لینک دانلود آموزش های رایگان، در صفحه مربوط به هر آموزش آمده است.

در صورتی که تمایل دارید، فرادرس های رایگان را بر روی DVD تهیه نمایید، لطفا به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 
فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران