×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA در صنعت

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA در صنعت

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۶۹ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

از آنجا که کسب رضایت مشتری یکی از مهمترین اهداف صنعت امروز است، بهبود کیفیت و به دنبال آن تجزیه و تحلیل روش‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی، حائز اهمیت دوچندان می‌گردد، لذا این آموزش می‌تواند به صنعتگران و کارشناس‌های تضمین کیفیت کمک کند تا راه‌های بهبود دهنده در فرایند اندازه‌گیری را شناخته و از این طریق به بهبود کیفیت قطعات تولیدی بپردازند. در این فرادرس تعاریف و روش‌ها به طور تفصیلی توضیح داده شده و در نهایت یک مثال برگرفته از دنیای واقعی صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA در صنعت

تعداد دانشجو
۶۹ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

فاطمه گنجی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع

ایشان متخصص در حوزه انواع برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه، امکان‌سنجی اقتصادی و مشاور در حوزه تعالی سازمانی هستند.

توضیحات تکمیلی

از آنجا که امروزه، صنایع در راستای تمرکز بر رضایت مشتری گام برمی‌دارند، اندازه‌گیری پارامترهای کیفی مورد نظر مشتری، اهمیت بیشتری می‌یابد. تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری در واقع ارزیابی فرایند اندازه‌گیری است که در صنعت بسیار مهم بوده و نتایج حاصل از آن منجر به رد یا قبول کیفیت قطعه می‌گردد.

در سیستم اندازه‌گیری معمولا عوامل متعددی از جمله: مهارت نیروی انسانی، دقت ابزار، روش اندازه‌گیری، شرایط محیطی و ویژگی‌های محصول در ایجاد خطای اندازه‌گیری موثر هستند، لذا احتمال بروز خطا در نتیجه اندازه‌گیری وجود دارد به طوری که برخی قطعات معیوب، سالم تشخیص داده شده و برخی قطعات سالم به اشتباه در لیست ضایعات قرار می‌گیرند، لذا تشخیص عامل خطا جهت ارائه خدمات کیفی هرچه بهتر به مشتری، پایین آوردن هزینه ضایعات و برگشت محصول و به طور کلی کاهش هزینه‌های خارجی کیفیت، اهمیت بسزایی دارد. در آنالیز سیستم اندازه‌گیری به بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی نتیجه حاصل، پرداخته شده و صحت و دقت عملکرد سیستم برای هر دو دسته متغیرهای کمی و وصفی بررسی می‌شود.

از خروجی‌های بسیار مهم این روش می‌توان به تشخیص آموزش‌های لازم جهت ارتقای مهارت پرسنل و تعیین دوره کالیبراسیون ابزار اشاره و همچنین می‌توان از نتایج آن برای اجرای فرایند کنترل آماری، طراحی آزمایش‌ها و... استفاده کرد، چرا که قبل از فرایند نمونه‌گیری در هر جامعه‌ای باید از مورد قبول بودن وضعیت سیستم اندازه‌گیری اطمینان حاصل کرد.

از آنجا که کسب رضایت مشتری یکی از مهمترین اهداف صنعت امروز است، بهبود کیفیت و به دنبال آن تجزیه و تحلیل روش‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی، حائز اهمیت دوچندان می‌گردد، لذا این آموزش می‌تواند به صنعتگران و کارشناس‌های تضمین کیفیت کمک کند تا راه‌های بهبود دهنده در فرایند اندازه‌گیری را شناخته و از این طریق به بهبود کیفیت قطعات تولیدی بپردازند. در این فرادرس تعاریف و روش‌ها به طور تفصیلی توضیح داده شده و در نهایت یک مثال برگرفته از دنیای واقعی صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: آشنایی با MSA
  • درس یکم: مقدمه
  • درس دوم: حدود کنترل فرایند
  • درس سوم: ویژگی‌های سیستم‌های اندازه‌گیری
  • درس چهارم: تجزیه‌ و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری
  • درس پنجم: اهداف MSA
  • درس ششم: کالیبراسیون و کاربرد MSA
  • درس هفتم: انواع خطای اندازه‌گیری
  • درس هشتم: نمودار استخوان ماهی
 • فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات MSA
  • درس نهم: تعاریف و اصطلاحات
  • درس دهم: تمایل و دلایل وجود تمایل
  • درس یازدهم: پایداری، ارتباط خطی، تکرارپذیری و تکثیرپذیری
  • درس دوازدهم: سازگاری، محدوده فنی و توانایی ابزار اندازه‌گیری
  • درس سیزدهم: تجزیه‌ و تحلیل سیستم اندازه‌گیری، تقسیم‌بندی صحت و دقت اندازه‌گیری
  • درس چهاردهم: مشخصه‌های اندازه‌گیری
 • فصل سوم: تجزیه ‌و تحلیل مشخصه‌های کمی
  • درس پانزدهم: روش آنالیز واریانس
  • درس شانزدهم: روش X و R
  • درس هفدهم: جمع‌آوری داده‌ها، محاسبه تکرارپذیری و تکثیرپذیری
  • درس هجدهم: محاسبه R&R، تعیین صلاحیت سیستم و محاسبه PV و NDC
 • فصل چهارم: نحوه تجزیه ‌و تحلیل مشخصه‌های وصفی
  • درس نوزدهم: تجزیه ‌و ‌تحلیل مشخصه‌های وصفی
  • درس بیستم: جمع‌آوری داده‌های وصفی
  • درس بیست‌ویکم: شاخص‌های قابل بررسی در داده‌های وصفی، محاسبه E و (P(miss، محاسبه (P(fa و B
  • درس بیست‌ودوم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌های وصفی
 • فصل پنجم: مثال‌هایی برای پیاده‌سازی MSA در صنعت
  • درس بیست‌وسوم: مثال برای نحوه جمع‌آوری داده‌ها و انجام آزمایش
  • درس بیست‌وچهارم: مثال برای محاسبه دامنه و میانگین داده‌ها برای تعیین حدود فرایند
  • درس بیست‌وپنجم: مثال برای محاسبه خطای تکرارپذیری، تکثیرپذیری، TV, PV و R&R 
  • درس بیست‌وششم: مثال برای محاسبه ثبات و نمودارهای (X̄ - R) و (X̄ - S)
  • درس بیست‌وهفتم: بررسی نمونه فرم درخواست اقدام اصلاحی
  • درس بیست‌وهشتم: مثال برای محاسبه کارایی سیستم اندازه‌گیری

 

مفید برای
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی مکانیک

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه
۲. حدود کنترل فرایند
۳. ویژگی‌های سیستم‌های اندازه‌گیری
۴. تجزیه‌‌ و‌ تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. اهداف MSA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کالیبراسیون و کاربرد MSA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. انواع خطای اندازه‌گیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. نمودار استخوان ماهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تعاریف و اصطلاحات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تمایل و دلایل وجود تمایل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA در صنعت
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۱۱۰۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMSA005
مدت زمان ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۸۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۶۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
مهدی
مهدی
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
اصولا از کیفیت راضی بودم. فقط وقتی آموزشو میزنم به فلش که بتونم وصل کنم به تلویزیون، یه کم کیفیت صدا میاد پایین که خب احتمال میدم برای فشرده سازی فایل باشه.
برچسب‌ها:
آشنایی با MSA | آشنایی با سیستم های اندازه گیری | آنالیز سیستم اندازه ‌گیری | ارتباط خطی در سیستم های اندازه گیری | ارزیابی فرایند اندازه ‌گیری | اصطلاحات MSA | انواع خطای اندازه‌ گیری | اهداف MSA | ایجاد خطای اندازه‌ گیری | بررسی سیستم های اندازه گیری | بروز خطا در سیستم های اندازه گیری | پایداری در سیستم های اندازه گیری | تجزیه سیستم های اندازه گیری | تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری | تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری | تجزیه ‌و تحلیل مشخصه‌ های کمی | تحلیل سیستم های اندازه گیری | تعاریف MSA | تعیین صلاحیت سیستم در MSA | تقسیم‌ بندی صحت در MSA | تکثیرپذیری در سیستم های اندازه گیری | تکرارپذیری در سیستم های اندازه گیری | توانایی ابزار اندازه ‌گیری | جمع ‌آوری داده ‌ها در MSA | جمع ‌آوری داده‌ های وصفی در MSA | داده ‌های وصفی در MSA | داده ‌های وصفی در MSA | دقت ابزار سیستم های اندازه گیری | دقت اندازه‌گیری در MSA | روش آنالیز واریانس در MSA | روش اندازه گیری سیستم های اندازه گیری | روش‌ های اندازه ‌گیری کمی | روش های اندازه گیری کیفی | سازگاری در سیستم های اندازه گیری | شرایط محیطی سیستم های اندازه گیری | عامل خطا در سیستم های اندازه گیری | عملکرد سیستم اندازه گیری | فرایند اندازه‌ گیری در صنعت | کاربرد MSA | کالیبراسیون MSA | کنترل فرایند در سیستم های اندازه گیری | متغیرهای کمی در سیستم اندازه گیری | متغیرهای وصفی در سیستم اندازه گیری | محاسبه E در MSA | محاسبه NDC در MSA | محاسبه PV در MSA | محاسبه R&R در MSA | محاسبه تکثیرپذیری در MSA | محاسبه تکرارپذیری در MSA | محاسبه کارایی سیستم اندازه‌ گیری | محدوده فنی در سیستم های اندازه گیری | مشخصه های اندازه ‌گیری در MSA | مشخصه ‌های وصفی در MSA | نمودار استخوان ماهی در سیستم های اندازه گیری | وضعیت سیستم اندازه‌ گیری | ویژگ ی‌های سیستم ‌های اندازه‌ گیری | ویژگی های سیستم های اندازه گیری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۹ جلسه ویدئویی
×