×
مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript)

مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۲۰۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۱۴۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۸۳ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۵ مدرس: فرشید کرمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۳ مدرس: منصور کلاگر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۲۲ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۳۵ مدرس: پوریا کهریزی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷۲۲ مدرس: نیلوفر کلاهچی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: یاسر شریفی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: نعیم یوسفی فرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۹۴ مدرس: مهدی محمدی حسین آباد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: محسن موحد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۴۰ مدرس: محمد دفاعی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: نعیم یوسفی فرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید