×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش بهایابی ۱ – مرور و حل تمرین

آموزش بهایابی ۱ – مرور و حل تمرین

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۴۳ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

حسابداری صنعتی ۱ (+) پیش از این در فرادرس تهیه و منتشر شده است و دانشجویان و مدیران را در راستای بهایابی راهنمایی می‌کند. لیکن این فرادرس در راستای درک بهتر و آشنایی دانشجویان با چالش‌ها و مسائل مختلف محتمل در فرایند محاسبه بهای تمام شده به معرفی مسائل مختلف و حل آن‌ها می‌پردازد. در این فرادرس با توجه به منابع به‌روز حسابداری صنعتی، سوالات و تمرینات مختلفی با رویکرد توضیح و حل تشریحی آن‌ها آموزش داده شده و دانشجویان را با نکات مهم در فرایند پیاده‌سازی حسابداری صنعتی در دنیای واقعی آشنا می‌کنیم. در پایان این آموزش دانشجویان با مثال‌های مختلفی آشنا می‌شوند که درک و پیاده‌سازی این علم را آسان‌تر و موفقیت در آزمون‌های دانشگاهی را به همراه دارد.

آموزش بهایابی ۱ – مرور و حل تمرین

تعداد دانشجو
۴۳ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

 ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی 1 و 2 و پژوهش‌های عملیاتی و همچنین دارای مدرک حسابداری شرکت همکاران سیستم و مدرک گواهینامه واحد صنفی سبز (تجارت الکترونیک) نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

حسابداری صنعتی مبنای بهایابی در بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های اقتصادی با توجه به ماهیت خدماتی، بازرگانی و تولیدی از علم حسابداری صنعتی به عنوان سیستم بهای تمام شده استفاده می‌کنند تا علاوه بر بهای تمام شده کالای فروش رفته، از هزینه انجام شده برای کالاها، خدمات تکمیل نشده و در جریان تولید نیز مطلع شوند و در مسیر مدیریت هزینه، انتخاب و اقدام صحیحی داشته باشند.

حسابداری صنعتی ۱ (+) پیش از این در فرادرس تهیه و منتشر شده است و دانشجویان و مدیران را در راستای بهایابی راهنمایی می‌کند. لیکن این فرادرس در راستای درک بهتر و آشنایی دانشجویان با چالش‌ها و مسائل مختلف محتمل در فرایند محاسبه بهای تمام شده به معرفی مسائل مختلف و حل آن‌ها می‌پردازد.

در این فرادرس با توجه به منابع به‌روز حسابداری صنعتی، سوالات و تمرینات مختلفی با رویکرد توضیح و حل تشریحی آن‌ها آموزش داده شده و دانشجویان را با نکات مهم در فرایند پیاده‌سازی حسابداری صنعتی در دنیای واقعی آشنا می‌کنیم. در پایان این آموزش دانشجویان با مثال‌های مختلفی آشنا می‌شوند که درک و پیاده‌سازی این علم را آسان‌تر و موفقیت در آزمون‌های دانشگاهی را به همراه دارد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها
  • درس یکم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش یکم
  • درس دوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش دوم
  • درس سوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش سوم
  • درس چهارم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش چهارم
  • درس پنجم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش پنجم
  • درس ششم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش ششم
  • درس هفتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش هفتم
  • درس هشتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش هشتم
 • فصل دوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه
  • درس نهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش یکم
  • درس دهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش دوم
  • درس یازدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش سوم
  • درس دوازدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش چهارم
  • درس سیزدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش پنجم
  • درس چهاردهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش ششم
  • درس پانزدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش هفتم
  • درس شانزدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش هشتم
 • فصل سوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی)
  • درس هفدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش یکم
  • درس هجدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش دوم
  • درس نوزدهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش سوم
  • درس بیستم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش چهارم
  • درس بیست‌ویکم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش پنجم
  • درس بیست‌ودوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش ششم
  • درس بیست‌وسوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به سربار (پیش‌بینی‌شده، جذب‌شده و واقعی) - بخش هفتم
 • فصل چهارم: بررسی و حل تمرینات مربوط به حسابداری مواد، دستمزد و سربار
  • درس بیست‌وچهارم: بررسی و حل تمرینات مربوط به حسابداری مواد، دستمزد و سربار - بخش یکم
  • درس بیست‌وپنجم: بررسی و حل تمرینات مربوط به حسابداری مواد، دستمزد و سربار - بخش دوم
  • درس بیست‌وششم: بررسی و حل تمرینات مربوط به حسابداری مواد، دستمزد و سربار - بخش سوم
 • فصل پنجم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار
  • درس بیست‌وهفتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش یکم
  • درس بیست‌وهشتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش دوم
  • درس بیست‌ونهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش سوم
  • درس سی‌ام: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش چهارم
  • درس سی‌ویکم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش پنجم
  • درس سی‌ودوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش ششم
  • درس سی‌وسوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش هفتم
  • درس سی‌وچهارم: بررسی و حل تمرینات مربوط به تخصیص هزینه‌های سربار - بخش هشتم
 • فصل ششم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار
  • درس سی‌وپنجم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار - بخش یکم
  • درس سی‌وششم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار - بخش دوم
  • درس سی‌وهفتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار - بخش سوم
  • درس سی‌وهشتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار - بخش چهارم
  • درس سی‌ونهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی سفارش کار - بخش پنجم
 • فصل هفتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای
  • درس چهلم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش یکم
  • درس چهل‌ویکم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش دوم
  • درس چهل‌ودوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش سوم
  • درس چهل‌وسوم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش چهارم
  • درس چهل‌وچهارم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش پنجم
  • درس چهل‌وپنجم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش ششم
  • درس چهل‌وششم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش هفتم
  • درس چهل‌وهفتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش هشتم
  • درس چهل‌وهشتم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش نهم
  • درس چهل‌ونهم: بررسی و حل تمرینات مربوط به هزینه‌یابی مرحله‌ای - بخش دهم

 

مفید برای
 • حسابداری
 • اقتصاد

پیش نیاز

اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش یکم
۲. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش دوم
۳. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش سوم
۴. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش ششم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش هفتم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. بررسی و حل تمرینات مربوط به کلیات، مفاهیم و طبقه‌بندی هزینه‌ها - بخش هشتم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بررسی و حل تمرینات مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل با استفاده از گزارش‌های هزینه - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۵۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بهایابی ۱ – مرور و حل تمرین
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۰۲۹۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVACCE005
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۷۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش بهایابی ۱ – مرور و حل تمرین
نظرات

