×
۱۷۵,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش حسابداری صنعتی ۲

آموزش حسابداری صنعتی ۲

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۱,۰۸۹ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)

در دنیای کسب و کار کنونی توجه به جزئیات تولید، جز جدا نشدنی در تضمین بقای شرکت ها است. با توجه به این که شرکت ها برای تامین سود مورد نیاز خود امکان قیمت گذاری آزاد را به دلیل فضای رقابتی ندارند، لاجرم باید به دنبال کاهش هزینه های خود باشند. برای کاهش هزینه ابتدا باید هزینه ها شناسایی و مطالعه گردد و سپس موارد قابل تغییر به مدیران منعکس شود. این توضیحات کافی است تا متوجه شویم حسابداری صنعتی یکی از ابزارهای بسیار مهم در حسابداری مدیریت است. با توجه به گستره این مبحث، درس حسابداری صنعتی به سه بخش تقسیم می شود. در این آموزش که مربوط به بخش دوم حسابداری صنعتی (حسابداری صنعتی ۲) است به حسابداری انحرافات و هزینه یابی ها پرداخته می شود. در کنار مطالب، مثال های کاربردی نیز حل می شود. این اقدام کافی است تا این آموزش را از انحصار مصرف درسی دانشگاهی خارج کرده و برای کلیه حسابداران شرکت ها و مدیران ارشد سازمان ها قابلیت استفاده داشته باشد.

آموزش حسابداری صنعتی ۲

تعداد دانشجو
۱,۰۸۹ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

حامد باقری، دارای کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه زنجان هستند. پایان‌نامه ایشان در زمینه بررسی امکان‌پذیری مالیات بر سود سهام با رویکرد مالیات خنثی بوده است. ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3 و... هستند.

توضیحات تکمیلی

در دنیای کسب و کار کنونی توجه به جزئیات تولید، جز جدانشدنی در تضمین بقای شرکت ها است. با توجه به این که شرکت ها برای تامین سود مورد نیاز خود امکان قیمت گذاری آزاد را به دلیل فضای رقابتی ندارند، لاجرم باید به دنبال کاهش هزینه های خود باشند. برای کاهش هزینه ابتدا باید هزینه ها شناسایی و مطالعه گردد و سپس موارد قابل تغییر به مدیران منعکس شود.

این توضیحات کافی است تا متوجه شویم حسابداری صنعتی یکی از ابزارهای بسیار مهم در حسابداری مدیریت است. با توجه به گستره این مبحث، درس حسابداری صنعتی به سه بخش تقسیم می شود. در این آموزش که مربوط به بخش دوم حسابداری صنعتی (حسابداری صنعتی ۲) است به حسابداری انحرافات و هزینه یابی ها پرداخته می شود. در کنار مطالب، مثال های کاربردی نیز حل می شود. این اقدام کافی است تا این آموزش را از انحصار مصرف درسی دانشگاهی خارج کرده و برای کلیه حسابداران شرکت ها و مدیران ارشد سازمان ها قابلیت استفاده داشته باشد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی هزینه یابی استاندارد
  • مقدمه ای بر هزینه یابی استاندارد
  • کاربرد هزینه یابی استاندارد
  • روش های هزینه یابی استاندارد
  • مبانی ارزیابی انحرافات در خطوط تولید
 • درس دوم: استانداردسازی هزینه ها در خطوط تولید
  • استانداردسازی هزینه محصولات بر حسب واحد
  • استانداردسازی هزینه عوامل موثر در تولید محصول
  • انحراف هزینه تولید، محاسبه و آنالیز
  • مسائل مربوط به این درس
 • درس سوم: استانداردها و انحراف سنجی مواد مستقیم
  • بسط دادن استاندارد مواد
  • استاندارد مقدار خرید مواد
  • ارزیابی انحرافات مواد در خط تولید و حسابداری آن
  • انحرافات مواد در حالت ترکیب مواد
  • محاسبه کل انحرافات بازده مواد
  • گردش هزینه مواد در حساب های طبقه بندی شده
 • درس چهارم: تشریح استاندارد هزینه یابی کار مستقیم
  • استانداردها و انحراف های هزینه کار مستقیم
  • انحرافات کار در حالت خط تولید
  • انحرافات کار در حالت ترکیب کار
 • درس پنجم: شناخت استاندارد هزینه یابی برای سربار ساخت
  • ویژگی ها و استانداردهای سربار ساخت
  • انحراف سنجی سربار ساخت
  • انحراف سنجی با نرخ کلی سربار
  • انحراف بازده سربار در حالت ترکیب مواد
 • درس ششم: سیستم هزینه یابی استاندارد ساده شده
  • شناخت هزینه یابی Backflush
  • ویژگی های هزینه یابی Backflush
  • روش های هزینه یابی Backflush
  • گردش هزینه های تولید در حساب های طبقه بندی شده
 • درس هفتم: هزینه یابی استاندارد ضایعات
  • شناخت ضایعات
  • هزینه یابی کالا و مواد تبدیل شده به ضایعات
  • حسابداری استاندارد ضایعات
 • درس هشتم: حسابداری انحرافات هزینه در پایان دوره مالی
  • انواع روش های بستن حساب انحرافات هزینه
  • گزارش انحرافات در حساب سود و زیان
 • درس نهم: هزینه یابی محصولات مشترک
  • خروجی محصولات مشترک در خطوط تولید
  • تنوع محصولات خروجی از خطوط تولید
  • هزینه های مشترک – محصولات مشترک
  • Reverse costing method برای محصولات فرعی
  • اتخاذ تصمیمات با توجه به اشتراک هزینه ها
  • تنظیم حساب سود و زیان با فروش محصولات فرعی
 • درس دهم: هزینه یابی مستقیم، هزینه یابی متغیر یا هزینه یابی نهایی
  • تعاریف، مفاهیم و اصلاحات کاربردی
  • شناخت Absorption Costing
  • ویژگی ها و تفاوت های هزینه یابی مستقیم و جذبی
  • گزارش های مقایسه ای سود و زیان دو سیستم مستقیم و جذبی
 • درس یازدهم: واکنش رفتاری هزینه های عملیاتی
  • تعاریف، مفاهیم و اصلاحات کاربردی
  • ترسیم انواع هزینه ها
  • تفسیر واکنش رفتاری هزینه ها
 • درس دوازدهم: تجزیه و تحلیل هزینه، حجم و سود CVPA
  • مبانی و اصطلاحات کاربردی
  • برنامه ریزی تولید و فروش
  • پیش بینی سود در شرایط تغییر عوامل CVP
  • تفکیک هزینه ها به ثابت و متغیر

 

مفید برای
 • حسابداری

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مبانی هزینه یابی استاندارد
۲. استانداردسازی هزینه ها در خطوط تولید
۳. استانداردها و انحراف سنجی مواد مستقیم (الف)
۴. استانداردها و انحراف سنجی مواد مستقیم (ب)
۵. تشریح استاندارد هزینه یابی کار مستقیم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. شناخت استاندارد هزینه یابی برای سربار ساخت (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شناخت استاندارد هزینه یابی برای سربار ساخت (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سیستم هزینه یابی استاندارد ساده شده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. هزینه یابی استاندارد ضایعات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. حسابداری انحرافات هزینه در پایان دوره مالی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. هزینه یابی محصولات مشترک (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. هزینه یابی محصولات مشترک (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. هزینه یابی مستقیم، هزینه یابی متغیر یا هزینه یابی نهایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. واکنش رفتاری هزینه های عملیاتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. تجزیه و تحلیل هزینه، حجم و سود CVPA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حسابداری صنعتی ۲
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۵۱۱۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVACC97021
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۷۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱,۰۸۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۴ نظر ثبت شده است.
سید جواد
سید جواد
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
خوب بود جزوه ای که مدرس در کنارش ارائه بود خیلی کمک کرد، خوب بود نحوه ارائه استاد خیلی خوب بود برای نکته برداری لازمم شد.
آرزو
آرزو
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بیان مدرس عالی و واضح هست.
حجت
حجت
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
من حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 از سایت شما خریداری کردم. خیلی راضی بودم. البته من در صنعتی 1 و 2 بیشتر قسمتایی که مربوط به کارم بود رو دیدم که چندین صفحه هم نت برداری کردم. در کل عالی بود.
خالق
خالق
۱۳۹۸/۰۹/۲۸
من 5 6 سال بود که لای کتابامو باز نکرده بودم. با این آموزش احساس کردم دوباره فارغ التحصیل شدم. خیلی عالی بود.
برچسب‌ها:
Absorption Costing | Backflush | CVPA | Reverse costing method | ارزیابی انحرافات | ارزیابی انحرافات در خطوط تولید | ارزیابی انحرافات مواد در خط تولید | استاندارد مقدار خرید مواد | استاندارد هزینه یابی کار مستقیم | استانداردسازی هزینه محصولات | استانداردسازی هزینه ها | استانداردهای سربار ساخت | استانداردهای هزینه کار مستقیم | انحراف بازده سربار | انحراف سنجی | انحراف سنجی سربار ساخت | انحراف های هزینه کار مستقیم | انحراف هزینه تولید | انحرافات کار در حالت ترکیب کار | انحرافات کار در حالت خط تولید | بسط دادن استاندارد مواد | ترسیم انواع هزینه ها | حساب سود و زیان | حساب های طبقه بندی شده | حسابداری استاندارد ضایعات | حسابداری انحرافات هزینه | حسابداری بهای تمام شده | خطوط تولید | روش های بستن حساب انحرافات هزینه | روش های هزینه یابی Backflush | روش های هزینه یابی استاندارد | سربار ساخت | شناخت استاندارد هزینه یابی | عوامل CVP | کاربرد هزینه یابی استاندارد | نرخ کلی سربار | هزینه یابی Backflush | هزینه یابی استاندارد | هزینه یابی استاندارد ضایعات | هزینه یابی جذبی | هزینه یابی متغیر | هزینه یابی محصولات مشترک | هزینه یابی مستقیم | هزینه یابی نهایی | ویژگی های سربار ساخت | ویژگی های هزینه یابی Backflush
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی
×