آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

مهندس محمد حسن خراسانی زاده
مهندس محمد حسن خراسانی زاده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی


محمد حسن خراسانی زاده دانشجوی دکتری هسته ای گرایش پرتوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشند. ایشان در زمینه روش درمانی BNCT دارای کارهای تحقیقاتی بوده و در حال حاضر مشغول پژوهش بر روی آشکارسازهای TLD در زمینه نانو دزیمتری و میکرو دزیمتری پرتوها می باشند. (+)بشر همواره در معرض تابش پرتوهای مختلف قرار دارد: پرتوهای کیهانی، مراکز تصویربرداری، رادیوتراپی و … دریافت پرتو بیش از حد مجاز باعث بروز عوارض بعضاً جبران ناپذیری می گردد. بنابراین ضروری می باشد تا همواره میزان دز رسیده به جوامع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آسیب های وارده جلوگیری نمود.

👤 مدرس: مهندس محمد حسن خراسانی زاده
روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی

وضعیت انتشار در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در کادر زیر ایمیل خود را درج نمایید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  بشر همواره در معرض تابش پرتوهای مختلف قرار دارد: پرتوهای کیهانی، مراکز تصویربرداری، رادیوتراپی و … دریافت پرتو بیش از حد مجاز باعث بروز عوارض بعضاً جبران ناپذیری می گردد. بنابراین ضروری می باشد تا همواره میزان دز رسیده به جوامع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آسیب های وارده جلوگیری نمود. همچنین با توجه به گسترش علم متدهای تصویر برداری مختلفی با به کارگیری امواج الکترومغناطیس ابداع شده است که اصول اولیه همه این متدها آشکارسازی این امواج می باشد. بنابراین افزایش دانش آشکارسازی و بهبود سیستم های آشکارسازی باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری ها می گردد.

  به عنوان مثال با افزایش دقت سیستم آشکارسازی در تصویر برداری CT می توان به رزولوشن بهتر دست یافت که این امر نیز باعث تشخیص هر چه بهتر ضایعات وارده به بیمار می گردد.

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: چشمه های تابشی
   • یکاها و تعاریف اولیه
   • چشمه های الکترون های سریع
   • چشمه های ذرات باردار سنگین
   • چشمه تابش الکترومغناطیس
   • چشمه های نوترون
  • درس دوم: برهم کنش های تابش
   • برهم کنش های ذرات باردار سنگین
   • برهم کنش های الکترون های سریع
   • برهم کنش های پرتوهای گاما
   • برهمکنش های نوترون
   • پرتودهی تابش و دز
  • درس سوم: آمار توصیفی و تحلیلی در آشکارسازی
   • توصیف داده ها
   • مدل های آماری
   • کاربردهای مدل های آماری
   • بهینه سازی آمارهای شمارشی
   • انتشار خطا
   • محدودیت های قابلیت آشکارسازی
   • توزیع بازه های زمانی
  • درس چهارم: ویژگی های کلی آشکارسازها
   • مدل کلی آشکارساز
   • مدهای آشکارسازی
   • طیف های پالس
   • منحنی های شمارش
   • قدرت تفکیک انرژی
   • بازده آشکارسازی
   • زمان مرگ آشکارسازها
  • درس پنجم: اتاقک های یونیزاسیون
   • یونیزاسیون در گازها
   • جمع آوری بارها
   • عملکرد اتاقک یونیزاسیون
   • اندازه گیری دز تابشی
   • کاربرد اتاقک یونیزاسیون
   • عملکرد مد پالسی در اتاقک یونیزاسیون
  • درس ششم: شمارنده های تناسبی
   • تکثیر یون های گازی
   • طراحی شمارنده های تناسبی
   • بازده
   • انواع شمارنده های تناسبی
   • آشکارسازهای گازی ریز الگو
  • درس هفتم: شمارنده های گایگر – مولر
   • تخلیه الکتریکی گایگر
   • گازهای پرکننده
   • فرونشانی
   • رفتار زمانی
   • منحنی شمارش گایگر
   • ویژگی های طراحی
   • بازده
  • درس هشتم: آشکارسازهای سوسوزن
   • سوسوزن های آلی
   • سوسوزن های غیر آلی
   • جمع آوری نور و نصب سوسوزن
  • درس نهم: لامپ های تکثیرگر فوتون و فوتودیودها
   • فوتوکاتد
   • تکثیر الکترونی
   • خصوصیات لامپ تکثیرگر فوتون
   • تجهیزات جانبی
   • فوتودیودها
   • تحلیل پالس سوسوزنی
   • لامپ های تکثیرکننده ترکیبی
   • لامپ های تکثیر کننده حساس به مکان
   • آشکارسازهای فوتو یونیزاسیون
  • درس دهم: طیف سنجی با استفاده از آشکارسازهای سوسوزن
   • مسائل کلی در طیف نگاری پرتوهای گاما
   • برهمکنش های پرتوهای گاما
   • توابع پاسخ
   • تابش های ثانویه ایجاد شده
   • اثرات ناشی از مواد اطراف آشکارساز
   • روش های همزمانی در طیف سنجی پرتوهای گاما
   • ویژگی های طیف سنج های سوسوزن پرتوهای گاما
   • آشکارسازهای تخصصی بر مبنای سوسوزنی
  • درس یازدهم: آشکارسازهای نیمه رسانا
   • خصوصیات نیمه رساناها
   • برهمکنش پرتو ها در نیمه رساناها
   • آشکارسازهای نیمه رسانا
   • پیکر بندی آشکارسازهای نیمه رسانا
   • ویژگی های کاربردی
   • کاربرد آشکارسازهای سیلیکونی
  • درس دوازدهم: آشکارسازهای ژرمانیومی
   • مفاهیم کلی
   • خصوصیات آشکارسازهای ژرمانیومی
   • مشخصات کاربردی آشکارسازهای ژرمانیومی
   • آشکارسازی پرتوهای گاما با استفاده از آشکارسازهای ژرمانیومی
  • درس سیزدهم: سایر آشکارسازهای جامد
   • آشکارسازهای سوق لیتیومی
   • مواد آشکارساز نیمه رسانا (غیر از سیلیسیم و ژرمانیوم)
   • آشکارسازهای Avalanche
   • آشکارسازهای حساس به نور
   • آشکارسازهای نیمه رسانای حساس به مکان
  • درس چهاردهم: روش های آشکارسازی نوترون های کند
   • واکنش های نوترونی مطلوب در آشکارسازی نوترون
   • آشکارسازی بر مبنای واکنش های بور
   • آشکارسازی بر مبنای سایر واکنش ها
   • تجهیزات راکتور
  • درس پانزدهم: آشکارسازی نوترون های تند و طیف نگاری
   • شمارنده های نوترونی
   • آشکارسازی نوترون سریع بر مبنای واکنش های القائی
   • آشکارسازی نوترون سریع بر اساس پراکندگی
  • درس شانزدهم: سایر آشکارساز
   • آشکارساز چرنوکوف
   • آشکارسازهای گازی خود فرونشان
   • طیف نگارهای گاز زنون پرفشار
   • شمارنده های تناسبی و یونیزاسیون مایعات
   • آشکارسازهای کریوژنیک
   • دزیمترهای ترمولومینسانس
   • آشکارسازهای Track-Etch
   • آشکارسازهای Bubble
   • آشکارسازی نوترون بر مبنای فعال سازی
  • درس هفدهم: زمینه و حفاظ سازی
   • منابع پرتو زمینه
   • زمینه در طیف پرتوهای گاما
   • زمینه در سایر آشکارسازها
   • حفاظ سازی آشکارسازها
   • روش های کاهش پرتوهای زمینه

   

  مفید برای رشته های
  • مهندسی پرتو پزشکی
  • مهندسی هسته ای (تمام گرایش ها)
  • فیزیک


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVBME106
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین)  سایر آموزش های مهندس محمد حسن خراسانی زاده  مطالب مرتبط


  دیدگاه ها

  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  امتیاز شما به این آموزش:

  *
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در کادر زیر ایمیل خود را درج نمایید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران

عضویت در خبرنامه فرادرس

برای دریافت اخبار مربوط به آخرین فرادرس های منتشر شده، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید.


تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
فرادرس مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان