×
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش حسابرسی عملکرد

آموزش حسابرسی عملکرد

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۴ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

علم حسابرسی عملکرد و شناخت کامل آن یکی از موارد بسیار مهم و لازم برای دانشجویان حسابرسی است، چون این علم باعث می‌شود که حسابرسان به صورت کامل و با احاطه بیشتری نسبت به عملکرد مدیران و زیرمجموعه آن‌ها برای سنجش عملکرد آن‌ها نظر داده و پیشنهادهای قابل اجرا برای این افراد ارائه دهند.

آموزش حسابرسی عملکرد

تعداد دانشجو
۷۴ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

 ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی 1 و 2 و پژوهش‌های عملیاتی و همچنین دارای مدرک حسابداری شرکت همکاران سیستم و مدرک گواهینامه واحد صنفی سبز (تجارت الکترونیک) نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

حسابرسی یکی از مباحث ضروری در فرایند رسیدگی و نظارت است که در گذر زمان شاهد تغییرات و تحولات گسترده‌ای بوده است. حسابرسی علم لازم حسابرسان برای انطباق عملکرد با قوانین است. حسابرسی مالی به دلیل نظارت بر تطابق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابرسی نمی‌تواند حقوق ذینفعان را تامین کند، پس تنها حسابرسی عملکرد می‌تواند با توجه به بازه گسترده خود پیشنهادهایی را در راستای تطابق استانداردهای حسابرسی و عملکرد به دیوان محاسبات کشورها ارائه دهد.

حسابرسی عملکرد علاوه بر موارد مذکور به دنبال روشی بهینه در راستای اقدامات استاندارد برای عملکردهای مالی است به نحوی که حسابرسان بتوانند اقدامات افراد را با قوانین حسابرسی بسنجند، لذا در این راستا علم حسابرسی عملکرد و شناخت کامل آن یکی از موارد بسیار مهم و لازم برای دانشجویان حسابرسی است، چون این علم باعث می‌شود که حسابرسان به صورت کامل و با احاطه بیشتری نسبت به عملکردهای مدیران و زیرمجموعه آن‌ها برای سنجش عملکردهای آن‌ها نظر داده و پیشنهادهای قابل اجرا برای این افراد ارائه دهند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش یکم
  • حسابرسی عملکرد و استانداردهای حسابرسی اینتوسای
 • درس دوم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش دوم
  • ویژگی‌های خاص حسابرسی عملکرد
 • درس سوم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش سوم 
  • مبانی اساسی حسابرسی عملکرد
  • پرسش‌های اساسی در حسابرسی عملکرد
 • درس چهارم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش چهارم
  • مفاهیم حسابرسی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی
 • درس پنجم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش پنجم
  • تاثیر مدیریت بخش عمومی بر حسابرسی عملکرد
 • درس ششم: کلیات حسابرسی عملکرد - بخش ششم
  • ارتباط حسابرسی عملکرد با سنجش عملکرد و ارزیابی برنامه
  • تمایز بین رویکردها و اهداف
 • درس هفتم: کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش یکم
  • کاربرد اصول حسابرسی در حسابرسی عملکرد
 • درس هشتم: کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش دوم
  • الزامات عمومی یک حسابرس عملکرد
 • درس نهم: کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش سوم
  • سایر مراقبت‌های حرفه‌ای با اهمیت
 • درس دهم: کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش چهارم 
 • درس یازدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش یکم
  • مراحل کلی چرخه حسابرسی عملکرد
 • درس دوازدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش دوم 
  • تدوین طرح کلی و الزامات برنامه‌ریزی راهبردی
 • درس سیزدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش سوم 
  • الزامات برنامه‌ریزی در هر حسابرسی عملکرد
 • درس چهاردهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش چهارم
 • درس پانزدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش پنجم 
 • درس شانزدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش ششم 
 • درس هفدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - شروع و برنامه‌ریزی حسابرسی عملکرد - بخش هفتم 
 • درس هجدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - اجرای حسابرسی عملکرد - بخش یکم
  • ویژگی‌های فرایند اصلی بررسی
 • درس نوزدهم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - اجرای حسابرسی عملکرد - بخش دوم 
  • ملاحظات فرایند گردآوری داده‌ها
 • درس بیستم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - اجرای حسابرسی عملکرد - بخش سوم
  • ویژگی‌های شواهد و یافته‌های حسابرسی عملکرد
  • نحوه مدیریت در یک فضای متغیر و ناسازگار
 • درس بیست‌و‌یکم: استانداردها و رهنمودهای اجرایی - اجرای حسابرسی عملکرد - بخش چهارم
  • نکات با اهمیت در تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری
 • درس بیست‌و‌دوم: استانداردها و رهنمودهای گزارشگری - ارائه نتایج حسابرسی عملکرد - بخش یکم
  • دلایل تاکید بر گزارش نهایی
  • الزامات مورد نیاز برای قابل اتکا ساختن گزارش‌ها
 • درس بیست‌و‌سوم: استانداردها و رهنمودهای گزارشگری - ارائه نتایج حسابرسی عملکرد - بخش دوم
  • مشخصات یک گزارش مناسب و مفید حسابرسی عملکرد
  • نحوه توزیع گزارش حسابرسی عملکرد
  • اهداف فرایند پیگیری
 • درس بیست‌و‌چهارم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش یکم
  • الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور
 • درس بیست‌و‌پنجم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش دوم
  • موانع بازدارنده اجرای حسابرسی عملکرد
 • درس بیست‌و‌ششم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش سوم
  • استاندارد 3300 اصول بنیادی حسابرسی عملکرد
 • درس بیست‌و‌هفتم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش چهارم
  • استاندارد 4210 استاندارد حسابرسی عملکرد
 • درس بیست‌و‌هشتم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش پنجم 
 • درس بیست‌و‌نهم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش ششم 
 • درس سی‌ام: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش هفتم 
 • درس سی‌ویکم: مباحث تکمیلی ناظر بر حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - بخش هشتم

 

مفید برای
 • حسابداری
 • حسابرسی

پیش نیاز

آشنایی با حسابداری
آشنایی با حسابرسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش یکم
۲. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش دوم
۳. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش سوم
۴. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کلیات حسابرسی عملکرد - بخش ششم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. کاربرد اصول حسابرسی دولتی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حسابرسی عملکرد
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۹۵۰۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVACC107
مدت زمان ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۱۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش حسابرسی عملکرد
نظرات

تا کنون ۷۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: حسابداری
برچسب‌ها:
International Organization of Supreme Audit | Management performance audit | Management performance audit | آموزش حسابرسی عملکرد | اجرای حسابرسی عملکرد | اجرای حسابرسی عملکرد | ارائه نتایج حسابرسی عملکرد | استاندارد حسابرسی عملکرد | استانداردهای حسابرسی اینتوسای | اصول بنیادی حسابرسی عملکرد | اصول حسابرسی در حسابرسی عملکرد | اقدامات استاندارد برای عملکردهای مالی | الزامات برنامه‌ ریزی راهبردی | الزامات حقوقی حسابرسی عملکرد | الزامات عمومی یک حسابرس عملکرد | اهداف فرایند پیگیری | اهمیت حسابرسی عملکرد | برنامه ریزی حسابرسی عملکرد | برنامه ‌ریزی در حسابرسی عملکرد | پرسش‌ های اساسی در حسابرسی عملکرد | تطابق استانداردهای حسابرسی | توزیع گزارش حسابرسی عملکرد | چرخه حسابرسی عملکرد | حسابرسی عملکرد | حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور | حسابرسی عملکرد مدیریت | حسابرسی کارایی | شاخت حسابرسی عملکرد | شروع حسابرسی عملکرد | شواهد حسابرسی عملکرد | کاربرد اصول حسابرسی دولتی | کلیت‌ های حسابرسی عملکرد | گزارش مفید حسابرسی عملکرد | مبانی اساسی حسابرسی عملکرد | مراحل حسابرسی عملکرد | مفاهیم حسابرسی اثربخشی | مفاهیم صرفه اقتصادی | ملاحظات فرایند گردآوری داده ‌ها | ویژگی های خاص حسابرسی عملکرد | یافته‌ های حسابرسی عملکرد
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۳۲ جلسه ویدئویی
×