×
۱۵۵,۰۰۰ تومان

آموزش بازاریابی نسل ۵ – بازاریابی انسان به انسان H2H

آموزش بازاریابی نسل ۵ – بازاریابی انسان به انسان H2H

هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۲ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

بر اساس تعریف، بازاریابی نسل ۵ استفاده از فناوری‌های تقلید از انسان برای ایجاد، برقراری ارتباط، تحول و افزایش ارزش در طول ارتباط با مشتری است. یکی از موضوعات مهم در بازاریابی نسل ۵، همان چیزی است که ما آن را فناوری آتی می‌نامیم که گروهی از فناوری‌ها است و هدف آن تقلید از توانایی‌های بازاریابان انسانی است که شامل: هوش مصنوعی، NLP، حسگرها، رباتیک، واقعیت افزوده (AR‎)، واقعیت مجازی (VR‎)، اینترنت اشیا و بلاکچین می‌باشد. در این فرادرس با توجه به مولفه‌های بازاریابی و مخصوصا بازاریابی نسل پنجم با رویکرد و نگرش اساسی بازاریابی انسان به انسان، دانشجویان با روند اجرای این بازاریابی و مزایای آن آشنا می‌شوند.

آموزش بازاریابی نسل ۵ – بازاریابی انسان به انسان H2H

تعداد دانشجو
۵۲ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

 ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی 1 و 2 و پژوهش‌های عملیاتی و همچنین دارای مدرک حسابداری شرکت همکاران سیستم و مدرک گواهینامه واحد صنفی سبز (تجارت الکترونیک) نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

بر اساس تعریف، بازاریابی نسل ۵ استفاده از فناوری‌های تقلید از انسان برای ایجاد، برقراری ارتباط، تحول و افزایش ارزش در طول ارتباط با مشتری است. یکی از موضوعات مهم در بازاریابی نسل ۵، همان چیزی است که ما آن را فناوری آتی می‌نامیم که گروهی از فناوری‌ها است و هدف آن تقلید از توانایی‌های بازاریابان انسانی است که شامل: هوش مصنوعی، NLP، حسگرها، رباتیک، واقعیت افزوده (AR‎)، واقعیت مجازی (VR‎)، اینترنت اشیا و بلاکچین می‌باشد.

ترکیبی از این فناوری‌ها، توانمندی بازاریابی نسل ۵ است. از طرفی در بازاریابی H2H‎ نظریه‌پردازان بر روی تعریف مجدد نقش بازاریابی با تغییر جهت دادن به ذهنیت تصمیم‌گیرندگان و ادغام مفاهیم طراحی تفکر، منطق حاکم بر خدمات و دیجیتالی‌سازی تمرکز دارند. نه تنها در پیشرفت‌های تکنولوژیکی بلکه ضروری است که درباره طرز فکر همه در مورد بازاریابی نیز بازنگری کنیم. مشتری‌ها و بازاریاب‌ها به عنوان تصمیم‌گیرندگان انسانی در حال تغییر هستند. بنابراین، داشتن یک تفکر صحیح، رویکرد مدیریتی صحیح و فرایندهای اجرای بسیار پویا، کلید ایجاد اقدامات ارزشمند و معنادار برای همه ذی‌نفعان است.

در این فضا از بازاریابی محصولات جدید با الگوریتم‌های پیش‌بینی با موفقیت بالاتری به مشتریان پیشنهاد می‌شود و این اتفاق نسبت به روش‌های سنتی با موفقیت بالاتری همراه است. اهمیت این نسل از بازاریابی در دنیای فناورانه‌محور و تاکید بر دقت تکنولوژی برای شرکت‌ها و بازاریابان اثبات می‌شود. در این فرادرس با توجه به مولفه‌های بازاریابی و مخصوصا بازاریابی نسل پنجم با رویکرد و نگرش اساسی بازاریابی انسان به انسان، دانشجویان با روند اجرای این بازاریابی و مزایای آن آشنا می‌شوند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی
  • درس یکم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش یکم
  • درس دوم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش دوم
  • درس سوم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش سوم
  • درس چهارم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش چهارم
  • درس پنجم: سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش پنجم
 • فصل دوم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال
  • درس ششم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش یکم
  • درس هفتم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش دوم
  • درس هشتم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش سوم
  • درس نهم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش چهارم
  • درس دهم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش پنجم
  • درس یازدهم: چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش ششم
 • فصل سوم: نگرش جدید بازاریابی H2H
  • درس دوازدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش یکم
  • درس سیزدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش دوم
  • درس چهاردهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش سوم
  • درس پانزدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش چهارم
  • درس شانزدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش پنجم
  • درس هفدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش ششم
  • درس هجدهم: نگرش جدید بازاریابی H2H - بخش هفتم
 • فصل چهارم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید
  • درس نوزدهم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید - بخش یکم
  • درس بیستم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید - بخش دوم
  • درس بیست‌ویکم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید - بخش سوم
  • درس بیست‌ودوم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید - بخش چهارم
  • درس بیست‌وسوم: ذهنیت‌سازی، اعتماد و کانون بازاریابی نسل جدید - بخش پنجم
 • فصل پنجم: بازاندیشی در بازاریابی عملیاتی
  • درس بیست‌وچهارم: بازاندیشی در بازاریابی عملیاتی - بخش یکم
  • درس بیست‌وپنجم: بازاندیشی در بازاریابی عملیاتی - بخش دوم
  • درس بیست‌وششم: بازاندیشی در بازاریابی عملیاتی - بخش سوم
 • فصل ششم: فناوری در بازاریابی
  • درس بیست‌وهفتم: فناوری در بازاریابی - بخش یکم
  • درس بیست‌وهشتم: فناوری در بازاریابی - بخش دوم
  • درس بیست‌ونهم: فناوری در بازاریابی - بخش سوم
  • درس سی‌ام: فناوری در بازاریابی - بخش چهارم
  • درس سی‌‌ویکم: فناوری در بازاریابی - بخش پنجم
  • درس سی‌‌ودوم: فناوری در بازاریابی - بخش ششم
 • فصل هفتم: پارادایم بازاریابی فناورانه
  • درس سی‌‌وسوم: پارادایم بازاریابی فناورانه - بخش یکم
  • درس سی‌‌وچهارم: پارادایم بازاریابی فناورانه - بخش دوم
  • درس سی‌‌وپنجم: پارادایم بازاریابی فناورانه - بخش سوم
  • درس سی‌‌وششم: پارادایم بازاریابی فناورانه - بخش چهارم
  • درس سی‌‌وهفتم: پارادایم بازاریابی فناورانه - بخش پنجم

 

مفید برای
 • مدیریت
 • مدیریت کسب‌ و کار

پیش نیاز

آشنایی با مدیریت برندینگ

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش یکم
۲. سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش دوم
۳. سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش سوم
۴. سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. سیر تحول نسل‌های بازاریابی - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. چالش‌های بازاریابان در دنیای دیجیتال - بخش پنجم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بازاریابی نسل ۵ – بازاریابی انسان به انسان H2H
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۰۵۵۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMRT005
مدت زمان ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۰۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش بازاریابی نسل ۵ – بازاریابی انسان به انسان H2H
نظرات

تا کنون ۵۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
آموزش بازاریابی نسل 5 | آموزش بازاریابی نسل پنجم | اعتماد بازاریابی نسل جدید | بازاریابی H2H | بازاریابی انسان به انسان | بازاریابی نسل 5 | بازاریابی نسل پنجم | بازاندیشی در بازاریابی عملیاتی | پارادایم بازاریابی فناورانه | توانمندی بازاریابی نسل ۵ | چالش های بازاریابان در دنیای دیجیتال | ذهنیت ‌سازی بازاریابی نسل جدید | روند اجرای بازاریابی نسل 5 | روند اجرای بازاریابی نسل پنجم | سیر تحول نسل های بازاریابی | فناوری در بازاریابی | کانون بازاریابی نسل جدید | مزایای بازاریابی نسل 5 | مزایای بازاریابی نسل پنجم | مولفه‌ های بازاریابی | نگرش بازاریابی H2H | نگرش جدید بازاریابی H2H
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۳۸ جلسه ویدئویی
×