×
۱۵۵,۰۰۰ تومان

آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی

آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی

هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۶۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی

در این آموزش سعی شده است که با توجه به اهمیت بسیار بالای تاثیر تنش های محیطی در امر کاهش کمی و کیفی تولیدات زراعی و باغی با استفاده از منابع روز و علوم نوین کنترل تنش ها، بتوانیم به عزیزان، دانشجویان، علاقه مندان و فعالان حوزه کشاورزی جهت شناخت تنش های مختلف، تاثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تنش ها بر گیاهان زراعی و باغی، نحوه پاسخ دادن گیاهان در برابر هر یک از انواع تنش های محیطی به وجود آمده و در نهایت راهکارهای مدیریتی کنترل تنش ها کمک شایانی کنیم.

آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی

تعداد دانشجو
۱۶۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر احسان نعمت اللهی

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی

احسان نعمت الهی دکترای مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان هستند. اکنون نیز همکاری علمی مستمر و پایایی با دانشگاه فردوسی مشهد داشته اند و در حال اجرای طرح هایی در سطوح ملی هستند، همچنین دوره ای را نیز جهت تکمیل تخصص ویژه خود در زمینه کاربرد تصاویر ماهواره ای جهت تعیین سطوح زیر کشت و تخمین عملکرد مزارع و باغات در کشور فرانسه به انجام رسانده اند.

توضیحات تکمیلی

در این آموزش سعی شده است که با توجه به اهمیت بسیار بالای تاثیر تنش های محیطی در امر کاهش کمی و کیفی تولیدات زراعی و باغی با استفاده از منابع روز و علوم نوین کنترل تنش ها، بتوانیم به عزیزان، دانشجویان، علاقه مندان و فعالان حوزه کشاورزی جهت شناخت تنش های مختلف، تاثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تنش ها بر گیاهان زراعی و باغی، نحوه پاسخ دادن گیاهان در برابر هر یک از انواع تنش های محیطی به وجود آمده و در نهایت راهکارهای مدیریتی کنترل تنش ها کمک شایانی کنیم.

اعمال تنش بر هر موجود زنده ای با پاسخ ها و رفتارهای مختلفی رو به رو است که بسته به نوع موجود، نوع و شدت تنش وارده متفاوت می باشد. شناخت اثر تنش های محیطی بر گیاهان و روش های مقابله به سان برخورد یک پزشک در شناسایی بیماری ها و روش های پیشگیری و درمان آن می باشد. از این رو ضرورت توجه و اهمیت این درس برای متخصصان کشاورزی جهان امری شناخته شده است که سالانه در کنفرانس های مختلف بین المللی مورد توجه و تبادل نظر قرار می گیرد و آنچه می تواند یک مهندس کشاورزی را در عمل، بسیار هوشمندتر و آگاه تر از یک کشاورز نماید، شناخت این تنش ها و نوع پاسخ های گیاهان است که سبب بهبود مدیریت مزرعه و باغ می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفهوم تنش و شناخت مفاهیم مرتبط با آن
  • تعریف انواع تنش ها به صورت کلی
  • تعریف پاسخ در تنش
  • تعریف روندهای رسیدن به سازگاری در گیاهان
 • درس دوم: تعریف و شناخت تنش خشکی
  • تعاریف تنش خشکی و اهمیت آن
  • انواع تنش خشکی بسته به زمان وقوع
  • اثر تنش خشکی بر مورفولوژی (Morphology) گیاه
 • درس سوم: تنش خشکی و تاثیرات آن بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهی
  • اثر تنش خشکی بر فتوسنتز
  • اثر تنش خشکی بر توزیع مواد فتوسنتزی
  • اثر تنش خشکی بر روزنه ها
  • اثر تنش خشکی بر محتوای آب نسبی برگ
  • اثر تنش خشکی بر تنفس
 • درس چهارم: تنش خشکی و راهکارهای مدیریتی کنترل آن
  • راهکارهای سازگاری گیاهان به خشکی
  • انواع راهکارهای مدیریت تنش خشکی
  • شاخص های خشکی تعریف شده
 • درس پنجم: تنش غرقاب
  • تعریف تنش غرقاب
  • تاثیر تنش غرقاب بر گیاهان
  • مقاومت به شرایط غرقاب در گیاهان
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش غرقاب
 • درس ششم: تنش سرمازدگی
  • تعریف تنش سرمازدگی
  • خسارت های اولیه و ثانویه این تنش بر گیاهان
  • راهکارهای مقاومت به تنش سرمازدگی
  • مرگ خودخواسته سلولی در تنش سرمازدگی شدید
  • مدیریت تنش سرمازدگی
 • درس هفتم: تنش یخ زدگی
  • تعریف تنش یخ زدگی
  • خسارت های یخ زدگی بر گیاهان
  • سازگاری با تنش یخ زدگی در گیاهان
  • راهکارهای مدیریت تنش یخ زدگی
 • درس هشتم: تنش گرمایی
  • تعریف تنش گرمایی
  • واکنش های گیاهان به تنش گرمایی
  • راهکارهای مقاومت به تنش گرمایی در گیاهان
  • روش های اجتناب از گرما
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش گرمایی
 • درس نهم: تنش مکانیکی و تنش شوری
  • تعاریف هر دو تنش مکانیکی و شوری
  • نقش هورمون های گیاهی در پاسخ به تنش مکانیکی
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش های مکانیکی در گیاهان
  • راه های بهبود مقاومت به شوری در گیاهان
  • راهکارهای تحمل به شوری در گیاهان
  • مدیریت آبیاری و کوددهی در تنش شوری
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش شوری در گیاهان
 • درس دهم: تنش عناصر غذایی و تنش اکسیداتیو (Oxidative)
  • تعاریف تنش عناصر غذایی و اکسیداتیو
  • شناخت تفاوت کاهش یا افزایش میزان عناصر غذایی در واکنش گیاهان
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش عناصر غذایی
  • صدمات ناشی از تنش اکسیداتیو
  • پاسخ های گیاهی به تنش اکسیداتیو
  • راهکارهای کنترل تنش اکسیداتیو در گیاهان
 • درس یازدهم: تنش آلاینده های جوی و فلزات سنگین
  • تعاریف تنش آلاینده های جوی و فلزات سنگین
  • انواع خسارت های ناشی از تنش آلاینده های جوی بر گیاهان
  • مدیریت بهینه گیاهان در شرایط تنش آلاینده های جوی
  • سازگاری گیاهان به غلظت های بالای فلزات سنگین
  • نحوه پالایش فلزات سنگین از مزرعه
  • راهکارهای مدیریتی کنترل تنش فلزات سنگین

