×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی

آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۵۸ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی

نظر به اینکه دانشجویان رشته زراعت و بیوتکنولوژی، درس فیزیولوژی گیاهی را به عنوان یکی از دروس موجود در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد پیش رو دارند سعی شده که مطالب طوری گردآوری و تدوین گردد که علاوه بر کامل و جامع بودن برای هر دو گروه، ترتیب و پیوستگی مطالب رعایت شود. گرچه در کتب موجود فیزیولوژی گیاهی و کتب وابسته به آن، از جمله: روابط آب خاک و گیاه، هواشناسی و کشاورزی مطالبی در این زمینه وجود دارد ولی مجموعه ای که قسمت عمده مطالب مربوطه را به نحوی منظم در برگرفته باشد کمیاب است. در این آموزش سعی بر این است تا با جمع آوری درس های متناسب با دروس دانشگاهی، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا گامی موثر در جهت پیشرفت علمی دانشجویان و علاقه مندان برداشته باشیم.

آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد دانشجو
۳۵۸ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

نسرین تیموری

دانشجوی دکتری تخصصی زراعت

مهندس نسرین تیموری دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه رازی و مشغول انجام کار پژوهشی و تحقیق در زمینه گیاهان دارویی و روغنی هستند. ایشان دارای ۹ مقاله همایشی و 5 مقاله علمی پژوهشی و همچنین ثبت اختراع در زمینه وسایل آزمایشگاهی هستند.

توضیحات تکمیلی

هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر از کمبود غذا رنج می برند. از دیدگاه کارشناسان گیاه زراعی، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه باید سرمایه گذاری بیش تری در امر تولید غذا صورت گیرد. به طور کلی با رشد جمعیت نیاز به مواد غذایی افزایش خواهد یافت و در این میان، سه راهکار اصلی جهت افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده کارآمد از منابع و امکانات موجود است. آنچه علم کشاورزی به خصوص زراعت عهده دار آن است، عبارت از تولید محصولات زیادتر و با کیفیت بهتر است.

با شناخت فیزیولوژی گیاهان زراعی می توان گامی موثر در رابطه با افزایش عملکرد گیاهان زراعی و راهی به سوی خود کفایی و مبارزه با فقر و گرسنگی برداشت. وقتی که عبارت Plant Physiology یا فیزیولوژی گیاهی استفاده می شود، منظور اتفاقات یا واکنش هایی است که در سلول اتفاق می افتد که مهم ترین شاخه های این علم، فیزیولوژی گیاهان زراعی Crop physiology بوده که بیش تر به مطالعه جنبه های فیزیولوژی زراعی می پردازد و در آن اثرات واکنش های فیزیولوژی در رابطه با محیط زندگی مانند: نور، دما، مواد غذایی، گیاهان دیگر و… بررسی می شود.

در مجموع فیزیولوژی گیاهان زراعی را می توان کاربرد فیزیولوژی گیاهی در امور به زراعی دانست. البته بدیهی است که نباید اهمیت روش های بهنژادی را نیز با توجه به تاثیراتی که روی کارکردهای فیزیولوژی گیاه می گذارد، از نظر دور داشت. نظر به اینکه دانشجویان رشته زراعت و بیوتکنولوژی، درس فیزیولوژی گیاهی را به عنوان یکی از دروس موجود در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد پیش رو دارند سعی شده که مطالب طوری گردآوری و تدوین گردد که علاوه بر کامل و جامع بودن، برای هر دو گروه ترتیب و پیوستگی مطالب رعایت شود.

