×

آموزش رایگان نکات و ترفندهای متلب

آموزش رایگان نکات و ترفندهای متلب

تعداد دانشجو
۱,۱۴۲ نفر
مدت زمان
۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه آموزش
رایگان!
محتوای این آموزش
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش رایگان نکات و ترفندهای متلب

زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزار متلب، بدون شک، امروزه یکی از ابزارهای حیاتی برای مطالعات علمی در رشته‌های مختلف علمی و فنی به حساب می‌آید. با توجه به نیاز کاربران متلب در ایران که شامل تعداد قابل توجهی از دانشجویان و متخصصین کشور است، برای دسترسی به منابع آموزشی مناسب و کامل، مجموعه کاملی از نکات و ترفندهای آموزشی برنامه‌نویسی متلب تولید و در اختیار مخاطبان محترم قرار گرفته است.

آموزش رایگان نکات و ترفندهای متلب

مدت زمان
۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه آموزش
رایگان!
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر سید مصطفی کلامی هریس

دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

دکتر سید مصطفی کلامی هریس یکی از بنیانگذاران و مدیران کنونی فرادرس و از اعضای هیات علمی آن است. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی برق - کنترل، از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (قطب علمی کنترل صنعتی) هستند و زمینه های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان، در حوزه های مختلف مهندسی کنترل و سیستم های هوشمند بوده است.

توضیحات تکمیلی

زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزار متلب، بدون شک، امروزه یکی از ابزارهای حیاتی برای مطالعات علمی در رشته‌های مختلف علمی و فنی به حساب می‌آید. با توجه به نیاز کاربران متلب در ایران که شامل تعداد قابل توجهی از دانشجویان و متخصصین کشور است، برای دسترسی به منابع آموزشی مناسب و کامل، مجموعه کاملی از نکات و ترفندهای آموزشی برنامه‌نویسی متلب تولید و در اختیار مخاطبان محترم قرار گرفته است.

نکات و ترفندهای متلب
ردیف عنوان مدت زمان مشاهده آموزش
1 آشنایی با محیط متلب، توابع clc و clear و متغیر ans 7 دقیقه Click
2 توابع سازنده ماتریس‌های مهم (شامل: zeros ،ones و eye) 10 دقیقه Click
3 ثابت‌ها و علامت‌های مهم و پرکاربرد در متلب 11 دقیقه Click
4 تشخیص محدود، نامحدود و نامعین بودن اعداد (توابع ifinite ،isinf و isnan) 4 دقیقه Click
5 عملگرهای مهم برای تعریف ماتریس‌ها 6 دقیقه Click
6 کلمات کلیدی متلب و تابع iskeyword 6 دقیقه Click
7 صفحه بندی خروجی‌های طولانی با تابع more 5 دقیقه Click
8 قالب‌بندی خروجی با تابع format 5 دقیقه Click
9 نمادها و توابع true و false برای مقادیر منطقی 4 دقیقه Click
10 استخراج قطر ماتریس و ساخت ماتریس قطری با تابع diag 4 دقیقه Click
11 ساخت ماتریس‌های قطری بلوکی با تابع blkdiag 5 دقیقه Click
12 کاربردهای عملگر کولون یا دو نقطه و قواعد اندیس‌گذاری 9 دقیقه Click
13 کاربرد کلمه end به عنوان اندیس 4 دقیقه Click
14 محاسبه ترانهاده و ترانهاده مزدوج ماتریس‌ها 5 دقیقه Click
15 آینه‌ای کردن ماتریس‌ها با تابع flip و حالات خاص آن با دو تابع flipud و fliplr 5 دقیقه Click
16 ساخت دنباله حسابی با تابع linspace 3 دقیقه Click
17 ساخت دنباله هندسی با تابع logspace 4 دقیقه Click
18 کامنت‌گذاری و بلوک‌های کامنت در متلب 8 دقیقه Click
19 فراخوانی فرمان‌های سیستمی در متلب با عملگر ! 4 دقیقه Click
20 الحاق ماتریس‌ها با تابع cat و حالات خاص آن horzcat و vertcat 5 دقیقه Click

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
آموزش آشنایی با محیط متلب، توابع clc و clear و متغیر ans
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش توابع سازنده ماتریس های مهم (شامل: zeros, ones و eye)
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش ثابت ها و علامت های مهم و پرکاربرد در متلب
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش تشخیص محدود، نامحدود و نامعین بودن اعداد (توابع isinf, ifinite و isnan)
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش عملگرهای مهم برای تعریف ماتریس ها
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش کلمات کلیدی متلب و تابع iskeyword
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش صفحه بندی خروجی های طولانی با تابع more
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش قالب بندی خروجی با تابع format
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش نمادها و توابع true و false برای مقادیر منطقی
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش استخراج قطر ماتریس و ساخت ماتریس قطری با تابع diag
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش ساخت ماتریس های قطری بلوکی با تابع blkdiag
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش کاربردهای عملگر کولون یا دو نقطه و قواعد اندیس گذاری
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش کاربرد کلمه end به عنوان اندیس
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش محاسبه ترانهاده و ترانهاده مزدوج ماتریس ها
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش آینه ای کردن ماتریس ها با تابع flip و حالات خاص آن با دو تابع flipud و fliplr
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش ساخت دنباله حسابی با تابع linspace
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش ساخت دنباله هندسی با تابع logspace
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش کامنت گذاری و بلوک های کامنت در متلب
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش فراخوانی فرمان های سیستمی در متلب با عملگر
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
آموزش الحاق ماتریس ها با تابع cat و حالات خاص آن horzcat و vertcat
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش رایگان نکات و ترفندهای متلب
ناشر فرادرس
کد آموزش FSVMA
مدت زمان ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱۲۰ بایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

نگار
نگار

خیلی خوب و کامل قسمت مقدماتی رو گفتن متشکرم
پاسخ به نظر

ستاره
ستاره

باسلام. بابت این سایت بسیار عالی واقعا ممنونم. دم همتون گرم. الهی خدا کلی بهتون خیر بده. موفق باشید.
پاسخ به نظر

احمدرضا
احمدرضا

سپاسگزارم از لطف محبت استاد . ممنون
پاسخ به نظر

مرضیه
مرضیه

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت محموعه فرادرس. من برای دروس مختلفی در کارشناسی نیازمند یادگیری کامل نرم افزار متلب بوده ام که ترم اول مواجه با این دروس از کتاب آموزش متلب استفاده کردم که متاسفانه به خاطر حجم بالاش و عدم کارایی فایده ای برام نداشت. و پس ازز اشنایی با مجموعه فرادرس توسط یکی از دوستانم اموزش دکتر کلامی رو تهیه کردم و پس از مشاهده تونستم اصول اولیه کد زنی در متلب رو یاد بگیرم و برای پروژه درسم و تمارینش استفاده کنم. خیلی ممنون از آموزش مفیدتون. مهم ترین نرم افزار نیازمند دانشجویان بدون شک متلبه و سایت فرادرس محموعه خوبی از آموزش این نرم افزار رو در بر داره.
پاسخ به نظر

فرشته
فرشته

سلام واقعا ایشالا عاقبت بخیر بشید...هم دکتر کلامی عزیز و هم دست اندرکاران محترم فرادرس
پاسخ به نظر

الهه
الهه

بی نظرین
پاسخ به نظر

مینو
مینو

شما عالی هستید خداروشکر بخاطر بودنتان
پاسخ به نظر

محسن
محسن

سلام.
واقعا خدا خیرتون بده.
ممنون

پاسخ به نظر

احمد
احمد

با سلام
اجرکم عندالله

پاسخ به نظر

saman
saman

من تازه تصمیم دارم به یادگرفتن متلب از تون ممنونم خدا دانشتون رو فزونی بده.
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
ans | blkdiag | clc | clc in matlab | clear | clear in matlab | diag | diag in matlab | eye | eye in matlab | false in matlab | flip | fliplr | fliplr در متلب | flipud | format | format in matlab | horzcat | ifinite | ifinite in matlab | isinf | isinf in matlab | iskeyword | isnan | isnan in matlab | linspace | logspace | MATLAB | matlab programming | more in matlab | ones | ones in matlab | programming | Programming language | true | true in matlab | vertcat | vertcat در متلب | zeros | zeros in matlab | استخراج قطر ماتریس | استخراج قطر ماتریس در متلب | الحاق ماتریس | اندیس در متلب | اندیس گذاری | اندیس گذاری در متلب | برنامه نویسی متلب | بلوک های کامنت در متلب | تابع blkdiag | تابع blkdiag در متلب | تابع cat | تابع clc | تابع clear | تابع Diag | تابع flip | تابع flipud | تابع format | تابع iskeyword | تابع linspace | تابع linspace در متلب | تابع logspace | تابع logspace در متلب | تابع more | ترانهاده | ترانهاده مزدوج ماتریس | ترانهاده مزدوج ماتریس ها | تعریف ماتریس | تعریف ماتریس در متلب | توابع سازنده ماتریس | ثابت ها | ثابت ها در متلب | دنباله حسابی با تابع linspace | دنباله هندسی | زبان برنامه نویسی | ساخت دنباله حسابی | ساخت دنباله هندسی | ساخت دنباله هندسی با تابع logspace | ساخت ماتریس قطری | ساخت ماتریس قطری در متلب | ساخت ماتریس های قطری | صفحه بندی خروجی های طولانی | عملگر | عملگر کولون | فراخوانی فرمان های سیستمی | فرمان های سیستمی در متلب | قواعد اندیس گذاری | قواعد اندیس گذاری در متلب | کاربرد کلمه end | کامنت گذاری | کلمه end | کلمه end به عنوان اندیس | ماتریس های قطری بلوکی | متغیر ans | محاسبه ترانهاده | نرم افزار متلب | نمادها و توابع true و false
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی