×
۱۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

آموزش اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۴ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

نماتدهای انگل گیاهی در کلیه نقاط کشاورزی جهان وجود دارند که اثرات نامطلوبی را در گیاهان مختلف ایجاد می ‌کنند. توجه به خسارت‌ های زیادی که سالیانه توسط نماتدها به محصولات کشاورزی وارد می ‌شود، گرایش به مطالعه عمیق ‌تر آن ها را افزایش داده است. بنابراین در این فرادرس، موضوعاتی مانند: اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کشاورزی، جایگاه آن‌ ها در سلسله جانوری، طبقه ‌بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی و رابطه آن ‌ها با دیگر بیمارگرها بیان شده است که این مطالب می‌ تواند برای دانشجویان دوره‌ های مختلف:  گیاه‌ پزشکی، زیست ‌شناسی و کارشناسان مرتبط با نماتدشناسی مفید واقع شود.

 

آموزش اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

تعداد دانشجو
۵۴ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

سارا صرافان صادقی

کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی

سارا صرافان صادقی، دارای کارشناسی ارشد گیاه‌پزشکی – بیماری‌شناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد هستند. ایشان پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را در زمینه بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های توکسین‌زا و غیر توکسین‌زای باکتری Pseudomonas syringae انجام داده‌اند.

توضیحات تکمیلی

یکی از مشکلاتی که بشر را از گذشته تا به امروز مشغول کرده است، مساله تامین غذا و تولید محصولات کشاورزی است و هر ساله خسارات جبران‌ ناپذیری از ناحیه آفات و عوامل بیماری‌ زای گیاهی، متوجه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و در نهایت اقتصاد کشاورزی کشورهای جهان می گردد که در این رابطه، نماتدها نقش بسیار مهمی را ایفا می ‌کنند. خسارت نماتدها زمانی مشخص می‌ گردد که بحران آلودگی خاک، از مرزهای آستانه اقتصادی بیشتر شده و در آن زمان است که مبارزه امری دشوار می گردد. شناسایی عوامل بیماری ‌زای گیاهی همچون نماتدها، از جمله اقدامات موثری است که می‌ تواند از بروز خسارت‌ های مالی و نابودی منابع جلوگیری کند.

نماتدهای انگل گیاهی در کلیه نقاط کشاورزی جهان وجود دارند که اثرات نامطلوبی را در گیاهان مختلف ایجاد می ‌کنند. توجه به خسارت‌ های زیادی که سالیانه توسط نماتدها به محصولات کشاورزی وارد می ‌شود، گرایش به مطالعه عمیق ‌تر آن ها را افزایش داده است. بنابراین در این فرادرس، موضوعاتی مانند: اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کشاورزی، جایگاه آن‌ ها در سلسله جانوری، طبقه ‌بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی و رابطه آن ‌ها با دیگر بیمارگرها بیان شده است که این مطالب می‌ تواند برای دانشجویان دوره‌ های مختلف گیاه‌ پزشکی، زیست ‌شناسی و کارشناسان مرتبط با نماتدشناسی مفید واقع شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی - بخش یکم
  • مقدمه
  • اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کشاورزی
  • جایگاه نماتدها در سلسله جانوران
 • درس دوم: آشنایی با اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی - بخش دوم
  • سیستم های طبقه بندی ارائه شده در نماتدشناسی
  • بررسی شاخص های ریخت شناسی در شناسایی
 • درس سوم: طبقه بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش یکم
  • تاکسونومی نماتدهای انگل گیاهی
  • نماتدهای خانواده Aphelenchoidae
  • نماتدهای خانواده Circonematidae
  • نماتدهای خانواده Hemicycliphoridae
  • نماتدهای خانواده Tylenchulidae
  • نماتدهای خانواده Merliniidae -Telotylenchidae
 • درس چهارم: طبقه ‌بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش دوم
  • نماتدهای خانواده Hoplolamidae
  • نماتدهای زیرخانواده Heterodrinae
  • نماتدهای خانواده Meloidogynidae
  • نماتدهای خانواده Pratylenchidae
 • درس پنجم: طبقه ‌بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش سوم
  • نماتدهای خانواده Tylenchidae
  • نماتدهای بالاخانواده Sphaerularioidea
  • نماتدهای خانواده Longidoridae
  • نماتدهای خانواده Trichoridae
 • درس ششم: رابطه نماتدهای انگل گیاهی با سایر بیمارگرها
  • عمل متقابل نماتدها با سایر بیمارگرها
  • عمل متقابل با قارچ ‌ها
  • عمل متقابل با باکتری ‌ها
  • عمل متقابل با ویروس‌ ها
  • عمل متقابل با سایر نماتدها
  • عمل متقابل با همزیست ‌های ریشه
  • عمل متقابل با حشرات
 • درس هفتم: کاربرد روش های مولکولی در شناسایی نماتدها
  • روش‌ های مولکولی
  • ژن‌ های مورد استفاده در تاکسونومی (Taxonomy) مولکولی
  • چگونگی ارتباط روش ‌های مولکولی با سرویس ‌های مشاوره ‌ای
 • درس هشتم: مدل سازی تراکم جمعیت و خسارت نماتدها
  • مدل‌ سازی خسارت محصول
  • توسعه آستانه اقتصادی
  • محدودیت ‌های توسعه توابع خسارت نماتدها
  • مدل‌ سازی کمیت جمعیت
  • تلفیق مدل‌ های جمعیت و کاهش محصول
  • چشم ‌اندازها در آینده
 • درس نهم: آنتاگونیست ‌ها (Antagonist) در مبارزه بیولوژیکی نماتدها
  • قارچ ‌ها
  • باکتری ‌ها
  • ویروس ‌ها
  • نماتدها
  • حشرات و کنه ‌ها
  • بی‌ مهرگان متفرقه
 • درس دهم: مکانیزم مقاومت به نماتدها
  • مکانیزم مولکولی
  • اختلال در محصولات ژنی ضروری نماتد توسط RNAi
  • اختلال در عملکردهای حسی
  • متابولیت ‌های نماتدکش
  • فیتو الکسین‌ ها (Phytoalexin)
  • مقاومت ژنی
  • ژن ‌های مقاومت به نماتدها
  • نحوه عمل ژن‌ های مقاومت
 • درس یازدهم: کاربرد روش‌ های سلولی و مولکولی علیه نماتدهای گیاهی
  • زیست‌ شناسی سلولی
  • زیست‌ شناسی مولکولی
  • طراحی معقولانه نماتدکش‌ ها

 

مفید برای
 • گیاه پزشکی
 • زیست شناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی - بخش یکم
۲. آشنایی با اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی - بخش دوم
۳. طبقه بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش یکم
۴. طبقه بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش دوم
۵. طبقه بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. رابطه نماتدهای انگل گیاهی با سایر بیمارگرها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کاربرد روش های مولکولی در شناسایی نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدل سازی تراکم جمعیت و خسارت نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. آنتاگونیست ها در مبارزه بیولوژیکی نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مکانیزم مقاومت به نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. کاربرد روش‌های سلولی و مولکولی علیه نماتدهای گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۶۹۲۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVAGR110
مدت زمان ۶ ساعت و ۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۶۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۵۴ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
محمد
محمد
۱۴۰۱/۰۵/۰۴
مدرس خیلی باحوصله و دقیق مطالب را بیان می کردند، و کیفیت اسلایدها خیلی خوب بود.
برچسب‌ها:
agriculture | Antagonist | Aphelenchoidae | Circonematidae | Hemicycliphoridae | Heterodrinae | Longidoridae | Meloidogynidae | Merliniidae | Nematodes | nematology | Phytoalexin | Phytopathology | Plant Disease نماتدشناسی | Plant pathology | Pratylenchidae | Sphaerularioidea | Taxonomy | Telotylenchidae | Trichoridae | Tylenchulidae | آفات و عوامل بیماری‌ زای گیاهی | آلودگی خاک | آموزش اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی | آنتاگونیست | اصول نماتدشناسی | اقتصاد کشاورزی | انگل گیاهی | بیماری شناسی گیاهی | بیماری گیاهی | تاکسونومی مولکولی | توسعه آستانه اقتصادی | تولید محصولات کشاورزی | خانواده Aphelenchoidae | خانواده Longidoridae | خانواده Meloidogynidae | خانواده Pratylenchidae | خانواده Trichoridae | خانواده Tylenchidae | خانواده Tylenchulidae | روش‌ های سلولی و مولکولی علیه نماتدهای گیاهی | روش های مولکولی | زیست شناسی سلولی | زیست شناسی مولکولی | ژن های مقاومت | ژن ‌های مقاومت به نماتدها | سلسله جانوران | سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی | شاخص های ریخت شناسی | طبقه ‌بندی و سیستماتیک نماتدهای انگل گیاهی | طراحی معقولانه نماتدکش‌ ها | عمل متقابل با حشرات | عمل متقابل با سایر نماتدها | عمل متقابل با ویروس‌ ها | عوامل بیماری زای گیاهی | کشاورزی | گیاه پزشکی | گیاهپزشکی | مبارزه بیولوژیکی نماتدها | مقاومت به نماتدها | مقاومت ژنی | مکانیزم مقاومت به نماتدها | نماتد | نماتدشناسی | نماتدهای انگل گیاهی | نماتدهای خانواده Aphelenchoidae | نماتدهای خانواده Hoplolamidae | نماتدهای خانواده Meloidogynidae | نماتدهای خانواده Merliniidae -Telotylenchidae | نماتدهای خانواده Pratylenchidae | نماتدهای خانواده Tylenchulidae | نماتدهای زیرخانواده Heterodrinae | همزیست های ریشه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×