فرادرس
فرصت باقیمانده
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته

آموزش بیوشیمی عمومی (ساختار و متابولیسم) - پیش ثبت نام

آموزش بیوشیمی عمومی (ساختار و متابولیسم) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید. .
آموزش بیوشیمی عمومی (ساختار و متابولیسم) - پیش ثبت نام

چکیده

بیوشیمی به معنای شیمی حیات یا ماده زنده است که از دو کلمه بیو به معنی حیات یا زنده و شیمی که به مواد و واکنش های شیمیایی اشاره دارد، تشکیل شده است. بنابراین شیمی حیات (بیوشیمی) به ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده بخش های زنده و روابط آن ها اشاره دارد، به بیان بهتر مواد اصلی تشکیل دهنده جانداران اساس و موضوع دانش بیوشیمی است.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

بیوشیمی به معنای شیمی حیات یا ماده زنده است که از دو کلمه بیو به معنی حیات یا زنده و شیمی که به مواد و واکنش های شیمیایی اشاره دارد، تشکیل شده است. بنابراین شیمی حیات (بیوشیمی) به ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده بخش های زنده و روابط آن ها اشاره دارد، به بیان بهتر مواد اصلی تشکیل دهنده جانداران اساس و موضوع دانش بیوشیمی است.

از آن جا که بنیادی ترین واحد زنده، سلول است، در بیوشیمی، ترکیبات و روابط شیمیایی سلول ها مورد مطالعه قرار می گیرد. مواد اصلی تشکیل دهنده سلول ها، آب و بیومولکول ها (کربوهیدرات، لیپید، پروتئین و نوکلئیک اسید) هستند که در این آموزش به آن ها خواهیم پرداخت. در درس اول و دوم به بررسی ساختارهای آب و بیومولکول ها خواهیم پرداخت. آب مولکولی است که در عالم بی جان نیز وجود دارد، اما از آن جا که خواص آب بر روی ساختار و فعالیت تمام بیومولکول ها (مولکول های زیستی) تاثیر می گذارد، در ابتدا به بررسی مولکول آب پرداخته و در ادامه ساختار بیومولکول ها را بررسی خواهیم نمود.

در درس سوم در ارتباط با بیوانرژتیک و متابولیسم بیومولکول ها در شرایط سلول خواهیم پرداخت. شناخت نقش آنزیم ها، پدیده های خود تنظیمی، شناسایی واکنش های مولکولی درون سلول ها به همراه جزئیات آن ها، چگونگی تولید، مصرف و ذخیره انرژی و دیگر پدیده های حیاتی در سلول های بدن از جمله مواردی است که در بخش سوم به آن می پردازیم.

بنابراین هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با اصول و مفاهیم بیوشیمیایی و درک روابط شیمیایی موجود در سلول ها و بافت ها و همچنین مطالعه عملکرد بیومولکول ها در چرخه های متابولیسمی سلول است.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر بیوشیمی عمومی
  • مقدمه
  • تاریخچه بیوشیمی و اهمیت آن
  • پیش نیازهای بیوشیمی
  • آب
   • ساختار آب
   • خواص آب
   • پیوندهای آب
   • یونیزاسیون آب
   • مقیاس pH
   • بافر یا تامپون
  • تمرین
 • درس دوم: ساختار مولکول های زیستی
  • کربوهیدرات ها
   • زیربنای ساختاری کربوهیدرات ها
   • طبقه بندی و انواع کربوهیدرات ها (مونو، الیگو و پلی ساکارید)
   • خواص فیزیکوشیمیایی کربوهیدرات ها
   • نقش و اهمیت انواع کربوهیدرات ها
   • قندهای ترکیبی (گلیکوکونژوگه ها)
   • تمرین
  • لیپیدها
   • انواع لیپیدها
    • اسیدهای چرب و انواع آن‌ ها
    • گلیسرولیپیدها
    • فسفولیپیدها (Phospholipid)
    • اسفنگولیپیدها (Sphingolipid)
    • لیپیدهای ایزوپرنی
    • استروئیدها
   • رفتار لیپیدها در آب (میسل و لیپوزوم)
   • تمرین
  • پروتئین ها
   • آمینواسیدها (انواع، گروه بندی، خواص فیزیکی شیمیایی)
   • پیوند پپتیدی و پلی پپتیدها
   • ساختار اول تا چهارم پروتئین ها
   • نقش پروتئین ها
   • آنزیم ها (انواع و طبقه بندی)
   • تمرین
  • نوکلئیک اسیدها
   • انواع و ساختار
   • باز آلی و انواع
   • نوکلئوتیدها (Nucleotide)
   • نوکلئیک اسیدها
   • خواص فیزیکوشیمیایی نوکلئیک اسیدها
   • تمرین
 • درس سوم: متابولیسم و بیوانرژتیک
  • اصول بیوانرژتیک
   • مفاهیم و قوانین ترمودینامیک
   • آنتالپی و آنتروپی
   • انرژی آزاد و تعادل شیمیایی
   • پیوندهای پر انرژی و ترکیبات
   • واکنش ‌های اکسیداسیون و احیا و پتانسیل احیایی
   • تمرین
  • ساختار و عملکرد آنزیمی
   • طبقه بندی آنزیم ها، انواع و فعال کننده آن‌ ها
   • زیموژن و ایزوآنزیم ها
   • سنیتیک آنزیمی
   • اصول بازدارندگی و تنظیم فعالیت آنزیمی
   • تمرین
  • ویتامین ها و کوآنزیم ها (طبقه بندی، انواع و عمل)
  • متابولیسم قندها
   • گلیکولیز (Glycolysis)
   • تخمیر
   • چرخه اسید سیتریک (سیکل کربس)
   • زنجیره انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو
   • گلیکونئوژنز (Gluconeogenesis)
   • مسیر پنتوز فسفات
   • متابولیسم گلیکوژن
   • تمرین
  • متابولیسم لیپیدها
   • بیوسنتز اسیدهای چرب
   • اکسیداسیون اسیدهای چرب
   • هیدرولیز تری گلسیریدها و فسفولیپیدها
   • تمرین
  • متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
   • تجزیه آمینواسیدها و چرخه اوره
   • بیوسنتز آمینواسیدها
   • تجزیه نوکلئوتیدها
   • سنتز پورین ها و پیریمیدین ها (Pyrimidine)
   • تمرین
 
مفید برای رشته های
 • زیست شناسی
 • علوم پزشکی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر


راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بیوشیمی عمومی (ساختار و متابولیسم) - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVBIO124
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)دسته های مرتبط: علوم پزشکی

برچسب‌ها: آب | آمینواسیدها | آنتالپی و آنتروپی | آنزیم ها | استروئیدها | اسفنگولیپیدها | اسیدهای چرب | اصول بیوانرژتیک | اکسیداسیون اسیدهای چرب | الیگو | انرژی آزاد | انواع کربوهیدرات ها | انواع لیپیدها | ایزوآنزیم ها | باز آلی | بافر یا تامپون | بیوانرژتیک | بیوسنتز آمینواسیدها | بیوسنتز اسیدهای چرب | بیوشیمی | بیوشیمی عمومی | بیومولکول ها | پتانسیل احیایی | پروتئین ها | پلی پپتیدها | پلی ساکارید | پیریمیدین ها | پیوند پپتیدی | پیوندهای آب | تاریخچه بیوشیمی | تجزیه آمینواسیدها | تجزیه نوکلئوتیدها | تخمیر | تعادل شیمیایی | تنظیم فعالیت آنزیمی | چرخه اسید سیتریک | چرخه اوره | خواص آب | خواص فیزیکوشیمیایی کربوهیدرات ها | دانش بیوشیمی | رفتار لیپیدها در آب | زنجیره انتقال الکترون | زیموژن | ساختار آب | ساختار کربوهیدرات ها | ساختار مولکول های زیستی | ساختارهای آب | سنتز پورین ها | سنیتیک آنزیمی | سیکل کربس | شیمی حیات | طبقه بندی آنزیم ها | عملکرد آنزیمی | فسفوریلاسیون اکسیداتیو | فسفولیپیدها | قندهای ترکیبی | قوانین ترمودینامیک | کربوهیدرات | کربوهیدرات ها | گلیسرولیپیدها | گلیکوکونژوگه ها | گلیکولیز | گلیکونئوژنز | لیپید | لیپیدها | لیپیدهای ایزوپرنی | متابولیسم بیومولکول ها | متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار | متابولیسم قندها | متابولیسم گلیکوژن | متابولیسم لیپیدها | متابولیسم و بیوانرژتیک | متابولیسمی سلول | مسیر پنتوز فسفات | مقیاس PH | مولکول های زیستی | مونو | نقش پروتئین ها | نوکلئوتیدها | نوکلئیک اسید | نوکلئیک اسیدها | هیدرولیز تری گلسیریدها | واکنش های اکسیداسیون | واکنش های شیمیایی | ویتامین ها و کوآنزیم ها | یونیزاسیون آب