۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش آنزیم شناسی

آموزش آنزیم شناسی

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

آنزیم‌شناسی علم مطالعه آنزیم‌ها است که دارای قدمتی برابر با دانش بیوشیمی است. هدف از این آموزش این است که با ارائه توضیحاتی پیرامون خواص کلی آنزیم‌ها، بررسی مکانیسم افزایش سرعت واکنش‌ها، انواع کلاس‌های آنزیمی، سینتیک واکنش‌های آنزیمی، روش‌های سنجش فعالیت آنزیم‌ها، مکانیسم‌های مهار آنزیمی مخاطبان را با مفاهیم پایه آنزیم‌شناسی آشنا سازیم. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده آنزیم‌ها در صنعت و بالین، هدف نهایی این است که پس از آموزش مفاهیم و اصول پایه مربوط به آنزیم‌شناسی مخاطبان بتوانند این اصول را در صنایع مربوطه و همچنین در کاربردهای بالینی مورد استفاده قرار دهند.

آموزش آنزیم شناسی

تعداد دانشجو
۹۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

مهسا سالیانی

کارشناس ارشد بیوشیمی

از افتخارات علمی ایشان می‌توان به داشتن چهار مقاله چاپ شده در ژورنال‌های بین‌المللی ISI اشاره نمود. ایشان به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند و به زبان برنامه‌نویسی R و محیط لینوکس آشنا است.

توضیحات تکمیلی

تداوم حیات وابسته به انجام واکنش‌های بیوشیمیایی است که اکثر این واکنش‌ها به خودی خود بسیار کند پیش می‌روند. آنزیم‌ها به عنوان کاتالیزورهای واکنش‌های بیوشیمیایی سبب افزایش قابل ملاحظه سرعت انجام آن‌ها حداقل به میزان حدود یک میلیون برابر می‌شوند. این قدرت کاتالیتیکی آنزیم‌ها باعث تداوم حیات در انواع سیستم‌های بیولوژیکی از ویروس تا انسان می‌شوند، به نحوی که بدون آن‌ها ادامه حیات غیر ممکن خواهد بود.

آنزیم‌شناسی علم مطالعه آنزیم‌ها است که دارای قدمتی برابر با دانش بیوشیمی است. هدف از این آموزش این است که با ارائه توضیحاتی پیرامون خواص کلی آنزیم‌ها، بررسی مکانیسم افزایش سرعت واکنش‌ها، انواع کلاس‌های آنزیمی، سینتیک واکنش‌های آنزیمی، روش‌های سنجش فعالیت آنزیم‌ها، مکانیسم‌های مهار آنزیمی، مخاطبان را با مفاهیم پایه آنزیم‌شناسی آشنا سازیم. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده آنزیم‌ها در صنعت و بالین، هدف نهایی این است که پس از آموزش مفاهیم و اصول پایه مربوط به آنزیم‌شناسی، مخاطبان بتوانند این اصول را در صنایع مربوطه و همچنین در کاربردهای بالینی مورد استفاده قرار دهند.

ویژگی‌های مهم آنزیم‌ها در فرایندهای بیولوژیکی و صنعتی مانند: توان کاتالیتیکی بالا، ویژگی بالا و همچنین قابل تنظیم بودن فعالیت آنان سبب کاربردهای بسیار متنوع و گسترده این بیوکاتالیزورها در صنایع دارویی شده است. به عنوان مثال کاربرد آن‌ها در سنتز مواد به خصوص مواد دارویی امروزه به طور بسیار جدی مطرح است. باید خاطر نشان ساخت که بسیاری از اختلالات در بدن انسان و سایر موجودات زنده ناشی از فعالیت غیر طبیعی آنزیم‌ها است. بنابراین امروزه میزان قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات دارویی معطوف به یافتن تنظیم‌کننده‌های خاصی شده است که قادر به افزایش یا کاهش فعالیت آنزیم‌ها باشند.

از این رو جزئیات مربوط به ویژگی‌ها و نحوه عملکرد آنزیم‌ها از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده و امروزه نیز یکی از بحث‌های مهم در زمینه پزشکی محسوب می‌شود. در زمینه کاربرد صنعتی آنزیم‌ها نیز این نکته حائز اهمیت است که امروزه حدود ۱۰۰ آنزیم توسط انجمن بین‌المللی بیوشیمی مورد تایید قرار گرفته‌اند که در صنایع مختلف مانند: صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، نساجی، مواد شوینده و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند که این روند از نظر تعداد و مقدار تولید رو به افزایش است.

دانش آنزیم‌شناسی دارای تاریخچه بسیار غنی بوده و به مدد مطالعات انجام شده پیشرفت‌های وسیعی در آن حاصل شده است. با توجه به ضرورت آنزیم‌ها برای تداوم حیات و نقش مهم آنان در بروز بیماری‌ها، همچنین با درنظر گرفتن کاربرد گسترده آنان در دنیای آکادمیک، پزشکی و صنعتی آموزش اصول اولیه و مفاهیم پایه در زمینه مکانیسم عمل آنزیم‌ها و سینتیک واکنش‌های آنزیمی، می‌تواند زمینه را برای مطالعه ژرف‌تر در علم آنزیم‌شناسی هموار نماید تا در آینده شاهد پیشرفت‌های چشمگیرتری در عرصه پزشکی و صنعتی در رابطه با این دانش مهم باشیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر آنزیم‌شناسی
  • بررسی ساختار آنزیم
  • خواص کلی آنزیم‌ها
 • درس دوم: واکنش‌های آنزیمی
  • اصول کلی واکنش‌های آنزیمی
  • خصوصیات واکنش‌های آنزیمی
  • مکانیسم افزایش سرعت واکنش‌ها
 • درس سوم: کلاس‌های آنزیمی
  • کلاس اکسیدوردوکتازها (Oxidoreductase)
  • کلاس ترانسفرازها (Transferase)
  • کلاس هیدرولازها (Hydrolase)
  • کلاس لیپازها (Lipase)
  • کلاس ایزومرازها (Isomerase)
  • کلاس لیگازها
 • درس چهارم: کوفاکتورها در واکنش‌های آنزیمی
  • نقش کوفاکتورها
  • کوفاکتورهای آلی
  • کوفاکتورهای معدنی
 • درس پنجم: سینتیک واکنش‌های آنزیمی
  • مفهوم دیدگاه سینتیکی
  • معادله سرعت واکنش‌های آنزیمی
  • سینتیک واکنش‌های تک سوبسترایی و دو سوبسترایی
  • ثابت‌های واکنش آنزیمی
  • عوامل موثر بر سرعت واکنش‌های آنزیمی
 • درس ششم: آنزیم‌های ساده و آلوستریک
  • بررسی مقایسه‌ای ساختار
  • بررسی مقایسه‌ای عملکرد
 • درس هفتم: مهارکننده‌های آنزیمی
  • مهارکننده‌های برگشت‌پذیر
  • مهارکننده‌های غیر برگشت‌پذیر
 • درس هشتم: اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی
  • روش‌های پیوسته
  • روش‌های ناپیوسته
  • واحدهای اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی
  • ثابت ویژگی آنزیم
 • درس نهم: روش‌های مطالعه جایگاه فعال
  • روش ایجاد موتاسیون هدفمند
  • روش کریستالوگرافی
  • روش ایجاد تغییر شیمیایی انتخابی
 • درس دهم: کاربردهای آنزیمی
  • کاربردهای صنعتی
  • کاربردهای بالینی

 

مفید برای
 • زیست‌شناسی
 • پزشکی
 • داروسازی
 • مهندسی کشاورزی
 • بیوتکنولوژی

 

پیش نیاز

بیوشیمی ساختار
بیوشیمی متابولیسم

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر آنزیم‌شناسی
۲. واکنش‌های آنزیمی
۳. کلاس‌های آنزیمی
۴. کوفاکتورها در واکنش‌های آنزیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. سینتیک واکنش‌های آنزیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آنزیم‌های ساده و آلوستریک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مهارکننده‌های آنزیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. روش‌های مطالعه جایگاه فعال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. کاربردهای آنزیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آنزیم شناسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۹۸۷۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO128
مدت زمان ۵ ساعت
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۳۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش آنزیم شناسی
نظرات

تا کنون ۹۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
هوشیار
هوشیار
۱۴۰۰/۰۷/۰۵

سلام خدمت خانم دکتر سالیانی، خیلی ممنون بابت تهیه این آموزش کامل آنزیم شناسی.
بسیار عالی از مباحث ابتدایی شروع و با مباحث بالینی این مبحث را توضیح دادید.با بیان شیوا و روان و قابل فهم مطالب پیچیده را مورد بحث قراردادید که کاملا قابل فهم و درک شده است.این مجموعه کامل و جامع و بدونه نقص می باشد.
(این فقط یه پیشنهاد هست اگر چند سوال از مجموعه سوالات آزمون دکترا بیوشیمی بالینی مرتبط با بحث آنزیم را بعنوان ضمیمه این آموزش حل و بحث بفرمایید واقعا میشه گفت برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکترا بیوشیمی یک مجموعه بینظر می شود)

برچسب‌ها:
Catalysis | Catalyzer | Enzyme | Hydrolase | Inhibitor | Isomerase | Kinetic of reaction | Lipase | Oxidoreductase | Substrate | Transferase | Velocity of reaction | آنزیم شناسی | آنزیم ‌های آلوستریک | اندازه گیری فعالیت آنزیمی | انواع سیستم ‌های بیولوژیکی | بررسی ساختار آنزیم ها | تعریف آنزیم شناسی | ثابت‌ های واکنش آنزیمی | خصوصیات واکنش ‌های آنزیمی | سینتیک واکنش های آنزیمی | سینتیک واکنش ‌های تک سوبسترایی | سینتیک واکنش ‌های دو سوبسترایی | قدرت کاتالیتیکی آنزیم‌ ها | کاتالیزورهای واکنش ‌های بیوشیمیایی | کاربردهای بالینی آنزیم ها | کاربردهای صنعتی آنزیم ها | کلاس اکسیدوردوکتازها | کلاس ایزومرازها | کلاس ترانسفرازها | کلاس لیپازها | کلاس لیگازها | کلاس ‌های آنزیمی | کلاس هیدرولازها | کوفاکتورها در واکنش‌ های آنزیمی | کوفاکتورهای آلی | کوفاکتورهای معدنی | معادله سرعت واکنش ‌های آنزیمی | مکانیسم افزایش سرعت واکنش‌ ها | مهارکننده های آنزیمی | مهارکننده‌ های برگشت پذیر | مهارکننده ‌های غیر برگشت پذیر | واکنش های آنزیمی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×