×
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۹۶,۲۵۰ تومان

آموزش تامین مالی در بازار سرمایه

آموزش تامین مالی در بازار سرمایه

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۹۶,۲۵۰ تومان

تعداد دانشجو
۱,۵۹۸ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

بازارها و موسسات مالی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها دارند. این بازارها می توانند در موفقیت یا شکست سیاست های پولی و مالی تاثیرگذار باشند. از طرفی بازارهای مالی تنها منحصر به سهام نیست بلکه اوراق قرضه از اجزای مهم بازارهای مالی است. درس تامین مالی در بازار سرمایه به منظور درک بازارهای مالی و زیر مجموعه های آن و همچنین شناسایی ریسک های موجود در بازار سرمایه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می گردد. هدف از این فرادرس آشنایی با روش های تامین مالی، بازار سرمایه، انواع اوراق بهادار و مزایا و معایب آن، مطالعه و بررسی تطبیقی با بازارهای سرمایه موفق دنیا و صندوق ها و موسسات سرمایه گذاری است. شناخت بازارهای مالی نه تنها برای دانشجویان رشته های مدیریت و کسب و کار بلکه برای تمامی افراد سودمند است.

آموزش تامین مالی در بازار سرمایه

تعداد دانشجو
۱,۵۹۸ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۹۶,۲۵۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

 ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی 1 و 2 و پژوهش‌های عملیاتی و همچنین دارای مدرک حسابداری شرکت همکاران سیستم و مدرک گواهینامه واحد صنفی سبز (تجارت الکترونیک) نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

بازارها و موسسات مالی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها دارند. این بازارها می توانند در موفقیت یا شکست سیاست های پولی و مالی تاثیرگذار باشند. از طرفی بازارهای مالی تنها منحصر به سهام نیست بلکه اوراق قرضه از اجزای مهم بازارهای مالی است.

ماهیت بعدی بازارهای مالی ایجاد فضایی برای تبادل سرمایه، میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران است. بدین معنی که شرکت ها و دولت ها از طریق بازارهای مالی اقدام به تامین مالی پروژه های خود می کنند. در این میان بازارهای مالی مانند سایر بازارها، ماهیتی مخاطره آمیز دارند و فعالیت در این بازارها مستلزم شناسایی و مدیریت دقیق شرایط سرمایه گذاری و سرمایه پذیری است.

در اقتصاد کنونی، بازارهای مالی و پولی، ابزاری اساسی برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت ها به شمار می روند. هر یک از سیاست های پولی جوامع به کمک بازار مالی به نتیجه رسیده و در مقابل، بازارهای پولی با توجه به سیاست های دولت ها، سرمایه گذاران را به سمت بازار مقابل هدایت می نماید.

آگاهی از این گونه بازارها و نهادهای فعال این حوزه برای دانشجویان حیطه مالی با درس پول، ارز و بانکداری تحقق پیدا کرده است که به دلیل گستردگی مباحث، نیاز به ابزارشناختی داشته است و لذا درس تامین مالی در بازار سرمایه به منظور درک بازارهای مالی و زیر مجموعه های آن و همچنین شناسایی ریسک های موجود در بازار سرمایه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می گردد. هدف از این فرادرس آشنایی با روش های تامین مالی، بازار سرمایه، انواع اوراق بهادار و مزایا و معایب آن، مطالعه و بررسی تطبیقی با بازارهای سرمایه موفق دنیا و صندوق ها و موسسات سرمایه گذاری است.

شناخت بازارهای مالی نه تنها برای دانشجویان رشته های مدیریت و کسب و کار بلکه برای تمامی افراد سودمند است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: شناخت بازارهای مالی و بازارهای تابعه
  • آشنایی با بازارهای مالی
  • بازارهای مالی تابعه
  • شناخت موسسات مالی
  • قوانین و مقررات بازارهای مالی
  • قوانین مربوط به موسسات مالی و ریسک شناسی موسسات مالی
 • درس دوم: نرخ بهره و نحوه تعیین آن
  • ارزش گذاری زمانی پول
  • قرض و نرخ بهره
  • ریسک نقدینگی و تعیین نرخ بهره
  • ساختار زمانی نرخ بهره
  • مسائل
 • درس سوم: نرخ بهره، ارزش گذاری اوراق قرضه
  • معیارهای نرخ بهره
  • تعیین ارزش اوراق بهادار
  • تاثیرات نرخ بهره بر اوراق بهادار
  • دیرش و شناخت آن
  • مسائل
 • درس چهارم: مطالعه موردی بازار پولی و نرخ بهره
  • ساختار بانک مرکزی آمریکا
  • ابزارهای سیاست های پولی
  • عرضه پول و نرخ بهره
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مسائل
 • درس پنجم: بررسی بازار پول
  • اوراق بهاداری به نام پول
  • اوراق بهادار و اوراق تجاری
  • ابعاد تجاری و بین المللی پول
  • مسائل
 • درس ششم: مدیریت بازار اوراق قرضه
  • اوراق بهادار بازار اوراق قرضه
  • اعتبارات و شاخص های اوراق قرضه
  • مشارکت های بازار اوراق قرضه
  • بازارهای داخلی و بین المللی اوراق قرضه
  • مسائل
 • درس هفتم: بررسی تسهیلات و سیستم بازار تسهیلات رهنی
  • شناخت تسهیلات رهنی
  • بازارهای اولیه و ثانویه تسهیلات رهنی
  • مبادلات و جوانب بین المللی تسهیلات رهنی
  • مسائل
 • درس هشتم: شناخت سهام و جزییات بازار آن
  • سهام و انواع آن
  • بازارهای اولیه و ثانویه سهام
  • شاخص های اقتصادی و کارایی بازار سهام
  • مسائل
 • درس نهم: بازار پول های بین المللی
  • تاریخچه و پیشینه بازارهای ارز خارجی
  • مبادلات ارزهای خارجی
  • بازده و ریسک بازار ارز خارجی
  • اصل برابری نرخ بهره
  • مسائل
 • درس دهم: بازار اوراق بهادار تعهد شده
  • تعهدات و قراردادهای آتی
  • قوانین و مقررات مربوط به تعهدات آتی و اوراق اختیار معامله
  • قراردادهای SWAP
  • مسائل
 • درس یازدهم: موسسات مالی با صندوق مشترک و پوششی سرمایه گذاری
  • صندوق های مشترک سرمایه گذاری
  • صندوق های پوششی سرمایه گذاری
  • قوانین مربوط به موسسات مالی با صندوق مشترک و پوششی
  • مسائل

پیش نیاز

پول و ارز بانكداری

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. شناخت بازارهای مالی و بازارهای تابعه
۲. نرخ بهره و نحوه تعیین آن
۳. نرخ بهره، ارزش‌ گذاری اوراق قرضه
۴. مطالعه موردی بازار پولی و نرخ بهره
۵. بررسی بازار پول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مدیریت بازار اوراق قرضه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بررسی تسهیلات و سیستم بازار تسهیلات رهنی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. شناخت سهام و جزییات بازار آن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. بازار پول‌ های بین المللی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بازار اوراق بهادار تعهد شده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. موسسات مالی با صندوق مشترک و پوششی سرمایه ‌گذاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تامین مالی در بازار سرمایه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۸۱۶۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVACC9707
مدت زمان ۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۹۸۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱,۵۹۸ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲۷ نظر ثبت شده است.
سعید
سعید
۱۴۰۱/۰۳/۰۹
سطحش متوسط بود، می تونست بهترم باشه ولی با توجه به مدت زمانی که داشت مناسب بود.
عرفان
عرفان
۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کلا در فرادرس تجربه منفی ندارم.
فقط ارائه کلاس ها یه مقدار خسته کننده اس اگر بتونید ویدئو ها به گونه ایی باشه که مدرس روی تخته سیاه مطالب بنویسه به نظرم جذابتر میتونه باشه.
مسعود
مسعود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶
بیان و نظم دهی مطالب خیلی خوب بود.
مهراد
مهراد
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
سعی کنید روی آموزش های بورس بیشتر کار کنید این روزها خیلی کاربرد داره.
مرجان
مرجان
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
کلا آموزش های بورستون خیلی سطح پایین هست مطالب کامل نیست پراکنده هست من تو یاست های دیگه تونستم با محتوای خیلی کاملتر و جامع تر در مورد بورس آموزش پیدا کنم.
اگر بتونید سطح آموزش هاتون بالا ببرید و در کنارش هزینه هارو بیشتر کنید شاید طرفدارای بیشتری پیدا کنید.
کلا از آموزش ها راضی نبودم در قبال هزینه ایی که کردم مطلب خاصی ارائه نشده بود.
محمود
محمود
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
مطالب ارائه شده خوب بود و استاد خیلی مسلط بودند.
میلاد
میلاد
۱۳۹۹/۰۱/۰۶
هم نحوه بیان و تسلط مدرس و هم موارد تدریس شده عالی بودن.
سعید
سعید
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
آموزش خوبی بود خوب فقط یک مقدار کند صحبت میکردند اطلاعات پراکنده ای که در اینترنت هست رو جمع آوری کرده اند و به صورت یک آموزش جامع دراوردند و به نظرم جز آموزش های کمیاب هست.
مراد
مراد
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
مطالب ارائه شده خیلی خوب بود،
اما اگر مدرسین سعی کنند نوع ارائه با تنوع بیشتری باشه که احساس خستگی نکنید فکر کنیم آموزش هاتون عالی میشه.
علی محمد
علی محمد
۱۳۹۹/۰۱/۰۷
بیشتر تئوری بود و از لحاظ عملی خیلی کمکی نکرد.
برچسب‌ها:
ارزش گذاری اوراق قرضه | اقتصاد | اقتصاد مالی | اوراق بهادار | اوراق تجاری | اوراق قرضه | بازار سرمایه | بازار سهام | بازار مالی | بازار مالی اسلامی | بازار مالی و پولی | بانک مرکزی | بانکداری | بانکداری اسلامی | پول | تامین سرمایه | تامین مالی اسلامی | تسهیلات رهنی | تعیین نرخ بهره | حسابداری | ریسک های موجود در بازار سرمایه | سرمایه گذاری | سیاست های اقتصادی | شاخص های اقتصادی | شاخص های اوراق قرضه | صندوق مشترک و پوششی | مدیریت | موسسات مالی | نرخ بهره
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۹ جلسه ویدئویی
×