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مفهوم تنش و شناخت مفاهیم مرتبط با آن
۲. تعریف و شناخت تنش خشکی
۳. تنش خشکی و تاثیرات آن بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهی
۴. تنش خشکی و راهکارهای مدیریتی کنترل آن
۵. تنش غرقاب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تنش سرمازدگی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تنش یخ زدگی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تنش گرمایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تنش مکانیکی و تنش شوری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تنش عناصر غذایی و تنش اکسیداتیو (Oxidative)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تنش آلاینده های جوی و فلزات سنگین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۲۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۴۹۱۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVAGR9612
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۷۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش زراعت در شرایط تنش های محیطی


نظرات

تا کنون ۱۶۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
فرامرز
فرامرز
۱۴۰۱/۰۱/۲۹

این آموزش مطابق با رشتم بود، تنش ها رو خیلی خوب میگفتند، سطح پیشرفته ای داشت.

مهدی
مهدی
۱۳۹۸/۰۸/۱۴

آموزش خوبی بود ولی بهتر بود به صورت تئوری و عملی ارائه می شد.

محسن
محسن
۱۳۹۸/۰۸/۱۶

آموزش خوبی بود.

دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Heat Stress | Mechanical Stress | morphology | اثر تنش خشکی بر تنفس | اثر تنش خشکی بر روزنه ها | اثر تنش خشکی بر فتوسنتز | اثر تنش خشکی بر مورفولوژی گیاه | انواع تنش ها | انواع تنش های گیاهی وارده بر گیاهان | انواع تنش های محیطی | تعریف تنش های گیاهی | تنش آلاینده های جوی | تنش خشکی | تنش سرمازدگی | تنش شوری | تنش عناصر غذایی و اکسیداتیو | تنش غرقاب | تنش فلزات سنگین | تنش گرمایی | تنش مکانیکی | تنش های غیرزنده گیاهی | تنش های محیطی | تنش یخ زدگی | خسارت های یخ زدگی بر گیاهان | راهکارهای تحمل به شوری در گیاهان | راهکارهای مدیریتی کنترل تنش گرمایی | راهکارهای مقاومت به تنش سرمازدگی | روش های اجتناب از گرما | روندهای رسیدن به سازگاری در گیاهان | زراعت در تنش های محیطی | زراعت در شرایط تنش های محیطی | سازگاری با تنش یخ زدگی در گیاهان | شناخت تنش خشکی | کاربرد تنش های گیاهی | کنترل تنش های گیاهی | مدیریت تنش خشکی | مدیریت تنش سرمازدگی | مدیریت تنش ها | مدیریت تنش های وارده بر گیاهان | مدیریتی کنترل تنش فلزات سنگین | نحوه پالایش فلزات سنگین از مزرعه | وارده بر گیاهان | واکنش های گیاهان به تنش گرمایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×