×
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش نقشه کشی صنعتی - رسم فنی عمومی

آموزش نقشه کشی صنعتی - رسم فنی عمومی

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳,۱۸۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۴ بازخورد (مشاهده نظرات)

در این فرادرس، نقشه کشی دستی یا همان رسم فنی عمومی آموزش داده می شود. درس هایی چون: مفاهیم نقشه کشی، ترسیمات هندسی، رسم سه نما، رسم تصویر مجسم، رسم نمای مجهول، اندازه گذاری و انواع برش در این آموزش بیان شده است. این آموزش مناسب برای دانشجویان رشته های فنی از جمله: مکانیک، عمران، برق، ماشین ابزار، نقشه کشی، قالب سازی، ماشین های کشاورزی، صنایع، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع غذایی و ... می باشد. درک نقشه و به عبارتی نقشه خوانی یکی از الزامات در رشته های فنی می باشد و از سویی ترسیم با رایانه در صورتی که با تسلط بر اصول ترسیم دستی پایه گذاری شده باشد، یادگیری موثرتری را در بر خواهد داشت.

آموزش نقشه کشی صنعتی - رسم فنی عمومی

تعداد دانشجو
۳,۱۸۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۵ بازخورد (مشاهده نظرات)

علی شیرافکن

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

ایشان سرگروه رشته ماشین‌ابزار و نقشه‌کشی عمومی استان همدان بوده و از سال 87 سابقه تدریس دروسی چون: نقشه‌کشی صنعتی ۱ و 2، طراحی و ساخت به کمک رایانه CAD / CAM، اتوکد، کارگاه‌های سنگ‌زنی، قالب‌سازی، ماشین‌ابزار، جوشکاری و… را در دانشگاه های مفتح، آزاد، صنعتی، پیام نور و بوعلی سینای همدان دارند.

توضیحات تکمیلی

در این فرادرس، نقشه کشی دستی یا همان رسم فنی عمومی آموزش داده می شود. درس هایی چون: مفاهیم نقشه کشی، ترسیمات هندسی، رسم سه نما، رسم تصویر مجسم، رسم نمای مجهول، اندازه گذاری و انواع برش در این آموزش بیان شده است. این آموزش مناسب برای دانشجویان رشته های فنی از جمله: مکانیک، عمران، برق، ماشین ابزار، نقشه کشی، قالب سازی، ماشین های کشاورزی، صنایع، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع غذایی و ... می باشد. درک نقشه و به عبارتی نقشه خوانی یکی از الزامات در رشته های فنی می باشد و از سویی ترسیم با رایانه در صورتی که با تسلط بر اصول ترسیم دستی پایه گذاری شده باشد، یادگیری موثرتری را در بر خواهد داشت.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: استاندارد و ابزار در نقشه کشی
  • لزوم استاندارد
  • تاریخچه استاندارد
  • استاندارد در کشورهای مختلف
  • استاندارد بین المللی ایزو (ISO)
  • استاندارد در ایران (IRISI)
  • ابزار نقشه کشی (مداد، پاک کن، کاغذ، پرگار، خط کش، گونیا، میز، شابلن، برس، چسب)
  • انواع خط
  • کادر
  • جدول
 • درس دوم: ترسیمات هندسی
  • تنظیم کاغذ بر روی تخته رسم
  • رسم خط افقی
  • رسم خط قائم
  • کار با گونیا
  • کار با پرگار
  • تقسیم دایره به 24 قسمت با گونیا و خط کش تی
  • رسم عمود منصف
  • رسم خطی عمود از نقطه M در خارج AB بر آن
  • رسم عمودی بر AB در نقطه H واقع بر آن
  • رسم دایره‌ای که از سه نقطه A ,B ,C بگذرد
  • رسم مرکز یک کمان دایره ای
  • رسم مثلث به کمک سه ضلع معلوم
  • رسم نیمساز زاویه ABC
  • تقسیم زاویه 90 درجه به سه بخش مساوی
  • رسم خطی موازی با خط دیگر از نقطه‌ای معلوم (A)
  • تقسیم پاره خط AB را به n قسمت مساوی
  • تقسیم زاویه به N قسمت مساوی
  • رسم 3 ضلعی منتظم
  • رسم 4 ضلعی منتظم
  • رسم 5 ضلعی منتظم
  • رسم 6 ضلعی منتظم
  • رسم 8 ضلعی منتظم
  • رسم n ضلعی منتظم
  • رسم دایره ای به شعاع معلوم R بر دو خط معین
  • مماس کردن کمانی با شعاع R بر خط D و دایره معلوم C0
  • رسم دایره‌ ای با شعاع معلوم R که از نقطه‌ A بگذرد و بر دایره‌ C0 مماس شود
  • مماس کردن دایره ای به شعاع R بر دو دایره C0 و C1
  • رسم دایره‌ ای به شعاع R مماس داخلی بر دو دایره‌ C0 و C1
  • رسم دایره‌ ای به شعاع R مماس خارجی بر دایره‌ C0 و مماس داخلی بر دایره‌ C1
 • درس سوم: انواع فرجه، خط و صفحه
  • انواع فرجه
  • انواع خط
  • انواع صفحه
 • درس چهارم: رسم سه نما
  • رسم سه نما در فرجه اول
  • رسم سه نما در فرجه سوم
 • درس پنجم: اندازه گذاری
  • تعریف اندازه‌ گذاری
  • اجزای اندازه‌ گذاری
  • اصول اندازه‌ گذاری
  • اندازه‌ گذاری نما
  • اندازه‌ گذاری یک سویه و دو سویه
  • اندازه‌ گذاری زاویه
  • اندازه‌ گذاری خط مورب (شیب)
  • مقایسه اندازه‌ گذاری وتر، طول کمان و زاویه
  • اندازه مکانی و ابعادی
  • خط شکسته
  • اندازه‌ گذاری پله‌ ای
  • اندازه‌ گذاری متوالی (زنجیری)
  • اندازه گذاری کمان
  • اندازه‌ گذاری مبنایی
  • اندازه‌ گذاری قطعات نازک
  • گوشه‌ های گرد شده (Fillet)
  • اندازه‌ گذاری پخ (Chamfer)
  • اندازه‌ گذاری کره (Sphere)
  • اندازه گذاری سطح تخت ایجاد شده بر روی یک قطعه منحنی
  • اندازه‌ گذاری آج
  • اندازه‌ های یکسان
  • اندازه اضافه
  • اندازه‌ گذاری مبنایی
  • اندازه‌ گذاری مختصاتی
  • اندازه‌ گذاری تصویر مجسم
  • اندازه با مقدار واقعی داده شده بدون مقیاس داده می‌ شود
 • درس ششم: رسم تصویر مجسم
  • انواع تصویر مجسم
  • مقیاس (Scale)
  • ویژگی تصویر ایزومتریک
  • ترسیم سطوح تخت در تصویر ایزومتریک
  • ترسیم سطوح شیبدار در تصویر ایزومتریک
  • ترسیم دایره ایزومتریک
  • ترسیم استوانه
  • رسم مخروط
  • ترسیم دایره ایزومتریک به روش نقطه یابی
  • ترسیم سه چهارم، نیم و ربع دایره ایزومتریک به روش نقطه‌ یابی
  • رسم منحنی ایزومتریک به روش نقطه‌ یابی
  • رسم دایره ایزومتریک با شابلن
  • ترسیم سوراخ با عمق مشخص
  • رسم تصویر مجسم به کمک نما
  • تصویر مجسم مایل ایزومتریک مایل (کاوالیر)
  • رسم دایره کاوالیر
  • تصویر مجسم مایل دیمتریک مایل (کابینت)
  • مقایسه کاوالیر و کابینت
 • درس هفتم: پیدا کردن نمای مجهول (مجهول‌ یابی)
  • روش‌ های پیدا کردن نمای مجهول
   • به کمک خط رابط
   • رسم تصویر مجسم (جعبه مکعب)
   • تجزیه احجام
   • آنالیز صفحات
 • درس هشتم: انواع برش
  • علت برش
  • هاشور
  • مسیر برش
  • برش ساده
  • استثنا در برش
  • نیم نما
  • نیم برش
  • برش شکسته
  • برش مایل
  • برش شکسته مایل
  • برش موضعی
  • برش گردشی
  • برش متوالی
 • درس نهم: حل تمرین
  • سه نما
  • مجهول یابی
  • برش

 

مفید برای
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی صنایع

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. استاندارد و ابزار در نقشه کشی
۲. ترسیمات هندسی
۳. انواع فرجه، خط و صفحه
۴. رسم سه نما
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. اندازه گذاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. رسم تصویر مجسم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. پیدا کردن نمای مجهول (مجهول‌ یابی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. انواع برش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. حل تمرین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نقشه کشی صنعتی - رسم فنی عمومی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۵۱۱۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVARCH9610
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۵۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۳,۱۸۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲۴ نظر ثبت شده است.
حمیدرضا
حمیدرضا
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
مباحث آسون بود و مدرس بیان خیلی خوبی داشتند.
علیرضا
علیرضا
۱۴۰۱/۰۳/۰۸
آموزش خیلی خوب و کاملی بود.
سینا
سینا
۱۴۰۱/۰۱/۱۲
برای من که چند سالی از درس دور بودم و میخاستم یه دوره باشه که نقشه کشی رو تا حدی برام یاداوری کنه دوره خیلی خوبی بود.
شریف
شریف
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مطالب مورد نیازمو در آموزش تونستم دریافت کنم، هز چند هر آموزشی که ارائه بشه به هر حال کم و کاستی هایی داره، اما در کل این آموزش برای من کاربردی و مفید هست.
Hamid
Hamid
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
جسته گریخته مشاهده کردم، ولی متوجه شدم کیفیت خوبی داشت. من فرادرس رو به همه پیشنهاد میکنم.
زهرا
زهرا
۱۴۰۰/۱۰/۰۹
واقعا عالی، روان و کامل هست. ممنونم
میثم
میثم
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
در خصوص حوزه کاری این آموزش تهیه کردم و البته علاقمند هم بودم؛ واقعا به همه این آموزش رو توصیه می کنم. چیزی جز رضایت ندارم که بگم.
محمد سعید پیکانفر
محمد سعید پیکانفر
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
با سلام و وقت بخیر...
با تشکر از جناب مهندس شیرافکن و گروه فرادرس از فایل آموزشی مفیدی که ارائه کردید.
با آرزوی توفیقات روزافزون برای کلیه عزیزان و زحمت کشان تیم فرادرس.
رسول عبداله پور
رسول عبداله پور
۱۳۹۹/۱۱/۰۲
سلام واقعاً عالی آموزش دادند و یکی از بهترین آموزشهای فرادرس هست منتظر آموزش نقشه کشی صنعتی 2 هستم. ممنون و خسته نباشید
یاسمن
یاسمن
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
اینو برای پسرم تهیه کردم. نسبتا راضی بود.
برچسب‌ها:
استاندارد در نقشه کشی | استانداردهای اندازه گذاری در نقشه کشی عمومی | استانداردهای برش در رسم فنی | اندازه گذاری در نقشه کشی | اندازه گذاری نما در رسم فنی | اندازه گذاری نما در نقشه کشی | انواع برش در رسم فنی | انواع خط | انواع خط در رسم فنی | انواع خط در نقشه کشی | انواع صفحه | انواع صفحه در رسم فنی | انواع صفحه در نقشه کشی | انواع فرجه در رسم فنی | انواع فرجه در نقشه کشی | انواع مداد در نقشه کشی | ایزومتریک | ترسیم جدول در نقشه کشی | ترسیم دایره در رسم فنی | ترسیم کادر در نقشه کشی | ترسیم نیمساز در رسم فنی | ترسیم هندسی | ترسیمات هندسی در نقشه کشی | تصویر مجسم | رسم 3 نما در نقشه کشی | رسم فنی | رسم فنی عمومی | رسم نمای مجهول در نقشه کشی | سه نما | کاوالیر | مجهول یابی | نقشه کشی | نقشه کشی صنعتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی
×