صدک ها – مفاهیم ریاضی به زبان ساده
— ارسال شده در تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۴

صدک (Percentile): مقداری که قبل از آن به همان مقدار جمعیت بر حسب درصد وجود دارد. مثال: شما چهارمین دانش آموز قد بلند در یک گروه ۲۰ نفری هستید. ۸۰% از مردم کوتاه تر از شما هستند: این به این […]


جدول توزیع نرمال استاندارد – به زبان ساده
— ارسال شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۴

  این تصویر، منحنی “زنگوله ای شکل” توزیع نرمال استاندارد را نشان می دهد. توزیع نرمال استاندارد، یک توزیع نرمال با میانگین ۰ و انحراف معیار ۱ است. این نمودار، درصد جمعیت را به شما نشان می دهد: مابین ۰ […]فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران