×
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش نماتدشناسی گیاهی مقدماتی

آموزش نماتدشناسی گیاهی مقدماتی

هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۴ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

امروزه اهمیت نماتولوژی در گیاه پزشکی بر کسی پوشیده نیست اما در کل، نماتدها موجودات نسبتا ناشناخته ای هستند که هنوز اهمیت آن ها آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. علم نماتدشناسی یا نماتولوژی، از جدیدترین شاخه های علوم بوده و بعد از مدت ها از علم مادری جانورشناسی جدا و مستقل شده است. نماتدها، متنوع ترین جانوران پرسلولی در کره زمین بوده و دوسوم از کل جمعیت جانوران را به خود اختصاص داده اند. بخشی از نماتدها از مواد غذایی داخل سلول های گیاهی استفاده می نمایند و مطالعه این گروه از آن ها که حدود ده درصد از کل گونه های نماتدهای شناخته شده را تشکیل می دهند، تحت عنوان نماتدشناسی گیاهی یا کشاورزی در دانشکده های کشاورزی صورت می پذیرد.

آموزش نماتدشناسی گیاهی مقدماتی

تعداد دانشجو
۵۴ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

فاطمه عدالت نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

فاطمه عدالت نژاد، رتبه دو کشوری آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، مدرک کارشناسی گیاه پزشکی خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نموده اند. ایشان بر روی سبب شناسی (Etiology) بیماری بلایت باکتریایی پیاز در حال انجام پروژه دانشگاهی هستند. همچنین با تسلط در زمینه آموزش زبان انگلیسی و خوشنویسی (Calligraphy) لاتین نیز صاحب سبک، ایده و تالیف کتاب می باشند.

توضیحات تکمیلی

امروزه اهمیت نماتولوژی در گیاه پزشکی بر کسی پوشیده نیست، اما در کل، نماتدها موجودات نسبتا ناشناخته ای هستند که هنوز اهمیت آن ها آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. علم نماتدشناسی یا نماتولوژی، از جدیدترین شاخه های علوم بوده و بعد از مدت ها از علم مادری جانورشناسی جدا و مستقل شده است. نماتدها، متنوع ترین جانوران پرسلولی در کره زمین بوده و دو سوم از کل جمعیت جانوران را به خود اختصاص داده اند.

بخشی از نماتدها از مواد غذایی داخل سلول های گیاهی استفاده می نمایند و مطالعه این گروه از آن ها که حدود ده درصد از کل گونه های نماتدهای شناخته شده را تشکیل می دهند، تحت عنوان نماتدشناسی گیاهی یا کشاورزی در دانشکده های کشاورزی صورت می پذیرد. نماتدها، انگل های موفقی به شمار می روند که بسیاری از بیماری های خطرناک انسان به وسیله آن ها ایجاد می شود و برای مثال، کرم آسکاریس در روده را می توان نام برد.

انتشار نماتدهای انگل گیاهی حائز اهمیت از نظر اقتصادی، نشان می دهد که آن ها یک فاکتور مهم در اقتصاد تمدن قدیم بوده اند و خسارات فراوانی را به محصولاتی وارد می ساختند که موجب قحطی یا مهاجرت انسان ها می شدند. بیماری هایی که توسط نماتدها در محصولات ایجاد می گردند، از مدت ها پیش شناخته شده اند اما ارتباط بین گیاه و انگل ناشناخته بوده است. زوال گیاه در اثر آلودگی به نماتدهای خاص به سایر فاکتورها، از جمله: عدم حاصل خیزی خاک، شرایط آب و هوایی یا سایر پدیده ها نسبت داده می شد.

خسارات فاقد توجیه در محصولات و زوال باغات قدیمی نیز به ترشح مواد سمی توسط ریشه درخت نسبت داده شده بود. در این آموزش به مبحث نماتدشناسی گیاهی مقدماتی به عنوان یکی از دروس کارشناسی رشته های مرتبط به مهندسی کشاورزی می پردازیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با نماتدها
  • نماتد چیست؟
  • انواع مختلف نماتدها براساس محیط زندگی
  • انواع مختلف نماتدها براساس تغذیه
  • مقدمه ای بر نماتدشناسی گیاهی
  • چرایی لزوم علم نماتدشناسی گیاهی
  • اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کشاورزی
  • تاریخچه نماتدشناسی گیاهی در ایران و جهان
  • نقش های مفید و مضر نماتدها در طبیعت و کشاورزی
 • درس دوم: مورفولوژی (Morphology) و تشریح عمومی ساختمان بدن نماتدها با تاکید بر نماتدهای انگل گیاهی
  • تعریف نماتد
   • تعریف لغوی
   • تعریف علمی
  • شکل بدن (Body shape)
   • دوشکلی جنسی (Sexual Dimorphism)
  • اندازه بدن (Body Size)
  • رنگ بدن (Color of Body)
  • نواحی مختلف بدن
   • دم (Tail)
  • طرح کلی ساختمان بدن (General Plan of Nematode Body)
   • دیواره بدن (Body Wall)
   • کوتیکول (Cuticle)
   • برجستگی، فرورفتگی و تزئینات روی سطح خارجی کوتیکول
    • خطوط مدور عرضی (Transverse Striations)
    • خطوط مدور طولی (Longitudinal Striations)
    • خطوط جانبی بدن (Lateral Lines)
    • برسا (Bursa)
    • اثر سرانگشتی (Perineal Pattern)
   • اپیدرم (Epidermis)
   • سلول های ماهیچه ای (Muscle Cells)
  • اندام های حسی (Sensory Structures)
   • دستگاه حسی عصبی
    • اندام های حسی سری (Cephalic Sensory Structure)
    • آمفید (Amphid)
    • فازمید (Phasmid)
    • دیرید (Dirid)
    • همی زونید (Hemizonid)
    • همی زونیون (Hemizonion)
    • سفالید (Cephalid)
  • سیستم گوارشی (Digestive System)
   • دهان (Mouth)
   • حفره دهانی (Buccal Cavity)
    • اجزای حفره دهانی
     • استایلت (Stylet)
   • مری (Oesophagus)
    • اجزای مری
     • غدد مری (Oesophageal Glands)
   • دریچه حدفاصل مری و روده (Cardia)
   • روده (Intestine)
   • راست روده (Rectum)
   • مخرج (Anus)
  • حفره بدنی (Body Cavity)
   • سیستم عصبی (Nervous System)
   • سیستم دفعی ترشحی (Excretory System)
   • سیستم تولید مثلی (Reproductive System)
    • انواع تولید مثل
    • بین دو جنسی
    • تکثیر سلول های جنسی
   • دستگاه تولید مثل ماده (Female Reproductive System)
    • تعداد لوله ها و نحوه چینش
    • اجزای یک شاخه تولید مثلی ماده
    • رحم
    • تخم (Egg)
   • دستگاه تولید مثل نر (Male Reproductive System)
    • اسپیکول و گوبرناکولوم (Spicule & Gubernaculum)
 • درس سوم: جایگاه تاکسونومیکی نماتدها در سلسله جانوری
  • سیستماتیک و تاکسونومی (Systematic & Taxonomy)
  • طبقه بندی مورفولوژیکی
  • پسوندهای ویژه تاکسونومیکی
  • مشخصات شاخه نماتدها
  • تفاوت دو رده نماتدها
  • مطالعه راسته های اصلی نماتدهای خاکزی و بیماری زای گیاهی
  • تفاوت دو راسته Aphelenchida و Tylenchida
  • تفاوت دو بالا خانواده Criconematoidea و Tylenchoidea
   • بالا خانواده Tylenchoidea
    • خانواده Tylenchida
    • خانواده Dolichodoridae
    • خانواده Belonolaimidae
    • خانواده Hoplolaimidae
    • خانواده Anguinidae
    • خانواده Pratylenchidae
    • خانواده Heteroderidae
     • ویژگی های ماده ها
     • ویژگی های نرها
     • ویژگی های جوان های سن دوم
   • تفاوت زیرخانواده های Meloidogyninae و Heteroderinae
 • درس چهارم: مدیریت و مبارزه با نماتدها
  • تفاوت مبارزه با مدیریت
  • روش های مبارزه و مدیریت نماتدهای انگل گیاهی
   • روش های زراعی
   • روش های فیزیکی
   • روش های بیولوژیکی
   • روش های شیمیایی
   • مدیریت تلفیقی
 • درس پنجم: زیست شناسی (Biology) نماتدهای انگل گیاهی
  • زیست شناسی و بوم شناسی عمومی نماتدها
  • چرخه زندگی
  • عوامل موثر در تفریخ
  • عوامل موثر در پوست اندازی
   • پوست اندازی
  • پیدا کردن میزبان و تغذیه از آن
  • تولید مثل
 • درس ششم: مهم ترین نماتدهای انگل گیاهی
  • نماتد گال دانه گندم (Seed Gall Nematode)
  • نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Rice White Tip Nematode)
  • نماتد ریشه گرهی (Root Knot Nematode)
  • نماتد سیست چغندرقند (Beet Cyst Nematode)
  • نماتد ساقه و پیاز (Bulb & Stem Nematode)
  • نماتد مرکبات (Citrus Nematode)
 • درس هفتم: آزمایشگاه نماتدشناسی گیاهی
  • نمونه برداری از خاک و اندام های گیاهی
   • نحوه نمونه برداری
   • زمان نمونه برداری
  • استخراج نماتدازخاک
   • روش سینی
   • روش سطل
   • روش قیف برمن
   • روش سانتریفیوژ کردن
  • کشتن، انتقال و تثبیت نماتدها
   • تهیه اسلاید میکروسکوپی موقت و دائم
  • مورفولوژی عمومی نماتدها
  • تشخیص نماتد نر و ماده زیرمیکروسکوپ
  • تشخیص نماتدهای انگل گیاهی از سایر نماتدها زیر میکروسکوپ
  • راسته های مهم نماتدهای خاکزی
  • تشخیص جنس های مهم انگل گیاهی در آزمایشگاه
   • تشخیص سریع برخی از جنس ها

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با نماتدها
۲. مورفولوژی نماتدها
۳. جایگاه تاکسونومیکی نماتدها در سلسله جانوری
۴. مدیریت و کنترل نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. بیولوژی نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مهم ترین نماتدها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آزمایشگاه نماتدشناسی گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نماتدشناسی گیاهی مقدماتی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۴۵۵۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVAGR109
مدت زمان ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۸۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۵۴ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
علی
علی
۱۴۰۱/۰۱/۰۴
سلام. سپاس فراوان از دوره ی بسیار خوب، دوره ی کاربردی بود و نکات ارزشمندی در طی دوره بیان شد.
تشکر و ممنون
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
agriculture | Amphid | animal | bacteria | biology | cell | Cuticle | Disease | Dorylaimida | earth | engineer | Epidermis | female | food | fungi | lab | laboratory | male | Management | microscope | Mononchid | Mononchida | morphology | Nematode | nematology | parasite | PEST | Phasmid | plant | Plant pathology | Plant Protection | rectum | Root | Slide | soil | Taxonomy | toxin | Tylenchida | آزمایشگاه نماتدشناسی | آزمایشگاه نماتدشناسی گیاهی | آزمایشگاه نماتولوژی | اکولوژی عمومی نماتدها | اندام های حسی | اندام های حسی سری | اندام های گیاهی | انگل گیاهی | انواع مختلف نماتد | بیماری شناسی گیاهی | بیماری های خطرناک انسان | بیولوژی نماتدها | پوست اندازی | تولیدمثل | جانوران پرسلولی | جانورشناسی | حاصل خیزی خاک | حفره دهانی | دانشکده های کشاورزی | دریچه حد فاصل مری و روده | دستگاه تولیدمثل ماده | دیواره بدن | روش های زراعی | زیست شناسی | ساپروفیت | ساختمان بدن نماتدها | سلسله جانوری | سلول های گیاهی | سلول های ماهیچه ای | سیستم ترشحی | سیستم تولیدمثل | علم نماتدشناسی | کرم آسکاریس | کرم شناسی | کوتیکول | گیاه پزشکی | گیاهان | گیاهپزشکی | مزرعه آزمایشگاه | مهندسی کشاورزی | مواد غذایی | مورفولوژی | میکروسکوپ | نام علمی | نماتد نر و ماده | نماتدشناسی | نماتدشناسی گیاهی | نماتدهای آزاد | نماتدهای انگل | نماتدهای انگل گیاهی | نماتدهای پارازیت خارجی | نماتدهای پارازیت داخلی | نماتدهای پارازیت نیمه داخلی | نماتدهای خاکزی | نماتود | نماتولوژی | همی زونید | همی زونیون
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی
×