×
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مبانی مهندسی برق ۲ - مرور و حل تمرین

آموزش مبانی مهندسی برق ۲ - مرور و حل تمرین

هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۴۹ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

آشنایی با عناصر پایه‌ای و سازنده‌ مهندسی برق برای هر مهندس و تکنسین برق ضروری است. یکی از این المان‌های مهم، مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است که در آموزش مبانی مهندسی برق ۱ (+) به بررسی آن‌ها پرداخته شده است اما عنصر دوم، ماشین‌های الکتریکی است که در آموزش مبانی مهندسی برق ۲ به آن‌ها می‌پردازیم. موتورها یا ژنراتورها به انواع مختلف جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) دسته‌بندی می‌شوند. در یک گروه‌بندی ریزتر، ماشین‌های DC به انواع مختلفی مانند: ماشین‌های جریان مستقیم تحریک - مستقل، شنت، سری و کمپوند دسته‌بندی می‌شوند. ماشین‌های القایی آسنکرون و سنکرون نیز دو گروه مهم ماشین‌های الکتریکی AC هستند. در این آموزش، همه این موارد به صورت مفهومی و کاربردی و از طریق حل مساله‌های مختلف بررسی خواهند شد.

آموزش مبانی مهندسی برق ۲ - مرور و حل تمرین

تعداد دانشجو
۴۹ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

امید زندی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

ایشان دانشجوی دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و موفق به کسب رتبه اول (مدال طلا) المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم (مدال برنز) المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

آشنایی با عناصر پایه‌ای و سازنده‌ مهندسی برق برای هر مهندس و تکنسین برق ضروری است. یکی از این المان‌های مهم، مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است که در آموزش مبانی مهندسی برق ۱ (+) به بررسی آن‌ها پرداخته شده است اما عنصر دوم، ماشین‌های الکتریکی است که در آموزش مبانی مهندسی برق ۲ به آن‌ها می‌پردازیم.

امروزه اغلب صنایع بدون ماشین‌های الکتریکی هیچ‌کاری نمی‌توانند انجام دهند. جابجایی اجسام، دریل‌کاری، حفر تونل‌ها، نورد فلزات و هزاران مثال دیگر از جمله کاربردهای مهم ماشین‌های الکتریکی است. حتی در اغلب لوازم خانگی مانند: جاروبرقی، مخلوط‌کن و لباسشویی باز هم از انواع مختلف ماشین‌های الکتریکی استفاده می‌شود.

ماشین‌های الکتریکی در حالت کلی به دو دسته موتورهای الکتریکی و ژنراتورها تقسیم‌بندی می‌شوند. موتورهای انرژی، برق را به کار مکانیکی (مانند: موتور موجود در جاروبرقی) و ژنراتورها نیز کار مکانیکی را به برق تبدیل می‌کنند که در همه نیروگاه‌های برق موجود است. موتورها یا ژنراتورها نیز به انواع مختلف جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) دسته‌بندی می‌شوند.

در یک گروه‌بندی ریزتر، ماشین‌های DC به انواع مختلفی مانند: ماشین‌های جریان مستقیم تحریک – مستقل، شنت، سری و کمپوند دسته‌بندی می‌شوند. ماشین‌های القایی آسنکرون و سنکرون نیز دو گروه مهم ماشین‌های الکتریکی AC هستند. در این آموزش، همه این موارد به صورت مفهومی و کاربردی و از طریق حل مساله‌های مختلف بررسی خواهند شد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: مدارهای مغناطیسی و اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی
  • درس یکم: شار مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی
  • درس دوم: نیروی محرکه و شدت میدان مغناطیسی
  • درس سوم: ضریب نفوذ مغناطیسی و رلوکتانس
  • درس چهارم: منحنی‌های مغناطیسی
  • درس پنجم: مدارهای مغناطیسی
  • درس ششم: قانون ولتاژ و جریان مغناطیسی
  • درس هفتم: حل مثال‌های قانون KVL، شار و فلوی مغناطیسی
  • درس هشتم: حل مثال‌های جریان سیم‌پیچ و شدت میدان مغناطیسی
  • درس نهم: حل مثال‌های چگالی شار مغناطیسی و فاصله هوایی
  • درس دهم: حل مثال‌های شار مغناطیسی در فاصله هوایی
  • درس یازدهم: ولتاژ القایی و قانون القای فارادی
  • درس دوازدهم: اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها
  • درس سیزدهم: انرژی در مدارات مغناطیسی
  • درس چهاردهم: حل مساله از انرژی در مدارات مغناطیسی
  • درس پانزدهم: تلفات هسته
 • فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم
  • درس شانزدهم: اصول کار ماشین‌های جریان مستقیم و اجزای آن
  • درس هفدهم: تعاریف پایه‌ای ماشین‌های جریان مستقیم و سیم‌پیچی
  • درس هجدهم: نیروی ضدمحرکه الکتریکی آرمیچر
  • درس نوزدهم: گشتاور الکترومغناطیسی آرمیچر
  • درس بیستم: ژنراتور تحریک مستقل
  • درس بیست‌ویکم: ژنراتور تحریک شنت
  • درس بیست‌ودوم: ژنراتور تحریک سری
  • درس بیست‌وسوم: ژنراتور تحریک کمپوند
  • درس بیست‌وچهارم: موتور تحریک مستقل
  • درس بیست‌وپنجم: موتور تحریک شنت
  • درس بیست‌وششم: موتور تحریک سری
  • درس بیست‌وهفتم: موتور تحریک کمپوند
  • درس بیست‌وهشتم: بازده ماشین‌های جریان مستقیم
 • فصل سوم: ترانسفورماتورها
  • درس بیست‌ونهم: اصول کار ترانسفورماتور
  • درس سی‌ام: تبدیل امپدانس با ترانسفورماتور و حل مساله
  • درس سی‌ویکم: مدار معادل ترانسفورماتور واقعی
  • درس سی‌ودوم: مدار معادل‌های ساده ‌شده‌ ترانسفورماتور واقعی
  • درس سی‌وسوم: حل مثال‌های جریان مغناطیس‌کنندگی و جریان اولیه ترانسفورماتور
  • درس سی‌وچهارم: حل مثال‌های جریان اولیه و ثانویه و ولتاژ سیم‌پیچ اولیه
  • درس سی‌وپنجم: آزمایش بی‌باری ترانسفورماتور
  • درس سی‌وششم: آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور
  • درس سی‌وهفتم: تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور
  • درس سی‌وهشتم: حل مساله از تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور
  • درس سی‌ونهم: بازده ترانسفورماتور
  • درس چهلم: اتوترانسفورماتور
  • درس چهل‌ویکم: حل مساله از اتوترانسفورماتور
 • فصل چهارم: ماشین‌های جریان متناوب آسنکرون
  • درس چهل‌ودوم: موتور القایی آسنکرون و میدان گردان
  • درس چهل‌وسوم: سرعت سنکرون، لغزش و فرکانس ولتاژ القایی
  • درس چهل‌وچهارم: مدار معادل موتور القایی آسنکرون
  • درس چهل‌وپنجم: آزمایش‌های موتور القایی آسنکرون
  • درس چهل‌وششم: حل مساله از مدار معادل موتور آسنکرون
  • درس چهل‌وهفتم: معادلات توان و بازده در موتور القایی آسنکرون
  • درس چهل‌وهشتم: گشتاور ماشین‌های القایی و مد‌های کاری آن‌ها
  • درس چهل‌ونهم: منحنی مشخصه موتور القایی آسنکرون
  • درس پنجاهم: حل مساله از گشتاور موتور القایی آسنکرون
 • فصل پنجم: ماشین‌های جریان متناوب سنکرون
  • درس پنجاه‌ویکم: ساختار و اصول کار ماشین‌های سنکرون
  • درس پنجاه‌ودوم: فرکانس، دامنه ولتاژ القایی و منحنی مشخصه ماشین‌های جریان متناوب سنکرون
  • درس پنجاه‌وسوم: مدار معادل ماشین‌های جریان متناوب سنکرون
  • درس پنجاه‌وچهارم: حل مساله از مدار معادل ماشین‌های جریان متناوب سنکرون