گرچه در کتب موجود فیزیولوژی گیاهی و کتب وابسته به آن، از جمله: روابط آب خاک و گیاه، هواشناسی و کشاورزی مطالبی در این زمینه وجود دارد؛ ولی مجموعه ای که قسمت عمده مطالب مربوطه را به نحوی منظم در بر گرفته باشد کمیاب است. در این آموزش سعی بر این است تا با جمع آوری درس های متناسب با دروس دانشگاهی، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا گامی موثر در جهت پیشرفت علمی دانشجویان و علاقه مندان برداشته باشیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: فتوسنتز
  • طیف الکترومغناطیسی
  • دستگاه فتوسنتزی
 • درس دوم: تثبیت CO2 توسط جوامع گیاهی
  • تثبیت CO2
  • ساختن نشاسته در کلروپلاست (Chloroplast)
  • جنبه های اکو فیزیولوژیکی گیاهان C3 ،C4 و CAM
  • خصوصیات مسیرهای سه گانه فتوسنتزی
  • بعضی تفاوت های موجود بین مسیرهای فتوسنتزی
 • درس سوم: تنفس
  • تنفس در گیاهان
  • انواع تنفس
  • کسر یا ضریب تنفس
  • فیزیولوژی تنفس
  • مسیر پنتوزفسفات (Pentose phosphate pathway)
  • چرخه کربس
  • زنجیره انتقال الکترون
  • عوامل موثر بر تنفس
  • نوسانات تنفس
 • درس چهارم: رشد و نمو
  • تعریف رشد
  • محدودیت عوامل رشد
  • لیبیک: قانون حداقل
  • بلاک من: تئوری حد مطلوب و عوامل محدود کننده
  • میچرلیخ: قانون بازده نزولی
  • میسی: درصدهای بحرانی
  • مریستم ها
  • رشد رویشی و زایشی
 • درس پنجم: شاخص های فیزیولوژی رشد
  • شاخص سطح برگ
  • وزن خشک کل گیاه
  • سرعت رشد محصول
  • سرعت رشد نسبی
  • سرعت جذب خالص
  • نسبت سطح برگ
  • سطح ویژه برگ
  • نسبت وزن برگ
  • دوام سطح برگ
  • دوام بیوماس
 • درس ششم: روابط آنالیزهای رشد
  • شاخص سطح برگ مطلوب و بحرانی
  • زاویه برگ
  • زاویه برگ در طبقات مختلف کانوپی
  • آرایش برگ ها روی ساقه
  • اثر زاویه خورشید بر نفوذ نور به درون کانوپی
 • درس هفتم: تشعشع و جوامع گیاهی
  • عکس العمل گیاه به تغییرات تراکم بوته
  • رقابت
  • عوامل موثر بر انرژی وارد شده از خورشید به زمین
  • واکنش گیاهان در برابر تشعشع خورشیدی
  • راهکارهای حداکثر استفاده از تشعشع خورشیدی
 • درس هشتم: انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی
  • مکانیسم بارگیری و تخلیه مواد فتوسنتزی
  • رابطه بین مقصد و مبدا مواد فتوسنتزی
  • توزیع مواد فتوسنتزی
  • ضریب برداشت
  • انتقال مجدد (برگشت) مواد فتوسنتزی
  • مواد فتوسنتزی در خلال پر شدن دانه
  • ریشه
 • درس نهم: تنظیم رشد گیاه
  • اکسین
  • جیبرلین
  • سیتوکنین
  • اتیلن
  • بازدارنده های رشد
 • درس دهم: فیزیولوژی تنش ها
  • کمبود آب و مقاومت به خشکی
  • کمبود آب و مقاومت به خشکی
  • سرمازدگی و انجماد
  • تنش شوک گرمایی
  • شوری
  • کمبود اکسیژن
  • آلودگی هوا
 • درس یازدهم: فیزیولوژی بذر
  • مراحل رشد بذر
  • ساختمان ذخیره ای بذر
  • ترکیبات ذخیره ای بذر
  • مراحل جوانه زدن
  • انواع سبز شدن
  • خواب بذر و سکون
  • تست های ویگور بذر
  • اندازه گیری رطوبت بذر (در هنگام برداشت)
  • سلامت بذر
 • درس دوازدهم: تولید گل و میوه
  • گذار به گلدهی
  • فتوتروپیسم
  • ترموپریودیسم
  • گلدهی
  • میوه دهی
  • بلوغ و رسیدگی

 

مفید برای
 • زراعت
 • اصلاح نباتات
 • بیوتکنولوژی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. فتوسنتز
۲. تثبیت CO2 توسط جوامع گیاهی
۳. تنفس
۴. رشد و نمو
۵. شاخص های فیزیولوژی رشد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روابط آنالیزهای رشد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تشعشع و جوامع گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تنظیم رشد گیاه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. فیزیولوژی تنش ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. فیزیولوژی بذر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. تولید گل و میوه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۷۲۴۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVAGR9504
مدت زمان ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۹۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۳۵۸ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳ نظر ثبت شده است.
سارا
سارا
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
مطالب مفید و کاربری هستش، ولی نحوه توضیح خیلی بد
علی
علی
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
خوب بود، طبق سرفصل هایی بود که می خواستم و خوب توضیح داده بود.
محمد
محمد
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اگر در آموزش از تصاویر بیشتری استفاده می شد بهتر بود و اینکه نحوه تدریس می تونست بهتر باشه یعنی جنبه معلمی باشه نه اخبارگویی اینکه فقط از روی متن روخوانی کنی.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Crop physiology | Plant Physiology | آرایش برگ ها روی ساقه | آلودگی | آنالیزهای رشد | اتیلن | استفاده از تشعشع خورشیدی | اکسین | اکو فیزیولوژیکی | الکترومغناطیسی | اندازه گیری رطوبت بذر (در هنگام برداشت) | انواع سبز شدن | باز | بلاک من | بلوغ و رسیدگی | تئوری حد مطلوب | تثبیت CO2 | تخلیه مواد فتوسنتزی | ترکیبات ذخیره ای بذر | ترموپریودیسم | تست های ویگور بذر | تشعشع | تشعشع خورشیدی | توزیع مواد فتوسنتزی | جوامع گیاهی | جیبرلین | چرخه کربس | خواب بذر و سکون | درس فیزیولوژی گیاهی | دستگاه فتوسنتزی | دوام بیوماس | دوام سطح برگ | رشته بیوتکنولوژی | رشد رویشی | زاویه برگ | زنجیره انتقال الکترون | ساختمان ذخیره ای بذر | ساختن نشاسته | سرعت جذب خالص | سرعت رشد محصول | سرعت رشد نسبی | سطح ویژه برگ | سلامت بذر | سیتوکنین | سین | شاخص سطح برگ | شاخص سطح مطلوب | شاخص های فیزیولوژی رشد | شوری | شوک گرمایی | فتوتروپیسم | فتوسنتز | فیزیولوژی بذر | فیزیولوژی تنفس | فیزیولوژی زراعی | فیزیولوژی گیاهان | فیزیولوژی گیاهی | قانون بازده نزولی | قانون حداقل | کانوپی | کلروپلاست | کمبود اکسیژن | کنکور کارشناسی ارشد | گلدهی | گیاهان زراعی | لیبیگ | مراحل جوانه زدن | مراحل رشد بذر | مریستم ها | مسیر پنتوز فسفات | مسیرهای سه گانه فتوسنتزی | مسیرهای فتوسنتزی | مواد فتوسنتزی | میچرلیخ | میسی | میوه دهی | نسبت سطح برگ | نسبت وزن برگ | واکنش گیاهان در برابر تشعشع خورشیدی | واکنش های فیزیولوژی | وزن خشک کل گیاه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×