تا کنون ۴۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
آموزش بهایابی | آموزش بهایابی 1 | آموزش بهایابی 1 | آموزش بهایابی یک | آموزش بهایابی یک | بررسی | بررسی | بررسی بهایابی | بررسی بهایابی | بررسی تخصیص هزینه ‌های سربار | بررسی تخصیص هزینه ‌های سربار | بررسی حسابداری صنعتی | بررسی حسابداری صنعتی | بررسی حسابداری مواد در بهایابی | بررسی حسابداری مواد در بهایابی | بررسی دستمزد در بهایابی | بررسی دستمزد در بهایابی | بررسی سربار در بهایابی | بررسی سربار در بهایابی | بررسی گزارش‌ های هزینه | بررسی گزارش‌ های هزینه | بررسی گزارش‌ های هزینه | بررسی گزارش‌ های هزینه | بررسی هزینه ها در بهایابی | بررسی هزینه ها در بهایابی | بررسی هزینه ها در بهایابی | بررسی هزینه ها در بهایابی | بررسی هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | بررسی هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | بررسی هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | بررسی هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | برنامه ‌ریزی بهایابی گزارش‌ های هزینه | برنامه ‌ریزی بهایابی گزارش‌ های هزینه | برنامه ‌ریزی بهایابی گزارش‌ های هزینه | برنامه ‌ریزی بهایابی گزارش‌ های هزینه | بهایابی 1 | بهایابی 1 | بهایابی 1 | بهایابی 1 | بهایابی چیست | بهایابی چیست | بهایابی چیست | بهایابی چیست | بهایابی یک | بهایابی یک | بهایابی یک | بهایابی یک | پیاده‌ سازی حسابداری صنعتی | پیاده‌ سازی حسابداری صنعتی | پیاده‌ سازی حسابداری صنعتی | پیاده‌ سازی حسابداری صنعتی | حسابداری صنعتی 1 | حسابداری صنعتی 1 | حسابداری صنعتی 1 | حسابداری صنعتی 1 | حسابداری صنعتی یک | حسابداری صنعتی یک | حسابداری صنعتی یک | حسابداری صنعتی یک | حل تمرین بهایابی | حل تمرین بهایابی | حل تمرین بهایابی | حل تمرین بهایابی | حل تمرین بهایابی 1 | حل تمرین بهایابی 1 | حل تمرین بهایابی 1 | حل تمرین بهایابی 1 | حل تمرین بهایابی یک | حل تمرین بهایابی یک | حل تمرین بهایابی یک | حل تمرین بهایابی یک | حل تمرینات تخصیص هزینه ‌های سربار | حل تمرینات تخصیص هزینه ‌های سربار | حل تمرینات تخصیص هزینه ‌های سربار | حل تمرینات تخصیص هزینه ‌های سربار | حل تمرینات حسابداری مواد | حل تمرینات حسابداری مواد | حل تمرینات حسابداری مواد | حل تمرینات حسابداری مواد | حل تمرینات هزینه ‌یابی سفارش کار | حل تمرینات هزینه ‌یابی سفارش کار | حل تمرینات هزینه ‌یابی سفارش کار | حل تمرینات هزینه ‌یابی سفارش کار | حل تمرینات هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | حل تمرینات هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | حل تمرینات هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | حل تمرینات هزینه ‌یابی مرحله ‌ای | طبقه‌ بندی هزینه ‌ها در بهایابی | طبقه‌ بندی هزینه ‌ها در بهایابی | طبقه‌ بندی هزینه ‌ها در بهایابی | طبقه‌ بندی هزینه ‌ها در بهایابی | کلیات هزینه ها در بهایابی | کلیات هزینه ها در بهایابی | کلیات هزینه ها در بهایابی | کلیات هزینه ها در بهایابی | کنترل بهایابی با گزارش ‌های هزینه | کنترل بهایابی با گزارش ‌های هزینه | کنترل بهایابی با گزارش ‌های هزینه | کنترل بهایابی با گزارش ‌های هزینه | مبنای بهایابی | مبنای بهایابی | مبنای بهایابی | مبنای بهایابی | مبنای بهایابی در بنگاه‌ های اقتصادی | مبنای بهایابی در بنگاه‌ های اقتصادی | مبنای بهایابی در بنگاه‌ های اقتصادی | مبنای بهایابی در بنگاه‌ های اقتصادی | مرور بهایابی 1 | مرور بهایابی 1 | مرور بهایابی 1 | مرور بهایابی 1 | مرور بهایابی یک | مرور بهایابی یک | مرور بهایابی یک | مرور بهایابی یک | مفاهیم هزینه ها در بهایابی | مفاهیم هزینه ها در بهایابی | مفاهیم هزینه ها در بهایابی | مفاهیم هزینه ها در بهایابی | نقش حسابداری صنعتی در بهایابی | نقش حسابداری صنعتی در بهایابی | نقش حسابداری صنعتی در بهایابی | نقش حسابداری صنعتی در بهایابی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۵۰ جلسه ویدئویی
×