 

مفید برای
 • مهندسی برق 
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. شار مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی
۲. نیروی محرکه و شدت میدان مغناطیسی
۳. ضریب نفوذ مغناطیسی و رلوکتانس
۴. منحنی‌های مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مدارهای مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. قانون ولتاژ و جریان مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. حل مثال‌های قانون KVL، شار و فلوی مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. حل مثال‌های جریان سیم‌پیچ و شدت میدان مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. حل مثال‌های چگالی شار مغناطیسی و فاصله هوایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. حل مثال‌های شار مغناطیسی در فاصله هوایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۵۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مبانی مهندسی برق ۲ - مرور و حل تمرین
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۱۱۳۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVEE0093
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۴۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
سعید
سعید
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
هر آموزشی که مربوط به رشته ی مهندسی برق و ریاضیات باشه همه رو من تهیه کردم از سایت شما؛ برای مثال این آموزش رو که اقای زندی ارائه کردند خیلی دقیق بود و واقعا عالی تدریس می کنند.
برچسب‌ها:
آزمایش‌ های موتور القایی آسنکرون | آموزش مهندسی برق 2 | آموزش مهندسی برق دو | اتوترانسفورماتور در مهندسی برق | اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی | اصول کار ترانسفورماتور | انرژی در مدارات مغناطیسی | بازده ترانسفورماتور در مهندسی برق | بازده در موتور القایی آسنکرون | بازده ماشین‌ های جریان مستقیم | بررسی اندوکتانس سیم‌ پیچ‌ ها | بررسی مدارهای مغناطیسی | پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور | ترانسفورماتورها در مهندسی برق | تعاریف پایه مهندسی برق | تلفات هسته در مهندسی برق | تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور | حل تمرین مبانی مهندسی برق | حل مساله از انرژی در مدارات مغناطیسی | حل مساله از مدارهای مغناطیسی | ژنراتور تحریک سری | ژنراتور تحریک شنت | ژنراتور تحریک کمپوند | ژنراتور تحریک مستقل | قانون القای فارادی | گشتاور الکترومغناطیسی آرمیچر | گشتاور موتور القایی آسنکرون | ماشین‌ های جریان متناوب آسنکرون | ماشین ‌های جریان متناوب سنکرون | ماشین ‌های جریان مستقیم در برق | مباحث پایه ای مهندسی برق | مبانی ماشین‌ های جریان مستقیم | مبانی مهندسی برق ۲ | مبانی مهندسی برق دو | مدار معادل ترانسفورماتور واقعی | مدار معادل ماشین‌ های جریان متناوب سنکرون | مدار معادل موتور القایی آسنکرون | مدارهای مغناطیسی در مهندسی برق | مرور مبانی مهندسی برق | مسائل مبانی مهندسی برق | مسائل مدار معادل ترانسفورماتور | مسائل مدار معادل موتور آسنکرون | معادلات توان در موتور القایی آسنکرون | موتور القایی آسنکرون در برق | موتور تحریک سری در برق | موتور تحریک شنت در برق | موتور تحریک کمپوند در برق | موتور تحریک مستقل در برق | نیروی ضد محرکه الکتریکی آرمیچر | ولتاژ القایی در مهندسی برق
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۵۵ جلسه ویدئویی
×