×
مجموعه آموزش‌ jQuery (جی کوئری)

مجموعه آموزش‌ jQuery (جی کوئری)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۱۱۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۵۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۹ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵۹۵ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸۰۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۸۸۲ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید