×
۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش بیماری های گیاهان آپارتمانی، زینتی، جالیز و سبزی – بخش یکم

آموزش بیماری های گیاهان آپارتمانی، زینتی، جالیز و سبزی – بخش یکم

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۳ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

در این آموزش، عوامل ایجاد‌کننده بیماری به صورت اجمالی معرفی شده است که اگر دانشجویان با بیماری‌شناسی گیاهی آشنایی نداشته باشند، می‌توانند اطلاعات کافی را برای ادامه آموزش به دست آورند و بعد از آن در مورد بیماری‌های مهم کدوییان که در مزرعه و گلخانه باعث خسارت می‌شوند، شرح داده شده است. اهمیت این آموزش از این بابت است که با آشنایی از نوع عامل بیماری‌زا، کشاورز می‌تواند روش موثری برای کنترل انتخاب کرده و همچنین از برخی بیماری‌های همه‌گیر پیشگیری کند که باعث کاهش هزینه‌ها در تولید محصول شده و محصول سالم‌تری خواهد داشت.

آموزش بیماری های گیاهان آپارتمانی، زینتی، جالیز و سبزی – بخش یکم

تعداد دانشجو
۳۳ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

دکتر فائزه فلکی

محقق پسادکتری بیماری‌شناسی گیاهی - بیماری‌های ویروسی گیاهان

ایشان علاوه بر عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، چندین مقاله علمی و تخصصی در نشریات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه نموده‌اند و در زمینه بیماری‌شناسی گیاهی و کنترل بیماری‌های گیاهی تسلط و سابقه تدریس دارند.

توضیحات تکمیلی

در حال‌ حاضر سبزیجات بخش اعظم مواد غذایی انسان را تشکیل می‌دهند و روزانه مصرف می‌شوند، در نتیجه مصرف و صادرات آن به کشورهای همسایه، کشت و کار آن در مزارع، گلخانه‌ها و حتی به صورت خانگی، بسیار زیاد شده ‌است که ضروری است در مورد معضلات پرورش آن که یکی از آن‌ها بیماری‌های میکروبی و غیر میکروبی است اطلاعاتی داشته باشیم. نگهداری از گیاهان فضای سبز نیز بسیار مهم است که یکی از مسائل مهم در نگهداری، مبارزه با بیماری‌های گیاهی است و در قسمتی ار این آموزش به آن پرداخته می‌شود.

همانطور که می‌دانید فضای سبز نقش بسیار مهمی در زیبایی شهری و رفع آلودگی هوا دارد. در این آموزش سعی شده است به زبانی ساده و شیوا انواع بیماری‌های مهم گیاهان سبزی، گیاهان زینتی و آپارتمانی بیان شود. در این بخش بیماری‌های سبزیجات مهم از قبیل: گوجه‌فرنگی، سیب‌‎زمینی، پیاز و حتی سبزیجات خوراکی و روش مبارزه با آن‌ها و همچنین بیماری‌های درختان رایج در پارک‌ها و فضای سبز، درختچه‌های زینتی و چمن‌ها بیان شده ‌است. گیاهان آپارتمانی در حال حاضر در بیشتر خانه‌ها وجود دارد و افراد زیادی میل به پرورش و نگهداری آن در آپارتمان دارند که گاهی دچار بیماری‌های مختلفی می‌شوند که در این آموزش به آن اشاره شده ‌است. لازم به ذکر است در مورد گیاهان و درختچه‌های گلدار که در باغچه‌ها و فضای سبز کشت می‌شوند، بحث شده و علائم و مشخصات مربوط به بیماری‌های آن‌‌ها نیز بیان گردیده است.

در این آموزش، عوامل ایجاد‌کننده بیماری به صورت اجمالی معرفی شده است که اگر دانشجویان با بیماری‌شناسی گیاهی آشنایی نداشته باشند، می‌توانند اطلاعات کافی را برای ادامه آموزش به دست آورند و بعد از آن در مورد بیماری‌های مهم کدوییان که در مزرعه و گلخانه  باعث خسارت می‌شوند، شرح داده شده است. اهمیت این آموزش از این بابت است که با آشنایی از نوع عامل بیماری‌زا، کشاورز می‌تواند روش موثری برای کنترل انتخاب کرده و همچنین از برخی بیماری‌های همه‌گیر پیشگیری کند که باعث کاهش هزینه‌ها در تولید محصول شده و محصول سالم‌تری خواهد داشت.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: مقدمه
  • درس یکم: اهمیت گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
 • فصل دوم: لزوم مطالعه بیماری‌های گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
  • درس دوم: اهمیت بیماری‌های گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
 • فصل سوم: تشریح خصوصیات عوامل مختلف ایجادکننده بیماری در گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
  • درس سوم: خصوصیات قارچ‌ها، موجودات قارچ‌مانند، آغازیان قارچ‌مانند
  • درس چهارم: خصوصیات ویروس‌ها، پروکاریوت‌ها (Prokaryote)، نماتدها (Nematode)، گیاهان انگل گل‌دار (Parasitic higher plantes)
  • درس پنجم: خصوصیات عوامل غیر زنده
 • فصل چهارم: مطالعه سابقه بیماری در دنیا و ایران
  • درس ششم: مطالعه سابقه بیماری در دنیا
  • درس هفتم: مطالعه سابقه بیماری در ایران
 • فصل پنجم: آشنایی با علائم و نشانه‌های بیماری
  • درس هشتم: تعریف علائم و نشانه بیماری
  • درس نهم: نشانه بیماری‌های قارچی
  • درس دهم: نشانه بیماری‌های باکتریایی
  • درس یازدهم: نشانه بیماری‌های ویروسی
  • درس دوازدهم: نشانه بیماری‌های نماتدی
  • درس سیزدهم: نشانه بیماری‌های فیزیولوژیک
 • فصل ششم: تشریح خصوصیات ریخت‌شناختی عوامل ایجاد‌کننده بیماری
  • درس چهاردهم: مطالعه خصوصیات ریخت‌شناختی قارچ‌ها، موجودات قارچ‌مانند، آغازیان قارچ‌مانند، ویروس‌ها
  • درس پانزدهم: مطالعه خصوصیات ریخت‌شناختی پروکاریوت‌ها، نماتدها، گیاهان انگل گل‌دار
  • درس شانزدهم: مطالعه خصوصیات ریخت‌شناختی عوامل غیر زنده ایجادکننده بیماری
 • فصل هفتم: مطالعه چرخه بیماری (بیولوژی بیماری)
  • درس هفدهم: چرخه بیماری و مرحله آغشتگی
  • درس هجدهم: مرحله نفوذ و آلودگی
  • درس نوزدهم: تولیدمثل عامل بیماری
  • درس بیستم: دوره کمون بیماری، انتشار و زمستان‌گذرانی
 • فصل هشتم: مطالعه روش‌های پیشگیری از وقوع بیماری
  • درس بیست‌ویکم: انواع روش‌های پیشگیری از وقوع بیماری
 • فصل نهم: تشریح راهکارهای مبارزه با عوامل ایجادکننده بیماری در گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
  • درس بیست‌ودوم: راهکارهای مبارزه با عوامل بیماری‌زا
  • درس بیست‌وسوم: کنترل بیولوژیکی
  • درس بیست‌وچهارم: کنترل فیزیکی و شیمیایی
  • درس بیست‌وپنجم: راهکارهای مبارزه با عوامل زنده بیماری
 • فصل دهم: بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی
  • درس بیست‌وششم: بیماری‌های گیاهان جالیزی
  • درس بیست‌وهفتم: بوته میری جالیز
  • درس بیست‌وهشتم: سفیدک داخلی
  • درس بیست‌ونهم: سفیدک سطحی
  • درس سی‌ام: جرب جالیز
  • درس سی‌ویکم: لکه موجی
  • درس سی‌ودوم: ساق سیاه خربزه
  • درس سی‌وسوم: پژمردگی فوزاریومی (Fusarium) خربزه و طالبی
  • درس سی‌وچهارم: بوته میری خربزه ایوانکی
  • درس سی‌وپنجم: پژمردگی فوزاریومی هندوانه
  • درس سی‌وششم: موزائیک هندوانه
  • درس سی‌وهفتم: سیاه‌شدن گلگاه هندوانه
  • درس سی‌وهشتم: لکه زاویه‌ای برگ کدوییان
  • درس سی‌ونهم: موزائیک کدو
  • درس چهلم: موزائیک زرد کدو
  • درس چهل‌ویکم: پوسیدگی اسکلروتینیایی (Sclerotinia) میوه خیار
  • درس چهل‌ودوم: آنتراکنوز (Anthracnose)
  • درس چهل‌وسوم: پژمردگی فوزاریومی خیار
  • درس چهل‌وچهارم: موزائیک خیار
  • درس چهل‌وپنجم: موزائیک منقوطی سبز خیار
  • درس چهل‌وششم: گیاهان انگل گل‌دار آلوده‌کننده کدوییان و بیماری‌های نماتدی

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی
 • امور باغبانی
 • گیاه‌پزشکی
 • مهندسی فضای سبز

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. اهمیت گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
۲. اهمیت بیماری‌های گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی
۳. خصوصیات قارچ‌ها، موجودات قارچ‌مانند، آغازیان قارچ‌مانند
۴. خصوصیات ویروس‌ها، پروکاریوت‌ها، نماتدها، گیاهان انگل گل‌دار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. خصوصیات عوامل غیر زنده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مطالعه سابقه بیماری در دنیا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مطالعه سابقه بیماری در ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تعریف علائم و نشانه بیماری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. نشانه بیماری‌های قارچی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. نشانه بیماری‌های باکتریایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۴۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بیماری های گیاهان آپارتمانی، زینتی، جالیز و سبزی – بخش یکم
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۹۷۹۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVAGR9912
مدت زمان ۵ ساعت و ۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۱۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش بیماری های گیاهان آپارتمانی، زینتی، جالیز و سبزی – بخش یکم
نظرات

تا کنون ۳۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Cucumber diseases | Diseases of cantaloupe | Diseases of melon | Diseases of Ornamental | Introduction to Abiotic Disorders in Plants | Introduction to fungi | Nematode | Parasitic higher plantes | Prokaryote | Pumpkin diseases | the history of plant pathology | Watermelon diseases | آشنایی با قارچ‌ ها | آغازیان قارچ ‌مانند در گیاهان | آنتراکنوز | انتشار بیماری گیاهان | اهمیت بیماری های گیاهان زینتی | اهمیت بیماری های گیاهان سبزی | اهمیت بیماری های گیاهان صیفی | اهمیت گیاهان جالیزی | اهمیت گیاهان زینتی | اهمیت گیاهان سبزی | بوته میری جالیز | بوته میری خربزه ایوانکی | بیماری ساق سیاه خربزه | بیماری شناسی گیاهی | بیماری ‌های باکتریایی گیاهان | بیماری های چمن ها | بیماری های درختان پارک ها | بیماری های درختان فضای سبزی | بیماری های درختچه های زینتی | بیماری‌ های سبزیجات | بیماری های غیر میکروبی گیاهان | بیماری‌ های فیزیولوژیک گیاهان | بیماری ‌های قارچی گیاهان | بیماری های گیاهان آپارتمانی | بیماری های گیاهان جالیز | بیماری‌ های گیاهان جالیزی | بیماری های گیاهان زینتی | بیماری های گیاهان زینتی | بیماری های گیاهان سبزی | بیماری های گیاهان سبزی | بیماری های مهم خربزه | بیماری های مهم خیار | بیماری های مهم طالبی | بیماری های مهم کدو | بیماری‌ های مهم کدوییان | بیماری های مهم گرمک | بیماری های مهم گیاهان جالیزی | بیماری های مهم گیاهان جالیزی | بیماری های مهم هندوانه | بیماری های میکروبی گیاهان | بیماری‌ های نماتدی گیاهان | بیماری‌ های ویروسی گیاهان | پروکاریوت‌ ها در گیاهان | پژمردگی فوزاریومی خربزه | پژمردگی فوزاریومی خیار | پژمردگی فوزاریومی طالبی | پژمردگی فوزاریومی هندوانه | پوسیدگی اسکلروتینیایی میوه خیار | پیشگیری از وقوع بیماری گیاهان | تاریخچه بیماری شناسی گیاهی | تشریح خصوصیات عوامل غیر زنده | تولید مثل عامل بیماری گیاهان | جرب جالیز | خصوصیات ریخت‌ شناختی قارچ ‌ها | خصوصیات ریخت ‌شناختی گیاهان | دوره کمون بیماری گیاهان | روش مبارزه با بیماری های گیاهان | ریخت شناختی آغازیان قارچ مانند | ریخت شناختی پروکاریوت ها | ریخت شناختی گیاهان انگل گلدار | ریخت‌ شناختی موجودات قارچ‌ مانند | ریخت ‌شناختی نماتدها | ریخت شناختی ویروس‌ های گیاهان | زمستان‌ گذرانی بیماری گیاهان | سابقه بیماری گیاهان در ایران | سابقه بیماری گیاهان در دنیا | سفیدک داخلی گیاهان جالیزی | سفیدک سطحی گیاهان جالیزی | سیاه ‌شدن گلگاه هندوانه | عامل بیماری ‌زای گیاهان | عامل قارچ‌ ها در بیماری گیاهان | علائم بیماری گیاهان | عوامل ایجاد‌کننده بیماری گیاهان | عوامل بیماری در گیاهان جالیزی | عوامل بیماری در گیاهان زینتی | عوامل بیماری در گیاهان سبزی | عوامل بیماری ‌زا در گیاهان | عوامل زنده بیماری گیاهان | کنترل بیولوژیکی گیاهان | کنترل شیمیایی گیاهان | کنترل فیزیکی گیاهان | گیاهان انگل گل‌ دار آلوده‌ کننده کدوییان | گیاهان انگل گلدار در گیاهان | لکه زاویه ‌ای برگ کدوییان | لکه موجی گیاهان جالیزی | مبارزه با بیماری ‌های گیاهی | مرحله آغشتگی گیاهان | مطالعه چرخه بیماری گیاهان | معضلات پرورش گیاهان | موجودات قارچ‌ مانند در گیاهان | موزائیک خیار | موزائیک زرد کدو | موزائیک کدو | موزائیک منقوطی سبز خیار | موزائیک هندوانه | نشانه‌ های بیماری گیاهان | نماتد‌ها در گیاهان | ویروس‌ ها در گیاهان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۴۷ جلسه ویدئویی
×