Faradars Discount
x عدم نمایش آخرین فرصت‌ جشنواره تخفیف تابستانه ۴۰٪ تخفیف کد تخفیف: SMR99 کلیک کنید .
فرصت باقیمانده

آموزش فیزیولوژی غشا – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها
آموزش فیزیولوژی غشا

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

گروه مدرسین فرادرس
گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از ۵ درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد. (+)غشا، یکی از اجزای اصلی واحدهای تشکیل دهنده موجودات بوده که مکانی برای شروع بسیاری از واکنش های زیستی است. آشنایی با این ساختار و مکانیسم هایی که در این بخش انجام می شود، برای تفسیر انواع فرایندهای انجام شده در بدن موجود زنده که نتیجه آن یا در داخل بدن یا در ظاهر نشان داده خواهد شد، آشنایی با ساختار غشا و فرایندهای رخ داده در آن را ضروری ساخته و با توجه به این که منبع جامعی در این حوزه وجود ندارد و از سویی دیگر ممکن است در کلاس های درس نیز فرصت کافی برای ارائه مطالب وجود نداشته نباشد، بر آن شدیم تا آموزشی را در این حوزه فراهم سازیم که امیدواریم مفید باشد.

👤 مدرس: گروه مدرسین فرادرس

وضعیت انتشار در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  غشا، یکی از اجزای اصلی واحدهای تشکیل دهنده موجودات بوده که مکانی برای شروع بسیاری از واکنش های زیستی است. آشنایی با این ساختار و مکانیسم هایی که در این بخش انجام می شود، برای تفسیر انواع فرایندهای انجام شده در بدن موجود زنده که نتیجه آن یا در داخل بدن یا در ظاهر نشان داده خواهد شد، آشنایی با ساختار غشا و فرایندهای رخ داده در آن را ضروری ساخته و با توجه به این که منبع جامعی در این حوزه وجود ندارد و از سویی دیگر ممکن است در کلاس های درس نیز فرصت کافی برای ارائه مطالب وجود نداشته نباشد، بر آن شدیم تا آموزشی را در این حوزه فراهم سازیم که امیدواریم مفید باشد.

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: جداسازی غشا و مورفولوژی آن استفاده از اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی، ویژگی های گرادیان مختلف
   • مقدمه ای بر غشا
   • مطالعه غشا
   • مشخصات مورفولوژیکی غشا
   • لیپیدهای غشا
   • کربوهیدرات های غشا
   • پروتئین های غشا
   • سیالیت غشا
   • انتقال مواد در غشا
   • انتشار
   • انتقال تسهیل شده
   • انتقال فعال
   • اسمز
   • اندوسیتوز
   • اگزوسیتوز
  • درس دوم: ساختار و انواع محل مسیرهای پیام رسانی و دریافت پیام به وسیله گیرنده های پروتئینی انتقال دهنده پیام
   • انواع مکانیزم ها برای ارسال اثر مولکول پیام رسان برای اعمال سلولی
   • انواع ارتباط بین سلولی
   • دسموزوم ها
   • اتصالات محکم
   • اتصالات سوراخدار
   • انتقال سیناپسی
   • گیرنده های غشا
   • پروتئین های پذیرنده و فعال شدن آن ها
   • فعال شدن گیرنده
   • انواع پروتئین های کانالی
   • پروتئین های حامل
   • انواع پروتئین کینازها
   • فسفاتازها
   • انواع پروتئین های GTPase
  • درس سوم: هورمون ها و ماهیت شیمیایی
   • هورمون ها
   • اندام هدف
   • ترکیب و مکانسیم فعالیت هورمون
   • هورمون های پپتیدی
   • هورمون های استروییدی
   • هورمون های مشتق از آمینواسید
   • رتینوئیدها
   • NO
   • اگونیست ها و انتاگونیست های گیرنده
  • درس چهارم: بر هم کنش هورمون و گیرنده
   • تحریک سنتز cAMP با آدرنالین و نورآدرنالین
   • تغییر پذیری گیرنده و پاسخ پیام در سلول هدف
   • لیگاند
   • میل ترکیبی
   • روش های بررسی میل ترکیبی لیگاند و گیرنده
   • هم کنش لیگاند و گیرنده
   • سیستم های پیام آور ثانویه cAMP
  • درس پنجم: گیرنده های هسته و اصول پیام رسانی در سلول هدف
  • درس ششم: ساختار گیرنده های عرض غشایی
   • مسیر انتقال یا جفت شدن با G پروتئین
   • ویژگی و انواع G پروتئین
   • مکانسیم انتقال پیام های زیرخانواده Gs و Gi،Gq
   • رسپتورهای متصل به پروتئین های G
   • انواع پروتئین های G
   • نحوه فعال شدن پروتئین های G
  • درس هفتم: وابستگی غشایی G پروتئین ها
   • GTPase های تنظیمی و تنظیم آن ها
   • مهار توسط آنالوگ های GTP و تمام شدن پیام
  • درس هشتم: عمل پیامبر ثانویه
   • مولکول های پیام رسان در فرایندهای بینایی
   • تکثیر سلولی
   • بیان ژن و ترشح
   • عملکرد رودوپسین در تاریکی
   • فعال سازی رونویسی ژن توسط گیرنده های متصل به پروتئین G
   • انواع رسپتورهای فاکتور رشد
  • درس نهم: کالمودولین، پروتئین هدف، پیامبرهای لیپیدی و سرامیدی
   • کمپلکس کلسیم – کالمودولین
   • نقش کالمودولین
   • آنزیم های فعال شده توسط کمپلکس کلسیم – کالمودلین
   • پیامبرهای لیپیدی
   • پیامبرهای سرامیدی
  • درس دهم: مولکول پبام رسان NO
  • درس یازدهم: خانواده PKC، ساختار و فعال شدن پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم
   • انواع پروتئین کیناز C
   • فعال شدن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم
  • درس دوازدهم: انتقال پیام توسط پروتئین Ras، هیدرولیز ATP، مکانیسم عمل GAP و استقرار
   • مکانیسم عمل پروتئین های GAP
   • پروتئین Ras، برهم کنش Raf با Ras
   • گیرنده های تیروزین کینازه و فعال سازی Ras
   • مکانیسم عمل Ras
   • فعال سازی Raf
  • درس سیزدهم: کانال های یونی
   • انتقال پیام
   • ارتباط عصبی و شیمیایی
   • کانال های یونی وایسته به ولتاژ
   • فعال شدن و غیر فعال شدن کانال های کوپلاژ مستقیم با G پروتئین ها
   • رسپتورهای متصل به کانال یونی
   • کانال های یونی دریچه دار لیگاندی
   • کانال های یونی کنترل شده به وسیله پتانسیل خاص و مسئول تحریک پذیری الکتریکی سلول های عصبی و عضلانی
   • درس چهاردهم: نوروترانسمیترها
   • مکانیسم باز شدن کانال های یونی وابسته به ولتاژ
   • کانال های یونی وابسته به ولتاژ
   • مکانیسم انتقال دهنده
   • هیستامین
   • سروتونین
   • گلوتامات
   • اپی نفرین
   • نور اپی نفرین
   • استیل کولین

   

  مفید برای رشته های
  • پزشکی
  • زیست شناسی


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش فیزیولوژی غشا – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVBIO107
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  دیدگاه ها

  1. 0 از 5

   :

   منتظریم خواهشا دورتر


  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  امتیاز شما به این آموزش:
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران