×
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته

آموزش ساختمان داده‌ ها با پایتون – پیش ثبت نام

آموزش ساختمان داده‌ ها با پایتون – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در مرحله انتشار
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش ساختمان داده‌ ها با پایتون – پیش ثبت نام

هدف از ارائه مفاهیم ساختمان داده‌ها با زبان پایتون، سادگی برنامه‌نویسی با پایتون، پرکاربرد بودن آن و داشتن کتابخانه‌های زیاد و متنوع است. پایتون دارای ساختمان داده‌های درونی مانند: لیست، مجموعه، تاپل و دیکشنری است و ساختمان داده‌های دیگر نیز به راحتی در آن قابل پیاده‌سازی است. مخاطب بعد از دیدن این آموزش، قادر خواهد بود با ساختمان داده‌های آرایه، پشته، صف، لیست پیوندی، درخت و گراف کار کند و همچنین به تکنیک‌های الگوریتم‌نویسی تقسیم و حل، پویا و حریصانه آشنا شود. از مباحث دیگری که مخاطب با آن آشنا می‌شود، نحوه محاسبه مرتبه اجرایی الگوریتم‌ها و نوشتن رابطه بازگشتی و حل آن‌ها برای الگوریتم‌های بازگشتی است.

آموزش ساختمان داده‌ ها با پایتون – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در مرحله انتشار
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

دکتر فرشید شیرافکن

دکتری تخصصی بیوانفورماتیک

ایشان به عنوان مدرس نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند، همچنین ایشان مشاور کنکور نیز هستند و بیش از 30 کتاب در زمینه کنکور رشته کامپیوتر تالیف کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

یادگیری مفاهیم ساختمان داده‌ها برای یک برنامه‌نویس باعث افزایش تسلط بیشتر در نوشتن برنامه‌های کاراتر می‌شود. یک برنامه‌نویس با آشنایی با ویژگی‌های ساختمان داده‌های مختلف و تکنیک‌های الگوریتم‌نویسی قادر خواهد بود که برنامه‌هایی با زمان بهتر و مصرف کمتر حافطه بنویسد. البته ساختمان داده از دروس پایه‌ای دانشگاهی است که پیش‌نیاز دروس مختلف رشته کامپیوتر است و می‌تواند به جای زبان سی و زبان سی‌پلاس‌پلاس با زبان پایتون آموزش داده شود. در این آموزش، ابتدا مفاهیم به صورت تئوری بررسی شده و سپس در محیط برنامه‌نویسی پایتون پیاده‌سازی می‌شوند.

هدف از ارائه مفاهیم ساختمان داده‌ها با زبان پایتون، سادگی برنامه‌نویسی با پایتون، پرکاربرد بودن آن و داشتن کتابخانه‌های زیاد و متنوع است. پایتون دارای ساختمان داده‌های درونی مانند: لیست، مجموعه، تاپل و دیکشنری است و ساختمان داده‌های دیگر نیز به راحتی در آن قابل پیاده‌سازی است.

مخاطب بعد از دیدن این آموزش، قادر خواهد بود با ساختمان داده‌های آرایه، پشته، صف، لیست پیوندی، درخت و گراف کار کند و همچنین به تکنیک‌های الگوریتم‌نویسی تقسیم و حل، پویا و حریصانه آشنا شود. از مباحث دیگری که مخاطب با آن آشنا می‌شود، نحوه محاسبه مرتبه اجرایی الگوریتم‌ها و نوشتن رابطه بازگشتی و حل آن‌ها برای الگوریتم‌های بازگشتی است.
 

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: پیچیدگی اجرایی
  • درس یکم: نماد O
  • درس دوم: مرتبه اجرایی توابع چندجمله‌ای
  • درس سوم: نماد امگا و تتا
  • درس چهارم: خواص توابع رشد
  • درس پنجم: بررسی چند مثال مرتبه اجرایی
  • درس ششم: بررسی چند مثال مقایسه دو روش معمولی و سریع
  • درس هفتم: معرفی محیط Colab
  • درس هشتم: کدنویسی با پایتون
  • درس نهم: کدنویسی با پایتون – مرتبه خطی
  • درس دهم: کدنویسی با پایتون – مرتبه 2
  • درس یازدهم: معرفی پکیج Big-O
 • فصل دوم: ساختمان داده‌های داخلی پایتون
  • درس دوازدهم: رشته – متدهای کار با رشته
  • درس سیزدهم: لیست – متدهای کار با لیست
  • درس چهاردهم: دیکشنری – متدهای کار با دیکشنری
  • درس پانزدهم: تاپل (Tuple)
  • درس شانزدهم: مجموعه – متدهای کار با مجموعه
 • فصل سوم: صف (Queue)
  • درس هفدهم: پیاده‌سازی صف ساده
  • درس هجدهم: پیاده‌سازی صف چرخشی
  • درس نوزدهم: پیاده‌سازی  صف ساده با پایتون
  • درس بیستم: پیاده‌سازی  صف چرخشی با پایتون
  • درس بیست‌ویکم: پیاده‌سازی صف با پکیج Pygorithm
 • فصل چهارم: پشته (Stack)
  • درس بیست‌ودوم: پیاده‌سازی پشته
  • درس بیست‌وسوم: تبدیل از مبنای ده به دو – معکوس ‌کردن لیست به کمک پشته
  • درس بیست‌وچهارم: کار عملی با پشته
  • درس بیست‌وپنجم: کار عملی با پشته – نوشتن برنامه Match به کمک پشته
  • درس بیست‌وششم: کار عملی با پشته – معکوس ‌کردن محتویات فایل به کمک پشته
 • فصل پنجم: نگارش‌های مختلف عبارت
  • درس بیست‌وهفتم: عبارات میانوندی، پیشوندی و پسوندی
  • درس بیست‌وهشتم: تبدیل نگارش‌ها به یکدیگر
  • درس بیست‌ونهم: کار عملی – تابع ارزشیابی عبارات پسوندی
  • درس سی‌ام: کار عملی – تابع تبدیل پسوندی به میانوندی
  • درس سی‌ویکم: کار عملی – تابع تبدیل میانوندی به پسوندی
 • فصل ششم: توابع بازگشتی (Recursion)
  • درس سی‌ودوم: فاکتوریل – جستجوی دودویی
  • درس سی‌وسوم: فیبوناچی (Fibonacci)
  • درس سی‌وچهارم: محاسبه مجموع اعداد لیست
  • درس سی‌وپنجم: رشته پالیندروم (Palindrome)
  • درس سی‌وششم: برج هانوی (Hanoi)
  • درس سی‌وهفتم: آکرمان (Ackermann)
  • درس سی‌وهشتم: کار عملی – نوشتن تابع جستجوی دودویی
  • درس سی‌ونهم: کار عملی – نوشتن تابع برج هانوی
  • درس چهلم: کار عملی – نوشتن تابع آکرمان
  • درس چهل‌ویکم: کار عملی – نوشتن تابع مثلث پاسکال
 • فصل هفتم: روش‌های حل رابطه‌های بازگشتی
  • درس چهل‌ودوم: روش تکرار با جایگذاری
  • درس چهل‌وسوم: درخت بازگشت
  • درس چهل‌وچهارم: قضیه اصلی
 • فصل هشتم: لیست پیوندی یک‌طرفه
  • درس چهل‌وپنجم: معرفی لیست پیوندی
  • درس چهل‌وششم: درج در لیست پیوندی یک‌طرفه
  • درس چهل‌وهفتم: حذف در لیست پیوندی یک‌طرفه
  • درس چهل‌وهشتم: کار عملی با لیست پیوندی
 • فصل نهم: لیست پیوندی دوطرفه
  • درس چهل‌ونهم: پیاده‌سازی لیست پیوندی
  • درس پنجاهم: درج در لیست پیوندی دوطرفه
  • درس پنجاه‌ویکم: حذف از لیست پیوندی یک‌طرفه
  • درس پنجاه‌ودوم: کار عملی با لیست پیوندی دوطرفه
 • فصل دهم: لیست پیوندی چرخشی
  • درس پنجاه‌وسوم: لیست پیوندی چرخشی
  • درس پنجاه‌وچهارم: کار عملی با لیست پیوندی چرخشی
 • فصل یازدهم: درخت
  • درس پنجاه‌وپنجم: مفاهیم اولیه در رابطه با درخت دودویی
  • درس پنجاه‌وششم: روش‌های پیمایش درخت دودویی
  • درس پنجاه‌وهفتم: تعریف کلاس برای درخت دودویی
  • درس پنجاه‌وهشتم: نوشتن تابع‌های پیمایش درخت دودویی
  • درس پنجاه‌ونهم: پیاده‌سازی عملی درخت دودویی
 • فصل دوازدهم: درخت جستجوی دودویی (BST)
  • درس شصتم: تعریف BST
  • درس شصت‌ویکم: ساختن BST
  • درس شصت‌ودوم: حذف از BST
  • درس شصت‌وسوم: پیاده‌سازی نود در BST با پایتون
  • درس شصت‌وچهارم: کار در محیط عملی
 • فصل سیزدهم: درخت هیپ (Heap)
  • درس شصت‌وپنجم: تعریف درخت هیپ – پیاده‌سازی با آرایه
  • درس شصت‌وششم: ساختن درخت هیپ
  • درس شصت‌وهفتم: درج در هیپ
  • درس شصت‌وهشتم: حذف از هیپ – مرتب‌سازی هیپ
  • درس شصت‌ونهم: کار عملی با درخت هیپ
 • فصل چهاردهم: گراف
  • درس هفتادم: گراف بدون جهت و جهت‌دار
  • درس هفتادویکم: گراف وزن‌دار، کامل، دوقسمتی و زیرگراف
  • درس هفتادودوم: نمایش گراف
  • درس هفتادوسوم: ماتریس و لیست همجواری
  • درس هفتادوچهارم: کار عملی با گراف
 • فصل پانزدهم: پیمایش گراف
  • درس هفتادوپنجم: انواع پیمایش گراف
  • درس هفتادوششم: پیمایش سطحی
  • درس هفتادوهفتم: پیمایش عمقی
  • درس هفتادوهشتم: کار عملی – پیمایش سطحی و عمقی گراف
 • فصل شانزدهم: درخت پوشا
  • درس هفتادونهم: تعیین درخت پوشای حداقل با روش کروسکال (Kruskal)
  • درس هشتادم: تعیین درخت پوشای حداقل با روش پریم (Prim)
 • فصل هفدهم: خلاصه و جمع‌بندی
  • درس هشتادویکم: خلاصه و جمع‌بندی
مفید برای
 • مهندسی کامپیوتر 
 • برنامه‌نویسی 


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ساختمان داده‌ ها با پایتون – پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVPHT0093
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

محمد حسین
محمد حسین
سلام بسیار منتظر و مشتاق هستم لطفا قبل از شروع ترم جدید دانشگاه ها آموزش رو روی سایت بگذارید استاد گرامی . با آرزو موفقیت و سلامت
برچسب‌ها:
++C | الگوریتم های بازگشتی | الگوریتم‌ های پیمایش درخت | برنامه نویسی پویا | پیاده سازی صف اولویت | تعیین درخت پوشای حداقل پریم | تعیین درخت پوشای حداقل کروسکال | تکنیک‌ های الگوریتم‌ نویسی | درخت AVL | درخت جستجوی دودویی | درخت جستجوی دودویی بهینه | درخت های دودویی | زبان ++C | زبان پایتون | زبان سی پلاس پلاس | ساختمان داده‌ های داخلی پایتون | سی پلاس پلاس | لیست پیوندی | لیست پیوندی یک طرفه | محاسبه مرتبه اجرایی الگوریتم‌ ها | محیط برنامه نویسی پایتون | مفاهیم ساختمان داده‌ ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×