×
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش شیمی پروتئین‌ ها

آموزش شیمی پروتئین‌ ها

هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۱ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

این آموزش به چند بخش تقسیم می‌شود: در مرحله اول سعی بر آن است که مخاطب با مفاهیم اسیدهای آمینه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسیدهای آمینه آشنا گردد، در مرحله دوم، معرفی و تشکیل ساختار انواع پروتئین‌ها از طریق برهم‌کنش‌های مختلف ارائه می‌شود و در مرحله سوم به بررسی انواع خصوصیات پروتئین پرداخته می‌شود. در مرحله چهارم اثر فرایندها و اصلاحات شامل: اصلاحات فیزیکی، اصلاحات آنزیمی و اصلاحات شیمیایی بر پروتئین‌ها بررسی می‌شود و در مرحله آخر با یک نگاه اجمالی تغییرات ساختار پروتئین را ردیابی و شناسایی می‌کنیم.

آموزش شیمی پروتئین‌ ها

تعداد دانشجو
۲۱ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

دکتر الهه عابدی

دکتری تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی

ایشان دارای دو کتاب در زمینه میکروبیولوژی پایه مواد غذایی و استفاده از علوم بیوتکنولوژی در تولید محصولات غذایی هستند. از ایشان 50 مقاله در ژورنال‌های معتبر چاپ شده است.

توضیحات تکمیلی

این آموزش به چند بخش تقسیم می‌شود: در مرحله اول سعی بر آن است که مخاطب با مفاهیم اسیدهای آمینه (واحدهای تشکیل‌دهنده پروتئین) و خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسیدهای آمینه آشنا گردد، در مرحله دوم، معرفی و تشکیل ساختار انواع پروتئین‌ها از طریق برهم‌کنش‌های مختلف ارائه می‌شود و در مرحله سوم به بررسی انواع خصوصیات پروتئین شامل: فرایند دناتوراسیون (Denaturation) و خواص عملکردی - کاربردی آن پرداخته می‌شود.

در مرحله چهارم اثر فرایندها و اصلاحات شامل: اصلاحات فیزیکی (حرارت - اکستروژن، انجماد، فشار بالا، فراصوت، میدان الکتریکی با ولتاژ بالا و اشعه‌دهی)، اصلاحات آنزیمی (اثر انواع آنزیم‌های پروتئینی) و اصلاحات شیمیایی (ترکیبات مختلف موثر روی برهم‌کنش‌ها) بر پروتئین‌ها بررسی می‌شود و در مرحله آخر با یک نگاه اجمالی تغییرات ساختار پروتئین را ردیابی و شناسایی می‌کنیم.

پروتئین‌های پلیمری از اسیدهای آمینه هستند که به دلیل ساختمان و ترکیبات شیمیایی خاص خود، نقش مهمی در ایجاد خصوصیات فیزیکی - شیمیایی مانند: حلالیت، جذب آب، ویسکوزیته، امولسیون‌کنندگی، کف‌کنندگی و بافتی (تشکیل ژل) مناسب و لازم در مواد غذایی ایفا می‌کنند. این ترکیبات همچنین از نظر ایجاد طعم و عطر (توانایی شرکت در واکنش‌های میلارد) در غذا حائز اهمیت هستند. از نقطه نظر بیولوژیک، پروتئین‌های غذایی فراهم آورنده اجزای لازم جهت ساختن پروتئین‌های مختلف همچون: پروتئین‌های ساختمانی، آنزیم‌ها و بسیاری از هورمون‌ها است که اساس حیات را در موجودات زنده تشکیل می‌دهد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: مقدمه و معرفی پروتئین‌ها
  • درس یکم: پروتئین و نقش آن‌ها در بدن
  • درس دوم: بررسی ساختار و خصوصیات اسیدهای آمینه
 • فصل دوم: طبقه‌بندی پروتئین‌ها و معرفی ساختارهای آن
  • درس سوم: چگونگی تشکیل اتصالات پپتیدی (Peptide) و پروتئینی
  • درس چهارم: معرفی ساختمان‌های تشکیل‌دهنده پروتئین
  • درس پنجم: نیروهای موثر در پایداری ساختار پروتئین
 • فصل سوم: دناتوراسیون پروتئین و علل آن
  • درس ششم: واکنش‌های شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
  • درس هفتم: انواع علل موثر بر دناتوراسیون پروتئین
  • درس هشتم: واکنش‌های موثر بر ساختار و کیفیت پروتئین
 • فصل چهارم: خواص عملکردی پروتئین‌ها
  • درس نهم: بررسی خواص جذب آب و حلالیت پروتئین‌ها
  • درس دهم: بررسی خواص ویسکوزیته و تشکیل ژل پروتئین‌ها
  • درس یازدهم: تشکیل ژل، خواص امولسیون‌کنندگی و کف‌کنندگی پروتئین
 • فصل پنجم: انواع واکنش‌های پروتئین
  • درس دوازدهم: برهم‌کنش پروتئین - قند
  • درس سیزدهم: واکنش‌های قهوه‌ای‌شدن غیر آنزیمی
  • درس چهاردهم: کیفیت تغذیه‌ای و عوامل موثر در تغییر ارزش پروتئین‌ها
 • فصل ششم: معرفی پروتئین‌های غذایی
  • درس پانزدهم: معرفی پروتئین گوشت - بخش یکم
  • درس شانزدهم: معرفی پروتئین گوشت - بخش دوم
  • درس هفدهم: معرفی پروتئین گوشت - بخش سوم
  • درس هجدهم: معرفی پروتئین شیر
  • درس نوزدهم: معرفی پروتئین تخم‌مرغ
  • درس بیستم: معرفی پروتئین گندم و سویا
  • درس بیست‌و‌یکم: انواع دیگر منایع پروتئینی
 • فصل هفتم: اصلاحات آنزیمی ‌پروتئین
  • درس بیست‌و‌دوم: آنزیم‌های اکسیدکننده - بخش یکم
  • درس بیست‌وسوم: آنزیم‌های اکسیدکننده - بخش دوم
  • درس بیست‌وچهارم: آنزیم‌های احیاکننده
  • درس بیست‌وپنجم: پروتئازها (Protease)
 • فصل هشتم: اصلاحات شیمیایی پروتئین
  • درس بیست‌وششم: تاثیر آسیله‌ کردن و فسفریله‌ کردن بر پروتئین
  • درس بیست‌وهفتم: تاثیر دآمیده‌ کردن، گلیکوزیله ‌کردن و اکسنده‌ها بر پروتئین
  • درس بیست‌وهشتم: تاثیر اکسنده‌ها و احیاکننده‌ها بر پروتئین
 • فصل نهم: اصلاحات فیزیکی پروتئین
  • درس بیست‌و‌نهم: تاثیر فشار بالا بر پروتئین و خواص عملکردی آن
  • درس سی‌ام: تاثیر میدان الکتریکی پالسی بر پروتئین
  • درس سی‌‌ویکم: تاثیر فراصوت بر پروتئین
  • درس سی‌ودوم: تاثیر مایکروویو و گاما بر پروتئین
 • فصل دهم: روش‌های تعیین و شناسایی پروتئین‌ها
  • درس سی‌وسوم: دستگاه اولتراسانتریفیوژها
  • درس سی‌وچهارم: دستگاه الکتروفورز (Electrophoresis)
  • درس سی‌وپنجم: دستگاه آنالیز حرارتی افتراقی، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنج مادون قرمز
  • درس سی‌وششم: دستگاه کروماتوگرافی طرد اندازه

 

مفید برای
 • مهندسی علوم و صنایع غذایی
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پلیمر
 • شیمی تجزیه

پیش نیاز

آشنایی با شیمی تجزیه مواد غذایی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. پروتئین و نقش آن‌ها در بدن
۲. بررسی ساختار و خصوصیات اسیدهای آمینه
۳. چگونگی تشکیل اتصالات پپتیدی و پروتئینی
۴. معرفی ساختمان‌های تشکیل‌دهنده پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نیروهای موثر در پایداری ساختار پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. واکنش‌های شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. انواع علل موثر بر دناتوراسیون پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. واکنش‌های موثر بر ساختار و کیفیت پروتئین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. بررسی خواص جذب آب و حلالیت پروتئین‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بررسی خواص ویسکوزیته و تشکیل ژل پروتئین‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی پروتئین‌ ها
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCHE109
مدت زمان ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۰۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش شیمی پروتئین‌ ها


نظرات

تا کنون ۲۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Electrophoresis | Protease | آموزش شیمی پروتئین‌ ها | آنزیم‌ های احیاکننده | آنزیم‌ های اکسیدکننده | اثر انواع آنزیم‌ های پروتئینی | اصلاحات آنزیمی پروتئین‌ | اصلاحات شیمیایی پروتئین‌ | اصلاحات فیزیکی پروتئین‌ | اکسنده‌ ها بر پروتئین | انواع خصوصیات پروتئین | انواع دیگر منایع پروتئینی | انواع علل دناتوراسیون پروتئین | انواع واکنش های پروتئین‌ | بررسی خواص جذب آب | بررسی خواص ویسکوزیته | بررسی ساختار اسیدهای آمینه | برهم کنش پروتئین - قند‌ | پروتئازها | پروتئین آن ‌ها در بدن | تاثیر آسیله کردن بر پروتئین‌ | تاثیر احیاکننده‌ ها بر پروتئین | تاثیر اکسنده‌ ها بر پروتئین | تاثیر دآمیده‌ کردن پروتئین | تاثیر فراصوت بر پروتئین‌ | تاثیر فشار بالا بر پروتئین‌ | تاثیر گاما بر پروتئین | تاثیر مایکروویو بر پروتئین‌ | تشکیل ژل پروتئین | تشکیل ژل پروتئین ‌ها | تشکیل ساختار انواع پروتئین‌ ها | چگونگی تشکیل اتصالات پپتیدی | چگونگی تشکیل اتصالات پروتئینی | خصوصیات اسیدهای آمینه | خواص امولسیون ‌کنندگی پروتئین ها | خواص جذب حلالیت پروتئین ‌ها | خواص عملکردی پروتئین | خواص عملکردی پروتئین ها‌ | خواص کف ‌کنندگی پروتئین ها | دستگاه آنالیز حرارتی افتراقی | دستگاه الکتروفورز‌ | دستگاه اولتراسانتریفیوژها | دستگاه کروماتوگرافی طرد اندازه | دناتوراسیون پروتئین | روش‌ های تعیین پروتئین ‌ها | روش های شناسایی پروتئین ها‌ | ساختار پروتئین | ساختمان ‌های تشکیل ‌دهنده پروتئین | شیمی پروتئین‌ ها | طبقه بندی پروتئین ها | طیف‌ سنج مادون قرمز | علل دناتوراسیون پروتئین | عوامل موثر ارزش پروتئین‌ ها | فرایند دناتوراسیون | فسفریله‌ کردن بر پروتئین | کیفیت تغذیه ای پروتئین ها‌ | گلیکوزیله ‌کردن پروتئین | معرفی پروتئین تخم‌ مرغ | معرفی پروتئین سویا | معرفی پروتئین شیر | معرفی پروتئین گندم | معرفی پروتئین گوشت | معرفی پروتئین ها | معرفی پروتئین های غذایی‌ | معرفی ساختار انواع پروتئین ‌ها | معرفی ساختارهای پروتئین ‌ها | مفاهیم اسیدهای آمینه | مقدمه پروتئین ‌ها | میدان الکتریکی پالسی پروتئین | میکروسکوپ الکترونی روبشی | نقش پروتئین ها در بدن‌ | نیروهای پایداری ساختار پروتئین | واحدهای تشکیل ‌دهنده پروتئین | واکنش ‌های شیمیایی اسیدهای آمینه | واکنش ‌های شیمیایی پروتئین ‌ها | واکنش های قهوه ای شدن غیر آنزیمی‌ | واکنش ‌های موثر بر ساختار پروتئین | واکنش ‌های موثر بر کیفیت پروتئین
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۳۷ جلسه ویدئویی
×