - پیش ثبت نام

در این آموزش، بیومکانیک اندام تحتانی و ستون مهره‌ها که شامل: ساختار، حرکات و جراحت‌ها و آسیب‌های این اندام‌ها است و همچنین مفاهیم و تعاریف سینماتیک خطی و زاویه‌ای و سینتیک خطی و زاویه‌ای حرکت بدن انسان تدریس شده است و سپس به معادلات تعادل استاتیک و دینامیک بدن انسان و حرکات و نیروهای وارده بر انسان در محیط سیال، پرداخته شده است. در این فرادرس، حرکات و عضلات بدن انسان نیز توضیح داده می‌شود. درس مبانی بیومکانیک ۲ که جزء مباحث درسی رشته بیومکانیک و همچنین از جمله مباحث بسیار مهم در آزمون کارشناسی ارشد محسوب می‌شود، ۱۵ تست از ۳۰ تست مجموعه پزشکی این رشته را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به این که منابع موجود برای درس مبانی بیومکانیک محدود است، این فرادرس بستر مناسبی را برای یادگیری مفاهیم پایه‌ای این درس ایجاد می‌کند.

آموزش مبانی بیومکانیک ۱ - بخش دوم - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ویرایش
زمان تقریبی انتشار: ۲ تا ۷ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

هدف از درس مبانی بیومکانیک ۲ (Biomechanics)، آموزش مفاهیم پایه‌ای بیومکانیک است. دانستن مفاهیم اولیه این علم برای تمامی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک و بیومتریال و دانشجویان رشته توانبخشی و متخصصان فیزیوتراپی، پزشکان، مربیان و تمامی افرادی که با این مسائل سر و کار دارند، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین این فرادرس، برای دانشجویان مهندسی مکانیک که تصمیم به شرکت در آزمون رشته بیومکانیک در مقاطع بالاتر را دارند نیز، منبع مناسبی به شمار می‌رود.

در این آموزش، بیومکانیک اندام تحتانی و ستون مهره‌ها که شامل: ساختار، حرکات و جراحت‌ها و آسیب‌های این اندام‌ها است و همچنین مفاهیم و تعاریف سینماتیک خطی و زاویه‌ای و سینتیک خطی و زاویه‌ای حرکت بدن انسان تدریس شده است و سپس به معادلات تعادل استاتیک و دینامیک بدن انسان و حرکات و نیروهای وارده بر انسان در محیط سیال، پرداخته شده است. در این فرادرس، حرکات و عضلات بدن انسان نیز توضیح داده می‌شود.

درس مبانی بیومکانیک ۲ که جزء مباحث درسی رشته بیومکانیک و همچنین از جمله مباحث بسیار مهم در آزمون کارشناسی ارشد محسوب می‌شود، ۱۵ تست از ۳۰ تست مجموعه پزشکی این رشته را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به این که منابع موجود برای درس مبانی بیومکانیک محدود است، این فرادرس بستر مناسبی را برای یادگیری مفاهیم پایه‌ای این درس ایجاد می‌کند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: بیومکانیک اندام تحتانی
  • ساختار مفصل هیپ (Hip Joint)
  • حرکات هیپ
  • نیروهای وارد بر استخوان هیپ
  • جراحت‌های شایع استخوان هیپ
  • شکستگی‌ها
  • کوفتگی‌ها
  • کشیدگی‌ها
  • ساختار زانو
  • مفصل تیبیوفمورال (Tibiofemoral Joint)
  • مفصل ﭘﺎﺗﻠﻮﻓﻤﻮرال (Patellofemoral Joint)
  • مینیسک (Meniscus)
  • لیگامان‌ها (Ligament)
  • کپسول مفصلی و کیسه زلالی
  • حرکات زانو
  • بارهای اعمالی روی زانو
  • جراحت‌های شایع زانو و قسمت پایین پا
  • آسیب‌دیدگی لیگامان صلیبی قدامی
  • آسیب‌دیدگی لیگامان صلیبی خلفی
  • آسیب‌دیدگی لیگامان دو‌طرف میانی
  • آسیب‌دیدگی مینیسک
  • سندروم اصطکاک باند ایلیوتیبیال (Iliotibial)
  • سندروم درد مفصل پاتلوفمورال
  • درد و ورم ساق پا
  • ساختار قوزک پا
  • حرکات قوزک پا
  • جراحت‌های قوزک پا
  • ساختار پا
  • مفاصل پا
  • حرکات پا
  • بارهای اعمالی بر پا
  • جراحت‌های شایع پا
 • درس دوم: بیومکانیک ستون مهره‌ها
  • ساختار ستون مهره‌ها
  • حرکات ستون مهره‌ها
  • عضلات ستون مهره‌ها
  • نیروهای اعمالی بر ستون مهره‌ها
  • جراحت‌های معمول پشت و گردن
  • درد در ناحیه کمر
  • جراحت‌های بافت نرم
  • شکستگی‌های حاد و شدید
  • شکستگی‌های فشاری
  • فتق دیسک
  • جراحت‌های ضربه‌ای
 • درس سوم: سینماتیک خطی حرکت انسان
  • مسافت و جابه‌جایی
  • سرعت اسکالر و سرعت برداری
  • شتاب
  • سینماتیک حرکت پرتابی
  • عوامل تاثیرگذار بر حرکت پرتابی
  • زاویه پرتاب و سرعت و ارتفاع نسبی پرتاب
  • تحلیل حرکت پرتابی
 • درس چهارم: سینماتیک زاویه‌ای حرکت انسان
  • بررسی سینماتیک زاویه‌ای حرکت بدن
  • اندازه‌گیری زوایا
  • زوایای نسبی و مطلق
  • ابزارهای اندازه‌گیری زوایای بدن
  • روابط سینماتیک زاویه‌ای
  • مسافت طی‌شده و جابه‌جایی زاویه‌ای
  • سرعت لحظه‌ای و سرعت زوایه‌ای
  • شتاب زاویه‌ای
  • ارتباط بین حرکت خطی و زاویه‌ای
 • درس پنجم: سینتیک خطی حرکت انسان
  • قوانین نیوتن (Newton's Laws)
  • قانون اینرسی (Inertia)
  • قانون شتاب
  • قانون عکس‌العمل
  • قانون جاذبه
  • رفتار مکانیکی اجسام در تماس
  • نیروی اصطکاک
  • تکانه
  • ضربه
  • برخورد
  • رابطه کار، انرژی و توان
 • درس ششم: سینتیک زاویه‌ای حرکت انسان
  • مقاومت در برابر شتاب زاویه‌ای
  • ممان ‌اینرسی (Moment of Inertia)
  • ممان ‌اینرسی بدن انسان
  • اندازه حرکت زاویه‌ای
  • بقای اندازه حرکت زاویه‌ای
  • انتقال حرکت زاویه‌ای
  • تغییر اندازه حرکت زاویه‌ای
  • آنالوگ‌های زاویه‌ای قوانین حرکتی نیوتن
  • قانون اول و دوم و سوم نیوتن
  • نیروی گریز از مرکز
 • درس هفتم: تعادل و حرکت بدن انسان
  • تعادل و گشتاور
  • اهرم
  • معادلات تعادل استاتیک
  • معادلات تعادل دینامیک
  • مرکز گرانش
  • پایداری و تعادل
 • درس هشتم: حرکت انسان در محیط سیال
  • سیالات و خواص آن‌ها
  • حرکت نسبی
  • جریان متلاطم و لایه‌ای
  • شناوری و ویژگی نیروهای شناوری
  • نیروی پسا (Drag)
  • نیروی لیفت (Lift)
  • نیروی رانش در محیط سیال

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی پزشکی

پیش نیاز

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مبانی بیومکانیک ۱ - بخش دوم - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVBME97051
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

sama
sama

زودتر قرارش بدین حتما عالیه.ممنون

ali
ali

خیلی عالی

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی پزشکی | مهندسی مکانیک
برچسب‌ها:
anatomical levers | breaststroker's knee | centripetal force | Disc Herniation | human body moment of inertia | Ligament | linear and angular acceleration | low of inertia | magnus effect | Meniscus | meniscus injuries | Patellofemoral Joint | Patellofemoral Joint | principal of work and energy | prophylactic knee bracing | Tibiofemoral Joint | Tibiofemoral Joint | tools for measuring body angle | آسیب دیدگی مینیسک | آسیب دیدگی مینیسک | آموزش مبانی بیومکانیک | ابزار اندازه گیری زوایای بدن | اصطکاک باند ایلیوتیبیال | انتقال حرکت زاویه ‌ای بدن | اندازه حرکت زاویه‌ ای بدن | اندازه ‌گیری زوایای بدن | اهرم های آناتومیکی | اینورژن و اورژن | بارهای اعمالی بر پا | بارهای اعمالی روی زانو | بررسی جراحت‌ های ضربه ‌ای | بررسی حرکات زانو | بررسی ساختار پا | بررسی کپسول مفصلی | بررسی کیسه زلالی | بررسی لیگامان‌ ها | بررسی مفاصل پا | بررسی مینیسک | بررسی نیروی اصطکاک | بیومکانیک اندام تحتانی | بیومکانیک اندام تحتانی | بیومکانیک اندام تحتانی | بیومکانیک ستون مهره ‌ها | بیومکانیک ستون مهره ‌ها | تئوری نیروی لیفت رانشی | تحلیل حرکت پرتابی | جا به‌ جایی زاویه‌ ای بدن | جراحت‌ های استخوان هیپ | جراحت های بافت نرم | جراحت های شایع پا | جراحت‌ های شایع زانو | جراحت های شایع هیپ | جراحت های قسمت پایین پا | جراحت های قوزک پا | جراحت‌ های معمول پشت | جراحت‌ های معمول گردن | حرکات ستون مهره‌ ها | حرکات قوزک پا | حرکات هیپ | حرکت ابداکشن افقی | حرکت ادداکشن افقی | حرکت انسان در محیط سیال | حرکت فلکشن | درد مفصل پاتلوفمورال | درس مبانی بیومکانیک | درس مبانی بیومکانیک | درس مبانی بیومکانیک 2 | درس مبانی بیومکانیک دو | رفتار مکانیکی اجسام در تماس | روابط سینماتیک زاویه ‌ای | زانوبندهای محافظ زانو | زانوی شنای قورباغه | زوایای مطلق حرکت بدن | زوایای نسبی حرکت بدن | ساختار ستون مهره ها | ساختار قوزک پا | ساختار مفصل هیپ | سندروم اصطکاک ایلیوتیبیال | سینتیک خطی حرکت انسان | سینتیک خطی حرکت انسان | سینتیک زاویه‌ ای حرکت انسان | سینتیک زاویه‌ ای حرکت انسان | سینماتیک حرکت پرتابی | سینماتیک خطی حرکت انسان | سینماتیک خطی حرکت انسان | سینماتیک زاویه ای حرکت انسان | سینماتیک زاویه ای حرکت انسان | سینماتیک زاویه ای حرکت بدن | شتاب زاویه‌ ای حرکت بدن | شکستگی های فشاری | عضلات ستون مهره ها | فتق دیسک | لیگامان | لیگامان دو ‌طرف میانی | لیگامان صلیبی خلفی | لیگامان صلیبی قدامی | لیگامان صلیبی قدامی | مبانی بیومکانیک | مبانی بیومکانیک 2 | مبانی بیومکانیک دو | معادلات تعادل استاتیک | معادلات تعادل دینامیک | مفاهیم اولیه بیومکانیک | مفاهیم پایه‌ بیومکانیک | مفصل اینترمتاتارسال | مفصل ﭘﺎﺗﻠﻮﻓﻤﻮرال | مفصل پتلافمورال | مفصل تارسومتاتارسال | مفصل تیبیوفمورال | مفصل تیبیوفمورال | مفصل سابتالار | مفصل هیپ | ممان‌ اینرسی بدن انسان | ممان‌ اینرسی بدن انسان | مینیسک | نیروهای وارده ستون مهره ‌ها | نیروی پسا | نیروی رانش در محیط سیال | نیروی لیفت | نیروی وارده استخوان هیپ | ویژگی نیروهای شناوری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی